Visio ja strategia 2026

Salibandy tarjoaa kaikille
mahdollisuudet pelata ja urheilla

”Love the way You play” kuvastaa monimuotoisuutta, pelaamisen ja osallistumisen eri tapojen mahdollisuuksia. Missio on myönteinen ja kannustaa oman lajin arvostukseen. Englanninkielisyydellä tuodaan esiin lajin kansainvälinen ulottuvuus, joka on meille suomalaisille tärkeä. Missio kertoo niin salibandya harrastavan lapsen äidin, isän, mummon ja vaarin kuin lajia seuraavan fanin sekä katsojan näkökulman.

Salibandyä ja sählyä pelataan useilla pelipaikoilla erilaisin muodoin, tavoittein, lähtökohdin sekä erilaisten harrastajien toimesta. Kysyntä ja halu harrastaa lajia kasvaa koko ajan. Salibandyliitto ja sen jäsenseurat pyrkivät yhdessä edistämään sekä pelaamista että harrastamista laajasti ja monipuolisesti.

Yhteiskunnan resurssit hyvinvointipalveluiden luomiseen ovat jatkossa entistä rajallisemmat. Salibandyliitto haluaa omalla panoksellaan kehittää Suomesta parempaa ja viihtyisämpää paikkaa asua ja elää. Tavoitteemme on kannustaa jokaista suomalaista heidän oman kykynsä ja halunsa mukaan pitämään parempaa huolta omasta hyvinvoinnistaan.

Urheilijoita motivoivat kilpaileminen, itsensä haastaminen ja kehittäminen sekä osaamisensa ja suoritustensa arviointi suhteessa kilpakumppaneihin. Sarjatoiminta, kilpa- ja huippu-urheilu ovat pelaajille ja seuroille lajin harrastamisen kannalta erityisen tärkeitä. Sarjatoimintaa tulee viedä jatkuvasti eteenpäin pelaajien erilaiset tarpeet huomioiden.

Strategia, missio, visio ja arvot käsittävät koko suomalaisen salibandyn harrastesählystä kansainväliseen huippusalibandyyn.

Strategia on hyväksytty liiton kokouksessa 28.11.2020.

Missiomme 2026:
Love the way you play

Visiomme 2026:
”Menestystä – ilolla ja ylpeydellä”

Strategiset painopistealueet

Seurojen elinvoimaisuus
• Talous tasapainossa
• Esimerkillistä johtamista
• Olosuhteet kunnossa
• Valmennus laadukasta ja toiminta ammattimaista
• Salibandyn arvot kaiken toiminnan perustana

Olemme mukana laajasti suomalaisten elämässä. Kehitämme toimintaamme siten, että se palvelee sekä kaupunkien että maaseudun asukkaiden tarpeita. Elinvoimaiset ja laadukkaasti toimivat seurat muodostavat paikallisen tason toiminnan ytimen ja ovat vahvasti verkostoituneet alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Olemme aktiivinen paikallinen toimija ja vahvistamme alueellisten toimijoiden asemaa eri puolilla Suomea salibandyn tarpeisiin liittyvissä kysymyksissä. Salibandyä koskevat päätökset tehdään oikeiden tietojen pohjalta. Edistämme uusien hallien ja muiden salibandyn harrastamisen olosuhteiden kehittämistä. Toimimme niin, että lajin myönteinen vaikuttavuus sen toimintaympäristöön tulee huomioiduksi ja lajin tarpeet muutoinkin kuulluksi.

Seurojen valmennus ja muu toiminta toteutetaan ammattimaisesti, laadukkaasti ja vastuullisesti salibandyn arvoja noudattaen. Toimintamme on avointa ja harrastamisen erilaiset lähtökohdat otetaan siinä huomioon. Peli kuuluu kaikille.

– – – –

Paras salibandymaa
• Harrastaminen ja pelaaminen helppoa ja kustannukset pysyvät kurissa
• F-liiga on maailman paras salibandyliiga ja sen kaupallinen arvo kasvaa
• Menestys arvokisoissa – naiset, miehet, juniorit
• Suomi on aktiivinen kansainvälinen vaikuttaja 
• Salibandyn yhteiskunnallinen merkitys tiedetään ja tunnustetaan

Salibandy ja sähly sopivat kaikille. Haluamme varmistaa kaikille sopivat harrastusmahdollisuudet, harrastamisen helppouden ja kohtuullisen hinnan.

Laaja harrastajakunta ja huippusalibandy tukevat toisiaan. Meille on tärkeää kehittää pelaajien, joukkueiden ja seurojen arkea tavoitteellisesti. Vain siten saavutetaan huippu-urheilullinen menestys.

Suomalaiset ovat maailman parhaita salibandypelaajia. Suomalaiset seurat ovat maailman parhaita salibandyseuroja.

Kaikki globalisoituu ja menestykseen ei riitä, että olemme hyviä kotimaassa, vaan meidän on pärjättävä kansainvälisessä vertailussa. Tiedostamme ja kannamme vastuumme olla mukana kehittämässä salibandystä kansainvälisesti yhä kiinnostavampaa ja vahvempaa lajia.

