Yksittäisten otteluiden sarjamääräykset

Salibandyliiton yksittäisissä otteluissa noudatettavat sarjamääräykset kaudelle 2024-25 ovat voimassa seuraavissa sarjoissa:

• Miesten Suomisarja
• Miesten 2. divisioona
• T21 ja T18 SM-sarjat
• P22, P19, P17 ja P16 SM-sarjat
• P22, P19, P17, P16 ja T18 1. divisioonat
• Suomen Cupin yksittäiset ottelut

YLEISTÄ
1§ Sarjat
Nämä ovat Suomen Salibandyliitto (Salibandyliitto) ry:n yksittäisten otteluiden sarjojen sarjamääräykset pelikaudelle 2024–2025. Näitä sarjamääräyksiä noudatetaan miesten Suomisarjassa, miesten 2. divisioonassa, Suomen cupin yksittäisissä otteluissa, P22-, P19-, P17-, P16-, T21 ja T18 SM-sarjoissa sekä P22-, P19-, P17-, P16- ja T18 1. divisioonissa 1.5.2024-31.5.2025.

Suomen Salibandyliitto ja sen nimeämä sarjavastaava toimii kunkin sarjan sarjajärjestäjänä.

2§ Sarjoissa noudatettavat säännöt
Yksittäisten otteluiden sarjoissa ja niiden karsinnoissa noudatetaan Salibandyliiton kilpailusääntöjä ja pelisääntöjä sekä niiden ohella näitä sarjamääräyksiä ja muita sarjajärjestäjän antamia määräyksiä, ohjeita ja tulkintoja.

Kilpailusääntöjä ja pelisääntöjä noudatetaan aina, ellei sarjamääräyksissä ole toisin säädetty.

Sarjajärjestäjä voi antaa tarkempia ohjeita sarjamääräysten noudattamisesta.

3§ Sarjamääräysten soveltamisala
Yksittäisten otteluiden sarjojen sarjamääräykset koskevat kyseisten sarjojen seuroja, sarjoissa pelaavia joukkueita sekä näiden järjestämiä Salibandyliiton alaisia virallisia kilpailutapahtumia. Yksittäisten otteluiden sarjojen sarjamääräykset koskevat myös kyseisten sarjojen seurojen ja joukkueiden pelaajia ja toimihenkilöitä.

4§ Määrittelyjä
Ottelutapahtumaksi käsitetään aika, joka alkaa tunti ennen ottelua ja päättyy tunti ottelun päättymisen jälkeen. Ottelutapahtumaan sisältyy ottelun lisäksi koko kiinteistössä ja sen välittömässä läheisyydessä tapahtuva toiminta.

Suomen Cupin yksittäisinä pelattavissa otteluissa joukkueen kokoonpanossa voi olla enintään 7 toimihenkilöä.

5§ Kurinpitoasiat
Yksittäisten otteluiden sarjojen kurinpitoasiat käsittelevät, joko Salibandyliiton nimeämä toimihenkilö tai Salibandyliiton kurinpitovaliokunta.

6§ Yhteyshenkilö
Yksittäisten otteluiden sarjan joukkueella on oltava seuransa valtuuttama yhteyshenkilö, joka vastaa joukkueen yhteyksistä sarjajärjestäjään ja on velvollinen viemään tietoa eteenpäin oman seuransa organisaatiossa.

Yksittäisten otteluiden sarjan seuran on ilmoitettava sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä joukkueen yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Seuran/joukkueen on pidettävä yhteyshenkilön tiedot ajan tasalla Palvelusivustolla.

Yhteyshenkilöllä tulee olla käytössään toimiva sähköpostiosoite.

7§ Otteluajankohdat
Sarjajärjestäjä vahvistaa otteluajankohdat, mutta pidättää oikeuden otteluohjelmamuutoksiin ja muutoksiin otteluiden alkamisajankohdissa sekä pelipaikoissa.

