Kilpailusäännöt

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2021 – 30.4.2022

1.    YLEISTÄ
1§ SOVELTAMISALA
2§ MÄÄRITELMÄT
3§ SÄÄNNÖT
4§ TOIMIVALTA
5§ MAAJOUKKUETOIMINTA
6§ HENKILÖTIEDOT, MEDIAOIKEUDET JA MAINOSSOPIMUKSET
7§ MÄÄRÄAJAT
8§ ASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

2.    EETTISET PERIAATTEET
9§ REILUN PELIN IHANTEET JA TAVOITTEET
10§ VASTUULLINEN TALOUDENPITO
11§ SEURAN KONKURSSI
12§ KILPAILUMANIPULAATIO
13§ LAHJUKSIEN OTTAMISEN JA UHKAAMISEN KIELTO
14§ VEDONLYÖNTIKIELTO
15§ VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS
16§ ANTIDOPINGMÄÄRÄYKSET
17§ PÄIHTEET, TUPAKKA JA MUUT VASTAAVAT AINEET

3.    KILPAILUTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN
18§ LIITON KILPAILUT
19§ SARJAMUOTO
20§ JUNIOREIDEN SARJAT JA IKÄLUOKAT
21§ JÄRJESTYS SARJASSA
22§ MITALIT
23§ VAPAAN SARJAPAIKAN TÄYTTÄMINEN
24§ SARJASTA LUOPUMISET JA SULKEMINEN SARJASTA
25§ OTTELUOHJELMA JA OTTELUSIIRROT
26§ PELIKENTÄT, SALIVUOROT JA KAUKALOT
27§ VASTUUJOUKKUEEN NIMEÄMINEN

4.    OSALLISTUMINEN KILPAILUTOIMINTAAN
28§ SEURAN JOUKKUEET
29§ SARJAPAIKAN SIIRTO
30§ ILMOITTAUTUMINEN
31§ OSANOTON PERUUTTAMINEN

5.    VIRALLISET OTTELUTAPAHTUMAT
32§ YLEISTÄ
33§ OTTELUN JÄRJESTÄMINEN
34§ TOIMITSIJAT
35§ OTTELUKOKOONPANO
36§ OTTELUPÖYTÄKIRJA
37§ TOIMIHENKILÖT
38§ VARUSTEET
39§ PELIASUT
40§ PELIAIKA
41§ OTTELUN LUOVUTUS
42§ OTTELUN KESKEYTTÄMINEN

6.    MUUT OTTELUT JA TAPAHTUMAT
43§ YSTÄVYYSOTTELUT
44§ KANSAINVÄLISET OTTELUT

7.    PELAAJAA KOSKEVAT SÄÄNNÖT
45§ PELIPASSI
46§ URHEILUVAKUUTUS
47§ EDUSTUSOIKEUS
48§ 2001-2007 SYNTYNEIDENJUNIORIPELAAJIEN EDUSTUSOIKEUS
49§ EDUSTUSOIKEUTTA KOSKEVAT EPÄSELVYYDET
50§ PELIOIKEUS

8.    PELAAJASIIRROT
51§ OIKEUS VAIHTAA SEURAA
52§ SIIRTOAIKA
53§ SIIRTOMENETTELY
54§ KASVATTAJAKORVAUS
55§ KIRJAAMISMAKSU
56§ FARMISOPIMUKSEN TEKEMINEN
57§ FARMISOPIMUKSEN VAIKUTUKSET

9.    EROTUOMARITOIMINTA
58§ YLEISTÄ
59§ ASETTELUT
60§ EROTUOMARIN PUUTTUMINEN
61§PALKKIOT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN

10.    KURINPITOASIAT, RIKKOMUKSET JA VASTALAUSEET
62§ KURINPITO JA RIKKOMUKSET
63§ YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ RANGAISTUKSISTA
64§ KURINPIDOLLISET SEURAAMUKSET JA RANGAISTUKSET
65§ EDUSTUSOIKEUDETON TAI PELIOIKEUDETON PELAAJA
66§ KURINPITOASIAN VIREILLE TULO JA KÄSITTELY
67§ EROTUOMARIRAPORTTI JA OTTELUVALVOJAN RAPORTTI
68§ ILMOITUS RIKKOMUKSESTA
69§ PÄÄTÖS KURINPITO- JA VASTALAUSEASIOISSA
70§ MUUTOKSENHAKU
71§ TÄYTÄNTÖÖNPANO JA RAUKEAMINEN
72§ VASTALAUSEET [PROTESTI]
73§ VASTALAUSERATKAISU


 

1. YLEISTÄ

1 § Soveltamisala

Nämä ovat Suomen Salibandyliitto ry:n kilpailusäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan Suomen Salibandyliitto ry:n ja sen jäsenyhdistysten alaisessa pelikauden 2021–22 toiminnassa 1.5.2021 – 30.4.2022.

Näitä sääntöjä sekä niiden rangaistusmääräyksiä on soveltuvin osin noudatettava maajoukkuetoiminnassa ja sen toimintaan osallistuviin henkilöihin sekä Suomen Salibandyliitto ry:n jäsenyhdistysten kansainvälisessä kilpailutoiminnassa ja ystävyysotteluissa.

Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa ja kansainvälisissä pelaajasiirroissa noudatetaan ensisijaisesti IFF:n sääntöjä sekä määräyksiä ja kilpailusääntöjä siltä osin kuin IFF:n määräyksistä ei muuta johdu.

2 § Määritelmät

Näissä säännöissä tarkoitetaan liitolla Suomen Salibandyliitto ry:tä ja sen liittohallitusta, IFF:llä Kansainvälistä Salibandyliittoa, alueella liiton aluetoimintaa, sarjajärjestäjällä liiton nimeämää henkilöä tai tahoa tiettyjen sarjojen taikka yksittäisten turnausten toteuttajana ja seuralla liiton jäsenseuraa sekä joukkueella jäsenseuran joukkuetta.

Pelikausi: Pelikausi on 1.5.2021–30.4.2022.

Pelipassi: Pelipassilla tarkoitetaan pelaajan, erotuomarin, toimihenkilön, valmentajan ja otteluvalvojan sekä liiton välistä sopimusta siitä, että pelipassin haltijalla on näiden sääntöjen mukaisesti oikeus osallistua liiton tai sen alueen järjestämiin kilpailuihin ja, että hän sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja määräyksiä.

Edustusoikeus: Edustusoikeudella tarkoitetaan pelaajan oikeutta edustaa tiettyä seuran joukkuetta Pelioikeus: Pelioikeudella tarkoitetaan oikeutta osallistua pelaajana viralliseen otteluun.

Uusi pelaaja: Uudella pelaajalla tarkoitetaan pelaajaa, jolla ei ole kuluvalla tai edellisellä kaudella ollut edustusoikeutta missään IFF:n jäsenmaan seurassa tai joukkueessa.

Ottelutapahtuma: Ottelutapahtumalla tarkoitetaan ottelua ja/tai turnausta sekä aikaa, joka alkaa puoli tuntia ennen ottelun tai turnauksen alkamista ja päättyy puoli tuntia ottelun ja/tai turnauksen jälkeen. Ottelutapahtumaan sisältyy pelikentän ohella ottelun ja/tai turnaukseen liittyville joukkueille, toimitsijoille, erotuomareille sekä yleisölle tarkoitetut tilat sekä niiden välitön läheisyys.

Vapaa siirto: Vapaalla siirrolla tarkoitetaan pelaajan oikeutta 1.6.–30.6. välisenä aikana yhden kerran kaudessa siirtyä vapaasti edustamaan mitä tahansa seuraa tarvitsematta siihen muun kuin vastaanottavan seuran suostumuksen.

Kilpailumanipulaatio: kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan vilpillistä vaikuttamista ottelun tai kilpailun kulkuun tai lopputulokseen.

Pääsarjat: Liiton pääsarjoja ovat miesten SM-sarja eli F-Liigan miesten sarja, naisten SM-sarja eli F- liigan naisten sarja ja miesten 1. divisioona eli Divari.

Valtakunnalliset ja alueelliset sarjat:
Liiton valtakunnallisia sarjoja ovat seuraavat sarjat (junioreiden ikäluokat on määritelty 20 §)

Aikuiset:
F-Liigan miesten sarja
F-Liigan naisten sarja
Divari
Miesten Suomisarja
Naisten 1. divisioona
Miesten Suomen Cup
Naisten Suomen Cup

Pojat:
P21 SM-sarja ja 1. divisioona
P18 SM-sarja ja 1. divisioona
P16 SM-sarja ja 1. divisioona sekä niiden alkusarjat
P15 valtakunnallinen sarja

Tytöt:
T21 SM-sarja ja 1. divisioona
T18 SM-sarja ja 1. divisioona sekä niiden alkusarjat
T16 SM-sarja ja 1. divisioona sekä niiden alkusarjat

Muut sarjat ovat alueellisia sarjoja, ellei liitto toisin määrää.

Sarjamääräykset: Liitto vahvistaa vuosittain kausi- ja sarjakohtaiset sarjamääräykset (SarjaM), joita noudatetaan sarjamääräyksissä määritellyissä sarjoissa ja kilpailuissa. Sarjamääräykset ovat ensisijaiset kaikkiin muihin kilpailutoimintaa koskeviin sääntöihin ja määräyksiin nähden. Sarjamääräyksillä voidaan määrätä kilpailusäännöistä poikkeavasti ja eri sääntöjen ollessa keskenään ristiriidassa, noudatetaan aina ensisijaisesti sarjamääräyksiä ja niiden tulkintoja.

3 § Säännöt

Liiton kilpailu- ja maajoukkuetoimintaan osallistuva sitoutuu noudattamaan näitä kilpailusääntöjä (KilpS) ja pelisääntöjä (PeliS) sekä urheilun eettisiä sääntöjä ja reilun pelin periaatetta.

F- Pääsarjoissa sekä liiton erikseen määräämissä sarjoissa noudatetaan ensisijaisesti kyseisten sarjojen sarjamääräyksiä (SarjaM). Muita liiton kilpailutoiminnassa noudatettavia määräyksiä ovat P21-P15 ja T21-T16 sarjojen yhteisjoukkuemääräykset, P14-P9 ja T14-T10 sarjojen   Pelimaailman ja Kisamaailman (PeliM, KisaM) säännöt, turvallisuusmääräykset (TurvM), toimitsijamääräykset (ToimM), Tulospalvelumääräykset (TulospM), Pelaajasiirtomääräykset (PelaajasiirtoM), erotuomaritoiminnan johtosääntö, erotuomaritoimijoiden matkustussääntö ja pelisääntötulkinnat (PelisT).

Junioreiden P14-P9 ja T14-T10-ikäluokkien toiminnassa noudatetaan ensisijaisesti kyseisten ikäluokkien Pelimaailman ja Kisamaailman sääntöjä ohjeistuksineen sekä kilpailusääntöjä toissijaisesti soveltuvin osin.

Soveltavan salibandyn ja seniorisarjojen kilpailutoiminnassa noudatetaan kyseisiä sarjoja koskevia liiton määräyksiä ohjeita sekä soveltuvin osin myös kilpailusääntöjä.

Karsintaotteluissa noudatetaan karsintaa koskevan ylemmän sarjan sääntöjä, määräyksiä ja maksuja, ellei liitto toisin määrää. Alueen järjestämissä kilpailuissa noudatetaan lisäksi myös sen sääntöjä ja määräyksiä.

4 § Toimivalta

Kilpailusäännöistä, sarjamääräyksistä ja niiden perusteella annetuista määräyksistä ja ohjeista päättää liittohallitus, joka vahvistaa ne vuosittain sekä valvoo niiden noudattamista. Liittohallitus tai sen määräämä toimielin voi erikseen antaa tarkempia ohjeita kilpailusääntöjen, sarjamääräysten ja niiden perusteella annettujen määräysten ja ohjeiden soveltamisesta tai tulkinnasta.

Liittohallitus tai sen asettama toimielin ratkaisee viime kädessä kysymykset eri sääntöjen, määräysten ja ohjeiden tulkinnasta sekä niiden keskinäisestä soveltamisesta.

Liittohallitus asettaa erikseen tarvittavat valiokunnat, muut toimielimet ja -henkilöt hoitamaan eri tehtäviä sekä tiedottaa niistä seuroille.

Kilpailusääntöjen mukaiset kurinpitoasiat käsittelee sekä rankaisuvaltaa käyttää liittohallituksen asettama elin tai toimihenkilö taikka sarjajärjestäjä tai sen asettama toimihenkilö ja alueen järjestämässä toiminnassa alueen toimihenkilö.

Liittokokouksen valitsema valituslautakunta käsittelee ylimpänä asteena valitukset, jotka kohdistuvat kilpailusääntöjen perusteella annettuihin rangaistus- ja kurinpitopäätöksiin sekä vastalauseratkaisuihin.

5 § Maajoukkuetoiminta

Liitto päättää maajoukkuetoiminnasta. Liittohallitus tai sen valtuuttama valitsee maajoukkueiden valmentajat ja muut toimihenkilöt sekä maajoukkuetoimintaan osallistuvat pelaajat. Liittohallitus vahvistaa erikseen arvokilpailuihin osallistuvat maajoukkueeseen kuuluvat henkilöt.

Maajoukkueen toimintaan osallistuminen sekä myös viralliseen maajoukkueeseen valituksi tuleminen edellyttää aina määräaikaisen kirjallisen sopimuksen tekemistä liiton kanssa sekä sitoutumista liiton kilpailusääntöihin.

6 § Henkilötiedot, mediaoikeudet ja mainossopimukset

Liiton alaisten sarjojen ottelutapahtumia ja pelaajia koskevat henkilötiedot (tilastotiedot, pelaajien nimet) sekä kurinpitopäätökset ovat julkisia. Niitä koskevat tiedot säilytetään sekä arkistoidaan ja niitä käytetään mm. kilpailusääntöjen sekä kurinpitopäätösten toimeenpanemiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä ja niitä voidaan luovuttaa ja julkaista siten kuin EU:n tietosuoja-asetuksessa 2016/679 sekä 5.12.2018 voimaantullessa tietosuojalaissa (1050/2018) ja on määrätty. Tietoja voidaan myös käyttää mm. uutisointiin, tilastointiin, tutkimuksellisiin tarkoituksiin sekä historia- ja kulttuuriperintöaineistona sekä niiden kuvailuun.

