Jäsenyys Salibandyliitossa

Suomen Salibandyliitto ry on ottanut käyttöön Visma Sign palvelussa täytettävän jäsenhakemus– ja eroilmoituslomakkeen.

Salibandyliiton alaisiin kilpasarjoihin osallistumisen edellytyksenä on Salibandyliiton jäsenyys. Jäsenyyttä voi hakea vain rekisteröity yhdistys.

Uuden seuran (yhdistyksen) perustaminen tapahtuu PRH:n kautta. Yhdistysrekisteri myös neuvoo ja opastaa yhdistyksen perustamisessa. Olympiakomitean sivuilta voi puolestaan ladata salibandyynkin soveltuvat yhdistyksen mallisäännöt ja katsoa vinkkejä seuran perustamiseen. Olympiakomitean helpdesk vastaa kaikkiin seuratoimintaan liittyviin kysymyksiin.

Salibandyliiton varsinaisia jäseniä ovat liiton hallituksen hyväksymät salibandyä ja sählyä harrastavat rekisteröidyt yhdistykset sekä näiden muodostamat rekisteröidyt piiri- ja aluejärjestöt. Liiton jäsenten on sitouduttava noudattamaan liiton sääntöjä ja myös niiden yhteisöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.

Jos seurasi ei ole vielä liiton jäsenseura, tulee jäsenyyttä hakea.

Jäsenyyden hakeminen:

 1. Seuran perustamiskokouksen jälkeen seura rekisteröidään yhdistykseksi. Uusi perustettu seura voi hakea jäsenyyttä, vaikka rekisteröinti on vielä vireillä, tällöin jäsenhakemuslomakkeessa ilmoitetaan rekisteröinti vireillä päivämäärä. Jos seura on jo aikaisemmin rekisteröity, ilmoitetaan rekisteröintipäivä ja yhdistysrekisterinumero. Salibandyliitto tarkistaa rekisteröinnin aina Yhdistysrekisteristä.
 2. Jäsenhakemus  täytetään ja allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign -palvelua käyttäen.
 3. Salibandyliitto vahvistaa jäsenhakemuksen vastaanoton noin viikon kuluessa. Lopullisen hyväksymisen tekee Salibandyliiton hallitus seuraavasssa mahdollisessa kokouksessa.
 4. Jäseneksi hyväksymisen jälkeen seuralle toimitetaan kirjallinen todistus ja tunnukset sähköisiin järjestelmiin. Jäsenmaksu tulee maksettavaksi 30 päivän kuluttua jäseneksi hyväksymisestä ja löytyy Palvelusivustolta. Jäsenmaksu vuosina 2024-2026 on 230 € / seura / vuosi. Liittokokous pidetään kolmen vuoden välein marraskuussa, ja liittokokous päättää jäsenmaksun suuruuden aina kolmeksi vuodeksi eteenpäin kerralla.
 5. Jäsenmaksun maksettuaan seura on äänivaltainen Salibandyliiton jäsen ja voi ilmoittaa joukkueensa kilpailutoimintaan. Uusia joukkueita otetaan vastaan kaikkiin juniorisarjoihin (A-G), miesten V-VI divisiooniin ja naisten III-IV divisiooniin.

Salibandyliiton jäsenenä seuralla on mm.:

 • toimintasääntöjen mukainen edustus- ja äänioikeus sekä oikeus tehdä aloitteita ja ehdotuksia liiton kokouksissa ja toimielimissä
 • oikeus osallistua Salibandyliiton järjestämiin sarjoihin
 • oikeus osallistua ulkomailla järjestettäviin salibandyturnauksiin (Kirjallinen ilmoitus – KilpS 44§)
 • lajitapahtumien (salibandyn ja sählyn) järjestämisoikeus Suomessa
 • mahdollisuus osallistua ja tilata liiton toimitsija- erotuomari- ja valmennuskoulutuksia
 • mahdollisuus ottaa käyttöön maksuton TorneoPal turnaushallintasivusto (ei käyttötukea)
 • käytössään Salibandyliiton seura- ja järjestötoiminnan tukipalvelut sekä muut Salibandyliiton työntekijöiden neuvonta ja opastuspalvelut (pl. seuran omat turnaukset)
 • käytössään Seurakäyttäjätunnus, joka vastaa seuran allekirjoitusta tapahtumiin
 • käytössään liiton tarjoamat muut sähköiset järjestelmät ja Internet-pohjaiset ratkaisut
 • Seurakehitys -palvelut

Lisäksi Salibandyliitto on sopimuksellaan Olympiakomitean ja OPn kanssa sopinut että:

 • salibandyseurojen järjestämissä tapahtumissa musiikin esittämiseen liittyvät Teosto- ja Gramex -maksut on maksettu
  Teosto-sopimuksen numero 70014878
  Gramex-sopimuksen numero LII040
 • salibandyseuroilla on voimassa vapaaehtoistoimijoiden tapaturmavakuutus ja vapaaehtoistoimijoiden vastuuvakuutus (OPn Tuplaturva)
  Tapaturmavakuutuksen numero 16­-550-­119-2
  Vastuuvakuutuksen numero 16-549-997­-7
  Lisätietoja Tuplaturvasta.
Lisätietoja:
Salibandyliiton asiakaspalvelu
Puhelinpalvelu ma-ti/to-pe klo 10-12 ja klo 13-15. Keskiviikkoisin ja vk 26-30 ei puhelinpalvelua. Sähköpostitse palvelemme ma-pe, myös vk 26-30. Huom: SalibandyTV tuki: salibandytv@salibandy.fi