Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen salibandyssä

Salibandyn vision ytimessä on tarjota jokaiselle kiinnostavia ja mielekkäitä tapoja kilpailla, harrastaa ja olla mukana salibandy-yhteisössä. Yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen toimintakulttuurin avulla laji pysyy avoimena kaikille ja kynnystä astua lajiyhteisöön on mahdollista madaltaa.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat luonteva osa toimintaamme. Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä omassa toiminnassamme että yhteistyössä seurojen, muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa toteutettavilla hankkeilla ja toiminnalla.

Olemme valinneet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen tärkeäksi kehityskohteeksi. Työstimmekin järjestöjen eturintamassa alkuvuodesta 2016 ensimmäisen yhdenvertaisuusohjelmamme vuosiksi 2016-2019. Tällä kuluneella kaudella olemme panostaneet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon konkretisoimiseen vuosittaisissa suunnitelmissa siten, että suunnittelutyö ja toimenpiteiden toteuttaminen on kytketty tiiviiksi osaksi Salibandyliiton johtamisjärjestelmää.

Olemme asettaneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölle vuodesta 2016 alkaen konkreettisia tavoitteita sekä laatineet sille oman tuloskortin ja seuranneet tavoitteiden toteutumista johtamisjärjestelmämme mukaisesti.

Tavoitteemme on liittää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen jatkossa entistä saumattomammaksi osaksi toimintakäytäntöjämme ja toimintakulttuuriamme. Olemmekin päivittäneet syksyllä 2019 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelmamme vuosiksi 2020-2023, ja toimimme jatkossa siinä määriteltyjen painopisteiden ja suuntaviivojen mukaisesti.

Salibandyliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelmaan ja -raporttiin 2020-2023 voit tutustua alla.