MAAJOUKKUETIE

MAAJOUKKUETIE

Päivitetty Salibandyliiton pelaajapolku, MAAJOUKKUETIE, on suunnattu 13–18-vuotiaiden tavoitteelliseen kilpaurheiluun ja sen tavoitteena on kehittää ja tukea suomalaisten seurojen pelaajakehitystä sekä valmentajien osaamisen kehittymistä.

MAAJOUKKUETIE toteutetaan Eerikkilän kehittämän kokonaisvaltaista kehittymistä tukevan E.Way -filosofian mukaisesti ja siihen haetaan mukaan yhteistyöseuroja.

Seuraava kaksivuotinen toimintakausi alkaa toukokuussa 2021. Hakuaika on käynnissä ja jatkuu 31.3. asti.

Lue myös:

Päivitetty MAAJOUKKUETIE huomioi yhä paremmin seurakohtaiset tarpeet – haku avoinna
Kysymyksiä ja vastauksia: MAAJOUKKUETIE-toiminnan uudistukset 2021 

MAAJOUKKUETIE

Yksilö- ja seurakohtaiset tarpeet huomioiden

MAAJOUKKUETIE-toiminta koostuu seurakohtaisesta toiminnanohjauksesta, valmentajien ja valmennuspäälliköiden koulutuksista sekä Eerikkilässä pidettävistä MAAJOUKKUETIE-tapahtumista, joissa keskitytään erityisesti peliin ja pelin kehittämiseen huippusalibandyn lähtökohdat sekä yksilö- ja seurakohtaiset tarpeet huomioiden.

Seuraavan MAAJOUKKUETIE-toiminnan kaksivuotinen kausi alkaa toukokuussa 2021. Sen painopisteenä tulee olemaan seurakohtaisten valmennusprosessien tukeminen seuran nykytilanne ja lähiajan tavoitteet huomioiden. Toiminnan tulokset näkyvät seuran pelaajien, valmentajien ja koko seuran valmennuslinjan kehittymisenä ja menestymisenä.

MAAJOUKKUETIE

Taustalla E.Way -filosofia

MAAJOUKKUETIE toteutetaan Eerikkilän kehittämän kokonaisvaltaista kehittymistä tukevan E.Way -filosofian mukaisesti. E.Way koostuu kuudesta osa-alueesta (psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen, taito, ravinto ja palautuminen), joiden optimaalinen taso on hyvinvoinnin ja menestymisen taustalla.

E.Way perustuu vuosien aikana kerättyyn dataan ihmisen kokonaisvaltaisesta kehittymisestä. E.Way -filosofiassa edetään tilanneanalyysin kautta tavoitteiden asetteluun, suunnitelmien tekemiseen, toteutukseen ja kehittymisen seurantaan. Prosessin aikaiset onnistumiset ja kehittyminen antavat energiaa ja uskoa matkalla kohti tavoitteita.

Salibandyliiton MAAJOUKKUETIE-toimintaa halutaan tehdä tunnetuksi sen kehittävästä ja kannustavasta toimintamallista, tavoitteellisen huippu-urheilun vaatimukset kuitenkin huomioiden.

Yksilön parhaan mahdollisen potentiaalin saavuttaminen edellyttää taustalta viisasta valmennusta. Tähän liittyvät myös E.Wayn eri osa-alueet. Kovan vaatimustason ja samalla onnistumisten esille nostamisen on oltava tasapainossa arjen toiminnassa.

MAAJOUKKUETIE

Toiminta 13-18 -vuotiaille

MAAJOUKKUETIE-toiminnassa ovat mukana tytöissä ikäluokat T14 ja T16 sekä pojissa ikäluokat P13, P14 ja P15. Näissä ikäluokissa mukaan haetaan yhteistyöseuroja, jotka sitoutuvat toimintaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Yhteistyöseurojen lisäksi toimintaan valitaan United-joukkueet. Ne koostuvat ikäluokkansa niistä parhaista pelaajista, joiden seurajoukkueet eivät ole mukana toiminnassa. Näin varmistetaan, että MAAJOUKKUETIE-toimintaan saadaan mukaan sekä maan parhaat seurat, että yksilöt.

Tyttöjen T18 sekä poikien P16 ja P18 -ikäluokat toteutetaan jatkossa Salibandyliiton johdolla. Näissä ikäluokissa ei siis haeta yhteistyöseuroja, vaan maajoukkuevalmentajat valitsevat maajoukkue-ehdokkaat tapahtumiin. MAAJOUKKUETIE-tapahtumat toimivat näin keskeisinä pelaajatarkkailutapahtumina, joiden pohjalta valitaan U16- ja U19-maajoukkueryhmät.

