Pelisäännöt

Esipuhe
Tämä pelisääntöjen vuoden 2022 painos lähetettiin tekstiversiona kansallisille liitoille syyskuussa 2021 ja julkaistiin helmikuussa 2022.

Vaikka olemmekin nyt saavuttaneet taas yhden virstanpylvään salibandyn sääntötyössä, ymmärrämme täysin, että säännöissä voi edelleen olla puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia, joita on muokattava, jotta sääntökokoelmamme olisi ”täydellinen”.

Kaikkia peliin tavalla tai toisella osallistuvia kehotetaan lukemaan säännöt huolellisesti. On tärkeää, että pelistä voi nauttia, että sitä pelataan turvallisesti ja reilusti ja että pelaajat, valmentajat, erotuomarit, yleisö ja media ymmärtävät sitä.

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, ideoita ja rakentavaa kritiikkiä, jotka auttavat meitä jatkamaan työskentelyä. Sääntöjen jatkuva muuttuminen pelityylin nopean kehittymisen myötä on hyväksyttävä.

Säännöt koskevat sekä miesten että naisten salibandya kaikilla sarjatasoilla.

Kuten säännöissä todetaan, kaikki välineet on ”merkittävä asianmukaisesti”. Kaukaloiden laitojen, maalikehikkojen, mailojen ja pallojen merkinnät on helppo ymmärtää, koska niiden hyväksymismerkinnässä on Kansainvälisen salibandyliiton IFF:n logo. Sama koskee kasvosuojuksia, joiden vasemmassa sivussa on IFF-merkintä.

Henkilökohtaisissa suojavarusteissa, kuten kypärissä (kasvosuojukset) ja suojalaseissa on CE-merkintä mutta ei välttämättä IFF:n logoa. IFF suosittelee kuitenkin, että salibandykäyttöön hyväksytyissä henkilökohtaisissa suojavarusteissa on CE-merkintä ja IFF:n hyväksymismerkintä (Recommended by IFF).

IFF suosittelee, että kansalliset liitot alkavat vaatia suojalasien käyttöä alle 17-vuotiailta pelaajilta näiden pelisääntöjen voimassaoloaikana ja suositella niiden käyttöä alle 19-vuotiaille pelaajille.

Materiaali- ja kilpailusäännökset löytyvät osoitteesta www.floorball.sport kohdasta Säännöt (Regulations).

Oikeutta poiketa pelisäännöistä on haettava IFF:ltä. Myönnetyt poikkeusluvat julkaistaan osoitteessa www.floorball.sport kohdassa Säännöt (Regulations) / Pelisäännöt (Rules of the Game). Kansalliset liitot käsittelevät itse nuorten pelejä koskevat poikkeusluvat lukuun ottamatta hyväksyttyjä varusteita ja henkilökohtaisia suojavarusteita koskevia poikkeuksia.

Muutoksia ja parannuksia koskevat ehdotukset sekä kyselyt, jotka koskevat kansallisen liiton oikeutta painattaa sääntökirjaa tekijänoikeuslain puitteissa, lähetetään osoitteeseen:

International Floorball Federation
Competition
Alakiventie 2
00920 Helsinki
Sähköposti: competition@floorball.sport

Helmikuussa 2022

IFF:n sääntö- ja kilpailuvaliokunta (RACC)
Martin Klabere
Puheenjohtaja

Salibandyn pelisäännöt
(Voimassa 1.7.2022 lähtien)

1 KAUKALO
101 Kaukalon mitat | 102 Kaukalon merkinnät | 103 Maalikehikot | 104 Vaihtoalueet | 105 Toimitsijapöytä ja rangaistuspenkit | 106 Kaukalon tarkistaminen | 107 Pallo

2 PELIAIKA
201 Varsinainen peliaika | 202 Aikalisä | 203 Jatkoaika | 204 Rangaistuslaukaukset jatkoajan jälkeen

3 OSALLISTUJAT
301 Pelaajat | 302 Pelaajien vaihtaminen | 303 Erityiset maalivahteja koskevat säännöt | 304 Erityiset joukkueen kapteenia koskevat säännöt | 305 Joukkueen toimihenkilöt | 306 Erotuomarit | 307 Toimitsijat

4 VARUSTEET
401 Pelaajien vaatetus | 402 Erotuomarien vaatetus | 403 Maalivahdin erityisvarusteet | 404 Joukkueen kapteenin erityiset varusteet | 405 Henkilökohtaiset ja suojaavat varusteet | 406 Maila | 407 Erotuomarien varusteet | 408 Toimitsijoiden varusteet | 409 Varusteiden tarkistaminen

5 PELINJATKAMISTAVAT
501 Yleiset pelinjatkamistapoja koskevat säännöt | 502 Kiistapallo (802) | 503 Kiistapalloon johtavat tilanteet | 504 Sisäänlyönti (803) | 505 Sisäänlyöntiin johtavat tilanteet | 506 Vapaalyönti (804) | 507 Vapaalyöntiin johtavat rikkeet | 508 Rangaistuslaukaus (806) | 509 Siirretty rangaistuslaukaus (807) | 510 Rangaistuslaukaukseen johtavat rikkeet

6 RANGAISTUKSET
601 Yleiset rangaistuksia koskevat säännöt | 602 Siirretty rangaistus | 603 Joukkuerangaistus | 604 Pieni joukkuerangaistus | 605 Pieneen joukkuerangaistukseen johtavat rikkeet | 606 Iso joukkuerangaistus | 607 Isoon joukkuerangaistukseen johtavat rikkeet | 608 Henkilökohtainen rangaistus | 609 10 minuutin henkilökohtainen rangaistus | 610 10 minuutin henkilökohtaiseen rangaistukseen johtavat rikkeet | 611 Tekninen pelirangaistus | 612 Tekniseen pelirangaistukseen johtavat rikkeet | 613 Pelirangaistus | 614 Pelirangaistukseen johtavat rikkeet

7 MAALIT
701 Maalin syntyminen | 702 Hyväksytyt maalit | 703 Hylätyt maalit

———

1 KAUKALO

101 Kaukalon mitat

1) Kaukalon tulee olla kooltaan 40 x 20 metriä ja sen ympärillä on oltava laidat, jonka kulmat ovat pyöristetyt. Kaukalon laitojen on oltava Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) hyväksymät ja merkitsemät.

Kaukalon tulee olla suorakulmainen, mitat ovat pituus ja leveys. Pienin kaukalon sallittu koko on 36 x 18 metriä.

102 Kaukalon merkinnät

1) Kaikki merkinnät tulee tehdä 4-5 cm leveillä viivoilla selvästi erottuvalla värillä.

2) Keskiviiva ja keskipiste on merkittävä.

Keskiviivan on oltava samansuuntainen kaukalon päätyjen kanssa ja sen tulee jakaa kenttä kahteen samankokoiseen puoliskoon.

3) Maalialueet, joiden koko on 4 x 5 metriä, on merkittävä 2,85 metriä kaukalon päädystä.

Maalialueen tulee olla suorakulmainen, mitat ovat pituus ja leveys viivat mukaan lukien. Maalialueet tulee sijoittaa siten, että maalialueiden keskikohta on päätyjen keskikohdan ja keskipisteen kanssa samassa linjassa.

4) Maalivahdin alueet, joiden koko on 1 x 2,5 metriä, on merkittävä 0,65 metriä maalialueen takarajan etupuolelle.

Maalivahdin alueiden tulee olla suorakulmaisia, mitat ovat pituus ja leveys viivat mukaan lukien. Maalivahdin alueet tulee sijoittaa siten, että maalivahdin alueiden keskikohta on päätyjen keskikohdan ja keskipisteen kanssa samassa linjassa.

5) Maalivahdin alueiden takaviivat ovat samalla maaliviivat. Maalitolppien paikat on merkittävä maalivahdin alueiden takaviivoille siten, että merkkien väli on 1,6 metriä.

Maaliviivat tulee sijoittaa siten, että niiden keskikohta on päätyjen keskikohtien ja keskipisteen kanssa samassa linjassa. Maalitolppien paikkojen merkintä voidaan tehdä joko katkolla maalivahdin alueen viivoissa tai lyhyillä viivoilla, jotka ovat suorassa kulmassa maalivahdin alueen viivojen kanssa.

6) Kiistapallopisteet on merkittävä keskiviivalle ja maaliviivojen oletetuille jatkeille 1,5 metrin päähän kaukalon pitkistä sivuista ollen halkaisijaltaan enintään 30 cm.

Kiistapallopisteet voidaan merkitä ristillä. Keskiviivan kiistapallopisteet voivat olla oletettuja..

103 Maalikehikot

1) Maalit on sijoitettava siten, että tolpat ovat niitä varten tehtyjen merkintöjen kohdalla. Maalien on oltava IFF:n hyväksymiä ja merkitsemiä.

Maaliaukkojen tulee olla kohti keskipistettä.

104 Vaihtoalueet

1) Vaihtoalueet, joiden pituus on 10 metriä, on merkittävä kaukalon pitkille sivuille, viisi metriä keskiviivasta. Pelaajapenkit on sijoitettava vaihtoalueille.

Vaihtoalueet on merkittävä kaukalon laitaan molemmin puolin. Vaihtoalueet saavat olla korkeintaan kolme metriä leveitä kaukalon laidan reunasta mitattuna. Pelaajapenkit on sijoitettava sopivan etäisyyden päähän kaukalon laidasta, ja niillä on oltava tilaa 19 henkilölle per joukkue. Vaihtoalue voidaan myös merkitä kaukalon laidan yläosaan käyttäen eri väriä.

105 Toimitsijapöytä ja rangaistuspenkit

1) Toimitsijapöytä ja rangaistuspenkit on sijoitettava vastapäätä vaihtoalueita keskiviivan tuntumaan.

Toimitsijapöytä ja rangaistuspenkit on sijoitettava sopivan etäisyyden päähän kaukalon laidasta.

Kummallekin joukkueelle on oltava erilliset rangaistuspenkit eri puolilla toimitsijapöytää. Kummallakin rangaistuspenkillä on oltava tilaa vähintään kahdelle henkilölle. Rangaistuspenkkialueiden pituus on kaksi metriä, ja niiden tulee sijaita vähintään yhden metrin päässä keskiviivasta. Alueet tulee merkitä näkyvästi kaukalon laidan molemmin puolin.

Sarjajärjestäjä voi antaa poikkeavia ohjeita toimitsijapöydän ja rangaistuspenkkien sijainnista. Tässä tapauksessa on jätettävä vähintään kahden metrin tila rangaistuspenkin ja vaihtoalueen penkkien välille.

106 Kaukalon tarkistaminen

1) Erotuomarien on hyvissä ajoin ennen ottelua tarkistettava kaukalo ja huolehdittava siitä, että mahdolliset puutteet korjataan.

Kaikista puutteista, joita ei voitu korjata, on tehtävä raportti. Järjestävä seura on velvollinen huolehtimaan puutteiden korjaamisesta ja siitä, että kaukalo on pelikelpoinen ottelun aikana. Kaikki vaaralliset esineet on poistettava tai pehmustettava.

107 Pallo

1) Pallon on oltava IFF:n hyväksymä ja merkitsemä.

Pallon pinnan on oltava yksivärinen ja ei­-fluoresoivaa väriä. Myöskään pallon sisäpinnan väri ei saa olla fluoresoiva.

2 PELIAIKA

201 Varsinainen peliaika

1) Varsinainen peliaika on 3 x 20 minuuttia. Erätauko kestää 10 minuuttia, ja sen aikana joukkueet vaihtavat pelipuolia.

Sarjajärjestäjä voi määrätä lyhyemmän peliajan, ei kuitenkaan vähempää kuin 2 x 15 minuuttia, ja/tai lyhyemmän/pidemmän erätauon. Mikäli mahdollista, pelikellon tulee näyttää aikaa 00:00:sta ylöspäin. Pelipuolien vaihtamisen yhteydessä joukkueet vaihtavat myös vaihtoalueita. Kotijoukkue valitsee pelipuolen hyvissä ajoin ennen ottelua. Jokainen uusi erä aloitetaan kiistapallolla keskipisteestä.

Jokaisen erän päättyessä toimitsijat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että erän loppusummeri annetaan sireenillä tai vastaavalla, mikäli tämä ei tapahdu automaattisesti. Erä tai ottelu päättyy välittömästi loppusummerin alettua soida. Erätauon ajanotto alkaa välittömästi erän loputtua. Joukkueet ovat velvollisia tulemaan ajoissa takaisin tauolta kentälle jatkaakseen peliä.

Mikäli erotuomarien mielestä jompikumpi pelipuolista on toista parempi, joukkueiden tulee vaihtaa kenttä­ puolia kolmannen erän puolivälissä, mutta tästä on päätettävä ennen kolmannen erän alkamista. Mikäli joukkueet vaihtavat puolia, peliä jatketaan kiistapallolla keskipisteestä.

2) Peliaika on tehokasta.

Tehokas peliaika tarkoittaa sitä, että ajanotto pysäytetään aina erotuomarin vihellyksestä ja käynnistetään uudelleen, kun pallo on laitettu peliin.

Kolmoisvihellystä on käytettävä epäluonnollisten pelikatkojen yhteydessä. Erotuomarit päättävät siitä, mikä katsotaan epäluonnolliseksi pelikatkoksi, mutta näihin kuuluvat aina vioittunut pallo, kaukalon laidan osien irtoaminen toisistaan, loukkaantuminen, varusteiden mittaaminen, luvattomat henkilöt tai esineet kaukalossa, valojen sammuminen täysin tai osittain sekä loppusummerin soiminen vahingossa. Mikäli kaukalon laidan osat ovat irronneet toisistaan, peliä ei tule keskeyttää ennen kuin pallo on lähellä kyseistä paikkaa. Mikäli tapahtuu loukkaantuminen, peli on katkaistava vain, jos epäillään vakavaa loukkaantumista tai loukkaantunut pelaaja vaikuttaa suoraan peliin.

