F-liigan strategia

Salibandyliigan F-liigan strategia

Hyvinvoivat ja vaikuttavat liigaseurat

Liigaseurojen hyvinvointi ja riittävät henkilöresurssit ovat kasvun edellytyksiä. Niihin voidaan vaikuttaa seurojen toimintaedellytyksiä vahvistamalla, osaamista kehittämällä ja liigaa koskevaan päätöksentekoon osallistamalla. Kaupallisten tuotteiden kehittämiseen ja toteuttamiseen tähtäävää yhteistyötä tehdään jatkuvasti. Liigaseurat kehittävät toimintaansa siten, että liigaseuroissa on henkilöresurssia, joka keskittyy liigatuotteen kaupallisen arvon kasvattamiseen. Luodaan yhdessä edellytyksiä sille, että Salibandyliigaseurat ovat tulevaisuuden työpaikkoja.

Liigan asema lajin kärkituotteena

Salibandyliiga asemoidaan lajin kärkituotteeksi huolehtimalla riittävästä henkilöstöresurssista sekä liigaorganisaatiossa, että seuroissa. Liigaseurat voivat vaikuttaa enemmän liigaa koskeviin kaupallisiin päätöksiin. Liigalle perustetaan oma johtoryhmä, johon liigaseurat keskuudestaan valitsevat omat edustajansa. Johtoryhmä luo ja kehittää kaupallisia malleja liigan kasvun edesauttamiseksi. Johtoryhmä ottaa vastuuta yhteisistä strategisista tavoitteista ja niihin vaadittavista toimenpiteistä. Salibandyliitto huolehtii kilpailutoiminnasta, sekä tarjoaa tarvittaessa viestinnällistä ja tapahtumatuotannollista tukea.

Kiinnostava ja tunnistettu brändi

Salibandyliigalle rakennetaan oma erottuva brändi, jolla on vahva kasvutarina ja kiinnostava ilme. Tavoitemielikuvaa vahvistetaan liigan omilla verkkosivuilla, johon tuotetaan laadukasta sisältöä yhdessä liigaseurojen kanssa. Salibandyliiga kiinnostaa nykyisten seuraajien lisäksi myös kasvavaa yleisöä valituissa pääkohderyhmissä, laji-ihmisissä lähipiireineen sekä nuorissa ja perheissä. Pelaajien tunnettuuden kasvattaminen on Salibandyliigan ja seurojen yhteinen tavoite ja siihen panostetaan markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Salibandyliigasta tehdään kansainvälisesti kiinnostava brändi.

Kiinnostava ja tuottava yhteistyökumppani B2B

Salibandyliiga panostaa omaan tuotteistukseen ja yhteistyökumppanuuksien kehittämiseen. Kaupallisen toiminnan keskiössä ovat myös paikallinen vaikuttavuus, yhteiskuntavastuulliset kumppanuudet sekä lajin ulkopuolelle ulottuva yhteiskunnallinen hyöty. Liigan kaupallista toimintaa kehitetään tutkittuun tietoon pohjautuen, jolloin liiga erottuu uudistuvana ja kiinnostavana yhteistyökumppanina. Salibandyliiga haluaa olla edelläkävijä löytämään uusia tuottavia toteutuksia yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Salibandyliiga mediatuotteena ja kohderyhmät

Salibandyliigan pääkohderyhmiksi on määritetty laajennettu lajiväki sekä erityisesti nuoret ja perheet. Sisällöntuotanto, mediavalinnat, ottelutapahtumat ja kumppanuudet suunnitellaan palvelemaan ja tuottamaan lisäarvoa näille kohderyhmille. Salibandyliiga kehittää strategiakauden aikana uudenlaisia media- ja jakelusopimuksia, jotka tähtäävät myös kansainväliseen kasvuun. Salibandyliigan seuraaminen ja sen kuluttaminen tulee monipuolisemmaksi ja kiinnostavammaksi.

Huippu-urheilun olosuhteet

Liigajoukkueiden olosuhteiden kehittyminen on avainasemassa kaupallisen arvon kasvattamisen kannalta. Liigaseuroille luodaan olosuhdeohjelma, jonka avulla seurat pystyvät tuottamaan entistä parempia ottelutapahtumia ja lisäämään ottelutapahtumien ulkopuolista kaupallista toimintaa. Liigan yleisömäärien ja muun tavoittavuuden kasvu on sidottu osaksi olosuhdeohjelmaa: Salibandyliiga haluaa olla Suomen tavoittavin sisäpalloilusarja.

Strategian mukaisia toimenpiteitä:

˃ Salibandyliigalle luodaan päätösvaltainen johtoryhmä, joka koostuu liigaseurojen edustajista sekä liigaorganisaation edustajista.

˃ Salibandyliigalle luodaan oma brändi sekä oma digitaalinen alusta kauden 2019-2020 loppuun mennessä. Salibandyliigan brändi kattaa miesten ja naisten Salibandyliigat.

˃ Salibandyliigaseurojen kanssa käynnistetään olosuhdeohjelma, joka tähtää seurojen kaupallisten toimintojen kehittämiseen ja huippu-urheilun olosuhteiden parantamiseen mahdollistaen tulevaisuudessa myös muuta liiketoimintaa.

˃ Seurojen välisen yhteistyön kehittäminen ja yhteisten kaupallisten tuotteiden kasvattaminen.

˃ Salibandyliitto ja SSBL Salibandy Oy mahdollistavat riittävän resurssin Salibandyliigan toiminnan kehittämiseen. Salibandyliitto vastaa maajoukkueiden ja maaottelutapahtumien kaupallistamisesta, jolloin SSBL Salibandy Oy:n resurssia voidaan kohdentaa Salibandyliigan kehittämiselle.

Lisätietoja:

Kimmo Nurminen
Toimitusjohtaja, SSBL Salibandy Oy
F-liiga, taloushallinto, huippusarjojen kehittäminen, liiketoiminnan kehittäminen.