Runkosarjan otteluohjelman valmisteluvaiheessa kotijoukkue voi ilman vastustajan suostumusta esittää runko-ohjelmaan merkityn lauantaiottelun siirtämistä edeltävän viikon tiistaille, keskiviikolle, torstaille tai perjantaille ja sunnuntaiottelun siirtämistä seuraavan viikon maanantaille, tiistaille tai keskiviikolle, mikäli joukkueiden kotipaikkakuntien välinen etäisyys on alle 200 km. Kotipaikkakuntien väliset etäisyydet määritellään Fonectan karttapalvelulla joukkueiden kotipaikkojen keskustan mukaan. Silloin, kun joukkueiden kotipaikkakuntien välinen etäisyys on 200 km tai enemmän, ottelun siirtoa arkipäivälle voidaan esittää vain, mikäli molemmat joukkueet ovat asiasta yksimielisiä. Runko-ohjelmassa arkipäiväksi merkittyä ottelua voi esittää siirrettäväksi vain perustellusta syystä.

Pudotuspeli- ja karsintaotteluissa kotijoukkue voi esittää ottelun siirtämistä arkipäivälle kuten runkosarjassa, poikkeuksina sarjan ensimmäinen ottelu, joka voidaan siirtää perjantaille, jos sen runkopäivä on lauantai ja sarjan viimeinen ottelu, joka voidaan siirtää maanantaille, jos sen runkopäivä on sunnuntai. Pudotuspeleissä kotijoukkueen tulee ilmoittaa esittämänsä otteluajankohdat ja pelipaikat sarjajärjestäjälle puolivälierävaiheessa viimeistään puolivälieräsarjaa edeltävänä tiistaina kello 15 mennessä, välierä- ja mitalipelivaiheessa viimeistään edeltävän pudotuspelivaiheen viimeisen ottelun jälkeisenä seuraavana arkipäivänä kello 15 mennessä. Jos kotijoukkue ei esitä kotiottelulleen ajankohtaa ja paikkaa määräaikaan mennessä voi sarjajärjestäjä määrätä ottelulle peliajankohdan ja -paikan.

Suomen Cupissa, silloin kun joukkueiden kotipaikkojen etäisyys on alle 200 kilometriä, kotijoukkue voi esittää ottelun siirtämistä perjantaille, jos sen runkopäivä on lauantai ja maanantaille, jos sen runkopäivä on sunnuntai.

Ottelut on aloitettava arkisin klo 18.30–19.30 ja viikonloppuisin (lauantai, sunnuntai) sekä arkipyhinä klo 12.00–18.30 ellei sarjajärjestäjä toisin määrää. Otteluiden alkamisajoiksi viikonloppuisin ja arkipyhinä suositellaan klo 12.00, 15.00 ja 18.00. Runkosarjojen viimeisten kierrosten ottelut on aloitettava runkopäivänä samanaikaisesti, mikäli sarjajärjestäjä niin vaatii.

Sarjajärjestäjä voi antaa erillismääräyksiä ottelupäivien ja ajankohtien määrittelyyn.

Otteluohjelman valmistuttua ottelu voidaan siirtää vain perustellusta, joukkueesta riippumattomasta, syystä. Ottelun päivämäärää, alkamisaikaa tai pelipaikkaa ei saa siirtää ilman sarjajärjestäjän hyväksyntää.Ottelusiirtoa on haettava kirjallisesti heti, kun siirron perusteena oleva syy on ilmennyt. Ottelusiirtohakemukseen on liitettävä maksutosite sarjajärjestäjän tilille (IBAN: FI84 2001 1800 1329 56) maksetusta 50 €:n käsittelymaksusta sekä vastustajan kirjallinen lausunto siirtoa koskevasta asiasta. Sarjajärjestäjä voi hyväksyä tai hylätä hakemuksen. Kotijoukkueen tulee hakemuksessaan esittää ottelulle uutta aikaa ja/tai paikkaa.

8§ Olosuhteet
Ottelut tulee pelata sarjajärjestäjän kirjallisesti hyväksymissä halleissa. Ottelut tulee pelata ensisijaisesti kotijoukkueen kotipaikkakunnalla. Sarjajärjestäjä voi myöntää joukkueelle luvan pelata ottelunsa muualla kuin joukkueen kotipaikkakunnalla. Joukkueiden tulee toimittaa sarjajärjestäjälle tiedot kotihallistaan. Kotijoukkue vastaa ottelun järjestämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista (salikulut, *erotuomarikulut, toimitsijat, järjestyksenvalvojat yms.).