Kaikkien liiton järjestämien sarjojen mediaoikeudet kokonaisuudessaan kuuluvat liitolle. Tässä yhteydessä mediaoikeuksilla tarkoitetaan otteluiden striimausta (kuvaamista, lähettämistä ja toistamista). Liitto sopii kaikki mediaoikeussopimukset kaikkien järjestämiensä sarjojen osalta. Seura tarvitsee aina luvan liitolta liikkuvan kuvan lähettämiseen kotiotteluistaan kaupallisessa tarkoituksessa. Lupa myönnetään enintään yhdeksi kaudeksi kerrallaan.

Mainossopimusten johtaessa päällekkäisyyteen tai ristiriitoihin noudatetaan seuraavaa täytäntöönpano järjestystä:

1. IFF:n tekemät sopimukset
2. liiton tekemät sopimukset
3. sarjajärjestäjän sopimukset
4. järjestävän seuran sopimukset
5. osallistuvien seurojen sopimukset

7 § Määräajat

Kun määräpäivä tai määräajan viimeinen päivä on arkilauantai tai pyhä-, itsenäisyys- taikka vapunpäivä tai joulu- tai juhannusaatto, saa tehtävän suorittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Tässä sanottua ei sovelleta kuitenkaan pelipassimaksuihin.

8 § Asiakirjojen toimittaminen

Asiakirjan katsotaan saapuneen liitolle silloin, kun se on liiton tai sen alueen toimistossa vastaanotettu ja niiden käytettävissä. Postitse liitolle lähetty asiakirja katsotaan liitolle annetuksi sinä päivänä, kun asiakirjan sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta on annettu liitolle.

Asiakirjan toimittaminen liitolle tapahtuu aina lähettäjän omalla vastuulla. Asiakirjan voi toimittaa liitolle sähköpostilla. Tällöin asiakirja katsotaan saapuneeksi silloin, kun se on liiton käytettävissä vastaanottolaitteessa siten, että se on tulostettavissa.

Liitto toimittaa asiakirjan tai tiedoksiannon sähköpostin tai postin välityksellä. Asiakirjasta tai tiedoksiannosta, jonka liitto on postitse tai lähetin välityksellä toimittanut asianomaiselle tai hänen osoittamalleen henkilölle, katsotaan asianomaisen saaneen tiedon viimeistään kolmantena päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on ilmoitetulla osoitteella varustettuna annettu postin kuljetettavaksi. Asiakirjalle on tehtävä merkintä päivästä, jona se on annettu postin kuljetettavaksi.

2. EETTISET PERIAATTEET

9 § Reilun pelin ihanteet ja tavoitteet

Liiton kilpailutoiminnassa sovelletaan Olympiakomitean vuonna 2018 hyväksymiä urheilun Reilun Pelin ihanteita ja tavoitteita sekä eettisiä arvoja. Osallistuessaan liiton kilpailutoimintaan, henkilö sitoutuu noudattamaan urheilun eettisiä arvoja ja Reilun Pelin ihanteita ja tavoitteita, joita ovat toisen ihmisen kunnioitus ja yhdenvertainen kohtelu, rehellisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, demokraattisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vastuullinen kasvatus sekä kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen.

10 § Vastuullinen taloudenpito

Liiton kilpailutoimintaan osallistuva seura sitoutuu hoitamaan taloushallintonsa vastuullisesti lain ja asetusten sekä muiden säädösten ja ohjeiden mukaisesti.

Seura vastaa joukkueidensa, toimihenkilöidensä sekä pelaajiensa toiminnasta sekä siitä, että nämä sitoutuvat liiton sääntöihin sekä noudattavat liiton sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita.

11 § Seuran konkurssi

Konkurssiin asetettu seura menettää kilpailuoikeutensa liiton sarjoissa ja menettää näin kaikki sarjapaikkansa.

Konkurssipesän voidaan sallia jatkaa kilpailutoimintaa kauden loppuun, mikäli se sitoutuu hoitamaan konkurssiin asetetun seuran liittoon kohdistuvat velvoitteet ja asettaa käyvän vakuuden niiden hoitamisesta.

Muussa tapauksessa konkurssiin asetetun seuran joukkueet suljetaan liiton sarjoista heti.

Konkurssiin asetetun seuran pelaajat ovat vapaita siirtymään toiseen seuraan liiton määräysten ja siirtomenettelyn puitteissa, kuten sopimuksettomat pelaajat, tarvitsematta siihen kuitenkaan seuran tai konkurssipesän suostumusta, ellei konkurssipesä sitoudu hoitamaan seuran pelaajiin kohdistuvia velvoitteita ja aseta vakuutta niiden hoitamisesta, jolloin pelaajat ovat vapaita siirtymään kauden päätyttyä, tarvitsematta siihen vanhan seuran tai konkurssipesän suostumusta.

12 § Kilpailumanipulaatio

Varsinaisen peliajan tai ottelun lopputulokseen tai ottelun tapahtumiin ei saa vaikuttaa sopimalla ennen ottelua tai sen aikana. Kilpailutoiminnan eettinen lähtökohta on, että otteluun osallistuvat pelaajat, valmentajat, toimihenkilöt, erotuomarit, joukkueet ja seurat pyrkivät ottelussa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Pelaajan, valmentajan muun toimihenkilön tai erotuomarin on velvollisuus tiedottaa liittoa saamistaan havainnoista, joiden mukaan ottelua yritetään pelata ennakolta sovittuun lopputulokseen tai ottelutapahtumaa manipuloidaan tai yritetään manipuloida.

Pelaaja, valmentaja, muu toimihenkilö tai erotuomari, joka yrittää pelata, pelaa tai ehdottaa pelaamista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan ottelutapahtumaa tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle, määrätään kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään vuodeksi. Jos henkilön on syytä epäillä syyllistyneen tämän kohdan rikkomiseen, voidaan hänet määrätä väliaikaiseen peli- tai toimintakieltoon. Ennen päätöstä epäillylle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi.

Seura, jonka joukkueen ottelun lopputuloksesta on sovittu etukäteen tai jonka ottelutapahtumaa on manipuloitu tai yritetään manipuloida, voi menettää sopimuksen kohteena olevan joukkueen osalta kilpailuoikeutensa ja sarjapaikkansa.

13 § Lahjuksien ottamisen ja uhkaamisen kielto

Se, joka lupaa, tarjoaa tai antaa lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen, määrätään lahjuksen antamisesta kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään kahdeksi vuodeksi.

Erotuomari, joka pyytää, vastaanottaa tai hyväksyy itselleen tai toiselle lahjan tai muun taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi, jolla vaikutetaan, pyritään vaikuttamaan tai joka on omiaan vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen määrätään lahjuksen ottamisesta kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään kahdeksi vuodeksi.

Se, joka väkivallalla tai muulla teolla uhkaamalla vaikuttaa tai pyrkii vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen, määrätään erotuomariin kohdistuneesta uhkaamisesta kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään kahdeksi vuodeksi.

Toistuvasti tämän pykälän mukaiseen tekoon syyllistynyt voidaan määrätä elinikäiseen kilpailu- tai toimintakieltoon.

14 § Vedonlyöntikielto

Vedonlyöminen oman joukkueen kilpailutapahtumasta on kielletty.

Joukkueen edustajat (pelaajat, toimihenkilöt, taustahenkilöt) eivät saa suoraan tai välillisesti lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman sarjatasonsa tai farmijoukkueen sarjatason kilpailutapahtumista.

Erotuomari, otteluvalvoja, tekninen valvoja tai ottelutoimitsija ei saa suoraan tai välillisesti lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin sellaisesta kilpailutapahtumasta, jossa hän on erotuomarina, otteluvalvojana, teknisenä valvojana tai ottelutoimitsijan tehtävissä.

Tämän pykälän rikkomisesta määrätään määräaikainen kilpailukielto.

15 § Vakuuttamisvelvollisuus

Mikäli pelaajan ja seuran välillä on sovittu, että pelaaja saa vuodessa tai pelikaudessa veronalaista palkkaa vähintään Laissa urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta säädetyn määrän 11.800,00 euroa luontoisetuineen, seuran on järjestettävä pelaajalle kyseisen lain mukainen eläke- ja tapaturmavakuutus.

Seuran on viimeistään 31.1. ilmoitettava liitolle seuraa edustaneiden kyseisen lain piiriin kuuluvien pelaajien lukumäärä.

Tämän pykälän määräysten laiminlyönnistä voidaan määrätä seuralle ja sen johdolle kilpailusääntöjen mukainen rangaistus.

16 § Antidopingmääräykset

Kilpailutoimintaan osallistumisen edellytyksenä on, että liitto ja sen jäsenseurat sekä pelaajat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Salibandyn Antidopingohjelmaa. Se perustuu Suomen Antidopingsäännöstöön, joka pohjautuu Maailman Antidopingsäännöstöön, sekä Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) sääntöihin. Kaikki tahot hyväksyvät, että dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää SUEKin Antidopingasioiden kurinpitolautakunta.

Kaikki liiton kilpailu- ja maajoukkuetoimintaan osallistuvat urheilijat ja pelipassin lunastaneet pelaajat ovat dopingtestauksen piirissä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella. Pelaajien, valmentajien sekä muiden toimihenkilöiden ja seuran tai liiton välisissä sopimuksissa tulee sitoutua edellä mainittuihin antidopingsäännöstöihin ja -määräyksiin. Sopimuksiin tulee kirjata velvoite toimia yhteistyössä antidopingorganisaation kanssa dopingrikkomusten selvittämisessä.

Tasoluokituksen mukaisten joukkueiden tulee pyydettäessä toimittaa SUEK:lle ja/tai IFF:lle joukkueen harjoituspaikkatiedot. Seuran velvoite on informoida Salibandyn Antidopingohjelmasta ja sen sisällöstä joukkueilleen, pelaajilleen, valmentajilleen ja muille toimihenkilöilleen, sekä tiedottaa KAMUsta (lääkeainehaku) ja ILMOsta (ilmoituspalvelu urheilurikkomuksista). Seuran tulee ylipäätään valistaa jäseniään sekä juniorien huoltajia puhtaan urheilun periaatteiden sekä antidopingsäännösten noudattamisessa.

Dopingrikkomukseen syyllistyy se,

1. jonka näytteessä on kiellettyä ainetta, tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä;
2. joka käyttää tai on yrittänyt käyttää kiellettyä ainetta tai menetelmää;
3. joka kieltäytyy dopingtestistä, jättää saapumatta dopingtestiin tai ei anna näytettä saatuaan kutsun testiin tai joka muuten välttelee dopingtestiä;
4. joka välttelee dopingvalvontaa laiminlyömällä antidopingsäännöstöön perustuvan olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuutensa (testauspoolin urheilija);
5. joka manipuloi tai yrittää manipuloida dopingvalvontaa tai -testiä;
6. jolla on hallussaan kiellettyä ainetta tai kiellettyyn menetelmään liittyvää aineistoa tai välineitä;
7. joka levittää kiellettyä ainetta tai kiellettyyn menetelmään liittyvää aineistoa tai välineitä;
8. joka luovuttaa tai yrittää luovuttaa mitä tahansa kiellettyä ainetta tai menetelmää urheilijalle kilpailun aikana tai kilpailun ulkopuolella;
9. joka on osasyyllinen toisen dopingrikkomukseen. Osasyyllisyyttä on minkälainen tahansa rohkaiseminen, yllyttäminen, auttaminen, edistäminen, peittäminen tai muunlainen tahallinen osallisuus dopingrikkomukseen sekä tällaisen yritys;
10. joka tekee yhteistyötä urheilun toimintakiellossa oleva urheilijan, hänen tukihenkilönsä tai muun säännöstön alaisen henkilön kanssa ammatillisessa tai urheiluun liittyvässä toiminnassa;
11. joka pelottelee tai tekee kostotoimia dopingilmoituksen tekijää kohtaan.

Rangaistuksia määrätään aina taholle, joka syyllistyy Suomen Antidopingsäännöstössä tai Kansainvälisen Salibandyliiton antidopingsäännöstössä määriteltyyn dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella. Dopingrikkomuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia antidopingsäännöksiä. Dopingrikkomuksen johdosta annetun kurinpitoseuraamuksen ohella myös ottelun lopputulos voidaan muuttaa. Rangaistuksen määrää Antidopingasioiden kurinpitolautakunta.

17 § Päihteet, tupakka ja muut vastaavat aineet

Liiton alaisissa ottelutapahtumissa nuuskan, tupakan sekä alkoholin ja muiden päihteiden käyttö sekä päihtyneenä esiintyminen tapahtumaan osallistuvien joukkueiden jäseniltä, erotuomareilta ja ottelutoimitsijoilta on kielletty.

Seurojen tulee huolehtia siitä, että urheiluun liittyvissä tilanteissa, kuten voitonjuhlissa ja urheilijoiden ja johdon lausunnoissa ei välitetä nuorisolle myönteistä kuvaa päihteiden tai tupakkatuotteiden käytöstä tai niiden liittymisestä urheilemiseen.

3. KILPAILUTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

18 § Liiton kilpailut

Liiton virallisia kilpailuja ovat miesten, naisten, tyttöjen ja poikien sarjat sekä miesten ja naisten Suomen Cup. Liittohallitus päättää ja vahvistaa järjestettävistä kilpailuista ja sarjoista sekä niiden osallistumismaksuista ja sarjajärjestelmistä vuosittain erikseen.

Suomen mestaruus (SM) -arvosta pelataan seuraavissa sarjoissa:

F-Liigan miesten sarja
F-Liigan naisten sarja
P21 SM-sarja
P18 SM-sarja
P16 SM-sarja
T21 SM-sarja
T18 SM-sarja
T16 SM-sarja

Lisäksi SM -arvosta pelataan erikseen ilmoitettavissa seniorisarjoissa ja soveltavan salibandyn sarjoissa.

19 § Sarjamuoto

Liiton sarjat pelataan turnausmuotoisina, ellei liittohallitus ole erikseen toisin määrännyt.

Yksittäisinä otteluina pelataan seuraavat sarjat:

F-Liigan miesten sarja
F-Liigan naisten sarja
Divari
Miesten Suomisarja
Miesten 2. divisioona
P21 SM-sarja ja 1. divisioona
P18 SM-sarja ja 1. divisioona
P16 SM-sarja ja 1. divisioona
T21 SM-sarja
T18 SM-sarja ja 1. divisioona

Lisäksi yksittäisinä otteluina pelataan liiton erikseen määräämät sarjavaiheet ja ottelut. Miesten ja naisten Suomen Cup pelataan liiton hallituksen aina vuosittain vahvistamalla tavalla alkukierrosten osalta turnausmuotoisesti ja loppupelien osalta yksittäisinä otteluina.

P10-P8 ja T10-T8-juniorit eivät pelaa kilpailumuotoista sarjaa vaan yksittäisiä turnauksia.

20 § Junioreiden sarjat ja ikäluokat

Junioreiden sarjat ja ikäluokat ovat;

Pojat:
P21-juniorit (SM-sarja ja 1. divisioona), johon kuuluvat vuosina 2001–2003 syntyneet pelaajat
P18-juniorit (SM-sarja ja 1. divisioona), johon kuuluvat vuosina 2004–2005 syntyneet pelaajat
P16-juniorit (SM-sarja ja 1. divisioona), johon kuuluvat vuonna 2006 syntyneet pelaajat
P15-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2007 syntyneet pelaajat
P14-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2008 syntyneet pelaajat
P13-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2009 syntyneet pelaajat
P12-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2010 syntyneet pelaajat
P11-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2011 syntyneet pelaajat
P10-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2012 syntyneet pelaajat
P9-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2013 syntyneet pelaajat
P8-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2014 syntyneet pelaajat
P7-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2015 syntyneet pelaajat
P6 juniorit, johon kuuluvat vuonna 2016 tai myöhemmin syntyneet pelaajat

Tytöt:

T21-juniorit (SM-sarja ja 1. divisioona), johon kuuluvat vuosina 2001–2003 syntyneet pelaajat
T18-juniorit, (SM-sarja ja 1. divisioona) johon kuuluvat vuosina 2004–2005 syntyneet pelaajat
T16-juniorit, (SM-sarja ja 1. divisioona) johon kuuluvat vuosina 2006–2007 syntyneet pelaajat
T14-juniorit, johon kuuluvat vuosina 2008–2009 syntyneet pelaajat
T12-juniorit, johon kuuluvat vuosina 2010–2011 syntyneet pelaajat
T10-juniorit, johon kuuluvat vuosina 2012–2013 syntyneet pelaajat
T8-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2014 syntyneet pelaajat
T7-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2015 syntyneet pelaajat
T6 juniorit, johon kuuluvat vuonna 2016 tai myöhemmin syntyneet pelaajat

21 § Järjestys sarjassa

Joukkueiden paremmuus määräytyy saavutettujen pisteiden perusteella. Voitosta saa kaksi, tasapelistä yhden ja tappiosta nolla pistettä, ellei liitto erikseen nimetyissä sarjoissa toisin määrää.

Tasapisteissä joukkueiden paremmuuden määräävät järjestyksessä:

1. keskinäisissä otteluissa saavutetut pisteet
2. keskinäisten otteluiden maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit keskinäisissä otteluissa)
3. keskinäisissä otteluissa tehdyt maalit
4. koko sarjan maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit)
5. koko sarjassa tehdyt maalit
6. uusintaottelu, kuitenkin vain, mikäli kyseessä on nousu, putoaminen tai mitalisijat
7. arpa.

Sarjoissa voidaan käyttää pistevertailua paremmuuden selvittämiseen, mikäli näin on erikseen määrätty. – Pistevertailussa joukkueiden paremmuus ratkeaa seuraavassa järjestyksessä:
1. pisteet/ottelu
2. maaliero/ottelu
3. tehdyt maalit/ottelu
4. arpa

22 § Mitalit

F-liigan miesten ja naisten sarjoissa kolme parasta joukkuetta saavat kukin 35 kpl mitaleita, muissa SM-arvosta pelattavissa sarjoissa 30 kpl mitaleita. SM-arvosta pelattavien sarjojen ratkaisuottelun erotuomarit saavat muistomitalit.

Suomen Cupin miesten ja naisten kaksi parasta joukkuetta saavat kukin 35 kpl mitaleita. Suomen Cupin finaalien erotuomarit saavat muistomitalit.

23 § Vapaan sarjapaikan täyttäminen

Vapautuneen sarjapaikan täyttämisestä pääsarjojen osalta päättää liittohallitus, muiden sarjapaikkojen osalta päätöksen tekee liittohallitus tai muu sen osoittama toimielin.

24 § Sarjasta luopumiset ja sulkeminen sarjasta

Pääsarjoissa, miesten Suomisarjassa, valtakunnallisten turnausmuotoisten sarjojen lopputurnauksissa, kaikissa junioreiden valtakunnallisten sarjojen otteluissa yhden ottelun luovuttanut ja muissa sarjoissa useamman kuin yhden ottelun luovuttanut joukkue suljetaan sarjasta, jollei liitto toisin määrää.

Sarjasta suljetun tai luopuneen joukkueen on aloitettava pelaaminen alimmasta tai muusta liiton määräämästä alemmasta sarjasta. Mikäli joukkue suljetaan sarjasta luopumisen takia liiton pääsarjoista, miesten Suomisarjasta, valtakunnallisten sarjojen lopputurnauksista, junioreiden valtakunnallisista sarjoista peritään seuralta luovutusmaksuna sarjan peruutusmaksun suuruinen summa ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä. Mikäli joukkue peruu osallistumisensa tai luopuu junioreiden valtakunnallisista sarjoista, joukkueella ei ole osallistumisoikeutta liiton sarjoihin kuluvalla kaudella.

Joukkueen, joka suljetaan tai luopuu sarjasta, pelaamat ottelut mitätöidään. Mikäli luopuminen tai sulkeminen tapahtuu kolmen viimeisen sarjakierroksen aikana, ne jäävät kuitenkin voimaan.

25 § Otteluohjelma ja ottelusiirrot

Liitto vahvistaa virallisten otteluiden ajankohdat ja pelipaikat. Ottelut on pelattava vahvistetun ohjelman mukaan.

Seuran hakemuksesta liitto voi siirtää joukkueen sarjaottelun, mikäli useampi kuin kaksi joukkueen pelaajaa on liiton edustustehtävissä. Aikuisten maajoukkueen edustustehtävien johdosta siirretään vain liiton aikuisten sarjojen otteluita ja juniorimaajoukkueen edustustehtävien johdosta siirretään vain liiton juniorisarjojen otteluita, joihin kyseinen pelaaja ikänsä puolesta kuuluu.

Seuran hakemuksesta liitto voi siirtää joukkueen sarjaottelun myös muusta erityisestä syystä, jolloin ottelusiirtoa hakenut seura vastaa kaikista siirretyn ottelun kuluista.

Ottelusiirtoa haetaan liitolta kirjallisesti viimeistään 30 päivää ennen vahvistettua ottelupäivää tai kolmen päivän kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon ottelun ajankohdasta taikka maajoukkueeseen valituista pelaajista. Hakemuksessa on oltava tarkat perustelut ottelun siirrolle ja siihen on liitettävä vastustajaseuran lausunto asiasta tai selvitys siitä, miksi lausuntoa ei ole hankittu. Hakemuksesta on maksettava 34 €:n kirjaamismaksu, ja sen maksamisesta on liitettävä tosite hakemuksen liitteeksi.

26 § Pelikentät, salivuorot ja kaukalot

Pelikentän on oltava liiton hyväksymä. Kentällä on käytettävä suurinta mahdollista sääntöjen mukaista kaukaloa. Liiton luvalla ottelu voidaan pelata pelisäännöissä mainituista mitoista poikkeavalla kentällä.

Liitto ja vastuujoukkue huolehtivat salivuorojen ja vastuujoukkue kaukaloiden järjestämisestä tarvittaessa sarjaturnauksiin. Yksittäisissä otteluissa kotijoukkue varaa salivuoron ja hankkii kaukalon sekä vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista.

27 § Vastuujoukkueen nimeäminen

Liitto nimeää kuhunkin turnaukseen vastuujoukkueen. Yksittäisissä otteluissa kotijoukkue toimii vastuujoukkueena.

4. OSALLISTUMINEN KILPAILUTOIMINTAAN

28 § Seuran joukkueet

Seura voi ilmoittaa sarjaan useita joukkueita. Ne erotetaan toisistaan juoksevin roomalaisin numeroin. F-Liigan miesten sarjassa, F-Liigan naisten sarjassa, Divarissa, P21 SM-sarjassa ja P21 1. divisioonassa seuralla saa olla pelikauden aikana vain yksi joukkue kussakin sarjassa mukaan lukien näiden sarjojen karsinnat. Seuralla ei saa olla joukkuetta saman pelikauden aikana sekä F-liigan miesten sarjassa, että Divarissa mukaan lukien näiden sarjojen karsinnat. Seuralla ei saa olla joukkuetta saman pelikauden aikana sekä P21 SM-sarjassa, että P21 1. divisioonassa mukaan lukien näiden sarjojen karsinnat.

Seuran rekisteröidystä nimestä poikkeavan joukkuenimen käyttämiseen on saatava vuosittain liiton hallituksen tai sen määräämän elimen lupa. Lupaa haetaan kunakin vuonna erikseen aina sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä. Hakemuksesta on maksettava 85 €:n kirjaamismaksu, ja sen suorittamisesta on liitettävä tosite hakemukseen. Liittohallitus voi määrätä joukkueen pelaamaan muulla kuin tämän ilmoittamalla nimellä, mikäli ilmoitettu nimi poikkeaa seuran rekisteröidystä nimestä eikä lupaa poikkeavan nimen käyttöön ole hakemuksesta myönnetty.

Joukkue voi osallistua vain yhteen sarjaan sekä lisäksi Suomen Cupiin.

Liiton kilpailuihin ilmoittautuessa, määrää seuran 1.5. rekisteröity kotipaikka sen, mihin liiton aluejaon mukaiseen sarjaan ja sarjatasoon seuran joukkue osallistuu sillä pelikaudella.

Seuran rekisteröidyn kotipaikan muuttuessa, seuralla ei ole enää seuraavalla kaudella oikeutta vanhan kotipaikan aluejaon mukaisiin tai niitä vastaaviin uuden kotipaikan aluejaon mukaisiin sarjapaikkoihin vaan, liitto määrää seuran uuden kotipaikan aluejaon mukaisen sarjapaikan ja sarjatason.

29 § Sarjapaikan siirto

Sarjapaikan siirrosta seuralta toiselle päättää pääsarjojen osalta liittohallitus ja muiden sarjojen osalta liittohallitus tai muu hallituksen osoittama toimielin. Liitto, liittohallitus tai sen osoittama toimielin voi harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä siirtohakemuksen.

Sarjapaikan siirtoa haetaan kirjallisesti liiton sarjapaikansiirtohakemuslomakkeella. Molempien siirtoa hakevien seurojen tulee hyväksyä hakemus. Hakemuksessa on ilmoitettava perusteltu syy sarjapaikan siirrolle sekä tiedot mukana siirtyvistä pelaajista. Miesten Suomisarjan sarjapaikansiirtoa ei hyväksytä seuralle, jolla on jo joukkue Suomisarjassa tai seuran kyseinen joukkue ei voi nousta sarjakauden päätteeksi ylemmälle tasolle näiden sääntöjen 28 § mukaan. Naisten 1. divisioonan sarjapaikansiirtoa ei hyväksytä seuralle, jolla on jo joukkue naisten 1. divisioonassa tai seuran kyseinen joukkue ei voi nousta sarjakauden päätteeksi ylemmälle tasolle näiden sääntöjen 28 § mukaan.

Ainoastaan siirtyvän sarjapaikan kohteena olevan joukkueen rekisteröidyt pelaajat voivat siirtyä sarjapaikan mukana. Hakemuksesta tulee ilmetä pelaajien suostumus siirtymiseensä.

Pääsarjojen, miesten Suomisarjan, miesten 2. divisioonan, P21 SM-sarjan tai naisten 1. divisioonan paikkaa koskeva siirtohakemus on tehtävä sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on tällöin samalla myös ilmoitettava siitä, onko ilmoittautuminen voimassa, mikäli sarjapaikan siirtohakemus hylätään.

Muilla sarjatasoilla siirtohakemus on jätettävä ajalla 1.5.–23.5. kuitenkin niin, että P14 ja T14 sekä niitä nuorempien juniori-ikäluokkien siirtohakemus on jätettävä ajalla 1.5.–16.6.

Pääsarjapaikasta on suoritettava kirjaamismaksuna 1100 €. Muusta aikuisten sarjapaikan siirrosta on suoritettava kirjaamismaksuna 450 € ja juniorisarjapaikan siirrosta 150 €. Maksun suorittamisen osoittava tosite on liitettävä hakemukseen. Hakemusta ei käsitellä, mikäli kirjaamismaksun suoritusta osoittavaa tositetta ei ole hakemuksen liitteenä. Maksu kattaa myös sarjapaikan mukana seuraavien nimettyjen pelaajien siirtymistä koskevan kirjaamismaksun. Sarjapaikan siirron mukana siirtyneestä pelaajasta saa tehdä uuden pelaajasiirtohakemuksen aikaisintaan 1.11.

30 § Ilmoittautuminen

Seurojen on ilmoitettava joukkueensa liiton kilpailuihin liiton ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Ilmoittautuminen tehdään liiton määräämällä tavalla liiton internetsivuilla sähköiseen ilmoittautumisjärjestelmään seuratunnuksia käyttäen. Seuran ilmoittaessa joukkueen sarjaan tulee seuran nimetä jokaiselle joukkueelle yhteyshenkilöksi vähintään 18-vuotias henkilö. Yksi henkilö voi toimia enintään viiden joukkueen yhteyshenkilönä. Jokaisella yhteyshenkilöllä tulee olla henkilökohtainen ja ainoastaan tämän henkilön käytössä oleva sähköpostiosoite.

Sarjoissa, joissa seuran joukkueen sarjataso ja – paikka periytyy edellisen kauden kilpailumenestyksen perusteella, ilmoittaudutaan kyseiselle sarjatasolle. Seura voi ilmoittautumisen yhteydessä perustellusta syystä anoa joukkueelle sarjapaikkaa alemmalta sarjatasolta kuin sillä olisi osallistumisoikeus edellisen kauden kilpailumenestyksen perusteella. Liitto, liittohallitus tai sen osoittama toimielin voi harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä anomuksen.

Mikäli joukkuetta ei ole liiton määräämällä tavalla määräpäivään mennessä ilmoitettu liiton kilpailuun, liitolla on oikeus evätä sen osallistuminen ja täyttää avoimeksi jäänyt paikka. Mikäli liitto hyväksyy ilmoittautumisen määräajan jälkeen, määrätään seuralle korotettu osallistumismaksu.

Liittohallitus määrää kilpailuiden osallistumismaksut, osallistumismaksujen korotukset ja niiden eräpäivät erikseen.