Sarjajärjestäjä voi myöntää poikkeusluvan ns. juoksevan peliajan käyttämiseen, jolloin peliaika pysäytetään ainoastaan maalin, rangaistuksen, rangaistuslaukauksen, aikalisän tai epäluonnollisten pelikatkojen yhteydessä erotuomarin kolmoisvihellyksestä. Varsinaisen peliajan viimeiset kolme minuuttia ovat aina tehokasta peliaikaa.

Peliaika pysäytetään rangaistuslaukauksen ajaksi.

202 Aikalisä

1) Ottelun aikana molemmilla joukkueilla on oikeus pyytää yhtä aikalisää, joka ilmoitetaan erotuomarin kolmoisvihellyksellä ja pidetään heti kun peli on katkaistu.

Aikalisää voidaan pyytää milloin vain, myös maalin ja rangaistuslaukauksen yhteydessä pois lukien rangaistuslaukauskilpailu jatkoajan jälkeen, mutta vain joukkueen kapteenin tai toimihenkilön toimesta. Pelikatkon aikana pyydetty aikalisä myönnetään välittömästi, paitsi mikäli erotuomarien mielestä tästä on selvästi haittaa vastajoukkueelle, jolloin aikalisä myönnetään seuraavalla pelikatkolla.

Pyydetty aikalisä on aina pidettävä, paitsi maalin jälkeen, jolloin joukkueella on oikeus peruuttaa pyytämänsä aikalisä, tai jos seuraava pelikatko on erän loppuessa, jolloin aikalisä peruuntuu automaattisesti. Tämä koskee myös mahdollista pelipuolien vaihtoa erän puolivälissä. Aikalisä alkaa erotuomarin uudesta vihellyksestä, kun joukkueet ovat vaihtoalueillaan ja erotuomarit toimitsijapöydän luona. Aikalisä päättyy 30 sekunnin jälkeen erotuomarin vihellykseen.

Aikalisän jälkeen peliä jatketaan aikalisää edeltäneen pelikatkon edellyttämällä tavalla. Rangaistu pelaaja ei saa ottaa osaa aikalisään.

203 Jatkoaika

1) Ottelua, jossa on selvitettävä voittaja ja joka päättyy tasan, on jatkettava 10 minuutin jatkoajalla, kunnes toinen joukkue tekee maalin.

Ennen jatkoaikaa joukkueilla on oikeus kahden minuutin taukoon, mutta pelipuolia ei vaihdeta. Jatkoajalla noudatetaan samoja sääntöjä peliajan käynnistämisen ja pysäyttämisen osalta kuin varsinaisella peliajalla. Jatkoaikaa ei jaeta eriin. Rangaistusaika, joka on jäljellä varsinaisen peliajan päättyessä, jatkuu jatkoajan aikana.

Mikäli tilanne on jatkoajan jälkeen edelleen tasan, ratkaistaan voittaja rangaistuslaukauskilpailulla.

204 Rangaistuslaukaukset jatkoajan jälkeen

1) Kummastakin joukkueesta viisi kenttäpelaajaa suorittaa kukin yhden rangaistuslaukauksen. Mikäli tämän jälkeen tilanne on edelleen tasan, samat viisi pelaajaa suorittaa yhden rangaistuslaukauksen kerrallaan, kunnes ratkaiseva tulos on saavutettu.

Rangaistuslaukaukset suoritetaan vuorotellen. Erotuomarit päättävät kumpaan maaliin rangaistuslaukaukset suoritetaan ja suorittavat arvonnan joukkueiden kapteenien välillä. Voittanut kapteeni päättää, kumpi joukkue aloittaa rangaistuslaukausten suorittamisen. Joukkueen kapteenin tai toimihenkilön on kirjallisesti ilmoitettava erotuomareille ja toimitsijoille osaaottavien pelaajien numerot suoritusjärjestyksessä. Erotuomarit ovat vastuussa siitä, että rangaistuslaukaukset suoritetaan joukkueiden toimihenkilöiden ilmoittamassa järjestyksessä.

Heti kun ratkaiseva tulos on saavutettu rangaistuslaukauskilpailussa, ottelu päättyy ja voittanut joukkue voittaa ottelun yhdellä lisämaalilla. Varsinaisessa rangaistuslaukauskilpailussa on saavutettu ratkaiseva tulos, kun toinen joukkue on tehnyt enemmän maaleja kuin toinen voi tehdä, vaikka suorittaisi jäljellä olevat laukaukset. Mahdollisten jatkolaukausten aikana ratkaiseva tulos katsotaan syntyneeksi, kun toinen joukkue on tehnyt yhden maalin enemmän kuin vastajoukkue ja molemmat joukkueet ovat suorittaneet yhtä monta rangaistuslaukausta. Jatkolaukauksia ei tarvitse suorittaa samassa järjestyksessä kuin varsinaiset rangaistuslaukaukset, mutta pelaaja ei saa suorittaa kolmatta laukaustaan ennen kuin kaikki nimetyt pelaajat ovat suorittaneet vähintään kaksi laukausta jne.

Mikäli rangaistuslaukauskilpailuun nimetylle kenttäpelaajalle tuomitaan mikä tahansa rangaistus rangaistuslaukauskilpailun aikana, joukkueen kapteeni valitsee vielä nimeämättömän kenttäpelaajan korvaamaan rangaistuksen saaneen pelaajan. Mikäli maalivahdille rangaistuslaukauskilpailun aikana tuomitaan mikä tahansa rangaistus, on hänet korvattava varamaalivahdilla. Mikäli sellaista ei ole, on hänet korvattava kenttäpelaajalla, jolloin joukkueella on enintään kolme minuuttia aikaa pukea hänet sääntöjen mukaisesti, mutta lämmittelyä ei sallita. Uusi maalivahti on merkittävä pöytäkirjaan samoin kuin vaihdon kellonaika.

Joukkue, joka ei pysty nimeämään viittä kenttäpelaajaa, saa suorittaa ainoastaan niin monta laukausta kuin kenttäpelaajia on käytössä. Tämä sääntö koskee myös mahdollisia jatkolaukauksia.

3 OSALLISTUJAT

301 Pelaajat

1) Kukin joukkue saa käyttää enintään 20 pelaajaa. Nämä pelaajat on merkittävä ottelupöytäkirjaan.

Pelaajia ovat kenttäpelaajat ja maalivahdit. Vain pöytäkirjaan merkityt pelaajat saavat osallistua otteluun ja olla oman joukkueen vaihtoalueella.

2) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään kuusi pelaajaa, joista vain yksi voi olla maalivahti tai vain kuusi kenttäpelaajaa.

Erotuomarit voivat aloittaa pelin, kun molemmilta joukkueilta on kentällä sääntöjen mukaisesti pukeutuneet maalivahdit ja viisi kenttäpelaajaa. Muussa tapauksessa lopputulos on 5–0 ei-rikkoneen joukkueen hyväksi.

Pelin ollessa käynnissä joukkueiden on pystyttävä pelaamaan vähintään neljällä pelaajalla, muuten peli keskeytetään ja lopputulos on 5–0 ei­-rikkoneen joukkueen hyväksi tai saavutettu tulos, mikäli tämä on edullisempi ei­-rikkoneelle joukkueelle.

302 Pelaajien vaihtaminen

1) Pelaajia voidaan vaihtaa pelin aikana milloin tahansa ja kuinka usein tahansa.

Kaikkien vaihtojen on tapahduttava oman joukkueen vaihtoalueella. Kaukalosta pois tulevan pelaajan on oltava ylittämässä kaukalon laitaa ennen kuin korvaava pelaaja saa astua kaukaloon. Loukkaantunut pelaaja, joka poistuu kaukalosta muualta kuin omalta vaihtoalueeltaan, voidaan korvata vasta pelikatkolla. Vertavuotava pelaaja ei saa osallistua otteluun ennen kuin verenvuoto on hallinnassa.

303 Maalivahtien erityismääräykset

1) Kaikki maalivahdit on merkittävä ottelupöytäkirjaan.

Maalivahtien numeroiden ja nimien yhteyteen tehdään merkintä ”MV”. Maalivahdiksi merkitty pelaaja ei saa samassa ottelussa pelata kenttäpelaajana mailan kanssa. Mikäli joukkue loukkaantumisen tai rangaistuksen johdosta joutuu korvaamaan maalivahdin kenttäpelaajalla, joukkueella on aikaa enintään kolme minuuttia pukea tämä sääntöjen mukaisesti, mutta lämmittelyä ei sallita. Uusi maalivahti ja vaihdon kellonaika on merkittävä pöytäkirjaan.

2) Mikäli maalivahti pelin aikana kokonaan jättää maalialueensa, hänet rinnastetaan paluuseen asti kenttäpelaajaan, joskaan hänellä ei ole mailaa.

Tämä sääntö ei koske tilannetta, kun maalivahti toimittaa pallon peliin. Maalivahdin katsotaan kokonaan jättäneen maalialueen, kun mikään hänen vartalonosansa ei kosketa lattiaa maalialueella. Maalivahti saa kuitenkin hypätä maalialueellaan. Rajat kuuluvat maalialueeseen.

304 Joukkueiden kapteenien erityismääräykset

1) Kummallakin joukkueella on oltava kapteeni, joka on merkittävä ottelupöytäkirjaan.

Kapteenien numeroiden ja nimien yhteyteen tehdään merkintä ”C”. Kapteenia voidaan vaihtaa vain loukkaantumisen, sairastumisen tai pelirangaistuksen vuoksi. Vaihto on merkittävä kellonaikoineen pöytäkirjaan. Korvattu kapteeni ei voi samassa ottelussa enää toimia kapteenina.

2) Vain joukkueen kapteenilla on oikeus puhua erotuomareille. Hän on myös velvollinen avustamaan erotuomareita.

Kun kapteeni puhuu erotuomareille, tämän on tapahduttava määrättyjen ehtojen mukaisesti. Rangaistu kapteeni menettää oikeutensa puhua erotuomareille, paitsi mikäli nämä puhuvat

hänelle, ja tänä aikana joukkueella ei ole mahdollisuutta puhua erotuomareille, lukuun ottamatta joukkueen toimihenkilön oikeutta pyytää aikalisää. Keskustelut, mikäli ne erotuomareiden mielestä ovat tarpeellisia, käydään käytävillä, ei kaukalossa eikä koskaan erotuomareiden pukuhuoneessa.

305 Joukkueiden toimihenkilöt

1) Kummankin joukkueen tulee nimetä enintään viisi toimihenkilöä ottelupöytäkirjaan.

Vain pöytäkirjaan nimetyt henkilöt saavat olla oman joukkueen vaihtoalueella. Aikalisää lukuun ottamatta toimihenkilöillä ei ole oikeutta astua kaukaloon ilman erotuomarien lupaa. Kaiken valmentamiseen liittyvän toiminnan on tapahduttava vaihtoalueelta, missä joukkueen toimihenkilöiden on oltava ottelun aikana.

Joukkueen toimihenkilön tulisi tarkistaa ennen ottelun alkua ottelupöytäkirja ja varmistaa, että joukkueen nimilista on oikein.

Ottelun alettua korjauksia ei saa enää tehdä lukuun ottamatta mahdollista väärinnumeroinnin korjausta. Mikäli joukkueen toimihenkilö merkitään myös pelaajaksi, hänet on aina tulkittava pelaajaksi missä tahansa epäselvissä tilanteissa vaihtoalueella tapahtuvien rikkomusten yhteydessä.

306 Erotuomarit

1) Pelin tuomitsee kaksi samanarvoista erotuomaria.

Erotuomareilla on oikeus keskeyttää ottelu, mikäli heidän mielestään ei ole edellytyksiä pelin sääntöjenmukaiselle jatkumiselle.

307 Toimitsijat

1) Ottelussa on oltava toimitsijat.

Toimitsijoiden on oltava puolueettomia. He ovat vastuussa ottelupöytäkirjan täytöstä, ajanotosta ja mahdollisista kuuluttajan tehtävistä.

4 VARUSTEET

401 Pelaajien asusteet

1) Kaikkien kenttäpelaajien on käytettävä peliasua, johon kuuluvat paita, lyhyet housut ja sukat.

Kaikilla joukkueen kenttäpelaajilla on oltava täysin yhtenäinen peliasu. Joukkueen peliasu saa olla minkä värinen tahansa, mutta paidat eivät saa olla harmaita. Mikäli erotuomarien mielestä joukkueiden peliasut eivät erotu riittävän hyvin toisistaan, on vierasjoukkue velvollinen vaihtamaan. Joukkueen sukkien on oltava keskenään samanlaiset. Sarjajärjestäjä voi päättää, että joukkueilla on oltava toisistaan erottuvat sukat.

2) Maalivahtien on käytettävä paitaa ja pitkiä housuja.

3) Kaikkien paitojen tulee olla numeroituja.

Joukkueen paitojen tulee olla numeroitu selvästi luettavin arabialaisin kokonaisnumeroin selässä ja paidan etuosassa. Selkäpuolen numeroiden vähimmäiskorkeus on 200 mm ja etu­ puolen 70 mm. Paidoissa saa olla mikä tahansa numero 1 ja 99 välillä, mutta numero yksi ei ole sallittu kenttäpelaajille.

Mikäli väärin numeroitu pelaaja osallistuu otteluun, ottelun pöytäkirja on korjattava, ja rikkomus on ilmoitettava kilpailun järjestäjälle. Jos pelaajan on vaihdettava pelipaitaa ottelun aikana, uusi numero kirjataan ottelupöytäkirjaan.

4) Kaikkien pelaajien on käytettävä kenkiä.

Kenkien on oltava sisäurheiluun tarkoitettuja. Sukat eivät saa olla kenkien päällä. Mikäli pelaajalta putoaa toinen tai molemmat kengät pelin aikana, hän saa jatkaa peliä seuraavaan pelikatkoon saakka.

402 Erotuomarien asusteet

1) Erotuomarien on käytettävä paitaa, lyhyitä mustia urheiluhousuja ja mustia polvisukkia.

Erotuomareiden on käytettävä samanvärisiä asuja.

403 Maalivahdin erityisvarusteet

1) Maalivahti ei saa käyttää mailaa.

2) Maalivahdin on käytettävä kasvosuojusta, mikä on IFF:n materiaalisääntöjen kanssa yhtäpitävä ja merkitty sen mukaisesti.

Tämä koskee ainoastaan kaukalossa olevaa maalivahtia pelin ollessa käynnissä. Kaikenlainen kasvosuojuksen käsittely, lukuun ottamatta sen maalaamista, on kielletty.

3) Maalivahti saa käyttää suojavarusteita, mutta suojavarusteissa ei saa olla osia joiden tarkoitus on peittää maalia.

Kypärä ja ohuet hanskat ovat sallittuja. Kaikenlaisten kiinnitys­ ja kitka­-aineiden käyttö on kielletty. Mitään esineitä ei saa pitää maalin sisällä tai sen päällä. Maalivahti ei saa käyttää minkäänlaisia suojavarusteita, jotka peittävät enemmän kuin maalivahdin vartalo, esimerkiksi olkatoppauksia.

404 Kapteenien erityisvarusteet

1) Joukkueen kapteenilla on oltava käsivarsinauha.

Käsivarsinauhaa on pidettävä olkavarressa, ja sen on oltava selvästi erottuva. Teipin käyttö on kielletty. —

405 Henkilökohtaiset varusteet ja suojavarusteet

1) Pelaaja ei saa käyttää varusteita, jotka saattavat aiheuttaa loukkaantumisia.

Tämä koskee suojaavia ja lääketieteellisiä varusteita, suojalaseja sekä muita esineitä kuten kelloja, korvakoruja ja vastaavia. Erotuomarit päättävät siitä, onko joku varuste vaarallinen. Kaikkien suojavarusteiden on oltava vaatteiden alla, mikäli tämä on mahdollista.

Ellei kansallisen lajiliiton peliasusäännöissä muuta määrätä, aluspaitojen, ­housujen, trikoiden ja kompressiovaatteiden näkyville jäävien osien tulee olla peliasun paidan tai shortsien päävärityksen väriset. Jaloissa sallitaan myös mustat asusteet. Päähineiden käyttö on kielletty. Joustavien ja solmuttomien otsa­ tai hikinauhojen käyttö on kuitenkin sallittu. Kaikenlaisten pitkien lämpöhousujen käyttö on kenttäpelaajille kielletty. Poikkeukset hyväksyy vain sarjajärjestäjä kirjallisesta anomuksesta.

2) Mikäli pelaaja käyttää suojalaseja, niiden tulee vastata IFF:n materiaalisääntöjä ja niissä tulee olla asianmukaiset merkinnät.

Suojalasien kaikenlainen muokkaus on kielletty. Jos pelaajan suojalasit putoavat kesken pelin, hän voi jatkaa pelaamista seuraavaan pelikatkoon asti.

406 Maila

1) Mailan on oltava IFF:n hyväksymä ja merkitsemä.

Varren kaikenlainen muunlainen käsitteleminen kuin lyhentäminen on kielletty. Vartta voi teipata aloitusmerkin yläpuolelta, mutta tunnistus­ ja hyväksymismerkintöjä ei saa peittää.

2) Lapa ei saa olla teräväreunainen ja sen käyryys saa olla korkeintaan 30 mm.

Lavan kaikenlainen muunlainen käsitteleminen paitsi taivuttaminen on kielletty. Lavan käyryys mitataan lavan sisäpuolen korkeimmasta kohdasta mailan maatessa tasaisella alustalla. Lavan vaihtaminen on sallittu, mikäli lapa on hyväksytty varren kanssa ja on samaa tuotemerkkiä, mutta uutta lapaa ei saa heikentää. Lavan ja varren liitoskohdan teippaaminen on sallittu, mutta korkeintaan 10 mm lavan näkyvästä osasta saa olla peitettynä.

407 Erotuomarien varusteet

1) Erotuomareilla tulee olla muoviset keskikokoiset pillit, mitta ja punaiset kortit.

Sarjajärjestäjä voi antaa luvan muunlaisten pillien käyttöön.

408 Toimitsijoiden varusteet

1) Toimitsijoilla tulee olla käytössään kaikki varusteet, jotka heidän tehtäviensä hoito vaatii.

409 Varusteiden tarkistaminen

1) Erotuomarit päättävät kaikesta varusteiden tarkistamisesta ja mittaamisesta.

Varusteita on tarkistettava sekä ennen ottelua että sen aikana. Pelaajan, jonka varusteissa on havaittu puutteita ennen ottelua tai sen aikana, on korjattava ne, mukaan lukien virheet mailoissa pois lukien mailan käyryyden mittaus. Varusteiden korjaamisen jälkeen kyseinen pelaaja voi aloittaa/jatkaa ottelua. Rikkomukset, jotka koskevat pelaajien asusteita, aiheuttavat joukkueelle korkeintaan yhden rangaistuksen peliä kohden. Kaikista virheellisistä varusteista tulee tehdä raportti.

Vain molempien joukkueiden kapteenit ja pelaaja, jonka varustetta tarkistetaan, saavat olla toimitsijapöydän luona tarkistusta suoritettaessa. Varusteen tarkistuksen jälkeen peliä jatketaan pelikatkon aiheuttaneen syyn mukaisesti.

2) Joukkueen kapteeni voi pyytää mailan käyryyden mittaamista ja mailan varsi/lapa yhdistelmän sekä mailan ja maalivahdin kypärän ristikon hyväksymismerkinnän tarkistamista.

Joukkueen kapteenilla on myös oikeus huomauttaa erotuomareille muista puutteista vastajoukkueen varusteissa, mutta tällöin erotuomarit päättävät siitä ryhtyvätkö he toimenpiteisiin. Mittausta, varsi/lapa–yhdistelmän tarkistamista ja mailan tai kasvosuojuksen ristikon hyväksymismerkinnän tarkistamista voidaan pyytää milloin vain, mutta sitä ei toteuteta ennen kuin seuraavalla pelikatkolla. Mikäli tarkistusta pyydetään pelikatkon aikana, se on suoritettava välittömästi, myös maalin tai rangaistuslaukauksen yhteydessä, ellei tästä erotuomarien mielestä ole kohtuutonta haittaa vastajoukkueelle. Tällöin tarkistus suoritetaan seuraavalla pelikatkolla.

Erotuomarit ovat velvollisia tarkistamaan lavan käyryyden tai varsi/lapa­yhdistelmän ja kasvosuojuksen ristikon hyväksymismerkinnän joukkueen kapteenin pyynnöstä, mutta vain yksi tarkistus per joukkue pelikatkoa kohden on sallittu. Vain molempien joukkueiden kapteenit ja pelaaja, jonka varustetta tarkistetaan, saavat olla toimitsijapöydän luona varusteen tarkistuksen aikana. Varusteen tarkistuksen jälkeen peliä jatketaan pelikatkon aiheuttaneen syyn mukaisesti.

5 PELINJATKAMISTAVAT

501 Yleismääräykset pelinjatkamistavoista

1) Kun peli on katkaistu, sitä jatketaan pelitilanteen edellyttämällä pelinjatkamistavalla.

Pelinjatkamistavat ovat kiistapallo, sisäänlyönti, vapaalyönti ja rangaistuslaukaus.

2) Erotuomarien tulee viheltää kerran, näyttää tilanteen edellyttämä näyttö ja osoittaa pelinjatkamispaikka. Palloa voidaan pelata vihellyksen jälkeen, mikäli se on liikkumatta ja oikeassa paikassa.

Erotuomarien tulee ensin antaa pelinjatkamistavan näyttö ja sen jälkeen mahdollinen syynäyttö. Syynäyttöä käytetään vain tarpeen vaatiessa, kuitenkin aina rangaistusten ja rangaistuslaukauksen yhteydessä. Pallon ei tarvitse olla täysin paikallaan eikä täysin oikeassa paikassa vapaa­ tai sisäänlyönnissä, mikäli tällä erotuomarien mielestä ei ole oleellista vaikutusta tilanteeseen.

3) Pelinjatkamista ei saa tarpeettomasti viivyttää.

Erotuomarit päättävät siitä, mikä on tarpeetonta viivyttämistä. Mikäli pelinjatkamista viivytetään, erotuomarien on, mikäli mahdollista, huomautettava tästä pelaajaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

502 Kiistapallo (802)

1) Erän alkaessa sekä maalin hyväksymisen merkiksi suoritetaan kiistapallo keskipisteestä.

Maalia, joka tehdään jatkoajalla tai ottelun tai erän päättävästä rangaistuslaukauksesta, ei vahvisteta kiistapallolla. Kun kiistapallo suoritetaan keskipisteestä, kummankin joukkueen on oltava omilla kenttäpuoliskoillaan.

2) Kun peli on katkaistu, eikä kummankaan joukkueen hyväksi voida määrätä sisäänlyöntiä, vapaalyöntiä tai rangaistuslaukausta, peliä on jatkettava kiistapallolla.

3) Kiistapallo suoritetaan pelin keskeyttämishetkellä palloa lähinnä olleesta kiistapallopisteestä.

4) Kaikkien muiden paitsi kiistapalloa suorittavien pelaajien on välittömästi, ilman että erotuomarien tarvitsee tästä huomauttaa, siirryttävä vähintään kolmen metrin päähän pallosta mailat mukaan lukien.

Ennen kiistapallon suorittamista erotuomarien on tarkistettava, että joukkueet ovat valmiina ja että kaikki pelaajat ovat paikoillaan.

5) Palloa on pelattava mailalla, ja sen pelaamiseen osallistuu yksi kenttäpelaaja kummastakin joukkueesta. Pelaajien on seisottava rintamasuunta vastajoukkueen päätyä kohti. Pelaajien vartalot eivät saa koskettaa toisiaan ennen kiistapallon suorittamista. Pelaajien jalkojen tulee olla samalla tasolla keskiviivaan nähden oman maalin puolella. Mailoista on pidettävä kiinni tavallisella peliotteella molemmat kädet merkkiviivan yläpuolella. Lapojen on oltava kohtisuoraan keskiviivaan verrattuna kummallakin puolella palloa koskettamatta sitä.

Tavallisella peliotteella tarkoitetaan sitä otetta, jota pelaaja käyttää pelin ollessa käynnissä. Puolustavan joukkueen pelaaja valitsee puolen, jolle hän mailansa laittaa. Mikäli kiistapallo suoritetaan keskiviivalta, vierasjoukkueen pelaaja valitsee puolen, jolle hän mailansa laittaa. Pallon on oltava lapojen keskikohdan tasalla. Mikäli syntyy erimielisyyttä koskien vaihtamista ennen kiistapallon suorittamista, vierasjoukkue on velvollinen vaihtamaan ensin.

6) Kiistapallo voi mennä suoraan maaliin.

503 Kiistapalloon johtavat tilanteet

1) Pallo rikkoontuu tahattomasti.

2) Palloa ei voida pelata sääntöjen mukaisesti.

Erotuomarien tulee antaa pelaajille kohtuullinen mahdollisuus pelata palloa ennen kuin peli katkaistaan.

3) Kaukalon laidan osat ovat irronneet toisistaan ja pallo tulee tapahtumapaikan lähelle.

4) Maalikehikko on tahattomasti siirtynyt eikä sitä voida laittaa paikoilleen kohtuullisessa ajassa.

Maalivahdin velvollisuus on siirtää maalikehikko paikoilleen heti, kun se on mahdollista.

5) Tapahtuu vakava loukkaantuminen tai loukkaantunut pelaaja vaikuttaa suoraan peliin.

Erotuomarit päättävät siitä, mikä katsotaan vakavaksi loukkaantumiseksi, mutta heti kun tätä epäillään, peli on välittömästi katkaistava.

6) Epätavallinen tilanne pelin aikana.

Erotuomarit päättävät siitä, mikä katsotaan epätavalliseksi tilanteeksi, mutta tällaisia ovat aina mm. peliin kuulumaton henkilö tai esine kaukalossa, valojen sammuminen kokonaan tai osittain sekä loppusummerin soiminen vahingossa, kun rikkoutunut maila aiheuttaa vaaratilanteen tai vaikuttaa suoraan peliin, tai kun pallo osuu erotuomariin ja tällä on huomattava vaikutus peliin.

7) Maali hylätään huolimatta siitä, että vapaalyönnin aiheuttavaa rikettä ei ole tehty.

Tämä koskee myös tilannetta, kun pallo menee maaliin ylittämättä maaliviivaa etupuolelta.

8) Rangaistuslaukauksesta ei synny maalia.

Tämä koskee myös tilannetta, kun rangaistuslaukaus suoritetaan väärin.

9) Erotuomarit eivät pysty määrittämään kumman joukkueen hyväksi sisäänlyönti tai vapaalyönti tuomitaan.

Tämä koskee myös tilannetta, kun molempien joukkueiden pelaajat syyllistyvät samanaikaiseen rikkomukseen.

10) Kun erotuomarit pitävät tekemäänsä päätöstä virheellisenä.

11) Kun ei-rikkonut joukkue yrittää erotuomarien mielestä siirretyn rangaistuksen aikana kuluttaa aikaa.

Joukkuetta tulee mahdollisuuksien mukaan huomauttaa asiasta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

504 Sisäänlyönti (803)

1) Kun pallo menee kaukalon ulkopuolelle, tuomitaan palloa ei-pelanneelle joukkueelle sisäänlyönti.

Palloa pelanneella joukkueella tarkoitetaan joukkuetta, jonka pelaajat tai varusteet viimeksi koskettivat palloa ennen kuin se meni kaukalon ulkopuolelle. Tähän kuuluu myös tilanne, kun pelaaja siirtää palloa maalikehikosta lyöden maaliverkkoa koskettamatta palloa.

2) Sisäänlyönti suoritetaan 1,5 metrin päästä kaukalon laidasta paikasta, jossa pallo meni kaukalon ulkopuolelle, mutta ei koskaan maaliviivan oletetun jatkeen takaa.

Pallon ei tarvitse olla täysin liikkumatta eikä täysin oikeassa paikassa, mikäli erotuomarien mielestä tällä ei ole oleellista vaikutusta peliin. Mikäli joukkueelle on hyötyä siitä, että se suorittaa sisäänlyönnin lähempää kaukalon laitaa kuin 1,5 metriä, tämä on sallittava. Mikäli pallo menee kaukalon ulkopuolelle maaliviivan oletetun jatkeen takana, suoritetaan sisäänlyönti lähimmästä kiistapallopisteestä. Mikäli pallo koskee kattoa tai muita esineitä kaukalon yläpuolella, sisäänlyönti suoritetaan 1,5 metrin päästä kaukalon laidasta keskiviivan suuntaisesti.

3) Vastajoukkueen pelaajien on välittömästi ilman erotuomarien huomauttamista siirryttävä vähintään kolmen metrin päähän pallosta, mailat mukaan lukien.

Sisäänlyöntiä suorittavan pelaajan ei tarvitse odottaa vastapelaajien siirtymistä, mutta mikäli palloa pelataan vastapelaajan yrittäessä siirtyä tarvittavalle etäisyydelle, erotuomarien ei tämän johdosta tule ryhtyä toimenpiteisiin.

4) Palloa on pelattava mailalla. Sitä on lyötävä, eikä sitä saa saattaa tai nostaa mailalla.

5) Sisäänlyönnin suorittanut pelaaja ei saa koskettaa palloa uudelleen ennen kuin se on koskenut toista pelaajaa tai tämän varusteita.

6) Sisäänlyönti voi mennä suoraan maaliin.

505 Sisäänlyöntiin johtavat tilanteet

1) Pallo menee kaukalon laidan ulkopuolelle tai koskettaa kattoa tai muita esineitä kaukalon yläpuolella.

506 Vapaalyönti (804)

1) Vapaalyönnin aiheuttavan rikkeen jälkeen on rikotun joukkueen hyväksi tuomittava vapaalyönti.

Vapaalyönnin aiheuttavien rikkeiden yhteydessä on noudatettava hyötynäkökohtaa, kun se on mahdollista.

Hyötynäkökohdalla tarkoitetaan sitä, että mikäli rikotulla joukkueella rikkeen jälkeen on edelleen pallo hallussaan, sille on annettava mahdollisuus jatkaa pelaamista, mikäli tästä on enemmän hyötyä kuin vapaalyönnistä. Mikäli hyötynäkökohtaa noudatetaan ja peli katkaistaan, koska rikottu joukkue menettää pallon hallinnan, vapaalyönti on suoritettava viimeisen rikkeen tapahtumapaikasta.

2) Vapaalyönti suoritetaan rikkomuspaikasta, mutta ei koskaan maaliviivan oletetun jatkeen takaa eikä 3,5 metriä lähempää maalivahdin aluetta.

Pallon ei tarvitse olla täysin liikkumatta eikä täysin oikeassa paikassa, mikäli tällä ei erotuomarin mielestä ole oleellista vaikutusta peliin.

Vapaalyönti lähempänä kuin 1,5 metriä kaukalon laidasta voidaan siirtää tälle etäisyydelle.

Mikäli rikkomuspaikka on maaliviivan oletetun jatkeen takana, suoritetaan vapaalyönti lähimmästä kiistapallopisteestä.

Mikäli rikkomuspaikka on lähempänä kuin 3,5 metriä maalivahdin alueesta, vapaalyönti on siirrettävä paikkaan mikä on 3,5 metriä maalivahdin alueen ulkoreunasta ja maaliviivan keskikohdasta rikkomuspaikan kautta vedetyllä kuvitellulla viivalla. Muurille jää 0,5 metrin tila ja etäisyys vapaalyöntipaikkaan on 3 metriä. Tässä tapauksessa puolustavalla joukkueella on aina oltava oikeus muodostaa puolustusmuuri välittömästi oman maalivahdin alueensa ulkopuolelle. Mikäli hyökkäävä joukkue estää tämän, puolustavan joukkueen hyväksi tuomitaan vapaalyönti. Hyökkäävän joukkueen ei tarvitse odottaa, kunnes puolustava joukkue on muodostanut puolustusmuurin, ja hyökkäävän joukkueen pelaajat voivat asettua puolustusmuurin eteen.

3) Vastajoukkueen pelaajien on välittömästi ilman erotuomarien huomauttamista siirryttävä vähintään 3 metrin päähän pallosta, mailat mukaan lukien.

Vapaalyöntiä suorittavan pelaajan ei tarvitse odottaa vastapelaajien siirtymistä, mutta mikäli palloa pelataan vastapelaajan yrittäessä siirtyä tarvittavalle etäisyydelle, erotuomarien ei tämän johdosta tule ryhtyä toimenpiteisiin.

4) Palloa on pelattava mailalla. Sitä on lyötävä, eikä sitä saa saattaa eikä nostaa.

5) Vapaalyönnin suorittanut pelaaja ei saa koskea palloa uudelleen ennen kuin se on koskenut toista pelaajaa tai jonkun muun pelaajan varusteita.

6) Vapaalyönti voi mennä suoraan maaliin.

507 Vapaalyöntiin johtavat rikkeet

1) Pelaaja lyö, painaa, nostaa tai potkaisee vastustajan mailaa tai lyö vastustajaa kehoon kuitenkin tavoitellen palloa. (901, 902, 903, 912)

Jos erotuomarit arvioivat pelaajan pelanneen palloa muutoin oikein ennen vastustajan mailaan tai kehoon kohdistunutta iskua, toimenpiteisiin ei ryhdytä.

2) Pelaaja pitää kiinni vastustajasta tai vastustajan mailasta. (910)

3) Mailan lavan nostaminen yli lantiotason takaheilahduksessa ennen pallon pelaamista tai etuheilahduksessa pallon pelaamisen jälkeen. (904)

Tämä koskee myös valelaukauksia. Korkea heilahdus on kuitenkin sallittu, mikäli muita pelaajia ei ole lähellä eikä minkäänlaista vaaraa osumasta ole. Lantiotasoksi katsotaan lantion korkeus seistäessä suorana.

4) Kenttäpelaaja pelaa tai yrittää pelata palloa millä tahansa mailansa osalla tai jalalla polvitason yläpuolella. (904, 913)

Reisikuoletus on sallittua. Polvitasoksi katsotaan polvien korkeus seistäessä suorana.

5) Kenttäpelaaja sijoittaa mailansa tai jalkansa vastapuolen jalkojen väliin. (905)

6) Palloa pelaava tai sitä tavoitteleva pelaaja pakottaa tai työntää vastapelaajaa muuten kuin olkapäällä olkapäätä vasten. (907)

7) Palloa pelaava, sitä tavoitteleva tai parempaan paikkaan pyrkivä pelaaja etenee takaperin päin vastapelaajaa tai estää vastapelaajaa siirtymästä aikomaansa suuntaan. (908, 911)

Tämä koskee myös tilannetta, jolloin hyökkäävä joukkue estää puolustusmuurin muodostamisen vapaalyönnin yhteydessä, joka on tuomittu rikkeestä korkeintaan 3,5 metrin etäisyydeltä maalivahdin alueesta.

8) Kenttäpelaaja on maalivahdin alueella tai alueella, jossa maalikehikko normaalisti on. (914)

Kenttäpelaaja saa liikkua maalivahdin alueen läpi, mikäli tämä erotuomarin mielestä ei vaikuta peliin eikä estä maalivahdin työskentelyä.

Mikäli puolustavan joukkueen kenttäpelaaja tilanteessa, jossa vastajoukkue suorittaa vapaalyönnin kohti maalia, on maalivahdin alueella tai maalikehikon sisällä tai jos maalikehikko on siirretty pois alueelta, missä se normaalisti sijaitsee, on vastajoukkueen hyväksi aina määrättävä rangaistuslaukaus.

Kenttäpelaajan katsotaan olevan maalivahdin alueella, kun mikä tahansa hänen vartalonsa osa koskettaa lattiaa maalivahdin alueella. Kenttäpelaajan ei katsota olevan maalivahdin alueella, jos ainoastaan hänen mailansa koskettaa maalivahdin aluetta. Maalivahdin alueen rajat kuuluvat alueeseen.

9) Kenttäpelaaja siirtää tarkoituksellisesti vastajoukkueen maalikehikkoa. (914)

10) Kenttäpelaaja estää passiivisesti maalivahtia tämän toimittaessa palloa peliin. (915)

Tämä on rike ainoastaan silloin, kun kenttäpelaaja on maalialueella tai kolme metriä lähempänä maalivahtia mitattuna siitä, mistä maalivahti saa pallon haltuunsa. Passiivinen tarkoittaa estämistä tahattomasti tai väistämättä jättämistä.

11) Kenttäpelaaja hyppää ilmaan ja pysäyttää pallon. (916)

Hypätessä molempien jalkojen on irrottava kokonaan lattiasta. Juokseminen ei ole hyppäämistä. Pelaaja saa hypätä pallon yli, sekä pelata ja koskea palloa tai kuolettaa sen polvitason alapuolella. Polvitasoksi katsotaan polvien korkeus pelaajan seistessä suorana.

12) Kenttäpelaaja pelaa palloa kaukalon ulkopuolelta. (ei erotuomarinäyttöä)

Pelaaja on kaukalon ulkopuolella, kun toinen tai molemmat hänen jaloistaan on kaukalon ulkopuolella. Mikäli pelaaja vaihdon aikana pelaa palloa kaukalon ulkopuolelta, tämä rinnastetaan liian monen pelaajan olemiseen kaukalossa samanaikaisesti.

Mikäli pelaaja pelaa palloa vaihtopenkiltä eikä ole vaihtamassa kaukalossa olevan pelaajan kanssa, tämä katsotaan pelin sabotoimiseksi.

Pelaaja saa käydä kaukalon ulkopuolella, mutta palloa ei saa pelata sieltä.

13) Maalivahti menettää kokonaan kosketuksen maalialueeseensa toimittaessaan palloa peliin. (917)

Tässä tapauksessa maalivahtia ei rinnasteta kenttäpelaajaan. Maalivahdin katsotaan kokonaan jättäneen maalialueensa, kun mikään hänen vartalonsa osista ei enää kosketa maali­ alueen lattiaa. Tätä sääntöä on myös sovellettava, mikäli maalivahti ottaa pallon haltuunsa maalialueella ja hänen koko vartalonsa sen jälkeen liukuu maalialueen ulkopuolelle.

Pallo on toimitettu peliin, kun maalivahti ei enää kosketa palloa. Mikäli hän tämän jälkeen jättää maalialueen, tämä ei aiheuta toimenpiteitä. Maalialueen rajat kuuluvat alueeseen.

14) Maalivahti heittää tai potkaisee pallon keskiviivan yli. (917)

Tämä on virhe vain, jos pallo ei kosketa lattiaa, kaukalon laitaa, toista pelaajaa tai tämän varusteita ennen kuin se ylittää keskiviivan. Pallon on kokonaan ylitettävä keskiviiva.

15) Kiistapallo, vapaa- tai sisäänlyönti suoritetaan virheellisesti tai suoritusta viivytetään tarkoituksellisesti. (918)

Tämä koskee tilannetta, jolloin rikottu joukkue vie pallon pois, kun peli on katkaistu, tai kun palloa saatetaan tai nostetaan mailalla tai kun kuka tahansa pelaajista viivyttää kiistapalloa.

Mikäli vapaa­ tai sisäänlyönti suoritetaan väärästä paikasta tai pallo ei ole täysin liikkumatta, se voidaan uusia. Pallon ei kuitenkaan tarvitse olla täysin oikeassa paikassa eikä liikkumatta, mikäli tällä ei ole erotuomarien mielestä oleellista vaikutusta peliin.

16) Maalivahdilla on pallo hallussaan yli kolme sekuntia. (924)

Mikäli maalivahti laittaa pallon maahan ja ottaa sen uudelleen haltuunsa, pallon katsotaan koko ajan olevan hänen hallussaan.

17) Maalivahti ottaa vastaan syötön tai ottaa pallon oman joukkueen kenttäpelaajalta. (924)

Tämä on rikkomus vain, jos palloa pelataan erotuomareiden näkemyksen mukaan tarkoituksellisesti. Vastaanotto on kiellettyä vain, mikäli maalivahti koskee palloa joko kädellään tai käsivarrellaan, myös sen jälkeen, kun maalivahti on koskenut tai pysäyttänyt pallon jollakin muulla kehon osallaan. Maalivahti voi ottaa vastaan oman joukkueen pelaajan syötön, jos maalivahti jättää maalialueensa ja vastaanottaa syötön siellä. Tällöin hänet rinnastetaan kenttäpelaajaan. Näin maalivahti voi jätettyään maalialueensa pysäyttää pallon siellä, palata maalialueelle ja ottaa pallon haltuunsa ilman että se tulkitaan syötöksi maalivahdille.

Syöttö maalivahdille ei ole maalintekotilanne eikä voi johtaa rangaistuslaukaukseen.

18) Rangaistus on tuomittu pelin ollessa käynnissä. (määrätty erotuomarinäyttö)

Vapaalyönti suoritetaan rikkomuspaikasta. Jos tuomarit eivät pysty määrittämään rikkomuspaikkaa, vapaalyönti suoritetaan pelin keskeyttämishetkellä palloa lähinnä olleesta kiistapallopisteestä.

19) Pelaaja syyllistyy passiiviseen pelaamiseen. (924)

Tähän kuuluvat tilanteet, joissa kenttäpelaaja aikaa voittaakseen asettuu kaukaloa tai maalin kehikkoa vasten estääkseen vasta­pelaajaa tavoittelemasta palloa sääntöjen mukaisesti. Tämä koskee myös tilannetta, jolloin maalivahti sulkee pallon verkon läpi. Mikäli mahdollista, pelaajaa on huomautettava tästä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

20) Joukkue pelaa järjestelmällisen passiivisesti. (924)

Tähän kuuluvat tilanteet, joissa joukkue pelaa aikaa kuluttaakseen jatkuvasti tai toistuvasti oman maaliviivansa oletetun jatkeen takana.

