Urheilijan uran tukeminen

Pelaajat ja seurat ovat keskiössä. Emme jätä ketään yksin. Tuemme, kannustamme ja autamme urheilijoitamme – myös pelin ulkopuolisissa asioissa, kuten opiskelussa ja koulunkäynnissä.

Johdanto

Salibandy on pitkälti amatöörilaji ja korkeimmillakin liigatasoilla sitä pelataan vielä puoliammattilaisesti. Salibandyuran aikana ansaituilla tuloilla ei turvata peliuran jälkeistä taloutta. Sen takia on tärkeää vahvistaa koko pelaajapolun kattavaa kulttuuria, että koulunkäynnillä ja opiskelulla on merkitystä pelaajan tulevaisuutta ajatellen. Näin ollen on tärkeää pystyä tukemaan erilaisin toimenpitein pelaajauran aikaista opiskelua ja pelaajan muita valmiuksia ajatellen urheilijauraa ja myös sen jälkeistä aikaa. Pelaajauraan vaikuttaa myös äitiys ja vanhemmuus urheilu-uran aikana. Tähän on syytä kiinnittää huomiota, kun mietimme tukitoimia pelaajauran varrelle.

Toimenpiteet

 • Valmentajat ovat pelaamisen ohella kiinnostuneita pelaajien koulunkäynnistä ja opiskelusta. Edellytämme, että pelaajasopimusta solmittaessa seura käy keskustelun pelaajan kanssa opiskelun/työn yhdistämisestä urheilu-uraan.
 • Lisäämme tietoisuutta arjen ajankäytönhallinnasta, jossa hyvällä etukäteissuunnittelulla urheilu-ura ja opiskelu tukevat toinen toisiaan.
 • Vaikutamme yläkouluikäisten opintopolun suunnitteluun lisäämällä tietoisuutta seuroissa Urheilijan elämäntapa /kaksoisurapolku -ajattelusta.
 • Tuomme viestinnällisesti esille, mitä hyviä lähtökohtia ja valmiuksia urheilu-ura itsessään antaa työelämään (vastuunkanto, suunnitelmallisuus (ajankäytönhallinta), pitkäjänteisyys, periksiantamattomuus, paineensietokyky, virheistä oppiminen, tiimityöskentely jne.)
 • Järjestämme joka kevät vanhemmille & pelaajille webinaarin, jossa käydään läpi opiskelu-urapolkua ja salibandyn yhdistämistä toisella asteella.
 • Etsimme aktiivisesti ja toteutamme kokeiluja ja ratkaisuja huipputason salibandyuran ja opiskelun ja/tai työuran yhdistämiseksi.
 • Kannustamme, tuemme ja opastamme urheilu-uran aikaiseen ja/tai urheilu-uran jälkeiseen opiskeluun erilaisilla oppilaitosyhteistöillä.
 • Varmistamme sarjamääräyksillä ja tiedottamalla, että ammatikseen tai puoliammatikseen yli lain määrittämän tulorajan (noin 10.000 €/v.) ansaitsevat pelaajat kuuluvat urheilijaturvan piiriin ja ovat sen mukaan vakuutettuja.
 • Tuemme palloilulajien pelaajayhdistyksen toimintaa ja edistämme yhteistyössä urheilijoiden aseman parantamista.
 • Teetämme selvityksen, kuinka tukea äitiyttä & vanhemmuutta huippu-urheilu-uran aikana.
 • Selvitämme Salibandyn Tuki -säätiön kanssa mahdollisuutta perustaa urheilijoiden “vastuullisuusrahasto”.