Mikäli seura ei ole määräpäivään mennessä suorittanut liitolle erääntyneitä maksujaan ja/tai sakkojaan, liitolla on oikeus evätä sen ilmoittautuminen sekä osallistuminen ja täyttää avoimeksi jäänyt sarjapaikka.  Jatkosarjat ovat alkusarjojen jatketta eli samaa sarjaa. P21-15 ja T21-16 valtakunnallisten sarjojen karsintojen ja alkusarjojen jälkeiset sarjat ovat samojen sarjojen jatketta.

31 § Osanoton peruuttaminen

Seuran tulee ilmoittaa peruutuksesta liitolle kirjallisesti. Mikäli liiton kilpailuun ilmoitettu joukkue peruuttaa osallistumisensa, liitolla on oikeus periä siltä koko sarjan osallistumismaksut ja peruutusmaksu. Osanoton peruutusilmoitukset, jotka ovat tulleet sarjan alkua edeltävään maanantaihin klo 16 mennessä, käsitellään peruutuksina, myöhemmin tulleet ilmoitukset käsitellään sarjasta luopumisina.

Peruutusmaksun suuruus on:

1. F-liigassa sekä Divarissa 4 x osallistumismaksuja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä
2. miesten Suomisarjassa 2 x osallistumismaksu ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä
3. naisten 1. divisioonassa ja miesten 3. divisioonassa 1.6. mennessä tulleet peruutukset 200 € ja osallistumismaksu palautetaan, 2.6.–15.8. tulleet peruutukset 1000 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä, 15.8. jälkeen tulleet peruutukset 2000 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä
4. miesten 2. divisioonassa ja P21 SM-sarjassa 15.8. mennessä tulleet peruutukset 1500 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä. 15.8. jälkeen tulleissa peruutuksissa peruutusmaksun suuruus on 3000 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä.
5. Junioreiden valtakunnallisten sarjojen alkusarjoissa, SM-karsinnoissa, SM-sarjoissa ja 1. divisioonissa 2000 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä
6. valtakunnallisten turnausmuotoisten sarjojen loppusarjojen tai junioreiden pudotuspelikarsinnoista osanoton peruuttaminen 2000 €
7. junioreiden valtakunnallisten sarjojen (P21 ja P18) karsinnoista alueellisiin sarjoihin tulevat peruutukset 500 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä
8. P14-P9 ja T14-T10 juniorisarjoissa
▪  15.9. mennessä tulleet peruutukset 170 € ja osallistumismaksu palautetaan
▪  15.9. jälkeen tulleet peruutukset 170 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä
9.  Suomen Cupissa
▪  31.7. mennessä tulleet peruutukset: 170 € ja osallistumismaksu palautetaan
▪  31.7. jälkeen tulleet peruutukset: 500 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä
10. muissa sarjoissa:
▪  31.7. mennessä tulleet peruutukset: 170 € ja osallistumismaksu palautetaan
▪  31.8. mennessä tulleet peruutukset 350 € ja osallistumismaksu palautetaan
▪  31.8. jälkeen tulleet peruutukset: 500 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä

5. VIRALLISET OTTELUTAPAHTUMAT

32 § Yleistä

IFF:n, liiton tai alueen alaiset ottelut ovat virallisia otteluita. Päällekkäisyyksien sattuessa otteluiden tärkeysjärjestys on alla olevan listan mukainen:

1. IFF:n ottelu/turnaus
2. F-liiga
3. Divari
4. P21 SM ja T21 SM
5. Miesten Suomisarja
6. Muut junioreiden yksittäisinä otteluina pelattavat SM-sarjat ja 1. divisioonat ikäluokittain
7. Miesten 2. divisioona
8.  Muut liiton turnaukset ja ottelut

Sarjajärjestäjä päättää ottelusiirroista tämän pykälän nojalla, jos yllä olevan järjestyksen mukaan alemman sarjan otteluohjelma on julkaistu ennen ylemmän sarjan runko-ohjelman julkaisua.

IFF:n ja Salibandyliiton järjestämät ottelut ja turnaukset ovat edellä tärkeysjärjestyksessä seurojen ja muiden tahojen järjestämiä otteluita ja turnauksia.

33 § Ottelun järjestäminen

Turnauksissa vastuujoukkue ja yksittäisissä otteluissa kotijoukkue vastaa ottelujärjestelyistä.

Järjestävän joukkueen on:

1. vahvistettava salivaraus ja -aika liitolle kirjallisesti, jollei liitto ole tehnyt salivarausta
2. toimitettava osallistuville joukkueille ajoissa tiedot pelipaikasta, sen sijainnista ja kulkuyhteyksistä sinne
3. järjestettävä kaukalo ja maalit pelipaikalle ja sieltä pois
4. hoidettava kaukalon pystytys ja purkaminen
5. pidettävä kaukalo pelikelpoisena
6. merkittävä selvästi maalialueet, maaliviivat, maalivahtien alueet, kiistapallopisteet, keskipiste, keskiviiva ja vaihtoalueet
7. osoitettava nimikilvin joukkueiden pukeutumis- ja peseytymistilat
8. osoitettava erotuomareille pukeutumis- ja peseytymistilat
9. osoitettava selvästi yleisölle katsomotilat
10. pidettävä näkyvästi esillä otteluaikataulu, ottelutulokset ja sarjatilanne
11. järjestettävä vaihtoaitioihin penkit ja roska-astiat, jäähyaitioihin penkit sekä toimitsijoille pöytä ja tuolit
12. varattava toimitsijoiden käyttöön tulostaulu, sekuntikello ja sääntökirja.
13. Toimitsija-alueeksi ottelussa katsotaan vaihtoalueiden välinen alue ja mikäli vaihtopenkit sijaitsevat eri puolella kenttää kuin toimitsijapöytä, katsotaan toimitsija-alueeksi kentän kummallakin puolella vaihtoalueiden kokoinen alue.
14. varattava otteluun tai turnaukseen riittävästi pelipalloja
15. järjestettävä otteluihin toimitsijat ja huolehdittava toimitsijoista aiheutuvista kuluista
16. noudatettava ottelujärjestelyissä liiton turvallisuusmääräyksiä
17. suoritettava muut liiton määräämät tehtävät

34 § Toimitsijat

Vastuujoukkueen on nimettävä kuhunkin otteluun pätevät, 15 vuotta täyttäneet toimitsijat, joista vähintään yksi on käynyt liiton toimitsijakoulutuksen. Liiton toimitsijakoulutuksen käyneelle liitto myöntää toimitsijakortin.

Erotuomarien on tarkistettava tarvittaessa toimitsijoiden toimitsijakortit ennen ottelun alkua.

Peli- tai kilpailukiellossa oleva henkilö ei saa toimia toimitsijana.

Yksittäisissä otteluissa toimitsijoita on oltava vähintään kolme ja enintään viisi sekä turnausotteluissa vähintään kaksi ja enintään viisi. Ottelun kirjuri on merkittävä ottelupöytäkirjaan.

Ottelupöytäkirjaan merkitsemätön henkilö ei saa olla toimitsija-alueella ottelun aikana.

Liitto nimeää otteluun toimitsijaesimiehen F-Liigan   pudotuspeleihin ja pudotuspelikarsintoihin. Liitto nimeää otteluun toimitsijaesimiehen Divarin, P21 SM-sarjan ja T21 SM-sarjan pudotuspeleihin, kun jäljellä on neljä joukkuetta sekä Suomen Cupiin silloin, kun jäljellä on enintään 4 joukkuetta taikka muulloinkin kun katsoo sen aiheelliseksi.

Kun toimitsija on liiton nimeämä, on kotijoukkueen suoritettava tälle kilpailusääntöjen mukainen toimitsijapalkkio sekä korvaus matkakuluista erotuomareiden matkustussäännön mukaan.  Liitto antaa erikseen tarkemmat toimitsijamääräykset.

35 § Ottelukokoonpano

Joukkueen on tallennettava ottelukokoonpano liiton palvelusivustolla tulospalvelumääräysten mukaisesti turnausmuotoisissa otteluissa viimeistään 30 minuuttia ennen ottelun alkamisaikaa, yksittäisissä otteluissa 2 tuntia ennen ottelun alkamisaikaa.

Ottelukokoonpanoon on merkittävä:

1. toimihenkilöt
2. kunkin pelaajan suku- ja etunimi sekä pelinumero
3. joukkueen kapteeni ja maalivahdit.
4. farmipelaajat
5. Y-pelaajat
6. R-pelaajat

Erikseen määrättävissä sarjoissa, joissa käytetään paperista ottelupöytäkirjaa, liitto antaa erilliset määräykset ja ohjeet ottelukokoonpanosta ja sen toimittamisesta.

36 § Ottelupöytäkirja

Virallisissa otteluissa on täytettävä liiton palvelusivustolla oleva sähköinen ottelupöytäkirja. Ottelupöytäkirja on täytettävä tiedossa olevilta osiltaan myös luovutetuista otteluista. Näiden sääntöjen lisäksi ottelupöytäkirjan ylläpidossa noudatetaan liiton tulospalvelu- ja toimitsijamääräyksiä.

Ottelupöytäkirjaan merkitsemätön pelaaja ei saa pelata, eikä ottelupöytäkirjaan merkitsemätön joukkueen toimihenkilö saa osallistua otteluun. Joukkueen vaihtoaitiossa saa olla ainoastaan pöytäkirjaan merkittyjä henkilöitä. Mikäli otteluun osallistuvalla joukkueella ei ole ollut Kilpailusääntöjen 41 § mukaisesti pelaajia ottelupöytäkirjassa ja kentällä, katsotaan tällaisen joukkueen luovuttaneen ottelun niin kuin Kilpailusääntöjen 41 §:ssä on määrätty.

Mikäli toinen tai molemmat erotuomarit puuttuvat, on ottelupöytäkirjan huomautussarakkeeseen tehtävä merkintä erotuomarin puuttumisesta sekä puuttuvan erotuomarin nimi. Ottelun erotuomari on vastuussa merkinnän tekemisestä. Mikäli molemmat erotuomarit puuttuvat ottelusta ovat toimitsijat vastuussa merkinnän tekemisestä.

Erotuomari tarkastaa ja vahvistaa pöytäkirjan. Erotuomarit vastaavat ja huolehtivat siitä, että ottelun voittaja tai tasatilanteessa tasapeli ja ottelun maalimäärät, lopputulos sekä pelirangaistukset on merkitty ottelupöytäkirjaan oikein.

Erikseen määrättävissä sarjoissa, joissa käytetään paperista ottelupöytäkirjaa, liitto antaa erilliset määräykset ja ohjeet ottelupöytäkirjan täyttämiseksi ja ylläpitämiseksi.

37 § Toimihenkilöt

Joukkueen toimihenkilöiden mukaan lukien valmentajat tulee olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä. Joukkueella on oltava paikalla ottelussa 18 vuotta täyttänyt ottelupöytäkirjaan merkitty toimihenkilö. Joukkueen ottelupöytäkirjaan merkityillä valmentajalla tulee olla pääsarjan, aikuisten, nuorten tai valmentajan voimassa oleva pelipassi F-liigassa, Divarissa, miesten Suomisarjassa ja miesten 2. divisioonassa sekä P21-P11 ja T21-T12 – junioreiden sarjoissa. Mikäli joukkueen valmentajalla ei ole näiden sarjojen voimassa olevaa pelipassia tai valmentajapassia, voidaan seuralle määrätä sakkorangaistus.

38 § Varusteet

Virallisissa otteluissa saa käyttää vain sellaisia mailoja, mailanosia, palloja, kaukaloita, maaleja, maalivahdin kasvosuojuksia ja suojalaseja, jotka ovat kansainvälisen liiton hyväksymiä ja merkitsemiä.

Kenttäpelaajien, jotka ovat syntyneet 1.1.1999 tai myöhemmin, on käytettävä virallisissa otteluissa kansainvälisen salibandyliiton hyväksymiä ja merkitsemiä suojalaseja.

39 § Peliasut

Yksittäisinä otteluina pelattavissa sarjoissa on joukkueen kenttäpelaajien asujen oltava samanlaiset ja toisesta joukkueesta erottuvat. Lisäksi näissä sarjoissa kenttäpelaajalla on oltava polviin ulottuvat pelisukat. Muissa sarjoissa asujen on oltava toisesta joukkueesta erottuvat ja pelaaja voi käyttää lyhyitä sukkia. Kenttäpelaajat eivät saa käyttää pitkiä housuja millään sarjatasolla ja käytettäessä säärisuojia, niiden on oltava polviin ulottuvien pelisukkien alla.

Mikäli joukkueiden peliasut ovat sekoitettavissa toisiinsa, erotuomarilla on oikeus vaatia vierasjoukkuetta vaihtamaan asut selvemmin erottuviin. Pelinumeroiden tulee olla paidasta selvästi erottuvat.

Pelinumerot paidan etupuolella ovat pakolliset yksittäisinä otteluina pelattavissa sarjoissa. Muissa sarjoissa niitä suositellaan.

Mikäli pelaajan peliasu ja varusteet eivät ole sääntöjen mukaiset, erotuomarilla on oikeus estää hänen osallistumisensa peliin, kunnes pelaajan peliasu ja varusteet ovat sääntöjen mukaiset.

40 § Peliaika

Peliaika alkaa kiistapallolla tai vapaalyönnillä erotuomarin vihellyksestä. Ajanottoon liittyvissä epäselvissä tilanteissa peliajan aikana ottelun erotuomari määrää voimassa olevan peliajan kysyttyään/tarkistettuaan asiaa/n toimitsijoilta. Tähän erotuomarin päätökseen ei saa hakea muutosta. Peliaika päättyy säännöissä määrätyn ajan kuluttua loppuun.

Ottelun päättymiseen liittyvissä epäselvissä tilanteissa ottelun erotuomari päättää peliajan päättymisenajankohdan. Tähän erotuomarin päätökseen saa hakea muutosta.

Virallisten kilpailuiden otteluissa varsinainen peliaika on:

1. pääsarjoissa karsintoineen, Suomen Cupin yksittäisissä otteluissa ja finaaleissa, sekä miesten Suomisarjassa, miesten 2. divisioonassa, P21-, P18- ja P16 sekä T21- ja T18- SM-sarjassa, P21-, P18- ja P16 sekä T18 1. divisioonassa ja kaikkien junioreiden SM-sarjojen pudotuspeleissä 3×20 minuuttia tehokasta peliaikaa.
2. liiton erikseen määräämissä sarjoissa 3×15 minuuttia tehokasta peliaikaa.
3. muissa sarjoissa ja karsinnoissa, ellei liitto toisin määrää, sekä Suomen Cupin turnausmuotoisissa otteluissa 3×15 minuuttia, joiden kolmannen erän kolme viimeistä minuuttia ovat tehokasta peliaikaa.