Joukkuetta tulee mahdollisuuksien mukaan huomauttaa asiasta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

21) Kenttäpelaaja pelaa palloa päällään. (921)

22) Siirretty rangaistus pannaan täytäntöön, koska rikkonut joukkue pelaa palloa tai ottaa pallon hallintaansa.

Vapaalyönti suoritetaan siltä kiistapallopisteeltä, joka oli lähimpänä pallon sijaintipaikkaa pelin keskeytyessä.

508 Rangaistuslaukaus (806)

1) Rangaistuslaukauksen aiheuttavan rikkeen jälkeen on rikotun joukkueen hyväksi tuomittava rangaistuslaukaus.

2) Rangaistuslaukaus aloitetaan mailalla keskipisteestä.

Rangaistuslaukaus alkaa erotuomarin vihellyksestä ja päättyy erotuomarin seuraavaan vihellykseen.

3) Kaikkien pelaajien, rangaistuslaukauksen suorittavaa pelaajaa ja vastajoukkueen maalivahtia lukuun ottamatta, on oltava vaihtoalueillaan koko rangaistuslaukauksen suorituksen ajan. Maalivahdin on oltava maalivahdin alueella rangaistuslaukauksen alkaessa.

Erimielisyystilanteessa maalivahdin on tultava ensiksi kaukaloon. Maalivahtia ei voi korvata kenttäpelaajalla.

Mikäli maalivahti syyllistyy rikkeeseen rangaistuslaukauksen aikana, on rangaistus pantava täytäntöön ja tuomittava uusi rangaistuslaukaus.

Mikäli toinen pelaaja tai joukkueen toimihenkilö rikkoneesta joukkueesta syyllistyy rikkeeseen rangaistuslaukauksen aikana, on tuomittava uusi rangaistuslaukaus.

Jos joku muu pelaaja kuin rangaistuslaukauksen suorittaja tai joukkueen toimihenkilö rikotusta joukkueesta syyllistyy rangaistuslaukauksen aikana rikkeeseen, rangaistuslaukaus tuomitaan virheellisesti suoritetuksi.

4) Rangaistuslaukausta suorittava pelaaja voi pelata palloa rajoittamattoman monta kertaa, ja liikkeen tulee olla keskeytyksetöntä kohti maalia.

Liikkeen keskeytyksettömyys tarkoittaa, että pelaaja ja pallo eivät saa pysähtyä kokonaan tai liikkua maalista pois päin yhtäaikaisesti.

Pelaaja ei saa koskea palloon rangaistuslaukauksen aikana enää sen jälkeen, kun maalivahti on koskenut palloon tai pallo on osunut maalin tolppaan tai ylärimaan.

Jos pallo osuu maalikehikon tolppaan tai ylärimaan ylittämättä maaliviivan oletettua jatketta ja ylittää maaliviivan etupuolelta, maali hyväksytään. Jos pallo ylittää maaliviivan oletetun jatkeen, rangaistuslaukaus on päättynyt.

Peliaika pysäytetään koko rangaistuslaukauksen ajaksi.

5) Pelaajan, jolle on tuomittu iso joukkuerangaistus, on oltava rangaistuspenkillä rangaistuslaukauksen aikana.

Jos pelaajalle tuomitaan pelirangaistus, kapteeni valitsee kenttäpelaajan, jota ei ole rangaistu, kärsimään joukkuerangaistusta rangaistuspenkille.

509 Siirretty rangaistuslaukaus (807)

1) Siirretty rangaistuslaukaus on tuomittava, mikäli tapahtuu rike, josta tuomitaan rangaistuslaukaus mutta rikotulla joukkueella on rikkeen jälkeen pallo hallussaan ja maalintekotilanne on edelleen meneillään.

Rangaistuksen aiheuttava rike voi aiheuttaa siirretyn rangaistuslaukauksen myös, jos yhtä rangaistusta jo siirretään.

Siirretyn rangaistuslaukauksen aikana kaikki rikkoneen joukkueen rikkeet, jotka johtavat vapaalyöntiin, tuomitaan jatkuvana vääränä pelitapana. Rangaistukseen johtavat rikkeet tuomitaan rikkeen mukaan. Rangaistuksen kärsii rikkeeseen syyllistynyt pelaaja.

2) Siirretyn rangaistuslaukauksen yhteydessä rikotulla joukkueella on mahdollisuus jatkaa hyökkäystä, kunnes välitön maalintekotilanne on ohi.

Siirretty rangaistuslaukaus on pantava täytäntöön myös erän tai ottelun lopussa.

Mikäli rikottu joukkue tekee siirretyn rangaistuslaukauksen aikana hyväksyttävän maalin, on maali hyväksyttävä ja rangaistuslaukaus peruutettava.

510 Rangaistuslaukaukseen johtavat rikkeet

1) Maalintekotilanne keskeytyy tai sen syntyminen estyy, koska puolustava joukkue on tehnyt rikkeen, joka johtaa vapaalyöntiin tai rangaistukseen. (määrätty erotuomarinäyttö)

Erotuomarit ratkaisevat sen, mikä katsotaan maalintekotilanteeksi. Maalialueella tapahtuvat rikkeet eivät automaattisesti johda rangaistuslaukaukseen.

Rangaistuslaukaus on aina tuomittava, jos maalintekotilanteessa puolustava joukkue tarkoituksellisesti siirtää maalin kehikkoa tai peluuttaa tarkoituksellisesti liian montaa pelaajaa kentällä.

Rangaistuslaukaus on aina tuomittava, kun vapaalyöntitilanteessa laukaistaan kohti maalia ja puolustavan joukkueen kenttäpelaaja on maalivahdin alueella, maalikehikon sisällä tai jos maalikehikko on siirretty pois alueelta, jossa se normaalisti sijaitsee. —-

6 RANGAISTUKSET

601 Yleismääräykset rangaistuksista

1) Rangaistuksen aiheuttavasta rikkeestä on siihen syyllistyneelle tuomittava rangaistus.

Mikäli erotuomarit eivät pysty määrittämään rikkonutta pelaajaa tai mikäli rikkeeseen on syyllistynyt joukkueen toimihenkilö, joukkueen kapteenin on valittava kenttäpelaaja, jolla ei ole rangaistusta kärsittävänä, kärsimään rangaistus. Mikäli joukkueen kapteeni kieltäytyy tekemästä tätä tai kärsii rangaistusta, erotuomarit valitsevat pelaajan.

Kaikki toimeenpantavat rangaistukset on merkittävä ottelupöytäkirjaan, mukaan lukien rangaistuksen aika, pelaajan numero, rangaistuksen laatu ja rangaistuksen syy. Mikäli rangaistus tuomitaan pelikatkon aikana tapahtuneesta rikkeestä, peliä jatketaan pelikatkon aiheuttaneen syyn mukaisesti.

Joukkueen kapteeni, jolle on määrätty rangaistus, menettää oikeutensa puhua erotuomareille paitsi, mikäli nämä puhuvat hänelle.

2) Rangaistun pelaajan on oltava rangaistuspenkillä koko rangaistuksen ajan.

Jatkoajan jälkeen suoritettavan rangaistuslaukauskilpailun aikana rangaistuksen saanut pelaaja ei joudu rangaistuspenkille.

Rangaistus, joka ei ole päättynyt varsinaisen peliajan loppuun mennessä, jatkuu jatkoajalla. Jatkoajan jälkeen kaikki rangaistukset lukuun ottamatta pelirangaistuksia katsotaan päättyneiksi.

Rangaistun pelaajan on oltava samalla puolella keskiviivaa kuin hänen joukkueensa lukuun ottamatta tilannetta, kun toimitsijapöytä ja rangaistuspenkit ovat poikkeuksellisesti samalla puolella kaukaloa kuin vaihtoalueet.

Varsinaisella peliajalla rangaistu pelaaja saa poistua rangaistuspenkiltä tauon ajaksi. Rangaistu pelaaja ei saa lähteä rangaistuspenkiltä varsinaisen peliajan ja jatkoajan välisen tauon aikana. Rangaistu pelaaja ei saa osallistua aikalisään. Pelaajan, jonka rangaistus päättyy, on välittömästi lähdettävä rangaistuspenkiltä, paitsi kun hänen joukkueelleen on tuomittu muita rangaistuksia, jotka estävät tämän tai hän kärsii henkilökohtaista rangaistusta. Maalivahti, jonka rangaistus päättyy, ei saa lähteä rangaistuspenkiltä ennen seuraavaa pelikatkoa.

Kenttäpelaaja, jolla ei ole rangaistusta kärsittävänä, voi korvata loukkaantuneen rangaistun pelaajan rangaistuspenkillä. Tässä tilanteessa molemmat pelaajat merkitään pöytäkirjaan, mutta rangaistuksen kärsivän pelaajan numero merkitään sulkuihin. Mikäli loukkaantunut pelaaja astuu kaukaloon ennen kuin rangaistus päättyy, tuomitaan pelirangaistus.

Mikäli toimitsijavirheen takia pelaaja päästetään kaukaloon liian aikaisin ja virhe huomataan varsinaisen rangaistusajan aikana, pelaaja joutuu uudestaan rangaistuspenkille. Rangaistusaikaa ei lisätä, vaan pelaaja saa palata kaukaloon, kun hänen varsinainen rangaistusaikansa päättyy.

3) Mikäli maalivahdille tuomitaan yksi tai useampia pieniä joukkuerangaistuksia, joukkueen kapteeni valitsee kenttäpelaajan, jolla ei ole rangaistusta kärsittävänä, kärsimään rangaistuksen. Maalivahti, jolle tuomitaan iso joukkuerangaistus tai henkilökohtainen rangaistus, kärsii rangaistuksen itse. Mikäli maalivahdille tuomitaan yksi tai useampia pieniä joukkuerangaistuksia hänen kärsiessään rangaistuksia, tai ison joukkuerangaistuksen tai henkilökohtaisen rangaistuksen yhteydessä, maalivahti kärsii rangaistukset itse.

Mikäli maalivahti kärsii rangaistuksia ja varamaalivahtia ei ole käytettävissä, joukkueella on enintään kolme minuuttia aikaa varustaa kenttäpelaaja sääntöjen mukaisesti, mutta tätä aikaa ei saa käyttää lämmittelyyn. Uusi maalivahti ja vaihtoaika merkitään ottelupöytäkirjaan.

Kun rangaistus päättyy, maalivahti ei saa tulla kentälle ennen kuin peli on katkaistu. Tämän johdosta joukkueen kapteenin valitseman kenttäpelaajan, jolla ei ole rangaistusta kärsittävänä, on mentävä rangaistuspenkille maalivahdin kanssa ja palattava kaukaloon joukkuerangaistuksen päättyessä. Vain rangaistuksen saanut pelaaja merkitään pöytäkirjaan. Erotuomareiden on yhdessä toimitsijoiden kanssa autettava maalivahtia, jonka rangaistus päättyy pelin ollessa käynnissä, lähtemään rangaistuspenkiltä heti kun peli on katkaistu.

4) Rangaistusaika seuraa peliaikaa.

602 Siirretty rangaistus (807)

1) Kaikkia rangaistuksia voidaan siirtää. Siirrettyä rangaistusta on käytettävä silloin, kun rikotulla joukkueella rangaistuksen aiheuttavan rikkeen jälkeen edelleen on pallo hallussaan. Vain yhtä rangaistusta kerrallaan voidaan siirtää paitsi, jos maalintekotilanne on meneillään.

2) Kun siirretty rangaistus on tuomittu, rikotulla joukkueella on mahdollisuus jatkaa hyökkäystä, kunnes rikkonut joukkue pelaa palloa, ottaa pallon hallintaansa tai peli katkaistaan.

Siirretty rangaistus pannaan toimeen myös erän tai ottelun lopussa. Mikäli siirretty rangaistus pannaan täytäntöön, koska rikkonut joukkue saa pallon haltuunsa, peliä jatketaan vapaalyönnillä.

Rikotun joukkueen täytyy käyttää siirrettyä rangaistusta rakentavaan hyökkäyspeliin. Mikäli erotuomarien mielestä joukkue yrittää ainoastaan kuluttaa aikaa, erotuomarin on huomautettava tästä pelaajia. Mikäli joukkue tästä huolimatta ei yritä hyökätä, peli on katkaistava, siirretty rangaistus on pantava täytäntöön ja peliä jatkettava kiistapallolla.

Mikäli siirretty rangaistus pannaan täytäntöön jonkun muun pelikatkon aiheuttavan syyn johdosta, peliä jatketaan pelikatkon edellyttämällä tavalla.

Mikäli rikottu joukkue tekee hyväksyttävän maalin siirretyn rangaistuksen aikana, maali hyväksytään ja joukkueelle viimeiseksi määrätty siirretty pieni joukkuerangaistus raukeaa. Muut rangaistukset eivät raukea.

Mikäli rikkonut joukkue tekee maalin siirretyn rangaistuksen aikana, maali hylätään ja peliä jatketaan kiistapallolla. Jos rikottu joukkue tekee oman maalin, se hyväksytään.

603 Joukkuerangaistus

1) Joukkuerangaistuksen pituus on 2 minuuttia.

2) Joukkuerangaistuksen on tarkoitus vaikuttaa joukkueeseen, ja tämän takia rangaistua pelaajaa ei saa korvata kaukalossa rangaistuksen aikana.

3) Korkeintaan yhtä joukkuerangaistusta per pelaaja ja kahta joukkuerangaistusta per joukkue voidaan mitata samanaikaisesti.

Kaikki joukkuerangaistukset on mitattava siinä järjestyksessä kuin ne on määrätty. Pelaajan, jonka rangaistusta ei voida mitata, on oltava rangaistuspenkillä siitä hetkestä alkaen, kun hänen rangaistuksensa on määrätty.

Mikäli useampi kuin yksi rangaistus määrätään joukkueelle samanaikaisesti, erotuomarit päättävät, mikä rangaistuksista mitataan ensin. Lyhyemmät joukkuerangaistukset mitataan tällaisissa tapauksissa kuitenkin aina ennen pidempiä.