* Miesten Suomisarjassa erotuomarimaksut ja erotuomareiden kulukorvaukset maksetaan keskitetysti siten, että jokainen sarjan joukkue maksaa runkosarjan erotuomarimaksuja ja erotuomareiden kulukorvauksia yhtä paljon. Runkosarjan kaikki toteutuneet kulut lasketaan yhteen ja jaetaan tasan osallistuvien joukkueiden kesken. Divari- ja Suomisarjakarsinnoissa ja karsintaotteluissa kunkin sarjavaiheen erotuomarikulut lasketaan yhteen ja jaetaan sarjavaiheeseen osallistuvien joukkueiden kesken suhteutettuna näiden toteutuneisiin kotiotteluihin.

Pelikentän tulee olla peli- ja kilpailusääntöjen ja näiden sarjamääräysten mukaiset (kts. taulukko minimimitoista). Pienempien kenttien käyttö on sallittu vain sarjajärjestäjän poikkeusluvalla. Poikkeuslupaa haetaan sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä. Sarjajärjestäjä voi antaa kilpailutapahtumia varten kirjalliset puitevaatimukset. Siirtolattioiden käyttö pelialustana on sallittua sarjajärjestäjän luvalla. Salibandyliitto suosittelee käytettäväksi synteettisiä lattiamateriaaleja.

Vierasjoukkueelle ja erotuomareille tulee osoittaa omat pukuhuoneet, jotka ovat käytettävissä 75 min ennen ottelua alkua ja 45 min ottelun jälkeen.

Ottelun pelaamiseen tulee kotijoukkueen varata runkosarjassa vähintään 3 tuntia (30 min + 2 h 30 min) ja pudotuspeleissä sekä karsintaotteluissa vähintään 3 tuntia 30 minuuttia (30 min + 3 h). Pudotuspeleissä poikkeavasta varausajasta voi sopia sarjavastaavan ja joukkueen kesken, jos päivän aikana on samalla kentällä kolme pudotuspeliottelua.

Kotijoukkueen tulee huolehtia, että molemmilla vaihtoalueilla on roska-astiat. Vaihtoalueille ei saa kohdistaa häiritseviä äänentoistolaitteita.

Tämän pykälän antamista määräyksistä voidaan poiketa ainoastaan sarjajärjestäjän määräyksestä tai sarjajärjestäjän kirjallisella luvalla.

Sarja Pinta-ala/pituus (vähintään) Katsomokapasiteetti Otteluaikavaraus
Divarikarsinta + esikarsinta 40 m x 20 m 250 3 h 30 min
Miesten Suomisarja 38 m x 19 m 150 3 h
Karsinnat Suomisarjaan 38 m x 19 m 150 3 h
Miesten 2. divisioona 720 m2/ 38 m 150 3 h
P22 SM-sarja 720 m2/ 38 m 250 / finaalit 500 3 h
T21 ja T18, P19, P17 ja P16 SM-sarjat sekä P22, P19, P17, P16 ja T18 1. divisioonat 720 m2/ 38 m 150 / finaalit 250 3 h

Suomisarjassa, karsinnoissa Suomisarjaan, sekä Divarikarsinnoissa tulee pelata sarjajärjestäjän hyväksymällä synteettisellä sisäurheilukäyttöön tarkoitetulla alustalla.

Miesten 2. divisioona voidaan määrätä aluekohtaisesti pelattavaksi synteettisellä sisäurheilukäyttöön tarkoitetulla alustalla.

Suomen Cupin yksittäisten otteluiden kierroksilla, joissa otteluparien kotietu on alemman sarjatason joukkueella, pelataan alemman sarjatason joukkueen määräysten sallimalla kenttäkoolla. Pelialustan tulee kuitenkin olla synteettinen. Puolivälieristä eteenpäin ottelut tulee pelata 40 m x 20 m kokoisella kentällä. Aluefinaalit ja pikkufinaali pelataan kotijoukkueen kenttämääräysten mukaisella kentällä.

