Seurakehitys

Seurakehitys tarkoittaa toiminnallista kokonaisuutta, jossa kohtaamme seurojen toimijoita erilaisissa ympäristöissä (mm. seurafoorumit, työpajat, kahdenkeskiset palaverit), tuemme seurojen toimintaa ja kehittymistä (Seura360-prosessi ja seurakehitys.fi-työvälineen hyödyntäminen) sekä varmistamme pitkäjänteisen vuorovaikutuksen liiton ja seurojen välillä.

Seurakehitys on jäsenseuroille tarjoamamme palvelu, jota seurat voivat hyödyntää heti jäsenyyden alusta lähtien. Seurakehitys koostuu viidestä alla olevassa kuvassa esitetystä osa-alueesta.

Seurakehityksen kokonaisuus

Sparraamme, tuemme ja neuvomme seuroja laajasti eri seuratoiminnan kysymyksissä.

Seurakehitys.fi on sähköinen, seuroille suunnattu, itsearvioinnin työväline, joka toimii Tähtiseura-prosessien (salibandyssa Lasten ja nuorten Tähtiseura sekä Aikuisten Tähtiseura) työvälineenä, mutta myös seuratoiminnan muistilistana ja Seura360-prosessin työvälineenä.

Seura360-prosessissa edetään loogisesti tasolta yksi (1) eteenpäin aina tasolle kolme (3) saakka. Tason kaksi (2) läpikäytyään seura voi halutessaan hakea osaksi Tähtiseura-verkostoa täyttäessään myös Tähtiseura-kriteerit. Uudistamme toimintatapoja vuoden 2019 aikana tehtyjen tasojen neljä (4) ja viisi (5) määritystyön ja kokemusten pohjalta.

Seura360-prosessi perustuu aina seuran haluun aktiivisesti kehittää omaa toimintaansa ja arvioida toimintatapojaan. Seuran ensimmäisen, seurakehitys.fi -työvälineessä tehtävän, itsearvioinnin jälkeen toteutamme seuratapaamisen paikan päällä tai puhelimitse. Seuratapaamisissa ja itsearviointityövälineessä huomioimme 1) seuran hallinnon ja johtamisen, 2) urheilun johtamisen, sekä 3) viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuudet.

Kahdenkeskisten tapaamisten pohjalta luomme yhdessä seuran kanssa toiminnan kehittämissuunnitelman, jonka eteenpäinviemisessä autamme. Seura360-prosessin käynnistyttyä toteutamme kahdenkeskisiä seuratapaamisia vuosittain. Perehdytämme uudet seurat Salibandyliiton palveluihin toteuttamalla sähköisiä perehdytyskoulutuksia, tekemällä kyselyitä uusille ja eronneille jäsenille sekä seuraamalla sitä, että perehdytykset liiton palveluihin toteutuvat kolmen kuukauden sisällä jäseneksi tulemisesta.

Tavoitteenamme on, että vuoden 2020 loppuun mennessä seurakehitys.fi-työvälinettä käyttää 150 seuraa ja seurojen kirjautumisia työvälineeseen on toteutunut yli 300. Tapaamme seurakehityksessä tasojen 1–3 kehitysasioiden parissa työskentelevät seurat, kuten myös Tähtiseurat, vähintään kerran vuodessa. Kehitämme seurakehitys.fi-työvälinettä sekä arvoimme jatkuvasti eri tasojen kriteerien määrää ja laatua.

Järjestämme kaikille jäsenseuroille avoimet ylialueelliset seurafoorumit kolmella paikkakunnalla tammi-helmikuussa. Syksyllä järjestämme valtakunnalliset Toimihenkilöpäivät ja olemme mukana Olympiakomitean koolle kutsumassa Tähtiseuraseminaarissa.

Toteutamme yhdessä huippu-urheilun asiantuntijoiden kanssa Seura360-työpajoja, jotka ovat urheilun johtamisen verkostotapaamisia. Näiden lisäksi toteutamme Salibandyliiton seura-asiantuntijoiden ja seurojen kahdenkeskisiä tapaamisia ympäri vuoden sekä tuotamme kerran kuukaudessa seuratoiminnan asioihin keskittyvän Seurakirjeen seurojen yhteyshenkilöille.