Salibandy on enemmän kuin urheilua. Lisäämme hyvinvointia salibandyn avulla. Olemme aktiivinen toimija suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentamisessa sekä kansainvälisessä salibandy-yhteisössä. Tiedostamme oman yhteiskunnallisen vastuumme ja toimimme sen mukaisesti.

– – – –

Suosion kasvu
• Pelaajien ja harrastajien määrä kasvaa kaikkialla Suomessa, ”drop out” pienenee
• Seuraajien ja lajista kiinnostuneiden määrä kasvaa, erityisesti sosiaalisessa mediassa
• Tunnettujen salibandypersoonien määrä ja vaikuttavuus kasvaa
• Salibandyliiton ja F-liigan yhteistyökumppanuuksien arvo kasvaa

Olemme sekä harrastajien että lisenssipelaajien määrällä mitattuna kasvava ja yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Kehitämme salibandyä ja sählyä sekä siihen liittyvää sarja- ja muuta toimintaa siten, että yhä useampi voi ottaa sen omakseen ja jatkaa läpi elämän.

Huippusalibandyn yleisömäärien kasvattamisen lisäksi panostamme digitaaliseen tarjontaan ja hyödynnämme sen mahdollisuuksia eturintamassa. Tavoitteemme on, että salibandyä seurataan entistä laajemmin sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa.

Viestintämme on myönteistä, aktiivista ja strategisista tavoitteista kumpuavaa. Viestimme monipuolisesti kohderyhmiämme kiinnostavista asioista.

Salibandyn parissa toimivat ihmiset ovat ylpeitä lajistaan. Salibandystä ja sen eri toimijoista – seuroista, pelaajista ja valmentajista – puhutaan työpaikoilla, kouluissa, netissä ja siellä missä ihmiset kohtaavat. Puhe on lähtökohtaisesti myönteistä.

Mediat ovat ottaneet lajin omakseen ja tämän ansiosta laji on vahvasti esillä. Samalla salibandy on haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani.

Toimintaympäristön muutosvoimat

Toimintaympäristömme muuttuu kiihtyvässä tahdissa. Salibandy haluaa kehittyä siinä mukana siten, että laji kykenee tarjoamaan monipuolisimmat mahdollisuudet harrastaa, pelata ja urheilla asuin-paikasta ja iästä riippumatta.

Digitalisaatio
Muuttaa toimintatapojamme peruuttamattomasti. Siinä korostuvat vuorovaikutuksen ja tiedonvälityksen nopeus, helppous sekä kansainvälisyys. Tietoa on helpompi tuottaa, kerätä ja käsitellä. Liikunnassa ja urheilussa digitalisaatio mahdollistaa yksilötasolla hyvinvoinnin ja suorituskyvyn mittaamisen sekä kehittämisen. Järjestelmätasolla on isot mahdollisuudet tiedolla johtamisessa ja ilmiöiden ymmärtämisessä. Kysymyksiä herättävät tietoon liittyvä turva ja oikeudet.

Kaupungistuminen
Kytkeytyy laajaan yhteiskunnallinen muutokseen: kaupunkilainen elämäntapa, vaurastuminen ja eriarvoistuminen, kuluttaja-asenteen vahvistuminen sekä entistä monimuotoisempi kansainvälinen vuorovaikutus. Perinteiset yhteisöt kuten kylä- ja perheyhteisöt heikkenevät. Elämäntapa kannustaa entistä harvemmin fyysiseen aktiivisuuteen. Liikunnan ja urheilun on luotava uutta yhteisöllistä toimintaa yhdenvertaisesti. Jatkossa on toimittava entistä ammattimaisemmin ja onnistuttava kilpailussa ihmisten vapaa-ajasta.

Ikääntyminen
Suomen väestön ikärakenne muuttuu seuraavien vuosikymmenten ja jo strategiakauden aikana olennaisesti. Harrastamisikään tulevien lasten määrä pienenee. Sen sijaan ikääntyvien ja eläkeikään tulevien ikäluokkien koko kasvaa. Eläkkeelle siirrytään yhä parempikuntoisempina.

Vastuullisuus
Ihmiset odottavat, että organisaatiot ja yhteisöt toimivat vastuullisesti ja ovat mukana ratkaisemassa kestävän kehityksen ongelmia. Organisaatiolla on mahdollisuus vaikuttaa myös omaa ydintoimintaansa laajempiin kysymyksiin. Liikunnassa ja urheilussa vastuullisuus on otettava huomioon kaikessa toiminnassa. Tämä kannustaa yhä useampia osallistumaan ja seuraamaan. Lisäksi voimme olla osa suurten ongelmien kestävämpää ratkaisua.

Kilpailu vapaa-ajasta
Kilpailu kiristyy niin Suomen liikuntamarkkinassa kuin kansainvälisessä huippu-urheilussa. Koko lajivalikoima on muutoksessa. Samalla huippu-urheilu kaupallistuu, viihteellistyy ja ammattimaistuu. Länsimaissa huippu-urheilumenestys nähdään tärkeänä maakuvan rakentajana ja siihen ollaan valmiita investoimaan. Suomalainen huippu-urheilumenestys vaatii lisää resursseja, osaamista ja rohkeita valintoja. Teknologiaa ja tietoa on hyödynnettävä nykyistä laajemmin.

Lue strategia näköisversiona:

Salibandyn strategia Issuu-palvelussa