Mikäli ottelussa on ratkaistava voittaja ja varsinainen peliaika päättyy tasan, voittaja ratkaistaan jatkoajalla. Tällöin ottelu päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Jatkoajan pituus on 20 minuuttia otteluissa, joissa peliaika on 3 x 20 minuuttia ja muissa otteluissa 10 minuuttia. Mikäli jatkoajalla ei synny maalia, voittaja ratkaistaan rangaistuslaukauskilpailulla yksittäisten otteluiden sarjamääräysten mukaisesti, pääsarjoissa pääsarjojen sarjamääräysten mukaisesti. Jatkoaika pelataan joko juoksevana tai tehokkaana, sen mukaan kuin on varsinainen peliaika pelattu.

Pääsarjoissa, miesten Suomisarjassa, miesten 2. divisioonassa, P21-, P18-, ja P16- sekä T21- ja T18- SM-sarjassa, P21-, P18- ja P16 – sekä T18 1. divisioonassa ja muissa erikseen määrätyissä sarjoissa pelataan runkosarjassa 5 minuutin jatkoaika, mikäli ottelun varsinainen peliaika päättyy tasatulokseen. Tällöin ottelu päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli jatkoajalla ei synny maalia, ratkaistaan voittaja rangaistuslaukauskilpailussa.

Erätauon pituus on yksittäisissä otteluissa 12 minuuttia ja turnausotteluissa 2 minuuttia. Turnauksissa joukkueet eivät vaihda kenttäpuolia erien välillä.

Tarkemmat määräykset peliajan mittaamisesta, alkamisesta ja päättymisestä annetaan toimitsijamääräyksissä.

41 § Ottelun luovutus

Joukkueen katsotaan luovuttaneen ottelun, mikäli joukkueella ei ole ennen peliajan alkamista merkittynä ottelupöytäkirjaan viittä kenttäpelaajaa ja sääntöjen mukaisesti pukeutunutta maalivahtia.

Joukkueen katsotaan luovuttaneen ottelun, mikäli joukkueella ei ole ennen peliajan alkamista ja viimeistään 5 minuuttia ottelun vahvistetun virallisen alkamisajankohdan jälkeen kentällä viittä kenttäpelaajaa ja sääntöjen mukaisesti pukeutunutta maalivahtia, jotka ovat merkitty ottelupöytäkirjaan. Ottelun ollessa myöhässä lasketaan edellä sanottu 5 minuuttia siitä, kun ottelun alkamiselle on olemassa edellytykset ja erotuomari on ottelun vahvistetun virallisen alkamisajankohdan jälkeen pyytänyt joukkueet kentälle. [Luovutus].

Mikäli seura etukäteen, viimeistään ottelua edeltävänä arkipäivänä klo 12 mennessä, kirjallisesti ilmoittaa liittoon, että sen joukkue tulee luovuttamaan ottelun tai, että se ei saavu lainkaan paikalle tai, että se ei tule saamaan paikalle viittä kenttäpelaajaa ja sääntöjen mukaisesti pukeutunutta maalivahtia siihen mennessä, kun ottelun alkamisajasta on kulunut viisi minuuttia ja muuten on valmius aloittaa ottelu, joukkue katsotaan niin ikään luovuttaneeksi [Ennakkoluovutus].

Liitolla on velvollisuus toimittaa tieto ennakkoluovutuksesta viivytyksettä ottelun erotuomareille sekä ottelun toiselle osapuolelle, jonka jälkeen heillä ei ole enää velvollisuutta saapua luovutuksen kohteena olevaan otteluun.

Seuran tai joukkueen luovuttaessa ottelun vastustaja katsotaan voittajaksi tuloksella 5–0 tai sellaisella liiton hallituksen tai sen osoittaman määräämällä tuloksella, josta luovuttanut joukkue ei hyödy.

Luovuttaneen joukkueen on suoritettava liitolle luovutusmaksu. Luovutuksesta on voimassa myös, mitä on sanottu kilpailusääntöjen 24 §:ssä.

Turnausmuotoisten sarjojen ennakkoluovutuksissa luovutusmaksu on 350 € jokaista luovutettua ottelua kohden, muissa turnausmuotoisten sarjojen luovutuksissa 400 € jokaista luovutettua ottelua kohti. Naisten 1. divisioonan ja miesten 3. divisioonan ennakkoluovutuksissa luovutusmaksu on 700 € jokaista luovutettua ottelua kohden, muissa luovutuksissa 800 € jokaista luovutettua ottelua kohti. F-junioreissa luovutusmaksu on enintään 340 € per turnaus. Mikäli joukkue suljetaan sarjasta valtakunnallisten turnausmuotoisten sarjojen loppusarjoista, karsintaotteluista tai junioreiden pudotuspelikarsinnoista peritään seuralta luovutusmaksuna 2000 €. Yksittäisissä otteluissa luovutusmaksun suuruus on 2500 € jokaista luovutettua ottelua kohden, josta luovuttaneen joukkueen tulee korvata luovutuksen saaneelle joukkueelle 1700 €, lisäksi luovuttaneen joukkueen tulee korvata erotuomari- ja toimitsijakulut.

Toimitsijapalkkio määräytyy 61 § mukaan.

Painavasta syystä liitto voi vapauttaa seuran tai joukkueen luovutusmaksusta tai korvauksesta osittain tai kokonaan. Ennakkoluovutustapauksessa voidaan seura tai joukkue vapauttaa korvauksesta, mikäli asiasta ei ole aiheutunut vahinkoa tai menetystä liitolle tai liitto katsoo luovutusmaksun olevan riittävä seuraamus ja korvauksen määräämisen olevan kohtuutonta kyseisessä tapauksessa.

42 § Ottelun keskeyttäminen

Erotuomarilla on velvollisuus keskeyttää ottelu, jos ottelun sääntöjen mukaiselle jatkamiselle ei hänen mielestään ole edellytyksiä. Keskeyttäessään ottelun on erotuomarin merkittävä ottelupöytäkirjaan se syy, miksi hän ei katso ottelun jatkumiselle olevan edellytyksiä sekä tehtävä asiasta erotuomariraportti liittoon. Tällöin tulokseksi tulee liiton harkinnan mukaan joko keskeytyshetkellä vallinnut tilanne tai muu liiton määräämä tulos. Liitto voi tarvittaessa määrätä keskeytetyn ottelun jatkettavaksi keskeytyshetken tilanteesta ja peliajasta niillä ottelukokoonpanoilla, jotka olivat merkitty ottelupöytäkirjaan keskeytyshetkellä. Liitto voi myös määrätä ottelun pelattavaksi uudelleen.

Turnausmuotoisissa sarjoissa, lukuun ottamatta P14-P9 ja T14-T10 sarjoja, ottelu on keskeytettävä, mikäli maaliero nousee 12 maaliin. P14-P11 ja T14-T12sarjoissa ottelu keskeytetään, jos ottelua on pelattu 30 minuuttia tai enemmän peliaikaa ja maaliero on 12 maalia tai enemmän. Ottelun lopputulokseksi jää keskeytyshetkellä vallinnut tilanne.

6. MUUT OTTELUT JA TAPAHTUMAT

43 § Ystävyysottelut

Seurat voivat vapaasti sopia ystävyysotteluista. Kun liiton jäsenseurojen joukkueet pelaavat ystävyysottelun ja ottelun erotuomarina toimii liiton hyväksymä erotuomari, tulee molempien joukkueiden luovuttaa erotuomarille ennen ottelun alkua luettelo joukkueen pelaajista ja toimihenkilöistä. Pelaajaluetteloon on merkittävä ystävyysottelun osapuolena olevan seuran ja joukkueen nimi sekä vastuuhenkilö.

Liiton jäsenseuran sopimassa ystävyysottelussa, jonka erotuomarina toimii liiton hyväksymä erotuomari, noudatetaan liiton rangaistusmääräyksiä sekä pelisääntöjä. Liiton kurinpidollinen toimivalta ulottuu tällöin ystävyysotteluun osallistuneeseen pelaajaan, toimihenkilöön, seuraan sekä erotuomariin. Ottelun erotuomarilla sekä ottelun osapuolilla on oikeus raportoida ottelusta ja siihen liittyvistä tapahtumista liitolle.

44 § Kansainväliset ottelut

Osallistumisesta kansainväliseen pääsarjatason joukkueiden turnaukseen tulee seuran hakea IFF:n sääntöjen mukainen lupa liitolta.

Hakemus tulee toimittaa liittoon viimeistään kolme viikkoa ennen turnauksen alkua. Muuhun kansainväliseen turnaukseen osallistumisesta on ennen ottelutapahtumaa tehtävä kirjallinen ilmoitus liittoon. Hakemus/ilmoitus on tehtävä liiton lomakkeella. Osallistuvan joukkueen on ilmoitettava otteluun osallistuvien pelaajien ja toimihenkilöiden nimet, turnaus, ottelupaikka ja otteluaika sekä mahdollisuuksien mukaan vastustajajoukkue.

Kansainvälisen turnauksen järjestämisestä on ennen ottelutapahtumaa tehtävä kirjallinen ilmoitus liittoon. Ilmoitus on tehtävä liiton lomakkeella. Järjestäjän on ilmoitettava turnauksen ajankohta, paikka, osallistuvat seurat ja joukkueet.

7. PELAAJAA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

45 § Pelipassi

Jokaisella liiton tai sen alueen järjestämään kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelipassi, joka oikeuttaa pelaamiseen asianomaisessa sarjassa. Lunastamalla pelipassin pelaaja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailusääntöjä sekä niissä mainittuja sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita. Liitto antaa tarkemmat ohjeet pelipassin lunastamisesta ja pelipassiluokituksista internet sivuillaan www.salibandy.fi.

Jokaisella liiton toimintaan osallistuvalla luonnollisella henkilöllä on oikeus lunastaa liiton pelipassi. Pelipassi lunastetaan hyväksymällä liiton pelipassiehdot, maksamalla liiton hallituksen vahvistamat pelipassimaksut sekä kirjaamalla pelipassitiedot liitoon pelipassirekisteriin.

Pelipassi tulee voimaan heti, kun sitä koskeva maksu on oikein maksettu ja tieto maksetusta pelipassista on rekisteröitynyt liiton pelipassirekisteriin. Pelipassi on voimassa 31.7.2022 asti.

Pelaajalla on velvollisuus pitää pelipassi mukanaan ottelutapahtumissa sekä esitettävä se pyydettäessä tuomarille. Pelipassin maksukuitti, josta ilmenee pelaajan nimi ja maksuaika, korvaa pelipassin, kunnes pelipassi on toimitettu pelaajalle.

Erotuomarilla on joukkueen kapteenin pyynnöstä velvollisuus tarkastaa enintään kahden otteluun osallistuvan joukkueen pelaajan pelipassin voimassaolo (pelaajan henkilöllisyys sekä hänen sisältymisensä ottelun pelaajakokoonpanoon). liiton sarjoissa (lukuun ottamatta pääsarjoja, P14-P9 ja T14-T10 sarjoja) ottelun aikana. Tarkastamispyyntö ja tarkastuksen tulos on aina kirjattava ottelupöytäkirjaan. Jos pelaaja ei pysty tarkastuksessa osoittamaan henkilöllisyyttään, tai hän pyrkii välttämään tarkastuksen, katsotaan se ottelupöytäkirjaan merkitsemättömän pelaajan käytöksi. Mikäli ensimmäinen tarkastuspyyntö on aiheeton, toista tarkastuspyyntöä ei enää myönnetä. Aiheeton tarkastuspyyntö tulkitaan epäurheilijamaiseksi käytökseksi, josta annetaan pelisääntöjen mukainen rangaistus.

Erotuomarilla on velvollisuus tehdä havaitsemistaan epäkohdista raportti liittoon.

Mikäli otteluun osallistuneella pelaajalla ei ole voimassa olevaa maksettua pelipassia siinä seurassa ja/tai edustusoikeutta siinä joukkueessa, jonka otteluun hän osallistuu, käsitellään tällaista pelaajaa peluuttanutta joukkuetta niin kuin Kilpailusääntöjen 65 §:ssä on määrätty.

46 § Urheiluvakuutus

Liiton pääsarjoissa pelaavilla ja kaikilla juniori-ikäisillä pelaajilla sarjatasosta riippumatta on oltava voimassa oleva urheiluvakuutus, joka kattaa salibandyssa ja sen kilpailutoiminnassa sattuneet tapaturmat. Muilla sarjatasoilla suositellaan salibandyn ja sen kilpailutoiminnan kattavaa vakuutusturvaa.

Internetin verkkopalvelusta on lunastettavissa joko vakuutuksellinen tai vakuutukseton pelipassi. Pääsarjoissa pelaavien ja juniori-ikäisten pelaajien on mahdollista hankkia vakuutukseton pelipassi vain siinä tapauksessa, että pelaajalla itsellään on voimassa oleva muu pelipassivakuutusta vastaava urheiluvakuutus.

Lunastettaessa vakuutuksetonta pelipassia juniori-ikäiselle tai pääsarjoissa pelaavalle pelaajalle tulee ilmoittaa oman salibandyn ja sen kilpailutoiminnan kattavan vakuutuksen tiedot (vakuutusyhtiö ja vakuutusnumero) sekä sitoutua huolehtimaan vakuutusturvan voimassaolosta koko kilpailukauden ajan. Tietojen oikeellisuudesta vastaa pelipassin lunastanut pelaaja ja alle 18-vuotiaan pelaajan kyseessä ollessa hänen huoltajansa.

Mikäli pääsarja- tai juniorisarjaotteluun osallistuneella pelaajalla ei ole voimassa olevaa salibandyn kattavaa urheiluvakuutusta, voidaan tällaista pelaajaa peluuttaneen joukkueen seuralle määrätä sakkorangaistus.

47 § Edustusoikeus

Jokainen seura vastaa siitä, että sen pelaajilla on edustusoikeus ja pelaaja voi edustaa kyseistä seuraa ja joukkuetta.

Edustusoikeuden olemassaolo edellyttää, että pelaaja on siirtynyt seuraan ja sen joukkueeseen kilpailusääntöjen 8 luvun pelaajasiirtomääräysten mukaisesti.

Pelaajan edustusoikeus muodostuu siihen seuraan ja joukkueeseen, johon hän on siirtynyt ilmoituksen/hakemuksen perusteella tai, jossa hän on ensimmäistä kertaa pelipassin lunastamisen jälkeen, otteluun osallistumalla edustaa.