4) Joukkueella, jolla on useampi kuin kaksi joukkuerangaistusta meneillään, on kuitenkin oikeus pelata neljällä pelaajalla kaukalossa.

Joukkueen on pelattava neljällä pelaajalla kaukalossa, kunnes heillä on vain yksi joukkuerangaistus mitattavana. Pelaajan, jonka rangaistus päättyy ennen tätä, on jäätävä rangaistuspenkille, kunnes peli on katkaistu tai mikäli tämä tapahtuu aikaisemmin, myöhemmät rangaistukset päättyvät niin, että joukkueella on vain yksi joukkuerangaistus mitattavana.

Joukkueen kaikkien rangaistujen pelaajien on lähdettävä rangaistuspenkiltä siinä järjestyksessä kuin heidän joukkuerangaistuksensa päättyvät, mutta sääntöjä samanaikaisesti kaukalossa sallittavista pelaajamääristä on noudatettava kaiken aikaa.

Erotuomarien on yhdessä toimitsijoiden kanssa autettava pelaajaa, jonka rangaistus päättyy pelin aikana, lähtemään rangaistuspenkiltä heti, kun peli on katkaistu.

5) Mikäli pelaaja, jolle on tuomittu joukkuerangaistus, syyllistyy useampaan rangaistuksen aiheuttavaan rikkeeseen, on hänen kärsittävä kaikki rangaistuksensa peräkkäin.

Tätä noudatetaan riippumatta siitä, onko ensimmäinen rangaistus alkanut vai ei. Mikäli joukkuerangaistus on alkanut ja samalle pelaajalle tuomitaan toinen joukkuerangaistus, tämä ei vaikuta ensimmäisen joukkuerangaistuksen mittaamiseen, vaan se jatkuu siitä missä se oli uutta rangaistusta määrättäessä.

Peräkkäin kärsiminen tarkoittaa sitä, että heti, kun pelaajan ensimmäinen joukkuerangaistus päättyy, seuraavan mittaaminen on aloitettava, paitsi mikäli joukkueella on muita joukkuerangaistuksia, joita ei vielä mitata ja jotka on määrätty ensimmäisen pelaajan joukkuerangaistusten välillä.

Pelaajalle voidaan määrätä rajoittamaton määrä joukkuerangaistuksia. Mikäli pelaajalle on tuomittu henkilökohtainen rangaistus, kaikkien hänelle tuomittujen joukkuerangaistusten on päätyttävä ennen henkilökohtaisen rangaistuksen mittaamisen aloittamista.

Mikäli pelaajalle, jonka henkilökohtainen rangaistus on alkanut, määrätään uusi joukkuerangaistus, henkilökohtaisen rangaistuksen ajanotto keskeytetään heti, kun joukkuerangaistuksen mittaaminen voidaan aloittaa ja sitä jatketaan vasta kun joukkuerangaistus on päättynyt. Tällöin joukkueen kapteenin valitseman pelaajan, jolla ei ole rangaistusta kärsittävänä, on tultava rangaistuspenkille kärsimään joukkuerangaistus ja palattava kentälle joukkuerangaistuksen päättyessä. Mikäli rangaistu pelaaja syyllistyy pelirangaistuksen aiheuttavaan rikkeeseen, on lisäksi noudatettava pelirangaistuksia koskevia määräyksiä.

6) Mikäli vastajoukkue tekee maalin meneillään olevan joukkuerangaistuksen aikana, rangaistus päättyy, paitsi mikäli vastajoukkueella on saman verran tai vähemmän pelaajia kaukalossa.

Rangaistus ei myöskään pääty, mikäli maali tehdään joko siirretyn rangaistuksen aikana tai rangaistuslaukauksesta tai siirretyn rangaistuslaukauksen aikana.

7) Mikäli joukkueella on enemmän kuin yksi joukkuerangaistus, niiden on päätyttävä samassa järjestyksessä kuin ne määrätty.

8) Rangaistuslaukaukseen johtava rike ei aiheuta joukkuerangaistusta, ellei rike ole iso joukkuerangaistus tai pelirangaistus.

Kaikista muista rikkeistä rangaistaan rikkeen mukaan, eikä tämä vaikuta muihin rangaistuksiin.

604 Pieni joukkuerangaistus (808)
1) Pieni joukkuerangaistus tarkoittaa yhtä joukkuerangaistusta, jonka rikkeen tehnyt pelaaja kärsii.

605 Pieneen joukkuerangaistukseen johtavat rikkeet

1) Pelaaja lyö, painaa, nostaa, potkaisee vastustajan mailaa tai lyö vastustajaa kehoon saadakseen huomattavaa etua tai tämä tehdään ilman mahdollisuutta ehtiä palloon. (901, 902, 903, 912)

2) Pelaaja pitää kiinni vastustajasta tai vastustajan mailasta saadakseen huomattavaa etua tai tämä tehdään ilman mahdollisuutta ehtiä palloon. (910)

3) Kenttäpelaaja pelaa palloa millä tahansa mailansa osalla tai jalalla lantiotason yläpuolella. (904, 913)

Lantiotasolla tarkoitetaan pelaajan lantiotasoa seistäessä pystysuorana.

4) Pelaaja syyllistyy varomattomaan peliin mailalla. (904) (909)

Tähän sisältyvät muun muassa hallitsemattomat mailan etu­ tai takaheilautukset ja mailan nostaminen vaarallisesti tai häiritsevästi vastapelaajan pään lähelle.

5) Pelaaja pakottaa tai työntää vastapelaajan kaukalon laitaa tai maalin kehikkoa vasten. (907)

6) Pelaaja syyllistyy varomattomaan fyysiseen peliin. (909)

Tähän sisältyvät muun muassa tilanteet, joissa pelaaja taklaa, kamppaa tai estää vastapelaajaa varomattomasti.

7) Joukkueen kapteeni pyytää mailan käyryyden mittaamista tai mailan varsi/lapa yhdistelmän tai maalivahdin kasvosuojuksen ristikon tarkistamista ja tarkistettu varuste on sääntöjen mukainen. (ei erotuomarinäyttöä)

Joukkueen kapteeni kärsii rangaistuksen.

8) Kenttäpelaaja osallistuu peliin ilman mailaa. (ei erotuomarinäyttöä)

Tähän sisältyy muun muassa tilanne, jossa mailan kaukaloon pudottanut pelaaja tulee vaihtoon hakematta pudonnutta mailaansa. Tämä ei koske maalivahtia, kun häntä pidetään väliaikaisesti kenttäpelaajana.

9) Kaukalossa oleva kenttäpelaaja hakee mailan muualta kuin oman joukkueen vaihtoalueelta. (ei erotuomarinäyttöä)

10) Pelaaja estää tarkoituksellisesti pallotonta vastapelaajaa. (911)

Mikäli pelaaja yrittäessään päästä parempaan paikkaan törmää takaperin vastapelaajaan tai estää vastapelaajaa siirtymästä aikomaansa suuntaan, on tuomittava vain vapaalyönti.

11) Kenttäpelaaja estää aktiivisesti maalivahtia tämän toimittaessa palloa peliin. (915)

Tämä katsotaan rikkeeksi vain, mikäli kenttäpelaaja on maalialueella tai kolmea metriä lähempänä maalivahtia mitattuna siitä, mistä maalivahti saa pallon haltuunsa. Aktiivinen estäminen tarkoittaa maalivahdin sivuttaisliikkeiden seuraamista tai pallon tavoittelua mailalla.

12) Pelaaja rikkoo kolmen metrin sääntöä sisäänlyönnissä tai vapaalyönnissä. (915)

Mikäli sisäänlyönti tai vapaalyönti suoritetaan samaan aikaan kun vastapelaaja yrittää siirtyä vaadittavalle etäisyydelle, ei erotuomarien tule ryhtyä toimenpiteisiin tämän johdosta. Mikäli joukkue muodostaa puolustusmuurin, joka ei ole vaadittavalla etäisyydellä, vain yhtä pelaajaa rangaistaan.

13) Kenttäpelaaja pysäyttää pallon, pelaa palloa tai vaikuttaa tilanteeseen muulla tavoin maaten tai istuen saadakseen huomattavaa etua. (919)

Tähän sisältyy myös pallon pysäyttäminen tai pelaaminen molemmat polvet tai yksi käsi maassa lukuun ottamatta mailaa pitelevää kättä.

14) Kenttäpelaaja pysäyttää pallon tai pelaa palloa kädellään tai käsivarrellaan. (920)

15) Väärä vaihto. (922)

Vaihtoon tulevan pelaajan on oltava ylittämässä kaukalon laitaa ennen kuin uusi pelaaja saa mennä kaukaloon. Rajatapauksissa rangaistus tuomitaan vain, jos vaihdolla on vaikutusta peliin. Vääräksi vaihdoksi katsotaan myös vaihdot joukkueen vaihtoalueen ulkopuolelta pelin ollessa katkaistuna. Kaukaloon tullutta pelaajaa rangaistaan.

16) Joukkue pelaa liian monella pelaajalla kaukalossa. (922)

Vain yhtä pelaajaa rangaistaan.

17) Rangaistu pelaaja lähtee rangaistuspenkiltä astumatta kaukaloon ennen kuin hänen rangaistuksensa on päättynyt, kieltäytyy lähtemästä rangaistuspenkiltä, kun hänen rangaistuksensa on päättynyt, tai astuu kaukaloon pelikatkon aikana ennen kuin hänen rangaistuksensa on päättynyt. (925)

Toimitsijoiden on niin pian kuin mahdollista ilmoitettava tästä erotuomareille. Pelaaja, jonka rangaistus päättyy, ei saa lähteä rangaistuspenkiltä, mikäli hänen joukkueensa rangaistusmäärä estää tämän tai jos pelaajan rangaistus on henkilökohtainen. Maalivahti, jonka rangaistus päättyy, ei saa lähteä rangaistuspenkiltä ennen seuraavaa pelikatkoa.

Mikäli rangaistu pelaaja astuu kaukaloon pelin ollessa käynnissä, tämä katsotaan pelin sabotoimiseksi.

18) Joukkue rikkoo peliä systemaattisesti syyllistymällä toistuviin vapaalyönnin aiheuttaviin rikkeisiin. (923)

Tähän kuuluu myös, kun joukkue lyhyen ajan sisällä tekee useita vähäisiä rikkeitä. Viimeisimmän rikkeen tehnyttä pelaajaa rangaistaan. Siirretyn rangaistuslaukauksen aikana kaikki rikkoneen joukkueen rikkeet, jotka johtavat vapaalyöntiin, tuomitaan jatkuvana vääränä pelitapana. Rangaistukseen johtavat rikkeet tuomitaan rikkeen mukaan. Rangaistuksen kärsii rikkeeseen syyllistynyt pelaaja.

19) Pelaaja tai joukkueen toimihenkilö viivyttää tarkoituksellisesti peliä. (924)

Tähän kuuluvat, kun rikkoneen joukkueen pelaaja tai toimihenkilö huitaisee tai vie pallon pois pelin katkaisemisen jälkeen, pallon tarkoituksellinen sulkeminen kaukalon laitaa tai maalin kehikkoa vasten tai pallon tarkoituksellinen rikkominen tai puolustavan joukkueen pelaaja tarkoituksellisesti siirtää maalikehikkoa.

20) Joukkue viivyttää tarkoituksellisesti peliä. (924)

Mikäli joukkue erotuomarien mielestä viivyttää peliä, on joukkueen kapteenille, mikäli mahdollista, huomautettava tästä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Joukkueen kapteeni valitsee kenttäpelaajan, jolla ei ole rangaistusta kärsittävänä, kärsimään rangaistuksen. Tätä sovelletaan myös, kun joukkue on myöhässä erätauon jälkeen. Joukkueilla on erätauon päättyessä oltava vähintään neljä pelaajaa valmiina aloittamaan peli uudelleen ja kaikkien rangaistusta kärsivien pelaajien pitää olla rangaistuspenkillä.

21) Pelaaja tai joukkueen toimihenkilö protestoi erotuomarien ratkaisuja vastaan tai valmentaminen suoritetaan häiritsevästi tai muuten epäkorrektilla tavalla. (925)

Tähän sisältyy joukkueen kapteenin jatkuva aiheeton kysely erotuomarien ratkaisuista. Protestoiminen erotuomarien ratkaisuja vastaan ja häiritsevä valmentaminen katsotaan spontaaniksi ja pienemmäksi rikkeeksi epäurheilijamaiseen käytökseen verrattuna.

Tätä sovelletaan myös, mikäli joukkueen toimihenkilö tulee kaukaloon ilman erotuomarien lupaa. Mikäli mahdollista, erotuomarin tulee huomauttaa tästä toimihenkilöä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

22) Maalivahti ei laita maalin kehikkoa takaisin paikoilleen erotuomarien kehotuksesta huolimatta. (925)

Maalivahdin velvollisuus on laittaa maalin kehikko paikoilleen niin nopeasti kuin se on mahdollista.

23) Pelaaja ei korjaa puutteita henkilökohtaisissa varustuksessaan erotuomarien kehotuksesta huolimatta. (ei erotuomarinäyttöä)

Tämä sisältää muun muassa tilanteet, joissa sarjajärjestäjä on määrännyt suojalasit pakollisiksi ja pelaaja kieltäytyy käyttämästä niitä oikealla tavalla erotuomarien kehotuksesta huolimatta sekä joissa pelaaja jättää noutamatta pelin aikana menettämänsä henkilökohtaisen varusteen seuraavan pelikatkon aikana.

24) Pelaaja ei poista rikkoutunutta mailaansa kaukalosta erotuomarien kehotuksesta huolimatta.

