Terveys ja turvallisuus

Salibandy liikuttaa ja luo hyvinvointia kaikille. Terveelliset elämäntavat ja pelin turvallisuus ohjaavat toimintaamme. Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.

Johdanto

Tahtotilamme on, että salibandy tuottaa mahdollisimman monelle myönteisiä kokemuksia. Haluamme, että jokaisella on mahdollisuus harrastaa omana itsenään ja kokea salibandyn toimintaympäristö turvalliseksi. Toimimme niin, että lapset, nuoret ja aikuiset olisivat turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä. Puutumme epäkohtiin niiden ilmetessä. Edistämme toimintakulttuuria, joka estää kiusaamista, häirintää ja epäasiallista käyttäytymistä sekä edistää toimijoiden keskinäistä kunnioitusta.  Varmistamme henkilöstömme työhyvinvoinnin ja –motivaation säännöllisellä vuoropuhelulla ja seurannalla.

Varmistamme, että salibandyn toimintaympäristö edistää terveyttä ja kannustaa terveellisiin elämäntapoihin ja että harrastamisen olosuhteet ovat turvalliset.

Toimenpiteet

 • Kehitämme salibandyn valmennusverkostoja ja tarjoamme ajantasaista tukea ja koulutusta salibandyvalmentajille. Edellytämme jokaiselta valmentajalta Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutuksen suorittamista.
 • Luomme positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu.
 • Toimintamallimme epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on selkeä. Rakennamme ja käyttöönotamme salibandyn Whistleblower-järjestelmän/kanavan viimeistään kevään 2023 aikana.
 • Hyödynnämme ”Et ole yksin” -palvelun asiantuntemusta. Viestimme palvelun tukimateriaaleista ja koulutuksista ja kannustamme jäsenistöämme ottamaan hyödyn irti näistä tukimateriaaleista. Salibandyliiton yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä kohdatessaan epäasiallista käytöstä, on ilmoitettu julkisesti liiton nettisivuilla. Lisäksi edellytämme, että jokainen ohjaajamme, valmentajamme ja toimijamme suorittaa Et ole yksin –verkkokoulutuksen, joka antaa työkaluja puuttua epäasialliseen käytökseen, häirintään ja väkivaltaan.
 • Suosittelemme rikostaustan selvittämistä myös vapaaehtoistoimijoilta.
 • Rakennamme käytäntöjä fyysisen turvallisuuden edistämiseksi niin harjoituksissa, kilpailuissa kuin katsomoissa.
 • Toteutamme vuosittain selvityksen henkilöstön työhyvinvoinnista ja -tyytyväisyydestä.
 • Toteutamme säännöllisesti (neljän vuoden välein) SUEKin organisoiman tutkimuksen epäasiallisesta käyttäytymisestä Salibandyliiton jäsenistölle ja osallistumme aktiivisesti tutkimuksen tulosten purkamiseen ja niiden valossa määrittyvien toimenpiteiden päivittämiseen.
 • Seuraamme liikuntaa edistävien järjestöjen julkaisuja ja tutkimuksia liittyen terveyteen ja turvallisuuteen sekä jaamme ajantasaista tietoa ja kehitämme hyviä käytäntöjä salibandy-ympäristön terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä jäsenistöllemme.
 • Suhtaudumme vakavasti pään seudulle kohdistuviin kontaktitilanteisiin ja kehitämme lajiamme turvallisempaan suuntaan. Tavoitteenamme on vähentää pään seudulle kohdistuvia kontakteja valmentajakoulutuksien, kurinpitolinjauksien, erotuomarilinjauksien ja –koulutuksien sekä valmentajien, pelaajien ja erotuomareiden kanssa käytävien keskusteluiden avulla (Yhteiset pelikäsitys -tapaamiset). Viestimme reilun pelin -periaatteeseen sisältyvästä vastustajaa kunnioittavasta pelitavasta.
 • Kiinnitämme erityistä huomiota rasitusvammojen ennaltaehkäisyyn jo pelaajauran alkutaipaleelta alkaen tukemalla valmentajien tietotaitoa ja asiantuntemusta rasitusvammojen ennaltaehkäisystä. Osallistumme uuden tutkimustiedon keräämiseen liittyen rasitusvammojen syntymiseen ja niiden ennaltaehkäisyyn.
 • Edistämme uuden tutkimustiedon keräämistä salibandyn terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä aiheista.
 • Jaamme tietoa urheilijan terveellisistä elämäntavoista ja urheilijaksi kasvamisesta pelaajapolun alusta alkaen.
 • Kehitämme jatkuvasti peliolosuhdevaatimuksia turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta.