SUEKin selvitys: Salibandyliiton antidopingtyö korkeimmalla tasolla

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on arvioinut suomalaisten urheilujärjestöjen antidopingohjelmia sekä niiden toteuttamista. Salibandyliitto on vertailussa korkeimmalla eli huipputasolla.

Yhteensä 23 urheilujärjestöä – Salibandyliitto yhtenä näiden joukossa – tekee SUEKin tekemän arvion mukaan huipputason antidopingtoimintaa. Antidopingohjelmien arviointikysely lähetettiin 81 liitolle. Vastaukset SUEK sai 70 järjestöltä.

Urheilujärjestöt saivat kesällä 2018 antidopingohjelmien ja niiden toteuttamisen arviointikyselyn, johon ne vastasivat. SUEK toteutti oman arviointinsa kyselyn vastausten pohjalta.

Arvioinnin pisteytyksessä otettiin huomioon järjestöjen erilaisuus. Arvioinnissa painotettiin SUEKin vuoden 2015 kriteeristön mukaisia antidopingohjelmia, jotka perustuvat voimassa olevaan Maailman antidopingsäännöstöön. Arvioinnin perusteella liitot jaettiin kolmeen tasoon: huippu-, keski- ja kehittyvä taso. Salibandyliitto arvioitiin huipputasolle. Järjestöjen tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään.

– Ilman sitoutumista ei ole uskottavaa antidopingpolitiikkaa. Ilman korkealaatuista antidopingtyötä ei ole uskottavaa urheilua. Vastausten määrä ja saadut tulokset osoittavat, että järjestöt ymmärtävät tämän ja ovat sitoutuneet puhtaaseen urheiluun, toteaa johtaja Tiina Kivisaari opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Suomen antidopingsäännöstön mukaan jokaisella säännöstön piiriin kuuluvalla järjestöllä tulee olla voimassa oleva antidopingohjelma, jota niiden tulee toiminnassaan toteuttaa. Ohjelmat ja niiden toteuttaminen vaikuttavat valtionavustuksiin. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen toimintamalli on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta ja sitä esitellään muun muassa Euroopan neuvoston antidopingtoiminnan koulutustyöryhmässä.

Salibandyliiton antidopingohjelmaan voit tutustua täällä.

SUEKin tiedotteesta.

Jaa artikkeli