Ohjeet epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn

– Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä – (YK:n Lasten oikeuksien sopimus, artikla 19).

Jotta voimme ennaltaehkäistä ilmiötä, on meillä oltava yhteinen ymmärrys siitä, että lajissamme on nollatoleranssi kaikelle kiusaamiselle, häirinnälle, hyväksikäytölle ja epäasialliselle käytökselle. Salibandyliitto haluaa näillä toimintaohjeilla auttaa seuroja tämän linjauksen toteuttamisessa.

Ennaltaehkäisy

Tunnista ilmiö ja anna sille ääni.

Ennaltaehkäisy edellyttää, että tunnistamme ilmenemismuodot.

>> Kiusaamista, häirintää, hyväksikäyttöä ja epäasiallista käytöstä voi esiintyä urheilussa eri muodoissa, erilaisissa tilanteissa, ja eri rooleissa olevien henkilöiden toimesta.

>> Jokainen näistä on yhtä vakava ja vaatii toimenpiteitä.

Näitä tilanteita voi syntyä esim:

  • pelaajan ja valmentajan välille
  • valmentaja/ien ja vanhempien välille
  • joukkueen toimihenkilöiden ja pelaajien välille
  • pelaajien kesken
  • eri seuran jäsenten kesken

>> Kiusaaminen, häirintä, hyväksikäyttö ja epäasiallinen käytös voivat ilmentyä sekä henkisenä että fyysisenä toiminta.

Ilman vastuuta ja roolia ei asiaa hoida kukaan.

Päätä kenelle ja miten seurassanne voi epäasiallisesta käytöksestä ilmoittaa:

>> Valitkaa nuorten yhteyshenkilöksi nuorille helposti lähestyttävä henkilö (henkilö voi tarvittaessa olla seuran ulkopuolinen toimija)

>> Valitse seuran johdosta 1-3 henkilöä, jotka vastaavat epäasialliseen käytökseen liittyvistä asioista seuran hallinnon suuntaan

>> Anna jäsenille mahdollisuus myös nimettömään palautteenantoon

Viesti seurassasi, että vanhemmilla on oikeus olla kiinnostuneita keinoista, joilla kiusaamista ja häirintää seurassa ennaltaehkäistään.

Päätä oikein.

Varmista, että seuranne säännöissä huomioidaan häirintä ja epäasiallinen käytös, sekä niistä seuraavat kurinpidolliset toimenpiteet. Suosittelemme käyttämään Olympiakomitean tekemiä mallisääntöjä.

Tämän jälkeen päätä, että virallisten toimintasääntöjen lisäksi seuranne sisäisissä toimintasäännöissä huomioidaan toimintamallit, joilla aktiivisesti ennaltaehkäistään häirintää ja kiusaamista.

Toteuta päätöksestä aiheutuvat toimenpiteet ja varmista, että toimenpiteet jalkautuvat.

Kouluta seuratoimijat ja anna heille työvälineitä, jotta ennaltaehkäisy on mahdollista.

Tällaisia toimia voivat olla esim:

  • valmentajien perehdytyksen osana käytävä kiusaamisen ehkäisy. Ohje valmentajille täällä.
  • vanhempaintapaamisessa läpikäytävät säännöt, joita seuran työntekijät ja vapaaehtoiset noudattavat. Mallipohja säännöistä löytyy täältä.
  • pelaajien kesken läpikäytävät yhteiset pelisäännöt. Ohje pelisääntöjen luomiseen ja lasten oikeuksista kertomiseen täällä.

Tiedota seuran jäsenille ja tarvittaville sidosryhmille (vanhemmat, valmentajat, joukkueen toimihenkilöt) ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja luoduista toimintamalleista.

Mallipohja tiedotteesta vanhemmille täällä.

Tarkista AINA lasten parissa työskentelevien rikostaustaote. Salibandyliitto suosittelee voimakkaasti rikostaustaotteen tarkastamista myös seuran vapaaehtoistoimijoilta.

Päivitä ja pidä toimenpiteet ajan tasalla.

Kerää tietoa toimintatavasta, sen vaikutuksista (esim jäsenkyselyt), käy läpi ja anna arvo saaduille tuloksille.  Vahvista ohjeet ja toimintatavat vuosittain.

Tapausten käsittely

Kun epäasiallista käytöstä tapahtuu, tilanteen selvittämistä helpottavat ennakkoon mietityt toimintamallit.

Mikäli kohtaat seurassasi häirintää tai epäasiallista käytöstä:

1)
puhu asiasta lähimmälle vastuuaikuiselle: valmentajalle, joukkueenjohtajalle, tai ota yhteyttä seurasi nimeämään kiusaamis- ja häirintätilanteiden vastuuhenkilöön. Mikäli seurassasi ei tällaista ole, ota yhteys seuran puheenjohtajaan, toiminnanjohtajaan tai muuhun luotettavaksi kokemaasi tahoon seuran johdossa.

2) Lapset ja nuoret voivat käyttää Väestöliiton Et ole yksin -palvelua, jossa Väestöliiton asiantuntijat ovat auttamassa ja vastaamassa kysymyksiin ongelmatilanteissa.

3) mikäli koet, että et seurassasi asiaa voi ottaa esille, voit olla yhteydessä Salibandyliittoon. Salibandyliitossa ensisijainen yhteyshenkilö kaikissa kiusaamis- ja häirintätilanteissa on seurakehittäjä.

Seksuaalirikosten osalta on huomioitava, että rikosta epäillessä on rikoksen tutkiminen jätettävä aina poliisille. Ollessasi epävarma siitä, onko syytä epäillä seksuaalirikosta, konsultoi aina poliisia tai kysy neuvoa asiantuntijoilta. Voit kysyä neuvoa kertomatta uhrin tai epäillyn nimeä.

Käyttämämme mallit ja pohjat ovat Väestöliiton tuottamia.

Lasten turvallinen harrastusympäristö on aina aikuisten vastuulla.

Tutustu myös:

Lisätietoja Salibandyliitossa:  

Elina Anttonen
Kehityspäällikkö, seuratoiminta
Seuratoiminnan johtamisen tuki ja kehittäminen, suora seuratuki, Tähtiseuratoiminnan johtaminen ja kehittäminen, kouluyhteistyö.