Pelaajan edustusoikeus voi olla samanaikaisesti voimassa ainoastaan yhdessä IFF:n jäsenmaan seurassa ja joukkueessa kerrallaan, ellei liitto ja IFF ole toisin sopinut. Pelaaja saa edustaa Suomen Cupissa vain yhtä joukkuetta.

Mikäli otteluun osallistuneella tai ottelupöytäkirjaan merkityllä pelaajalla ei ole ollut Kilpailusääntöjen mukaisesti muodostunutta edustusoikeutta käsitellään tällaista pelaajaa peluuttanutta joukkuetta niin kuin Kilpailusääntöjen 65 §:ssä on määrätty.

48 § 2001–2007 syntyneidenjunioripelaajien edustusoikeus

Sen lisäksi, mitä edellä 47 §:ssä on pelaajan edustusoikeudesta sanottu, sovelletaan 2001–2007 syntyneisiin juniori-ikäisiin pelaajiin myös tämän pykälän määräyksiä sekä P21-P15 ja T21-T16 junioreiden yhteisjoukkuemääräyksiä. D-G juniori-ikäisten edustusoikeudet on määritelty Peli- ja Kisa- ja KerhoMaailman säännöissä. Junioreiden sarjat ja ikäluokat on määritelty 20 §.

Junioripelaajat saavat pelata vain yhdessä seurassa ja yhdessä joukkueessa kutakin ikäluokkaa ja sarjatasoa kohden.

Junioripelaaja saa saman päivän aikana pelata enintään kahdessa joukkueessa / ikäluokassa, johon hänellä on 48 § mukainen junioripelaajan edustusoikeus.

Tytöt saavat pelata sekä poikien että tyttöjen joukkueissa. Tytön pelatessa poikien joukkueessa sovelletaan häneen poikien peleissä poikien ikäluokkasäännöksiä, siten, että tytöt saavat olla enintään vuoden yli-ikäisiä poikien vastaavaan sarjaan.

2007 syntyneet juniori-ikäiset ja sitä vanhemmat juniorit saavat pelata oman ikäluokkansa lisäksi vanhemmissa juniori-ikäluokissa, yhdessä joukkueessa kussakin ikäluokassa sekä myös yhdessä oman sukupuolensa mukaisessa aikuisten joukkueessa jokaista sarjatasoa kohden.

Rajoitukset:

P21 1. divisioonan karsinnoissa pelannut pelaaja ei voi saada edustusoikeutta mihinkään P21 SM-sarjan joukkueeseen ennen 1.12.

P21-P15 ja T21-T16 sarjoissa pelaaminen seuran saman juniori-ikäluokan kahdessa eri joukkueessa: P21-P15 ja T21-T16 sarjoissa pelaaminen on mahdollista pelaajan seuransa, jonka pelipassi hänellä on, saman juniori-ikäluokan kahdessa eri joukkueessa 1.2. asti. Toisen joukkueista tulee pelata junioreiden valtakunnallista sarjaa ja toisen alueellista kilpasarjaa. Pelaaja saa pelioikeuden alueellisen sarjan joukkueessa aikaisintaan kolmantena päivänä siitä, kun hän on pelannut valtakunnallista sarjaa. Pelaaja saa pelioikeuden valtakunnallisen sarjan joukkueessa seuraavana päivänä siitä, kun hän on pelannut alueellista sarjaa. Pelaaja saa pelata ainoastaan toisessa ikäluokan joukkueessa 1.2. jälkeen. Pelaaja kiinnittyy siihen joukkueeseen, jossa hän pelaa ensimmäisen ottelun 1.2. jälkeen.

Y-ilmoitus:

Seura voi P18-P15 ja T21-T16 sarjoissa tehdä kirjallisen ilmoituksen liittoon korkeintaan vuoden yli-ikäisen pelaajan [Y-pelaaja] käyttämisestä tietyssä juniorijoukkueessaan [Y-ilmoitus]. Joukkueeseen voidaan ilmoittaa saman pelikauden aikana enintään neljä yli-ikäistä pelaajaa. Joukkue saa käyttää samassa ottelussa Y-pelaajista enintään yhtä maalivahtia ja kahta kenttäpelaajaa. Y-pelaajaksi ilmoitettu pelaaja saa pelata seurassaan ainoastaan ilmoitetussa juniorijoukkueessa saman pelikauden aikana. Y-pelaaja saa lisäksi pelata yhdessä seuransa miesten 3.–6. divisioonajoukkueessa tai naisten 1.–4. divisioonajoukkueessa. T21 sarjassa joukkueeseen saa nimetä neljä Y-pelaajaa ja joukkue saa käyttää näitä kaikki samassa ottelussa.

Maalivahdit voivat pelata oman ikäluokan joukkueissa, ikäistään vanhemmissa ja yli-ikäisinä vuotta nuoremmissa koko kauden ajan (myös samana päivänä toisessa joukkueessa/ikäluokassa).

Rajoitukset (ei saa käyttää Y-pelaajaa):

P18-, P16, P15 ja T18-T16 -sarjoissa Y-pelaajaksi seura ei saa ilmoittaa R-pelaajaa.   –
P18-, P16-, P15- , T18- ja T16- valtakunnallisissa sarjoissa
F-liigassa pelannutta pelaajaa ei saa nimetä Y-pelaajaksi eikä Y-pelaaja saa pelata F-liigassa.

Y-ilmoitus on toimitettava liittoon 21.9. mennessä. Y-ilmoitus tulee olla toimitettu liittoon ennen kuin pelaaja pelaa ensimmäisen ottelunsa Y-pelaajana. Pelaajaa, joka ei ole pelannut kuluvalla kaudella, koskeva Y-ilmoitus voidaan tehdä missä vaiheessa kautta tahansa. Y-ilmoitus on kausikohtainen ja se tulee tehdä liiton osoittamalla lomakkeella. Kun Y-pelaaja siirtyy pelaajasiirron kautta, päättyy tämän pelaajan Y-pelaaja oikeus samalla ilman erillistä ilmoitusta.

Poikkeuslupamenettely:

Erityistukea tarvitseville lapsille tai nuorille on mahdollista hakea edustusoikeutta, pelaamista tai ottelua koskevia poikkeuslupia. Edustusoikeutta koskeva poikkeuslupahakemus perusteluineen on toimitettava liittoon 21.9. mennessä. Poikkeuslupahakemuksesta suoritetaan liitolle kirjaamismaksuna 30 €. Hyväksytty poikkeuslupa on kausikohtainen ja se tulee tehdä liiton osoittamalla lomakkeella.

Rinnakkaisedustusoikeus:

2001–2007 syntynyt juniori-ikäinen pelaaja voi pelata rinnakkaisedustuksella [R-pelaaja] toisessa seurassa. Y-pelaaja ja farmisopimuspelaaja ei voi saada rinnakkaisedustusoikeutta ja pelaajalla voi olla rinnakkaisedustus ainoastaan yhteen seuraan kerrallaan. Ilmoitus rinnakkaisedustuksesta tehdään liiton lomakkeella ja liiton menettelyä noudattaen Palvelusivustolla. Ilmoitukseen kirjataan sekä pelaajan että molempien seurojen tiedot. Seuroilla tulee olla ilmoitusta kirjattaessa pelaajan, tai alaikäisen pelaajan holhoojan, hyväksyntä. Ilmoitus vahvistetaan sähköisesti molempien seurojen toimesta Palvelusivustolla.

Rinnakkaisedustusoikeuden voi saada:

1.      Juniori-ikäinen pelaaja edustamaan toisen seuran aikuisjoukkuetta, joka on eri sarjatasolla, kuin oman seuran aikuisjoukkue. Rinnakkaisedustusoikeuden ollessa voimassa, pelaaja voi edustaa vain sitä aikuisten joukkuetta, johon rinnakkaisedustus on myönnetty.

2.      Juniori-ikäinen pelaaja edustamaan toisen seuran yhtä tai useampaa juniorijoukkuetta, mikäli pelaajan seuralla ei ole joukkuetta Salibandyliiton sarjoissa siinä sarjassa, johon rinnakkaisedustusoikeuden ilmoitus kohdistuu.
– Kun rinnakkaisedustus tehdään samaan ikäluokkaan, toisen joukkueista tulee pelata junioreiden valtakunnallista sarjaa ja toisen alueellista kilpasarjaa.
– Kun rinnakkaisedustus tehdään toiseen ikäluokkaan, pelaajan joukkueiden tulee pelata joko valtakunnallisessa sarjassa tai kilpasarjassa.
Pelaaja saa pelata rinnakkaisedustuksella vain yhdessä joukkueessa kussakin ikäluokassa. Yhteen juniorijoukkueeseen voidaan nimetä enintään kuusi rinnakkaisedustuspelaajaa, jotka kaikki voidaan merkitä yhden ottelun ottelukokoonpanoon.

R-pelaaja saa pelioikeuden alueellisen sarjan joukkueessa aikaisintaan kolmantena päivänä siitä, kun hän on pelannut valtakunnallista sarjaa. R-pelaaja saa pelioikeuden valtakunnallisen sarjan joukkueessa seuraavana päivänä siitä, kun hän on pelannut alueellista sarjaa. R-pelaaja saa pelata ainoastaan toisen sarjan joukkueessa 1.2. jälkeen. R-pelaaja kiinnittyy siihen joukkueeseen, jossa hän pelaa ensimmäisen ottelun 1.2. jälkeen.

Rinnakkaisedustus voidaan ilmoittaa ajalla 6.8.–1.2. Samalla pelaajalla voi olla rinnakkaisedustusoikeus enintään kaksi kertaa kauden aikana. 21.9 mennessä tehdyistä rinnakkaisedustusoikeuden ilmoituksista suoritetaan liitolle kirjaamismaksuna 20 €. Myöhemmin toimitetuista ilmoituksista suoritetaan kirjaamismaksu, jonka suuruus määräytyy sen mukaan, mihin sarjaan ilmoitus tehdään.

Pääsarjat 120 €
Muut aikuisten sarjat 65 €
P21-P15 ja T21-T16 sarjat 45 €

Rinnakkaisedustus voidaan ilmoittaa päättyneeksi 1.2. saakka. Päättämisilmoitus tehdään liiton lomakkeella. Ilmoituslomakkeeseen kirjataan sekä pelaajan että sen seuran tiedot, jossa pelaajan edustusoikeus oli rinnakkaisedustusoikeutta haettaessa. Rinnakkaisedustuksen päättämisestä suoritetaan liitolle 20 € kirjaamismaksu.

Rinnakkaisedustusoikeus astuu voimaan heti ilmoituksen toimittamisesta liittoon. Liitto ilmoittaa rinnakkaisedustusoikeuksista internet sivuillaan www.salibandy.fi.

Rinnakkaisedustuksen päättäminen astuu voimaan heti ilmoituksen toimittamisesta liittoon. Liitto ilmoittaa rinnakkaisedustusoikeuksien päättämisistä internet sivuillaan www.salibandy.fi. Kun R-pelaaja siirtyy pelaajasiirron kautta, päättyy tämän pelaajan rinnakkaisedustusoikeus samalla ilman erillistä ilmoitusta.

Mikäli kilpailukauden aikana syntyy erimielisyys seurojen välille R-pelaajan peluutuksesta, noudatetaan sen seuran kantaa, jossa pelaajalla olisi edustusoikeus ilman rinnakkaisedustusoikeutta. Rinnakkaisedustusoikeuden voimassaolo päättyy 30.4. Tällöin palautuvat pelaajaan liittyvät seuran oikeudet pelaajan pysyvän edustusoikeuden mukaiseen seuraan.

Liitolla on oikeus peruuttaa rinnakkaisedustusoikeus, jos ilmenee, että ilmoituksessa on esitetty erheellisiä tietoja. Tämän lisäksi noudatetaan liiton rangaistusseuraamuksia. Merkinnöistä ottelupöytäkirjaan on säädetty 36 § ja ToimM.

P21-P15 ja T21-T16 sarjojen yhteisjoukkue

P21-P15 ja T21-T16 sarjojen yhteisjoukkue muodostuu kahden eri seuran pelaajista ja yhteisjoukkueella voi osallistua P21-P15 ja T21-T16 sarjojen sarjatoimintaan. Yhteisjoukkue ei voi osallistua P21 SM-sarjaan eikä P21 1. divisioonaan.

Seurat tekevät yhteisjoukkuesopimushakemuksen liiton lomakkeella, jonka liitto joko hyväksyy tai hylkää. Yhteisjoukkuesopimushakemus valtakunnallisiin sarjoihin on toimitettava 15.5. ja aluesarjoihin 14.6 mennessä liitolle. Tehdystä yhteisjoukkuesopimushakemuksesta suoritetaan liitolle kirjaamismaksu 300 €. Hyväksytty yhteisjoukkuesopimus on voimassa yhden sarjakauden.

Tarkemmat määräykset yhteisjoukkueiden seurojen roolista ja pelaajien edustusoikeudesta annetaan P21-P15 ja T21-T16 sarjojen yhteisjoukkuemääräyksissä.

49 § Edustusoikeutta koskevat epäselvyydet

Seurat ja pelaajat sitoutuvat siihen, että seuran tai pelaajan kirjallisesti esittämästä pyynnöstä, liitolla on oikeus osapuolia sitovalla tavalla määritellä ja ratkaista, missä seurassa taikka joukkueessa pelaajan kilpailusääntöjen mukainen edustusoikeus on. Liitto voi määrätä pelaajan pelikieltoon, kunnes edustusoikeutta koskeva kysymys tai epäselvyys on ratkaistu.

Edustusoikeuden selvittämistä koskeva selvityspyyntö on tehtävä kuukauden kuluessa siitä, kun pelaajasiirto on hyväksytty. Osapuolina oleville seuroille ja pelaajalle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista.

Sen, jolla on edustusoikeuteen tai sen siirtymiseen liittyviä väitteitä, on näytettävä väitteensä toteen. Liitto tekee ratkaisunsa sille annettujen kirjallisten selvitysten perusteella.

Liitto ratkaisee liittoa ja osapuolia sitovasti ainoastaan edustusoikeutta koskevan kysymyksen. Liitto ei ratkaise osapuolten välistä muuta riitaa, eikä sellaisen riidan mahdollisella myöhemmällä lopputuloksella ole merkitystä liiton antamaan edustusoikeutta koskevaan päätökseen tai sen perusteella ryhdyttyihin toimenpiteisiin. Osapuolilla ei ole oikeutta vaatia tai saada liitolta korvausta sellaisesta vahingoista tai menetyksestä, joka niille mahdollisesti aiheutuu liiton edustusoikeutta koskevasta päätöksestä.