Kaudella 2024–2025 kaikki yksittäisinä otteluina pelattavien junioreiden valtakunnallisten sarjojen ottelut tulee pelata sarjajärjestäjän hyväksymällä synteettisellä sisäurheilukäyttöön tarkoitetulla alustalla. T18 ja P16 1. divisioonissa, sekä P16 SM-sarjassa joukkue voi hakea poikkeuslupaa muun alustan käyttöön erityisen painavasta syystä kilpailuvaliokunnalta.

Mikäli junioreiden valtakunnallisissa sarjoissa kotijoukkue peluuttaa kotiottelun ilman sarjajärjestäjän hyväksyntää muulla kuin sarjajärjestäjän hyväksymällä alustalla, katsotaan kotijoukkueen saaneen alustasta kohtuutonta hyötyä, jolloin kotijoukkueelle määrätään ensimmäisellä kerralla 500 € sakko, toistuvasta rikkeestä voidaan määrätä enintään 2000 € sakko.

Sarjajärjestäjä käsittelee pelialustarikkomukset suoraan erotuomarin olosuhderaportin perusteella.

9§ Turvallisuus otteluissa
Turvallisuusjärjestelyissä tulee noudattaa Salibandyliiton turvallisuusmääräyksiä.

10§ Peliasut
Joukkueella tulee olla otteluissa mukana kahdet toisistaan selvästi erottuvat pelipaidat, sekä kahdet eriväriset pelisukat. Mikäli erotuomarien mielestä joukkueiden peliasut eivät erotu riittävän hyvin toisistaan, on vierasjoukkue velvollinen vaihtamaan.

Mikäli maalivahdin pelipaita on sekoitettavissa kenttäpelaajien peliasuun, on maalivahdin erotuomarin kehotuksesta vaihdettava pelipaitaa. Maalivahdilla on oltava ottelussa mukana varapelipaita, joka on erivärinen kuin varsinainen pelipaita. Miesten Suomisarjassa, Miesten 2. divisioonassa ja junioreiden SM-sarjoissa pelipaidassa on oltava pelaajan pelinumero sekä edessä että takana peliasun värityksestä selkeästi erottuvalla värillä, muissa sarjoissa etupuolen numeroa suositellaan. Pelinumeron selkäpuolen vähimmäiskorkeus on 20 cm ja etupuolen 7 cm.

OTTELUT

11§ Toimitsijat
Kotijoukkueen on nimettävä jokaiseen kotiotteluun kolme pätevää, 15 vuotta täyttänyttä toimitsijaa, jotka toimivat otteluissa liiton toimitsijamääräysten mukaisesti. Vähintään yhdellä toimitsijoista tulee olla liiton toimitsijakortti. Toimitsijoiden tulee olla pelipaikalla vähintään 30 minuuttia ennen ottelun alkua.

12§ Tulospalvelu
Kotijoukkue vastaa ottelun tulospalvelun reaaliaikaisesta ylläpidosta sarjajärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

Molempien ottelun joukkueiden tulee syöttää ottelukokoonpanonsa tulospalvelujärjestelmään viimeistään kaksi (2) tuntia ennen ottelun alkua.

Tulospalveluun palvelusivustolla syötetty kokoonpano on joukkueen virallinen ilmoitus pelaajien edustuksesta ottelussa. Mikäli pelaaja puuttuu tulospalvelun kokoonpanosta, kohdellaan häntä ottelussa pelaajalistasta puuttuvana pelaajana.

Joukkueiden tulee toimittaa ottelun toimitsijoille listaus joukkueensa toimihenkilöistä, sekä avauskentällinen ja aloittava maalivahti.

13§ Lämmittelyaika
Ennen ottelun alkua on joukkueille varattava vähintään 25 minuuttia lämmittelyaikaa, joka kuitenkin päättyy esittelyjä varten 5 minuuttia ennen ottelun alkua. Kentän on oltava puhdas lämmittelyn alkaessa.

