Seurakehitys

Seuratoiminnan kehittämisen tavoitteena on vahvistaa seurojen toimintaedellytyksiä ja elinvoimaisuutta, sekä tukea seuratoimijoita arjen seuratyössä. Seuratoiminnan kehittämistä teemme monin eri tavoin ja yhtä lailla tätä tuotetaan valmentajakoulutuksin, kuin erilaisten harrastamisen- ja pelaamisen konseptien myötä. Seuratoiminnan kehittämisen ytimessä ovat seurojen kohtaaminen ja yhdessä tekeminen.

Seurakehitys on yksi seuratoiminnan kehittämisen osa-alueista. Se tarkoittaa toiminnallista kokonaisuutta, jossa painopiste on seuratoiminnan rakenteiden vahvistamisessa ja kehittämisessä. Seurakehitys on jäsenseuroille tarjoamamme palvelu, jota seurat voivat hyödyntää heti jäsenyyden alusta lähtien.

Seurakehityksen sisältöä voidaan kuvata neljän erilaisen teeman kautta:

* Seurakehitys on seuratoiminnan kehittämisen prosesseja.

* Seurakehitys tuottaa materiaaleja seurojen käyttöön.

* Seurakehityksen puitteissa järjestämme tapahtumia ja tapaamisia.

* Seurakehitys on seuroja varten myös sparrauksen, tuen ja neuvonnan näkökulmasta.

Seurakehityksen kokonaisuus

Sparraamme, tuemme ja neuvomme seuroja laajasti eri seuratoiminnan kysymyksissä.

Seurakehitys.fi on sähköinen, seuroille suunnattu, itsearvioinnin työväline, joka toimii Tähtiseura-prosessien (salibandyssa Lasten ja nuorten Tähtiseura sekä Aikuisten Tähtiseura) työvälineenä, mutta myös seuratoiminnan muistilistana ja Seura360-prosessin työvälineenä.

Seura360-prosessissa edetään loogisesti tasolta yksi (1) eteenpäin aina tasolle kolme (3) saakka. Tason kaksi (2) läpikäytyään seura voi halutessaan hakea osaksi Tähtiseura-verkostoa täyttäessään myös Tähtiseura-kriteerit.

Seura360-prosessi perustuu aina seuran haluun aktiivisesti kehittää omaa toimintaansa ja arvioida toimintatapojaan. Seuran ensimmäisen, seurakehitys.fi -työvälineessä tehtävän, itsearvioinnin jälkeen toteutamme seuratapaamisen paikan päällä tai etätapaamisella. Seuratapaamisissa ja itsearviointityövälineessä huomioimme 1) seuran hallinnon ja johtamisen, 2) urheilun johtamisen, sekä 3) viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuudet.

Kahdenkeskisten tapaamisten pohjalta luomme yhdessä seuran kanssa toiminnan kehittämissuunnitelman, jonka eteenpäinviemisessä autamme. Seura360-prosessin käynnistyttyä toteutamme kahdenkeskisiä seuratapaamisia vuosittain. Perehdytämme uudet seurat Salibandyliiton palveluihin toteuttamalla sähköisiä perehdytyskoulutuksia, tekemällä kyselyitä uusille ja eronneille jäsenille sekä seuraamalla sitä, että perehdytykset liiton palveluihin toteutuvat kolmen kuukauden sisällä jäseneksi tulemisesta.

Tuotamme kerran kuukaudessa seuratoiminnan asioihin keskittyvän Seurakirjeen seurojen yhteyshenkilöille.