Jos pelaajan maila rikkoutuu, hänen velvollisuutensa on noutaa se kaukalosta seuraavan pelikatkon aikana. Kuka tahansa peliin osallistuva saa kuitenkin poistaa sen kaukalosta pelin aikana, jos sen voi tehdä turvallisesti

25) Pelaaja käyttää sääntöjen vastaista vaatetusta. (ei erotuomarinäyttöä)

Vaatetusta koskevista rikkeistä voidaan joukkueelle tuomita vain yksi rangaistus ottelua kohden. Puuttuvista rintanumeroista on ainoastaan ilmoitettava kilpailun järjestäjälle. Erotuomarin on, mikäli mahdollista, huomautettava pelaajaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

26) Maalivahti osallistuu peliin sääntöjen vastaisesti varustettuna. (ei erotuomarinäyttöä)

Mikäli maalivahti menettää vahingossa kasvosuojuksensa, peli on katkaistava ja sitä on jatkettava kiistapallolla.

606 Iso joukkuerangaistus (808)

1) Iso joukkuerangaistus koostuu kahdesta joukkuerangaistuksesta, jotka rikkeen tehnyt pelaaja kärsii peräkkäin.

Jos iso joukkuerangaistus määrätään rangaistuslaukauksen tai siirretyn rangaistuslaukauksen yhteydessä, sovelletaan rangaistuslaukauksiin liittyviä sääntöjä.

607 Isoon joukkuerangaistukseen johtavat rikkeet

1) Kenttäpelaaja syyllistyy piittaamattomaan peliin mailalla. (901)

2) Kenttäpelaaja koukkaa mailalla vastapelaajan vartaloa. (906)

3) Pelaaja heittää mailansa tai varusteensa kaukalossa tarkoituksenaan osua palloon. (909)

4) Pelaaja syyllistyy piittaamattomaan fyysiseen peliin. (909)

Tämä sisältää muun muassa tilanteet, joissa pelaaja taklaa, heittää tai kamppaa vastapelaajan kaukalon laitaa tai maalikehikkoa vasten tai muutoin hyökkää piittaamattomasti vastapelaajan kimppuun.

608 Henkilökohtainen rangaistus

1) Henkilökohtainen rangaistus voidaan tuomita vain yhdessä joukkuerangaistuksen kanssa, ja sen mittaaminen aloitetaan vasta joukkuerangaistuksen päätyttyä. Rajoittamatonta määrää henkilökohtaisia rangaistuksia voidaan mitata samanaikaisesti.

Joukkueen kapteeni valitsee kenttäpelaajan, jolla ei ole rangaistusta kärsittävänä, kärsimään joukkuerangaistuksen ja muut mahdolliset joukkuerangaistukset, jotka koskevat joukkueen pelaajaa tai toimihenkilöä, jolle on tuomittu henkilökohtainen rangaistus. Ottelupöytäkirjaan merkitään vain rangaistu pelaaja tai rangaistu joukkueen toimihenkilö.

Mikäli pelaajalle, joka jo kärsii henkilökohtaista rangaistusta, tuomitaan joukkuerangaistus, jäljellä olevaa osaa henkilökohtaisesta rangaistuksesta siirretään, kunnes uusi joukkuerangaistus on päättynyt

2) Henkilökohtaisen rangaistuksen on tarkoitus vaikuttaa vain pelaajaan, ja tästä johtuen hänet voidaan korvata kaukalossa rangaistuksen aikana.

Henkilökohtaisen rangaistuksen päätyttyä pelaaja saa palata kaukaloon vasta pelikatkon aikana. Erotuomarien on yhdessä toimitsijoiden kanssa autettava pelaajaa, jonka henkilökohtainen rangaistus päättyy pelin ollessa käynnissä, lähtemään rangaistuspenkiltä heti, kun peli on katkaistu. Mikäli joukkueen toimihenkilölle tuomitaan henkilökohtainen rangaistus, hänet on lähetettävä katsomoon pelin loppuajaksi, ja joukkueen kapteenin on valittava kenttäpelaaja, jolla ei ole rangaistusta kärsittävänä, suorittamaan joukkuerangaistus.

3) Pelaajan tai joukkueen toimihenkilön, jolle tuomitaan tekninen pelirangaistus tai pelirangaistus, on välittömästi poistuttava pukuhuoneeseen, eikä hän saa enää mitenkään osallistua peliin.

Järjestäjä on vastuussa siitä, että rikkeen tehnyt henkilö menee pukuhuoneeseen, eikä palaa katsomoon tai pelikentälle loppupelin aikana, mahdollinen jatkoaika ja rangaistuslaukauskilpailu mukaan lukien. Kaikista pelirangaistuksista on tehtävä merkintä ottelupöytäkirjaan ja pelirangaistuksesta on tehtävä myös raportti.

Mahdolliset henkilökohtaiset rangaistukset koskien teknisen pelirangaistuksen tai pelirangaistuksen saanutta pelaajaa päättyvät. Mikäli pelaaja saatuaan teknisen pelirangaistuksen tai pelirangaistuksen syyllistyy uuteen rikkomukseen, joka johtaisi pelirangaistukseen, merkitään kovempi rangaistus pöytäkirjaan.

Pelaaja tai toimihenkilö voi kärsiä vain yhden teknisen pelirangaistuksen tai pelirangaistuksen ottelussa lukuun ottamatta tilannetta, kun häntä ei ole merkitty ottelun pöytäkirjaan. Myöhemmistä rikkomuksista, jotka johtaisivat tekniseen pelirangaistukseen tai pelirangaistukseen, tehdään raportti, mutta joukkuerangaistuksia ei määrätä, lukuun ottamatta tilannetta, kun pelaajaa tai toimihenkilöä ei ole merkitty pöytäkirjaan.

Teknisestä pelirangaistuksesta tai pelirangaistuksesta, joka tuomitaan ennen peliä tai sen jälkeen, tehdään raportti mutta joukkuerangaistusta ei tuomita. Lukuun ottamatta sääntöjen vastaisia varusteita (jotka pelaajan on osaltaan korjattava ennen kuin saa aloittaa pelin) teknisen pelirangaistuksen tai pelirangaistuksen aiheuttavasta rikkeestä ennen peliä seuraa, että rikkeen tehnyt henkilö ei saa osallistua peliin, eikä olla katsomossa pelin aikana, mahdollinen jatkoaika ja rangaistuslaukauskilpailu mukaan lukien.

609 10 minuutin henkilökohtainen rangaistus (808)

1) 10 minuutin henkilökohtainen rangaistus voidaan tuomita vain pienen joukkuerangaistuksen yhteydessä.

2) Mikäli vastajoukkue tekee maalin kymmenen minuutin henkilökohtaisen rangaistuksen aikana, rangaistus ei pääty.

610 10 minuutin henkilökohtaiseen rangaistukseen johtavat rikkeet

1) Pelaaja tai joukkueen toimihenkilö syyllistyy epäurheilijamaiseen käytökseen. (925)

Epäurheilijamaista käytöstä on: Loukkaava tai epäreilu käytös erotuomareita, pelaajia, toimihenkilöitä, toimitsijoita tai katsojia kohtaan. Tarkoituksellinen kaukalon laidan tai maalin kehikon potkiminen, kaataminen tai lyöminen. Mailan tai muiden varusteiden tarkoituksellinen rikkominen.

Mailan tai muiden varusteiden heittäminen myös pelikatkon aikana tai vaihtoalueella.

2) Pelaaja syyllistyy filmaamiseen hämätäkseen erotuomareita.

Tämä sisältää muun muassa tilanteet, joissa pelaaja liioittelee tai korostaa kaatumisen, iskun tai jonkin muun hyökkäyksen seurauksia. Pelaaja teeskentelee joutuneensa rikkeen kohteeksi tai loukkaantuneensa. Rikkeen tehnyttä pelaajaa voidaan silti rangaista, vaikka toinen pelaaja syyllistyisi filmaamiseen samassa tilanteessa.

Sarjajärjestäjä voi rangaista filmaamisesta jälkikäteen riippumatta siitä, mihin toimenpiteisiin erotuomarit ovat pelin aikana ryhtyneet.

611 Tekninen pelirangaistus (809)

1) Tekninen pelirangaistus voidaan tuomita vain ison joukkuerangaistuksen yhteydessä.

2) Tekninen pelirangaistus aiheuttaa pelikiellon ottelun loppuun saakka, mutta ei aiheuta jatkoseurauksia pelaajalle tai joukkueen toimihenkilölle.

612 Tekniseen pelirangaistukseen johtavat rikkeet

1) Kenttäpelaaja käyttää ei-hyväksyttyä mailaa, tai mailaa jonka lapa ja varsi ovat eri tuotemerkkiä, tai mailaa jonka lapa on liian käyrä.

Maalivahti käyttää ei-hyväksyttyä kasvosuojusta. (ei erotuomarinäyttöä)

Maila, jossa ei ole hyväksymismerkintää, on aina ei–hyväksytty maila.

2) Ottelupöytäkirjaan merkitsemätön pelaaja tai toimihenkilö osallistuu peliin. (ei erotuomarinäyttöä)

613 Pelirangaistus (809)

1) Pelirangaistus voidaan tuomita vain ison joukkuerangaistuksen yhteydessä.

2) Pelirangaistus johtaa pelikieltoon ottelun loppuajaksi ja saman kilpailun seuraavan ottelun ajaksi sekä mahdollisiin muihin rangaistuksiin sarjajärjestäjän määrittämien sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

614 Pelirangaistukseen johtavat rikkeet

1) Pelaaja syyllistyy jatkuvaan tai toistuvaan epäurheilijamaiseen käytökseen. (925)

Pelirangaistus korvaa toisen 10 minuutin henkilökohtaisen rangaistuksen sekä sen yhteydessä tuomitun pienen joukkuerangaistuksen, mutta siitä pitää seurata iso joukkuerangaistus. Jatkuva tarkoittaa samassa yhteydessä ja toistuva toista kertaa samassa ottelussa.

2) Pelaaja rikkoo mailan tai muita varusteita piittaamattomalla tai väkivaltaisella tavalla. (925)

3) Pelaaja syyllistyy väkivaltaiseen fyysiseen peliin. (909)

Tämä sisältää muun muassa tilanteet, joissa pelaaja väkivaltaisesti taklaa, heittää tai kamppaa vastapelaajan kaukalon laitaa tai maalikehikkoa vasten tai muutoin hyökkää väkivaltaisesti vastapelaajan kimppuun.

4) Pelaaja tai toimihenkilö on osallisena kahakkaan. (909)

Kahakka tarkoittaa lievempää muotoa tappelusta ilman nyrkiniskuja ja potkuja, jossa osanottajat kunnioittavat yritystä erottaa heidät toisistaan.

5) Pelaaja syyllistyy toisen kerran pelissä ison joukkuerangaistuksen aiheuttavaan rikkeeseen. (ei erotuomarinäyttöä)

Pelirangaistus korvaa toisen ison joukkuerangaistuksen, mutta siitä pitää silti seurata iso joukkuerangaistus.

6) Joukkueen toimihenkilö syyllistyy jatkuvaan epäurheilijamaiseen käytökseen. (925)

Pelirangaistus korvaa toisen 10 minuutin henkilökohtaisen rangaistuksen sekä sen yhteydessä tuomitun pienen joukkuerangaistuksen, mutta siitä pitää seurata iso joukkuerangaistus.

7) Pelaaja, jonka varustetta pyydetään tarkistettavaksi, yrittää korjata tai vaihtaa varusteen ennen tarkistusta. (925)

8) Pelaaja tai joukkueen toimihenkilö syyllistyy rikkeeseen, jonka selvästi on tarkoitus sabotoida peliä. (925)

Tämä sisältää muun muassa tilanteet, joissa:

Rangaistu pelaaja astuu tahallaan kaukaloon ennen rangaistuksen päättymistä. Mikäli pelaaja astuu kaukaloon pelikatkon aikana, määrätään hänelle pieni joukkuerangaistus. Mikäli poistuminen rangaistuspenkiltä johtuu toimitsijoiden virheestä ja se havaitaan varsinaisen rangaistusajan kuluessa, pelaaja palaa takaisin rangaistuspenkille. Rangaistusaikaa ei lisätä, vaan pelaaja palaa kaukaloon, kun varsinainen rangaistusaika on kulunut. Mikäli virhe havaitaan varsinaisen rangaistusajan umpeuduttua, ei mihinkään toimenpiteisiin tule ryhtyä.

Loukkaantunut pelaaja, joka on korvattu rangaistuspenkillä toisella pelaajalla, osallistuu peliin ennen rangaistuksensa päättymistä. Mikäli pelaaja, jonka rangaistus on päättynyt, astuu kaukaloon, vaikka joukkueelle määrätyt joukkuerangaistukset edellyttäisivät pelaajan odottavan pelikatkoa, voidaan tämä tilanteesta riippuen tulkita pelaamiseksi liian monella kenttäpelaajalla.

Jompikumpi joukkue tekee rikkeen vaihtoalueelta tai rangaistuspenkiltä rangaistuslaukauksen yhteydessä.

Varusteita heitetään vaihtoalueelta pelin aikana.

Pelaaja, joka ei ole vaihtamassa, osallistuu tai yrittää osallistua peliin vaihtoalueelta. Tähän kuuluu myös tilanne, jossa pelaaja tai joukkueen toimihenkilö potkaisee kaukalon laitaa kaukalon ulkopuolelta niin, että se vaikuttaa peliin.

Pelaaja, joka on ollut maalivahti, osallistuu peliin kenttäpelaajana samassa pelissä.

Joukkueella on tarkoituksellisesti liian monta pelaajaa kaukalossa.

9) Kenttäpelaaja jatkaa viallisen mailan käyttämistä tai käyttää vahvistettua tai pidennettyä mailan vartta. (ei erotuomarinäyttöä)

10) Pelaaja tai joukkueen toimihenkilö poistuu vaihto- tai rangaistuspenkiltä osallistuakseen riitatilanteeseen.

Osallistuminen tarkoittaa sitä, että pelaaja tai joukkueen toimihenkilö osallistuu riitatilanteeseen fyysisesti tai sanallisesti vastapuolen kanssa tai lähestyy erotuomareita riitatilanteen aikana.