Sarjajärjestäjä voi antaa määräyksen lämmittelyajan sekä esittelyyn ja kentän pyyhkimiseen varatun ajan muuttamisesta.
Pelikentän tulee olla kaikilta osin valmiina 30 minuuttia ennen ottelun alkamista.

14§ Esittelyt
Jokaisessa ottelussa esitellään vierasjoukkue, kotijoukkue ja erotuomarit.

15§ Ottelun alkaminen
Ottelu on aloitettava täsmällisesti sarjajärjestäjän vahvistaman otteluohjelman mukaan. Alkamisajankohdasta poikkeamisesta voidaan kotijoukkueelle määrätä rangaistus. Mahdollinen ottelua edeltävä ohjelma on toteutettava ennen ottelun alkamisajankohtaa.

Ottelun alkamisajan muuttamisesta päättää sarjajärjestäjä.

16§ Erätauot
Otteluun osallistuvilla pelaajilla on oikeus verrytellä pelikentällä, mikäli se ei häiritse ohjattua erätauko-ohjelmaa. Kentän on oltava puhdas erän alkaessa. Erätauon pituus on 12 minuuttia lukuun ottamatta P22 SM-sarjan pudotuspelejä, jossa erätauon pituus on 15 minuuttia.

Joukkueet eivät vaihda kenttäpuolia erien välillä.

17§ Palkintojenjako ja kättelyt
Molempien joukkueiden tulee olla kentällä palkintojenjaon aikana seisoen vastakkain omissa riveissään. Palkintojenjaon jälkeen joukkueet kättelevät toisensa ja ottelun erotuomarit.

Pudotuspeleissä ja karsintaotteluissa vierasjoukkue kättelee kotijoukkueen ennen ottelusarjan ensimmäistä ottelua heti esittelyn jälkeen ja samat joukkueet kättelevät seuraavan kerran ottelusarjan viimeisen ottelun jälkeen. Kaikissa pudotuspeli- ja karsintaotteluissa joukkueet kättelevät erotuomarit.

Sarjajärjestäjä voi toimittaa erilliset ohjeet palkintojenjaoista.

18§ Jatkoaika ja rangaistuslaukaukset
Runkosarjassa pelataan 5 minuutin jatkoaika, mikäli ottelun varsinainen peliaika päättyy tasatulokseen. Jatkoajalla pelataan viidellä viittä vastaan (5+mv), ellei joukkueilla ole aktiivisia rangaistuksia. Jatkoaika päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli peli on tasan myös jatkoajan jälkeen, lauotaan rangaistuslaukauskilpailu 5 laukojalla/joukkue.

Rangaistuslaukauskilpailussa rangaistuslaukausten suorittajia ei tarvitse nimetä etukäteen, mutta joukkueen viiden eri laukojan tulee olla eri kenttäpelaaja. Ottelun toimitsijat ja erotuomarit pitävät kirjaa laukoneista pelaajista.

Rangaistuslaukausta ei saa laukoa pelirangaistuksen saanut pelaaja tai rangaistuslaukauskilpailun aikana minkä tahansa rangaistuksen saanut pelaaja (PeliS 204/1). Erotuomarit valvovat rangaistuslaukausten laukojien oikeutta laukoa.

Kotijoukkue aloittaa rangaistuslaukauskilpailun. Erotuomarit päättävät kumpaan päätyyn lauotaan. Maalivahti menee ensin maaliin ja vasta sen jälkeen rangaistuslaukausta laukova pelaaja kentälle. Tämän jälkeen tähän laukaukseen ei saa enää vaihtaa maalivahtia.

Mikäli tilanne on yhä viidensien laukojien jälkeen tasan, etenee rangaistuslaukauskilpailu yksi pari kerrallaan, kunnes voittaja on selvillä. Samat viisi pelaajaa suorittavat yhden rangaistuslaukauksen kerrallaan, kunnes ratkaiseva tulos on saavutettu. Jatkolaukauksia ei tarvitse suorittaa samassa järjestyksessä kuin varsinaiset rangaistuslaukaukset, mutta pelaaja ei saa suorittaa kolmatta laukaustaan ennen kuin kaikki viisi pelaajaa ovat suorittaneet vähintään kaksi laukausta jne.