MAAJOUKKUETIE

Tapahtumat ja koulutukset tukevat toisiaan

MAAJOUKKUETIE-toiminta on suunniteltu kokonaisuudeksi, jossa tapahtumat ja koulutukset tukevat luontevasti toisiaan sekä etenevät aiempaa tiheämmin ja pienemmissä kokonaisuuksissa.

Valtaosa valmentajien ja valmennuspäälliköiden koulutuksista toteutetaan jatkossa verkossa. Näin Eerikkilässä pidettävissä tapahtumissa voidaan keskittyä yhä enemmän peliin ja pelin kehittämiseen huippusalibandyn lähtökohdat ja seurakohtaiset tarpeet huomioiden.

Koulutukseen liittyvä toinen merkittävä uudistus on seuran päivittäisvalmennuksen toiminnanohjaus ja sen kehittäminen Eerikkilän ja Salibandyliiton asiantuntijoiden avulla. Tämän uudistuksen tavoitteena on, että yhä useamman valmentajan toiminta pohjautuu tutkittuun tietoon ja teorioihin omaan toimintaan ja tasoon soveltuen.

MAAJOUKKUETIE-toimintaan sisältyy:

  1. Kolme MAAJOUKKUETIE-tapahtumaa vuosittain (2 x kehittymisen seuranta -tapahtuma ja 1 x pelitapahtuma)
  2. Seurakohtainen toiminnanohjaus, jossa mm. vuosittainen seurakäynti sekä seura- ja ikäluokkakohtaiset koulutukset ja sparraukset
  3. Valmentaja-koulutus online-verkkokoulutuksina sekä MAAJOUKKUTIE-tapahtumien yhteydessä
  4. Valmennuspäällikkö-koulutus online-verkkokoulutuksina sekä MAAJOUKKUTIE-tapahtumien yhteydessä. Lisäksi kansainvälinen pelitapahtuma.

Kehittymisen seuranta -konsepti ohjaa kohti tavoitteita

Eerikkilän E.Way -filosofia ja siihen pohjautuva kokonaisvaltaisen kehittymisen seuranta -konseptin avulla ohjataan pelaajien, joukkueiden ja seurojen toimintaa kohti heidän tavoitteitaan. Pelaajakehityksen varmistamisen lisäksi keskeistä on seurojen valmentajien ja valmennuspäälliköiden osaamisen lisääminen.

Konseptin avulla seurataan salibandyssa vaadittavien valmiuksien kehittymistä pelien, erilaisten arviointien ja testien kautta. Lisäksi keräämme tietoa pelaajien harjoittelusta, pelaamisesta sekä kokemuksista.

Tallennamme tiedot yhteiseen tietokantaan, jonka kautta yksittäisen pelaajan kokonaisvaltaista kehittymistä voidaan seurata kaikissa uran vaiheissa. Pitkällä tähtäimellä tiedon keruu antaa mahdollisuuden tulevien suomalaisten huippupelaajien pelaajapolun määrittämiseen.

Kerätty data hyödynnettävissä

Testit ja itsearvioinnit suuntautuvat kokonaisvaltaisen kehittymisen eri osa-alueille (teknis-taktinen, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen). Kokonaisuuden tueksi kerätään tietoa myös pelaajien harjoittelusta ja pelaamisesta sekä ravinnosta ja unesta.

Kaikki tapahtumassa kerätty data ja kuvatut pelit tallennetaan sähköiseen järjestelmään, jossa ne ovat pelaajien, valmentajien ja valmennuspäälliköiden katsottavissa ja hyödynnettävissä niin tapahtuman aikana, kuin sen jälkeenkin.

Lisäksi tulevissa tapahtumissa on mukana vammojen ennaltaehkäisyyn liittyvä kokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä pelaajien terveitä harjoituspäiviä ja näin ollen mahdollistaa kehittyminen ja hyvinvointi.

kahden ensimmäisen MAAJOUKKUETIE-tapahtuman viimeiset päivät pyhitetään pelaaja-, valmentaja- ja seurakohtaisille palautteille ja sparraamiselle. Näitä annettuja palautteita ja suosituksia sparrataan yhdessä läpi toimintakauden, mm. seurakäyntien ja koulutusten yhteydessä.

Katso myös:

Miikka Lamu
Pelaajakehityksen ja valmennusosaamisen kehityspäällikkö
Valmennusosaamisen kehittäminen, valmennuksen osaamisala ja huippuvalmentajakoulutus. Nuoruus- ja valintavaiheen pelaajakehitys MAAJOUKKUETIE-toiminnassa. Yhteispalkkaus Eerikkilän urheiluopisto.