Liiton asiassa tekemä ratkaisu ja päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Liiton antamasta ratkaisusta peritään osapuolina olevilta seuroilta 50 € ja pelaajalta 17 €, mikäli osapuolet eivät ole ennen ratkaisun tekemistä päässeet asiasta sovintoon ja toimittaneet selvitystä siitä kirjallisesti liittoon. Maksu on maksettava ennen selityspyynnön tekemistä ja maksun suorittamista koskeva tosite on liitettävä selvityspyyntöön.

50 § Pelioikeus

Jokainen seura vastaa siitä, että sen joukkueiden pelaajilla on otteluissa pelioikeus.  Pelaajalla on pelioikeus, kun:

1. hänellä on näiden sääntöjen 47 § ja 48 § mukainen edustusoikeus
2. hänellä on voimassa oleva pelaajan pelipassi, joka oikeuttaa pelaamiseen asianomaisessa sarjassa
3. hän ei ole peli-, kilpailu- tai toimintakiellossa ja
4. hänet on merkitty ottelupöytäkirjaan

Erotuomarilla on ennen ottelua, ottelun aikana ja sen jälkeen oikeus pyytää yhden tai useamman pelaajan pelipassin ja henkilöllisyyden tarkastamista. Mikäli henkilöllisyyttä ei kyetä viimeistään välittömästi pelin jälkeen näyttämään, on asiasta tehtävä erotuomariraportti ja siihen on liitettävä tarkastettavan pelipassin numero. Pelioikeuden puuttumisesta on aina tehtävä merkintä ottelupöytäkirjaan sekä erotuomariraportti liittoon. Liitto tarkistaa pelipassin voimassaolon.

Seuralle, jonka pelaajalla ei ole esittää tarkastuksen yhteydessä voimassa olevaa pelipassia, määrätään 15 € sakko kutakin puuttuvaa pelipassia kohden.

8. PELAAJASIIRROT

51 § Oikeus vaihtaa seuraa

Uusi pelaaja on ilman rajoituksia vapaa siirtymään mihin tahansa seuraan ja joukkueeseen.

Muu kuin uusi pelaaja voi siirtyä tiettyyn seuraan ja joukkueeseen siten kuin näissä säännöissä ja pelaajasiirtomääräyksissä on määrätty. Edustusoikeus seuraan ja sen joukkueeseen voi muodostua ainoastaan, jos siirtyminen on tapahtunut näiden sääntöjen ja pelaajasiirtomääräysten mukaisesti.

Seuraan ja sen joukkueeseen toisesta seurasta siirtyvästä pelaajasta on aina tehtävä pelaajasiirtohakemus liittoon kilpailusääntöjen 53 §:n mukaisesti.

Pelaajalla on oikeus vaihtaa seuraa ja siirtyä edustamaan uutta seuraa ja joukkuetta, mikäli kysymyksessä on vapaa siirto tai se seura, jossa pelaajan edustusoikeus on, antaa siihen kirjallisen suostumuksen.

Erityisen painavasta syystä liitto voi hyväksyä juniori-ikäisen pelaajan siirron myös ilman vanhan seuran suostumusta, mikäli pelaaja ja uusi seura tekevät asiasta kirjallisen perustellun hakemuksen liittoon. Erityisen painavia syitä harkittaessa on otettava huomioon myös kohtuullisuus sekä pelaajan että vanhan seuran näkökulmista. Kohtuullisuusharkintaan vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi pelaajan ikä, osapuolten toiminta suhteessa oletettuun/luvattuun, pelaajan mahdollisuudet osallistua salibandytoimintaan sekä vanhan seuran taloudelliset ja urheilulliset edellytykset kuluvan kauden jatkamiseksi.

Seura, joka kiistää vapaan siirron, voi kirjallisella perustellulla hakemuksella saada edustusoikeutta koskevan kysymyksen liiton ratkaistavaksi 49 §:n mukaisesti. Selvityspyyntö on tehtävä kuukauden kuluessa siitä, kun siirto on hyväksytty. Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, onko asiassa pyritty sovintoon.

52 § Siirtoaika

Pelikautta koskeva siirtoaika alkaa 1.6. ja päättyy 15.1. Vapaa siirto (Ilman vanhan seuran suostumusta tehtävä pelaajasiirtohakemus) tulee tehdä 30.6. mennessä. 2012 syntyneen ja sitä nuoremman pelaajan osalta siirtoajoissa ei ole pelikaudella takarajaa. 2008–11 syntyneen pelaajan siirto voidaan hyväksyä kyseisiin sarjoihin/ikäluokkiin siirtoajan päättymisen jälkeen, mikäli siirto johtuu paikkakunnalta toiselle muuttamisesta. Vanhemmissa ikäluokissa/sarjoissa siirtoajan päättymisen jälkeen mitään samaa kautta koskevia pelaajasiirtoja ei voida enää tehdä.

Mikäli pelaaja ei ole pelannut kuluneella kaudella Salibandyliiton sarjoissa, pelaajasiirto voidaan tehdä kaikissa sarjoissa siirtoajan päättymisen jälkeen kilpailukauden loppuun saakka.

53 § Siirtomenettely

Pelaajasiirto toteutetaan tekemällä pelaajasiirtohakemus liiton sähköisessä pelaajasiirtojärjestelmässä osoitteessa www.salibandy.fi erillisten pelaajasiirtomääräysten mukaan. Siirtomenettelyssä käytetään jäsenseuroille annettuja seuratunnuksia, jotka toimivat siirroissa seurojen hyväksymisen sähköisinä allekirjoituksina.

Hyväksytyssä pelaajasiirtohakemuksessa pelaajan edustusoikeus uuteen seuraan/joukkueeseen tulee voimaan 3 vuorokauden kuluttua siitä, kun kaikki hakemuksen siirtomääräysten mukaiset kohdat ovat toteutuneet (esim. siirto tehty 1.10., astuu voimaan 4.10.). Mikään pelaajasiirto ei tule voimaan ennen 10. heinäkuuta. Pelaajasiirron kirjaamismaksun maksamisen jälkeen pelaaja ei saa enää edustaa vanhaa seuraa/joukkuetta.

Mikäli pelaaja ei ole pelannut kuluneella kaudella Salibandyliiton sarjoissa, pelaajan edustusoikeus uuteen seuraan/joukkueeseen tulee voimaan välittömästi, kun kaikki hakemuksen siirtomääräysten mukaiset kohdat ovat toteutuneet 52 § mukaisesti.

2012–13 syntyneidenpelaajien osalta siirtohakemus tehdään ainoastaan, mikäli pelaaja pelipassin lunastamisen jälkeen kauden aikana vaihtaa seuraa.

Väärien tietojen antamisesta pelaajasiirtohakemuksessa voidaan määrätä rangaistus ja pelaajasiirtohakemus voidaan hylätä. Junioripelaajaa koskeva pelaajasiirtohakemus hylätään, mikäli liitolle ei ole osoitettu selvitystä kasvattajakorvauksen maksamisesta. Pelaajasiirtohakemus, joka on muuten oleellisesti puutteellinen tai epäselvä, voidaan jättää käsittelemättä.

Liitolla on oikeus evätä pelaajasiirto, jos pelaajalla tai uudella seuralla on kiistattomia velvoitteita hoitamatta, joko liitolle tai toiselle seuralle aiempiin pelaajasiirtoihin liittyen tai pelaajasopimuksen liittyen, taikka pelaajasiirrolle on muu kilpailusääntöjen mukainen este. Liitto voi hyväksyä pelaajasiirron ehdollisena.

Liitto ilmoittaa hyväksytyistä pelaajasiirroista internet sivuillaan www.salibandy.fi Erillistä vahvistusta ei hyväksytystä siirrosta lähetetä. Mikäli pelaajasiirtohakemus hylätään tai jätetään käsittelemättä, taikka siirto evätään, tahi siihen liitetään ehtoja, on siitä ilmoitettava viipymättä hakemuksen tehneelle seuralle.  Liitto tekee luettelon ilman vanhan seuran suostumusta haetuista hyväksytyistä siirroista viimeistään 11. heinäkuuta. Luettelo on nähtävillä liiton internetsivuilla osoitteessa www.salibandy.fi.

Mikäli liiton sähköisessä pelaajasiirtojärjestelmässä ilmenee pidempiaikainen vika tai puute, pelaajasiirroissa käytetään pelaajasiirtomääräysten mukaista korvaavaa järjestelmää.

54 § Kasvattajakorvaus

Kasvattajakorvaus maksetaan seuralle, jossa pelaajalla oli viimeksi edustusoikeus edellisellä pelikaudella (= kasvattajaseura). Mikäli siirtyvällä pelaajalla on ollut pelipassi kasvattajaseurassa ja hän pelannut kasvattajaseurassaan junioriotteluita liiton kilpailuissa, on uuden seuran suoritettava hänestä kasvattajaseuralle näistä kausista kasvattajakorvaus. Kasvattajakorvaukseen oikeuttavia kausia eivät ole pelaajan P12-P6 ja T12-T6 – ikävuosina pelatut kaudet. Velvollisuus koskee myös siirtoja, joihin ei vaadita vanhan seuran suostumusta.

Seuran kasvattajakorvauksen maksuvelvollisuus kasvattajaseuralle säilyy kuluvan kilpailukauden loppuun saakka. Kasvattajaseura ei voi kuitenkaan vaatia kasvattajakorvausta uudelleen, jos se on suostunut kasvattajakorvaukseen oikeuttavaan siirtoon ilman kasvattajakorvausta.

Mikäli seurat eivät ole sopineet pienemmästä kasvattajakorvauksen määrästä kasvattajakorvauksen suuruus määräytyy edellisten kilpailukausien lukumäärän mukaan seuraavasti:

Kasvattajakorvausluokka 1
F-Liigan miesten sarjaan
1. 2 kautta 500 €
2. 3 kautta tai enemmän 750 €

Kasvattajakorvausluokka 2
F-liigan naisten sarjaan, Divariin, miesten Suomisarjaan ja P21 SM-sarjaan
1. 2 kautta 380 €
2. 3 kautta tai enemmän 500 €

Kasvattajakorvausluokka 3
Miesten 2.  divisioonaan, naisten 1. divisioonaan, P21 1. divisioonaan ja T21 SM-sarjaan
1. 2 kautta 130 €
2. 3 kautta tai enemmän 250 €

Mikäli pelaajasta on maksettava kasvattajakorvaus, on kasvattajakorvaus suoritettava kokonaan, ennen kuin pelaaja pelaa ensimmäisen ottelunsa uudessa seurassa tai joukkueessa.

Mikäli pelaaja siirtyy tai pelaa kesken kauden ylempään kasvattajakorvausluokkaan kuuluvia otteluita kuin mistä kasvattajakorvaus on alun perin maksettu, kasvattajakorvausluokkien välinen koko erotus on maksettava kasvattajaseuralle ennen kuin pelaaja pelaa ensimmäisen ottelunsa ylempään kasvattajakorvausluokkaan kuuluvalla sarjatasolla.

Kasvattajakorvausta ei ole maksettava, jos:

1. pelaaja on syntynyt vuonna 1999 tai aikaisemmin ja pelannut vanhassa seurassa
2. pelaaja on syntynyt 2009 tai on sitä nuorempi
3. vanha ja uusi seura sopivat, ettei maksua ole suoritettava
4. pelaaja siirtyy seuralta toiselle siirtyvän sarjapaikan mukana
5. kysymyksessä on uusi tai siihen rinnastettava pelaaja

Liitto voi puuttua tässä pykälässä mainittujen velvollisuuksien laiminlyönteihin vain, mikäli se seura, jonka joukkueessa pelaajalla edellisellä kaudella tai viimeksi oli edustusoikeus, tekee tästä kirjallisen ilmoituksen liittoon.

Ilmoitus on tehtävä 14 päivän kuluessa laiminlyönnin tapahtumisesta tai siitä kun laiminlyönti on havaittu.

Ilmoitus on tarkoin yksilöitävä sekä pelaajan osalta, että sen ottelun osalta, johon kyseinen pelaaja osallistui. Ilmoituksesta on maksettava 50 € tarkistusmaksu, jonka suorittamisesta on liitettävä tosite ilmoitukseen. Ilmoitusta ei käsitellä, ellei maksua ole määräaikaan mennessä maksettu.

Mikäli liitto on tällaisen ilmoituksen johdosta havainnut seuran laiminlyöneen tästä pykälästä johtuvia velvollisuuksiaan, on siitä seurauksena 170 € sakko sekä kasvattajakorvauksen korottaminen kaksinkertaiseksi. Lisäksi kasvattajarahan laiminlyöneen seuran tulee korvata vanhalle seuralle 50 €:n tarkistusmaksu.

55 § Kirjaamismaksu

Viimeistään 31.8. mennessä liittoon toimitetuista aikuisten siirtohakemuksista suoritetaan liitolle kirjaamismaksuna 38 € ja junioripelaajien siirtohakemuksista 20 €. Sarjapaikan siirron yhteydessä peritään 29 § mukaiset kirjaamismaksut. Kaikista myöhemmin kuin 31.8. toimitetuista hakemuksista peritään kirjaamismaksu, jonka suuruus määräytyy seuraavasti:

Siirrot seurojen välillä:
Aikuiset Pääsarjoihin 150 €
Aikuiset muihin aikuisten sarjoihin 90 €

Juniorit:
2001–07 syntyneet 60 €
2008–11 syntyneet 25 €
2012–15 syntyneet 0 €

Seurojen sisäiset siirrot:
Aikuiset 55 €
2001–07 syntyneet 35 €
2008–11 syntyneet 12 €
2012–15 syntyneet 0 €

Mikäli juniori-ikäisen pelaajan siirtyminen johtuu muuttamisesta toiselle paikkakunnalle, liitto voi hakemuksesta myöntää vapautuksen kirjaamismaksusta.

56 § Farmisopimuksen tekeminen

Kaksi seuraa voi tehdä keskinäisen nk. farmisopimuksen aikuisjoukkueidensa välille. Farmisopimus voi olla myös seuran sisäinen sopimus.

Farmisopimukselle on kirjallisesti haettava liiton hyväksyntä kullekin pelikaudelle erikseen. Hakemuksen voi tehdä farmisopimuksen osapuolena oleva seura. Hakemuksen on oltava liitossa viimeistään 21.9. Farmisopimuksen hyväksyttämisestä on suoritettava 700 € suuruinen kirjaamismaksu, ja sen maksamisesta on liitettävä tosite hakemukseen.