Pudotuspeli- ja karsintaotteluissa pelataan 20 minuutin jatkoaika, jolloin ottelu päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Pudotuspeli- ja karsintaotteluissa ennen jatkoaikaa on viiden minuutin tauko. Mikäli joukkueilla on tällöin käynnissä mitattavia rangaistuksia, voivat rangaistusaitiossa olevat pelaajat poistua aitiosta jatkoaikaa edeltävän tauon ajaksi. Jatkoajalla pelataan viidellä viittä vastaan (5+mv), ellei joukkueilla ole aktiivisia rangaistuksia. Mikäli pudotuspeli- tai karsintaottelun jatkoerässä ei synny hyväksyttyä maalia, ratkaistaan ottelun voittaja rangaistuslaukauskilpailussa (5 laukojaa/joukkue) edellä mainituin säännöin.

19§ Paras kahdesta- pelattavien pudotuspeli- tai karsintaotteluiden ratkaisumallit
Mikäli sarjamääräyksissä on päätetty pudotuspeli- tai karsintaotteluiden pelaamisesta paras kahdesta -järjestelmällä, ratkaistaan voittaja seuraavasti:

1. Pisteet
Ottelut pelataan ilman jatkoaikoja tai RL-kilpailuja 2 pisteen otteluina.

2. Jatko-ottelu ja ottelun rangaistuslaukauskilpailu toisen osaottelun jälkeen
Mikäli toisen osaottelun jälkeen joukkueilla on tasamäärä pisteitä, pelataan 20 minuutin jatko-ottelu. Jatko-ottelu pelataan viidellä viittä (5+mv) vastaan. Toisen osaottelun lopussa käynnissä olevat 2 min ja 2+2 min rangaistukset loppuvat jatko-otteluun mennessä. Jos pelaajalla on käytösrangaistuksen kärsiminen kesken, hän kärsii sen loppuun ennen kuin voi pelata jatko-ottelussa. Jos pelaaja on saanut pelirangaistuksen tai ottelurangaistuksen, ei pelaaja voi osallistua jatko-otteluun eikä rangaistuslaukauskilpailuun. Jatko-ottelu pelataan kokonaisuudessaan (ei maalista poikki –periaatteella). Mikäli jatko-ottelun jälkeen tilanne on edelleen tasan, ratkaistaan voittaja rangaistuslaukauskilpailulla (5 laukojaa/joukkue). Sarjajärjestäjä voi antaa tarkemmat ohjeet jatko-ottelun määrittelyyn.

3. Kotietu
Ellei sarjajärjestelmässä ole muuta mainittu, sarjassa paremmin sijoittunut saa valita aloittaako ottelut kotona vai vieraissa.

20§ Järjestyksenvalvonta
Yksittäisen ottelun järjestävän joukkueen seura on vastuussa ottelutapahtuman turvallisuusjärjestelyistä. Ottelutapahtumassa on noudatettava Salibandyliiton turvallisuusmääräyksiä.

Otteluissa tulee olla riittävä määrä järjestyksenvalvojia ylläpitämään ottelutapahtuman yleistä järjestystä.

Järjestyksenvalvojien ensisijaisena tehtävänä on huolehtia kaikkien ottelutapahtumaan osallistuvien turvallisuudesta. Järjestyksenvalvojien on välittömästi puututtava yleisön asiattomaan käyttäytymiseen. Järjestyksenvalvojat huolehtivat myös siitä, että ottelutapahtumassa ei anniskelualueen ulkopuolella nautita alkoholia eikä tapahtumassa ole huomattavan päihtyneitä henkilöitä ja että tällaiset henkilöt poistetaan sieltä viipymättä.

Järjestyksenvalvojien on erotuttava selkeästi asusteillaan muista läsnäolijoista sekä heidän on käyttäydyttävä asiallisesti ja puolueettomasti. Turvallisuusjärjestelyiden ja järjestyksenvalvojien osalta on noudatettava niitä koskevia lakeja ja asetuksia.

