Seurakehitys

Seurakehitys tarkoittaa toiminnallista kokonaisuutta, jossa kohtaamme seurojen toimijoita erilaisissa ympäristöissä (mm. seurafoorumit, työpajat, kahdenkeskiset palaverit), tuemme seurojen toimintaa ja kehittymistä (Seura360-prosessi ja seurakehitys.fi-työvälineen hyödyntäminen) sekä varmistamme pitkäjänteisen vuorovaikutuksen liiton ja seurojen välillä.

Seurakehitys on jäsenseuroille tarjoamamme palvelu, jota seurat voivat hyödyntää heti jäsenyyden alusta lähtien. Seurakehitys koostuu viidestä alla olevassa kuvassa esitetystä osa-alueesta.

Seurakehityksen kokonaisuus

Sparraamme, tuemme ja neuvomme seuroja laajasti eri seuratoiminnan kysymyksissä.

Seurakehitys.fi on sähköinen, seuroille suunnattu, itsearvioinnin työväline, joka toimii Tähtiseura-prosessien (salibandyssa Lasten ja nuorten Tähtiseura sekä Aikuisten Tähtiseura) työvälineenä, mutta myös seuratoiminnan muistilistana ja Seura360-prosessin työvälineenä.

Seura360-prosessissa edetään loogisesti tasolta yksi (1) eteenpäin aina tasolle kolme (3) saakka. Tason kaksi (2) läpikäytyään seura voi halutessaan hakea osaksi Tähtiseura-verkostoa täyttäessään myös Tähtiseura-kriteerit.

Seura360-prosessi perustuu aina seuran haluun aktiivisesti kehittää omaa toimintaansa ja arvioida toimintatapojaan. Seuran ensimmäisen, seurakehitys.fi -työvälineessä tehtävän, itsearvioinnin jälkeen toteutamme seuratapaamisen paikan päällä tai etätapaamisella. Seuratapaamisissa ja itsearviointityövälineessä huomioimme 1) seuran hallinnon ja johtamisen, 2) urheilun johtamisen, sekä 3) viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuudet.

Kahdenkeskisten tapaamisten pohjalta luomme yhdessä seuran kanssa toiminnan kehittämissuunnitelman, jonka eteenpäinviemisessä autamme. Seura360-prosessin käynnistyttyä toteutamme kahdenkeskisiä seuratapaamisia vuosittain. Perehdytämme uudet seurat Salibandyliiton palveluihin toteuttamalla sähköisiä perehdytyskoulutuksia, tekemällä kyselyitä uusille ja eronneille jäsenille sekä seuraamalla sitä, että perehdytykset liiton palveluihin toteutuvat kolmen kuukauden sisällä jäseneksi tulemisesta.

Tuotamme kerran kuukaudessa seuratoiminnan asioihin keskittyvän Seurakirjeen seurojen yhteyshenkilöille.