Olosuhteet ja vaikuttaminen

Salibandyliiton vaikuttamistyön tarkoituksena on harrastamismahdollisuuksien edistäminen, salibandyn painoarvon nostaminen ja yhteiskunnallisen merkityksen lisääminen.

TAVOITE: Salibandyn harrastamismahdollisuuksien edistäminen, salibandyn painoarvon nostaminen ja yhteiskunnallisen merkityksen lisääminen.

TOIMINNAN LAAJUUS JA PALVELUN SISÄLTÖ: Vaikuttamis- ja olosuhdetyöllä tuomme salibandyn tarpeet julki ja vaikutamme päätöksiin. Tehostamme toiminnan painoarvoa ja vaikuttavuutta valtakunnallisella ja alueellisilla verkostoilla, jotka koostuvat seuraihmisistä (kapteenit) sekä salibandymyönteisistä henkilöistä, joilla on vaikutusvaltaa eri taustoista johtuen.

Olosuhdetyöllä lisäämme salibandyn harrastamis- ja pelaamismahdollisuuksia varmistamalla, että salibandyn tarpeet huomioidaan liikuntapaikkarakentamisessa. Tuemme ja kannustamme uusien sisäliikuntatilahankkeiden syntymistä. Vaikuttamistyötämme tukemassa on tiedolla johtamisen tietopankki (jäsentutka + lajifaktat sekä tietokantojen ylläpito).

Asioiden edistämiseksi annamme lausuntoja ja kannanottoja sekä osallistumme seminaareihin ja messuihin. Valtakunnallisen vaikuttamisen varmistamme henkilökohtaisilla tapaamisilla kontaktointisuunnitelmamme mukaisesti.

PALVELUN KÄYTTÄJÄT: Seurat, jäsenistö, valtakunnalliset toimijat ja päättäjät, kunnat, yksityiset toimijat, muut yhteiskunnalliset yhteisöt.

PALVELUN TUOTTAJA: Yhteiskuntasuhdejohtaja, olosuhdepäällikkö, hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, toiminnanjohtaja, aluevastaavat, viestinnän henkilöt, verkostokapteenit ja verkostot.

MITEN JÄRJESTÄMME TOIMINNAN: Tapaamme säännöllisesti vuosittain henkilökohtaisesti valtakunnallisia ja alueellisia vaikuttajia, annamme tuki- ja puoltolausuntoja varmistaaksemme salibandyn tarpeiden huomioimisen.

Tuotamme tukidokumentteja ja -materiaaleja, jaamme ja julkaisemme salibandyn olosuhdekriteereitä, tuotamme seurojen ja kuntien tarpeeseen Jäsentutkan (tietokanta, joka yhdistää pelaaja-, olosuhde- ja väestötiedot) kautta tietoa seuratoiminnan ja olosuhteiden kehittämiseksi. Julkaisemme ja päivitämme salibandyn hallirakentamisen manuaalin seuravetoisten hallihankkeiden kartoittamiseksi ja käynnistämiseksi.

Olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiimme ja teemme yhteistyötä muiden yhteiskunnallisten yhteisöjen ja yritysten kanssa. Johdamme ja aktivoimme verkostoja ja osallistamme sidosryhmiämme. Kehitämme ja ylläpidämme salibandyn Respect-järjestelmää salibandyn arvokkaiden muistojen vaalimiseksi ja lajin merkittävien persoonien arvostamiseksi ja palkitsemiseksi.

PALVELUN TUOTOKSET JA HYÖDYT: Luomme parhaat mahdolliset edellytykset lajin harrastamiselle ja kasvulle ja varmistamme salibandyn painoarvon ja vaikuttamismahdollisuudet alueellisissa ja valtakunnallisissa liikuntaa/salibandya koskevissa asioissa. Vältämme/eliminoimme/emme toista liikuntapaikkarakentamisessa tehtyjä virheitä (esimerkkitapauksien myötä).

PALVELUN KUSTANNUKSET: Salibandyliitto kohdentaa vuosittain talousarvioissaan osuuden vaikuttamis- ja olosuhdetyöhön ja näin varmistamme riittävät resurssit palveluiden tuottamiseen (87.000 eur vuonna 2019). Resursoimme palvelun tuottamiseen noin 1,5 henkilötyövuotta. Toiminta ja neuvonta sisältyy Salibandyliiton jäsenmaksuun eikä siitä veloiteta erikseen.

PALVELUN ONNISTUMISEN MITTAAMINEN: Olosuhderekisterin seuranta (tavoitteet), tuloskorttitavoitteiden täyttyminen, tapaamisten ja asiakirjamainintojen lukumäärä, käynnistyneiden ja toteutuneiden olosuhdehankkeiden lukumäärä. Sidosryhmille palautekyselyt tapaamisten/kontaktien jälkeen.

Lisätietoa:

Jari Kinnunen
Yhteiskuntasuhdejohtaja
Sidosryhmä-, yhteiskunta- ja järjestösuhteet. Taloushallinto ja -raportointi, edunvalvonta ja suhdetoiminta, Respect-toiminta.