21§ Vapaa sisäänpääsy
Salibandyliiton vapaakortit oikeuttavat vapaaseen sisäänpääsyyn kaikkiin näiden sarjamääräysten alaisiin otteluihin. Tämän lisäksi Salibandyliitto pidättää oikeuden erotuomareiden vapaakortteihin, jotka oikeuttavat pääsyyn kaikkiin näiden sarjamääräysten alaisiin otteluihin.

22§ Otteluiden kuvaaminen
P22 SM-sarjassa kotijoukkueen tulee huolehtia, että ottelut videoidaan ja tallenne siirretään käytössä olevaan videotallenteiden tietokantaan (sbet.fi). Tallenteen tulee olla sbet.fi -palvelussa runkosarjassa pelipäivästä seuraavana päivänä kello 12 mennessä ja pudotuspeleissä ja karsinnoissa pelipäivästä seuraavana päivänä kello 8 mennessä.

Sarjajärjestäjä toimittaa videotallenteiden tietokannan käytöstä P22 SM-sarjajoukkueille erilliset ohjeet.

Tämän kohdan laiminlyönnin seurauksena voidaan kotijoukkueelle määrätä 100 euron sakko. Toistuvasta rikkomuksesta on seurauksena maksun kaksinkertaistuminen.

Sarjajärjestäjä voi kuvata ja käyttää videota koulutustarpeisiin ja videon perusteella sarjajärjestäjä voi ratkaista mahdollisia epäselviä tapauksia.

JOUKKUEIDEN JÄRJESTYS SARJASSA

23§ Sarjapisteet ja järjestys sarjassa
Runkosarjan otteluissa varsinaisella peliajalla saavutetusta voitosta saa kolme (3) pistettä ja hävitystä pelistä nolla (0) pistettä. Jatkoajalla tai rangaistuslaukauskilpailussa voitetusta ottelusta saa kaksi (2) pistettä ja hävitystä yhden (1) pisteen.

Joukkueiden paremmuus runkosarjassa määräytyy saavutettujen pisteiden perusteella. Tasapisteissä joukkueiden paremmuuden määräävät järjestyksessä:
1. varsinaisella peliajalla voitetut ottelut
2. koko sarjan maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit)
3. koko sarjassa otteluissa tehdyt maalit
4. keskinäisissä otteluissa saavutetut pisteet
5. keskinäisten otteluiden maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit keskinäisissä otteluissa)
6. keskinäisissä otteluissa tehdyt maalit
7. arpa

Mikäli joukkueiden välinen paremmuus tulisi (7) arvan määriteltäväksi, voidaan joukkueiden keskinäinen paremmuus määrittää sarjavastaavan päätöksellä myös uusintaottelulla, mikäli molemmat joukkueet ovat asiasta yksimieliset.

RANGAISTUSMÄÄRÄYKSET JA VASTALAUSEET

24§ Rangaistusmenettely ja rangaistukset
Rangaistusasian käsittelyssä noudatetaan Salibandyliiton kilpailusääntöjä. Kurinpidolliset seuraamukset, rangaistukset ja muutoksenhakumenettely on määritelty Salibandyliiton kilpailusäännöissä.

25§ Vastalausemenettely
Vastalausemenettely yksittäisten otteluiden sarjassa on Salibandyliiton kilpailusääntöjen (72§) mukainen ja vastalauseet käsittelee Salibandyliiton kurinpitovaliokunta.

SARJAMÄÄRÄYSTEN LAIMINLYÖNTI

26§ Sarjamääräysten kontrolli
Sarjajärjestäjä, sarjajärjestäjän asettamat edustajat sekä erotuomarit raportoivat sarjamääräysten laiminlyönneistä.

27§ Sarjamääräysten laiminlyönti
Rangaistusvaltaa käyttävät liiton nimeämä toimihenkilö ja Salibandyliiton kurinpitovaliokunta.

28§ Rangaistukset sarjamääräysten laiminlyönnistä
Salibandyliiton kurinpidolliset seuraamukset ja rangaistukset on määritelty Salibandyliiton kilpailusääntöjen 64§:ssä.