11) Pelaaja tai toimihenkilö osallistuu tappeluun. (909)

Pelaajan katsotaan osallistuvan tappeluun, mikäli hän käyttää nyrkiniskuja tai potkuja.

12) Pelaaja tai joukkueen toimihenkilö tekee tai yrittää tehdä raa’an rikkomuksen. (909)

Tähän sisältyy myös, kun heitetään mailalla tai muulla varusteella vastustajaa.

13) Pelaaja tai joukkueen toimihenkilö syyllistyy törkeään huonoon käytökseen. (925)

Törkeällä huonolla käytöksellä tarkoitetaan erotuomareiden, pelaajien, joukkueen toimihenkilöiden, toimitsijoiden tai katsojien törkeää loukkaamista.

14) Pelaaja tai joukkueen toimihenkilö syyllistyy uhkaavaan käytökseen.

Uhkaava käytös tarkoittaa tahallista toisen henkilön fyysisen koskemattomuuden loukkaamista, vaikka se ei välttämättä aiheuttaisi fyysistä vammaa. Tähän sisältyy muun muassa sanallinen uhkailu, pelaajaan kohdistuva sylkeminen, erotuomarin tai toimitsijan fyysinen uhmaaminen yms.

7 MAALIT

701 Maalin syntyminen

1) Maali on syntynyt, kun se on tehty hyväksytysti ja se on vahvistettu kiistapallolla keskipisteestä.

Kaikki hyväksyttävät maalit on merkittävä ottelupöytäkirjaan. Maalin syntyaika, sekä maalin tehneen ja mahdollisen syöttäjän numerot on merkittävä. Maalinsyöttäjän katsotaan olevan saman joukkueen pelaaja, joka on selkeästi osallistunut maalintekoon. Vain yksi syöttäjä maalia kohden merkitään pöytäkirjaan. Jatkoajalla tai rangaistuslaukauksesta erän tai peliajan päättymisen jälkeen tehdyn maalin jälkeen ei suoriteta kiistapalloa. Tällöin maali katsotaan syntyneeksi, kun molemmat erotuomarit ovat osoittaneet maalin hyväksymisen merkiksi kohti keskipistettä ja maali on merkitty ottelupöytäkirjaan.

2) Hyväksyttyä maalia ei voida hylätä sen jälkeen kun keskipistealoitus on tehty.

Mikäli erotuomarit ovat varmoja, että hyväksytty maali on tehty väärin, tästä on tehtävä raportti.

702 Hyväksytyt maalit

1) Kun koko pallo on ylittänyt maaliviivan etupuolelta, palloa on pelattu oikein kenttäpelaajan mailalla, eikä hyökkäävä joukkue ole syyllistynyt maalinteon yhteydessä tai välittömästi ennen sitä vapaalyönnin tai rangaistuksen aiheuttavaan rikkeeseen.

Tähän kuuluvat myös,

…kun kehikko on poistunut paikoiltaan ja pallo ylittää maaliviivan etupuolelta maalin tolppien merkkien välistä ja oletetun maalin yläriman korkeuden alta.

…kun tehdään oma maali.  Oma maali on, kun pelaaja mailallaan tai kehollaan aktiivisesti pelaa tai ohjaa selkeästi poispäin maalilinjasta liikkuvan pallon omaan maaliin. Mikäli rikottu joukkue tekee oman maalin siirretyn rangaistuksen aikana, maali hyväksytään.

Oma maali merkitään OM.

2) Kun koko pallo ylittää maaliviivan etupuolelta sen jälkeen, kun puolustavan joukkueen pelaaja mailallaan tai vartalollaan on ohjannut palloa tai hyökkäävän joukkueen pelaaja on tahattomasti vartalollaan ohjannut palloa, eikä hyökkäävä joukkue ole syyllistynyt maalinteon yhteydessä tai välittömästi ennen sitä vapaalyönnin tai rangaistuksen aiheuttavaan rikkeeseen.

Mikäli pelaaja tekee maalin virheellisellä mailalla ja virhe huomataan vasta sen jälkeen, kun pallo on ylittänyt maaliviivan, maali hyväksytään.

3) Kun ottelupöytäkirjaan merkitsemätön pelaaja on osallisena maalinteossa.

Osallisena maalinteossa tarkoittaa maalin tekijänä tai syöttäjänä.

703 Hylätyt maalit

1) Hyökkäävän joukkueen pelaaja on syyllistynyt maalinteon yhteydessä, tai välittömästi ennen sitä, vapaalyönnin tai rangaistuksen aiheuttavaan rikkeeseen. (määrätty erotuomarinäyttö)

Tähän kuuluu myös, kun joukkue tekee maalin liian monen pelaajan tai rangaistun pelaajan ollessa kentällä, ja kun hyökkäävän joukkueen pelaaja on tarkoituksellisesti siirtänyt maalin kehikon pois paikaltaan.

2) Hyökkäävän joukkueen pelaaja potkaisee tarkoituksellisesti palloa tai ohjaa pallon maaliin millä tahansa vartalonosallaan ja pallo menee maaliin, myös silloin, jos se koskettaa vastustajaa, vastustajan varusteita tai hyökkäävän joukkueen pelaajaa.

Koska kyseessä ei ole rike, peliä jatketaan kiistapallolla.

3) Pallo ylittää maaliviivan loppusummerin tai erotuomarin vihellyksen soidessa tai sen jälkeen.

4) Pallo menee maalin kehikon sisälle ylittämättä maaliviivaa etupuolelta.

5) Maalivahti heittää tai potkaisee pallon vastajoukkueen maaliin, myös jos pallo on osunut vastustajaan, vastustajan varusteisiin tai hyökkäävän joukkueen pelaajaan.

Peliä jatketaan kiistapallolla, koska kyseessä ei ole rike.

6) Rikkonut joukkue tekee maalin siirretyn rangaistuksen aikana.

Rangaistus pannaan täytäntöön ja peliä jatketaan kiistapallolla.

Suomen Salibandyliiton hyväksymä käännös
kansainvälisistä pelisäännöistä (voimassa 1.7.2022 lähtien)

Copyright © Suomen Salibandyliitto ry 2022
Kaikki oikeudet pidätetään.

——–

PELIN PERUSTEET

Salibandya pelataan kahden joukkueen välisenä otteluna. Pelin tarkoituksena on pelin sääntöjä noudattaen tehdä enemmän maaleja kuin vastapuolen joukkue.

Salibandya pelataan mieluiten sisällä kovalla ja tasaisella alueella tiloissa, jotka sarjajärjestäjä on hyväksynyt.

SANASTOA

Aikalisä
Rajoitetun ajan kestävä pelikatko, jonka joukkueet voivat käyttää pelitaktiikan hiomiseen.

Ei-rikkonut joukkue
Rikkeen tehneen joukkueen vastajoukkue.

Erotuomari
Henkilö, joka valvoo peliä ja varmistaa, että pelisääntöjä noudatetaan.

Henkilökohtainen rangaistus
Rangaistus, joka vaikuttaa vain rikkeen tehneeseen pelaajaan mutta ei kaukalossa olevien pelaajien lukumäärään.

Hyötynäkökohta
Tilanne, jossa erotuomari antaa pelin jatkua rikkeestä huolimatta, jos pelin jatkumisesta on hyötyä ei-rikkoneelle joukkueelle.

Iso joukkuerangaistus
Vakavammista rikkeistä tuomittava rangaistus.

Jatkoaika
Menetelmä, jolla ottelun tulos yritetään ratkaista pelaamalla joko niin kauan että toinen joukkue tekee maalin tai jatkoaika päättyy.

Joukkueen kapteeni
Joukkueen yksi pelaaja nimetään kapteeniksi, jolla on ottelun aikana erityisiä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Joukkueen toimihenkilöt
Joukkueen jäsenet, jotka eivät pelaa, kuten valmentajat, huoltajat jne.

Joukkuerangaistus
Rangaistus, joka vaikuttaa kaukalossa olevien pelaajien määrään.

Kansainvälinen Salibandyliitto (International Floorball Federation, IFF)
Kansainvälinen salibandya hallinnoiva organisaatio.

Kansallinen liitto
Kansallinen salibandya hallinnoiva organisaatio (Suomen Salibandyliitto).

Kaukalo
Laitojen rajaama alue, jonka sisällä peliä pelataan.

Kenttäpelaaja
Joukkueen pelaaja, joka ei ole maalivahti ja joka pelaa mailalla.

Keskipiste
Lattiaan merkitty piste, jota käytetään kiistapallopisteenä ottelun tai erän alussa ja tehdyn maalin jälkeen. Tästä pisteestä aloitetaan myös rangaistuslaukaus.

Keskiviiva
Lattiaan merkitty viiva, joka jakaa kaukalon kahteen samankokoiseen puoliskoon. 

Kiistapallo
Pelinjatkamistapa, jossa kaksi vastakkaisen joukkueen pelaajaa yrittää kiistapalloaloituksessa voittaa heidän väliinsä asetetun pallon hallinnan. 

Kiistapallopiste
Lattiaan merkityt pisteet, joissa kiistapalloaloitukset suoritetaan. Käytetään joissakin tapauksissa myös sisäänlyöntien ja vapaalyöntien suorittamiseen. Kiistapallopisteitä on yhteensä kuusi.

Laita
Matala, kaukaloa rajaava, levyistä koottu reunus, jonka kulmat ovat pyöreät. Valmistettu yleensä muovista. 

Maalialue
Isompi kahdesta maalikehikon edessä olevasta suorakulmaisesta alueesta.

Maalikehikko
Kehikko, jossa on ylärima, kaksi tolppaa ja verkko. Maalikehikon tarkoituksena on auttaa erotuomareita havaitsemaan helpommin, onko pallo ylittänyt maaliviivan sääntöjen mukaisesti.

Maalivahdin alue
Pienempi kahdesta maalikehikon edessä olevasta suorakulmaisesta alueesta.

Maalivahti
Pelaaja, jonka erityisenä tehtävänä on estää pallon päätyminen maaliin.

Maaliviiva
Lattiaan merkitty viiva, joka pallon täytyy ylittää, jotta maali hyväksytään.

Maaliviivan oletettu jatke
Suora linja, jota ei ole merkitty lattiaan, mutta joka jatkaa maaliviivaa kaukalon kulmissa olevien kiistapallopisteiden läpi.

Maila
Peliväline, jossa on varsi ja käyristetty lapa, jolla pelataan palloa. Varsi on yleensä hiilikuitua ja lapa muovia. 

Ottelupöytäkirja
Virallinen asiakirja, johon kirjataan pelaajat, toimihenkilöt ja ottelun tapahtumat. 

Pelaaminen/Pelaa
Pelaajan mailalla tai keholla suorittama aktiivinen toiminta. 

Pelinjatkamistapa
Tapa, jolla peliä jatketaan pelikatkon jälkeen. Pelinjatkamistapoja ovat kiistapallo, sisäänlyönti, vapaalyönti ja rangaistuslaukaus.

Pelirangaistus
Rangaistus, jossa rikkeen tehnyt pelaaja tai joukkueen toimihenkilö poistetaan kentältä loppupelin ajaksi ja jota voi seurata lisärangaistus rikkeen vakavuudesta riippuen.

Pieni joukkuerangaistus
Lievemmistä rikkeistä tuomittava rangaistus.

Piittaamaton
Teko, jossa ei ole huomioitu sen seurauksia vastustajalle. Varomatonta vakavampi, mutta väkivaltaista lievempi.

Raaka
Teko, joka on tarkoituksellisesti raaka tai julma. Väkivaltaista vakavampi. 

Rangaista
Tuomita rangaistus rikkeeseen syyllistyneelle pelaajalle tai joukkueen toimihenkilölle. 

Rangaistuslaukaus
Pelinjatkamistapa, jossa ei-rikkoneelle joukkueelle annetaan mahdollisuus maalintekoon niin, että vastassa ei ole muita rikkoneen joukkueen pelaajia kuin maalivahti. 

Rangaistuspenkki
Paikka, jossa rangaistun pelaajan on oltava rangaistusta kärsiessään. 

Rike
Teko, joka rikkoo pelisääntöjä tai on niiden vastainen.

Rikkonut joukkue
Joukkue, joka on tehnyt rikkeen. 

Sarjajärjestäjä
Pelattavan ottelun hallinnoinnista vastaava taho, kuten Kansainvälinen salibandyliitto IFF tai kansallinen liitto (Suomen Salibandyliitto).

Siirretty rangaistus
Tilanne, jossa rangaistus on tuomittu, mutta peli jatkuu, koska ei-rikkoneella joukkueella on edelleen pallo hallussaan.

Siirretty rangaistuslaukaus
Tilanne, jossa rangaistuslaukaus on tuomittu, mutta peli jatkuu, koska ei-rikkoneella joukkueella on pallo hallussaan ja maalintekotilanne on edelleen käynnissä.

Sisäänlyönti
Pelinjatkamistapa, jota käytetään, kun pallo on mennyt kaukalon ulkopuolelle.

Tahallinen/Tarkoituksellinen
Teko, joka on tehty tarkoituksella. 

Tahaton
Teko, jota ei ole tehty tarkoituksella. 

Toimitsijat
Puolueettomat henkilöt, jotka avustavat erotuomareita ja ovat vastuussa ottelupöytäkirjan täyttämisestä, ajanotosta ja kuuluttamisesta.

Vaihtaminen
Kaukalossa olevan pelaajan vaihtaminen toiseen, joukkueen vaihtoalueella olevaan pelaajaan. 

Vaihtoalue
Alue, jonne pelaajapenkit on sijoitettu ja alue jossa pelaajien vaihtamisen on tapahduttava. 

Vapaalyönti
Pelinjatkamistapa, jolla rikottu joukkue jatkaa tuomitun rikkeen jälkeen peliä uudelleen. 

Varomaton
Teko, josta puuttuu harkinta tai varovaisuus. Piittaamatonta lievempi. 

Väkivaltainen
Teko, jossa käytetään liiallista voimaa ja joka vaarantaa merkittävästi vastapuolen pelaajan turvallisuutta. Piittaamatonta vakavampi, mutta raakaa lievempi.