Miesten sarjojen farmisopimuksissa ainakin toisen farmisopimusjoukkueista tulee olla joko 2. divisioonan joukkue tai ylemmän sarjatason joukkue. Naisten sarjojen farmisopimuksissa ainakin toisen joukkueen tulee olla F-liigan naisten sarjan tai naisten 1. divisioonan joukkue. Farmisopimusjoukkueet eivät saa pelata samalla sarjatasolla.

Yksi joukkue voi olla osallisena vain yhdessä farmisopimuksessa.

Osapuolet voivat vapaasti sopia farmisopimuksen kestosta, mutta liitto voi hyväksyä farmisopimuksen vain yhdelle pelikaudelle kerrallaan. Liitto tekee farmisopimuksen hyväksymistä koskevan päätöksen 21.9. mennessä.

Farmisopimus tulee voimaan heti, kun farmisopimusosapuolet ovat saaneet tiedon farmisopimuksen hyväksymisestä.

57 § Farmisopimuksen vaikutukset

Farmisopimukseen voidaan nimetä farmisopimusjoukkueiden pelaajista enintään 12 pelaajaa, joita voidaan saman kauden aikana 1.2. saakka, siirtää joukkueiden välillä ilman kirjaamismaksua.

Pelaajaa, joka on peli-, kilpailu- tai toimintakiellossa jommassakummassa farmijoukkueiden sarjassa, ei voi lisätä farmisopimukseen tämän kiellon aikana.

Seuran tulee ilmoittaa liittoon kirjallisesti aina, kun farmisopimukseen lisätään pelaajia.

Farmisopimuksesta ei voida poistaa pelaajia sopimuskaudella.

Juniori-ikäisen farmisopimuspelaajan junioriotteluita koskeva edustusoikeus säilyy koko farmisopimuskauden siinä seurassa ja joukkueessa, jossa se oli pelaajan tullessa nimitetyksi farmisopimukseen. Rinnakkaisedustusoikeuspelaajaa ei saa nimetä farmisopimukseen.

Jos farmisopimuspelaaja vaihtaa farmisopimuksen ulkopuoliseen joukkueeseen farmisopimuskaudella, häntä ei saa korvata uudella pelaajalla farmisopimuksessa, samoin häntä koskevat farmisopimuksen vaikutukset raukeavat.

Farmisopimuksessa nimetty pelaaja saa 1.2. jälkeen pelata vain toisessa farmisopimusjoukkueista. Pelaaja kiinnittyy siihen joukkueeseen, jossa hän pelaa ensimmäisen ottelun 1.2. jälkeen.

Kauden päätyttyä kunkin nimetyn pelaajan edustusoikeus palaa siihen farmisopimusjoukkueeseen, jossa se oli kauden alkaessa.

Pelaaja saa edustusoikeuden alemman sarjatason farmisopimusjoukkueessa aikaisintaan kolmantena päivänä siitä, kun hän osallistui pelaajana otteluun ylemmän sarjatason farmisopimusjoukkueessa (esim. pelaa ylemmällä tasolla 1.10., saa pelata alemmalla tasolla 4.10). Poikkeuksena edellisestä on vuonna 1998 tai sitä myöhemmin syntynyt farmisopimukseen nimetty pelaaja, joka saa edustusoikeuden alemman sarjatason farmisopimusjoukkueessa aikaisintaan seuraavana päivänä siitä, kun hän osallistui otteluun pelaajana ylemmän sarjatason farmisopimusjoukkueessa. Pelaaja saa edustusoikeuden ylemmän sarjatason farmisopimusjoukkueessa aikaisintaan seuraavana päivänä siitä, kun hän osallistui otteluun pelaajana alemman sarjatason farmisopimusjoukkueessa.

Mikäli farmisopimusjoukkueet osallistuvat Suomen Cupiin, voi farmisopimuspelaaja pelata Cupissa vain toisessa joukkueessa. Suomen Cup -ottelussa pelaajan edustusoikeuden on oltava ottelupäivänä kyseisessä joukkueessa, aiemmin tässä pykälässä sanotulla tavalla.

9. EROTUOMARITOIMINTA

58 § Yleistä

Liitto kouluttaa, hyväksyy sekä luokittelee vuosittain erotuomarit, otteluvalvojat ja tekniset valvojat, joilla on oikeus toimia liiton alaisissa otteluissa.

Hyväksyttyjen erotuomareiden tulee olla vähintään 12 vuotta täyttäneitä. Erotuomarilla, otteluvalvojalla ja teknisellä valvojalla on oltava voimassa oleva erotuomarin tai pelaajan pelipassi ennen kuin hänelle voidaan asetella otteluita.

Erotuomarikorttiin oikeutetuilla liiton hyväksymillä erotuomareilla on oikeus lunastaa 40 euron hintainen liiton erotuomarivapaakortti.

Erotuomari on vastuussa toiminnastaan liittohallitukselle. Erotuomarin on noudatettava liiton sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita. Erotuomarin toiminnan tulee perustua yleisesti hyväksyttyjen eettisten periaatteiden perustalle (oikeudenmukaisuus, rehellisyys, puolueettomuus, riippumattomuus, vastuullisuus, avoimuus, suvaitsevaisuus, yhdenvertaisuus, kasvun tukeminen). Erotuomari ei ole vastuussa pelaajan, toimitsijan, katsojan tai muun ottelutapahtumaan osaa ottavan henkilön loukkaantumisesta, omaisuusvahingosta, eikä muusta yksilön, seuran, yrityksen, liiton tai muun organisaation kärsimästä vahingosta, joka on syntynyt tai voinut syntyä erotuomarin ottelutapahtumaan liittyvistä toimista tai päätöksistä tai normaalien pelinjohtamisesta aiheutuvien toimien takia. Erotuomarin ottelussa tekemät pelitapahtumiin liittyvät ratkaisut ovat lopullisia.

Liitto hyväksyy otteluvalvojat ja tekniset valvojat, joilla on oikeus tarkkailla liiton alaisia otteluita. Otteluvalvojat toimivat otteluissa liiton edustajina, erotuomarivalmentajina ja olosuhdevalvojina. Tekniset valvojat toimivat otteluissa liiton edustajina ja olosuhdevalvojina. Otteluvalvojan ja teknisen valvojan on noudatettava liiton ohjeita.

59 § Asettelut

Liitto asettelee erotuomarit, otteluvalvojat, tekniset valvojat, mentorit ja toimitsijaesimiehet alaisiinsa otteluihin. Asetteluiden käytännöt määritellään erotuomaritoiminnan johtosäännössä.

Kuhunkin otteluun asetellaan kaksi puolueetonta erotuomaria. Erotuomareille on annettava tieto tehtävästä vähintään 7 vuorokautta ennen ottelua, pudotuspeleissä ja karsintaotteluissa sekä jatkosarjavaiheen otteluissa vähintään 2 vuorokautta ennen ottelua.

Tieto tehtävästä katsotaan ajoissa tulleen erotuomarin tietoon, kun se on julkaistu liiton tai sovitun yhteistyötahon julkisella tiedotuskanavalla vähintään 7 vuorokautta ennen ottelua, välierä- ja karsintaotteluissa sekä jatkosarjavaiheen otteluissa vähintään 2 vuorokautta ennen ottelua tai määrätyssä ajassa toimitettu erotuomarille erotuomariasetteluiden sähköisessä järjestelmässä.

Otteluun ei saa asetella erotuomaria, joka on pelaavaan joukkueeseen sellaisessa suhteessa, että se on omiaan vaarantamaan hänen puolueettomuutensa. Sama vaatimus koskee sitä, jonka otteluun aseteltu erotuomari hankkii sijaisekseen. Tarkemmat tiedot erotuomareiden ja otteluvalvojien esteellisyyksistä on määritelty erotuomaritoiminnan johtosäännössä.

Mikäli nimetty erotuomari on estynyt menemästä otteluun, hän on velvollinen hankkimaan itselleen sijaisen. Sijaiseksi on pyrittävä saamaan luokitukseltaan vähintään saman tasoinen erotuomari, eikä erotuomarin vaihto saa aiheuttaa liitolle tai seuroille lisäkustannuksia.

Mikäli erotuomarille, otteluvalvojalle, tekniselle valvojalle, mentorille tai toimitsijaesimiehelle aseteltu ottelu tai ottelut perutaan tai otteluita ei muusta syystä pelata, on erotuomarilla, otteluvalvojalla, teknisellä valvojalla mentorilla tai toimitsijaesimiehellä oikeus täyteen palkkioon, mikäli ottelun alkamisajankohtaan on alle 2 vuorokautta.

Yksittäisen ottelun osalta sijaisen käyttöön on hankittava liiton lupa.

Liitto asettelee otteluvalvojat, tekniset valvojat, mentorit ja toimitsijaesimiehet liiton alaisiin otteluihin näiden sääntöjen ja tarpeen mukaan.

60 § Erotuomarin puuttuminen

Mikäli kumpikaan otteluun nimetyistä erotuomareista ei saavu paikalle, ovat vaihtoehtoina seuraavassa järjestyksessä:

1. paikalla oleva liiton erotuomarikurssin käynyt ja vähintään yhtä korkeaa sarjatasoa tuominnut erotuomari toimii ottelussa yhdessä valitsemansa parin kanssa.
2. vastuujoukkueen toimihenkilö tai kapteeni valitsee otteluun erotuomarit, ei kuitenkaan yksittäisessä ottelussa.

Mikäli vain toinen nimetyistä erotuomareista on paikalla, hän valitsee parikseen liiton erotuomarikurssin käyneen, vähintään yhtä korkeaa sarjatasoa tuominneen erotuomarin tai tällaisen puuttuessa muun erotuomarin, joka on käynyt liiton erotuomarikurssin.

Tarvittaessa otteluun nimetty erotuomari voi toimia i ottelussa yksin. Erotuomarin puuttumisesta on aina tehtävä merkintä ottelupöytäkirjaan.

61 § Palkkiot ja niiden määräytyminen

Ottelun erotuomarit ovat oikeutettuja palkkioon ja liiton erikseen erotuomareiden matkustussäännössä vahvistamiin kulukorvauksiin. Liiton asettelema toimitsija tai toimitsijaesimies on oikeutettu palkkioon ja liiton erikseen erotuomareiden matkustussäännössä vahvistamiin kulukorvauksiin.

Yksittäisissä otteluissa kotijoukkue maksaa molempien erotuomarien palkkiot ja kulukorvaukset sekä liiton asetteleman toimitsijan tai toimitsijaesimiehen palkkion ja kulukorvaukset lukuun ottamatta Pääsarjoja, joidenka palkkiot ja kulukorvaukset toteutetaan Pääsarjojen sarjamääräysten mukaisesti

Turnausmuotoisissa otteluissa toinen pelaavista joukkueista maksaa erotuomaripalkkion toiselle ja toinen joukkue toiselle erotuomarille. Turnausmuotoisten sarjojen otteluissa liitto vastaa erotuomareiden kulukorvauksista.

Mikäli erotuomari toimii ottelussa (johon on aseteltu kaksi erotuomaria) yksin, hän on oikeutettu kaksinkertaiseen erotuomaripalkkioon kyseisestä ottelusta. Mikäli toinen joukkue ei saavu paikalle (luovutus), erotuomari on oikeutettu täyteen erotuomaripalkkioon kyseisestä ottelusta.

Mikäli turnausmuotoinen ottelu asetetaan tai siirtyy yksittäin pelattavaksi, on erotuomaripalkkio ja toimitsijapalkkio 1,5-kertainen turnausmuotoiseen verrattuna.

Mikäli erotuomari asetellaan otteluun yksin erotuomariksi, on erotuomaripalkkio 1,75-kertainen sarjan peruserotuomaripalkkioon verrattuna.

Palkkiot ja maksujärjestelmä:

Erotuomari- ja toimitsijapalkkiot ja kulukorvaukset maksetaan liiton sähköisen maksujärjestelmän kautta erotuomarin/toimitsijan laskutuksen perusteella. Erotuomarin/toimitsijan on annettava palkkion ja kulukorvausten maksua varten liiton toimintaohjeiden mukaiset tiedot sähköiseen maksujärjestelmään ja toimitettava verotiedot sekä muut tarvittavat tiedot liiton ohjeiden mukaisesti. Mikäli erotuomari kieltäytyy antamasta tietojaan tai antaa vääriä tietoja, hänelle ei voida maksaa palkkioita eikä kulukorvauksia, ja hän syyllistyy erotuomarin laiminlyöntiin.

Mikäli sähköisessä maksujärjestelmässä ilmenee pitkäaikainen (usean viikon kestävä) vakava puute tai vika, voidaan erotuomaripalkkiot ja kulukorvaukset poikkeuksellisesti liiton määräyksestä maksaa käteisellä ennen ottelua. Ennen ottelua maksettaessa, erotuomarin tulee antaa maksajalle asianmukaisesti täytetty kuitti erotuomaripalkkiosta ja maksajan tulee antaa erotuomarille asianmukaisesti täytetty kuitti pidätetystä ennakonpidätyksestä. Menettely on väliaikainen ja se tulee purkaa välittömästi, kun sähköisen järjestelmän vika on saatu korjattua.

(Huom! Palkkiot palautettu ed. kauden tasolle)

F-Liigan miesten sarja
Runkosarja 230 €
Puolivälierä 230 €
Välierä ja pronssiottelu 250 €
Finaali 270 €

F-Liigan naisten sarja
Runkosarja 150 €
Puolivälierä 150 €
Välierä ja pronssiottelu 180 €
Finaali 190 €

Divari
Runkosarja 165 €
Puolivälierä 165 €
Välierä 195 €
Finaali 230 €

Suomen Cup
Turnaukset 41 €
Miehet, yksittäiset 96 €
Miehet, puolivälierä ja välierä 135 €
Miehet, finaali 210 €
Miehet, aluefinaali 95 €

Naiset, yksittäiset ottelut 76 €
Naiset, puolivälierä ja välierä 120 €
Naiset, finaali 160 €
Naiset pikkufinaali 75 €
Naiset, aluefinaali 75 €

Aikuisten muut sarjat
Miehet, Suomisarja 130 €
Miehet, 2. div. 96 €
Miehet, 3. div. (3 x 15 min tehokas) 61 €
Miehet, 4.–6. div. 36 €

Naiset. 1. div. (3 x 15 min tehokas) 62 €
Naiset 2. div. (3 x 15 min tehokas) 54 €
Naiset, 3.–4. div. 36 €

Pudotuspeli / nousukarsintaottelu +5 € / erotuomari(tehtävä)

Juniorisarjat
P21 SM-sarja (3 x 20 min tehokas) 96 €
P21-P15 ja T21-T16 (3 x 20 min tehokas) 76 €
P21-P15 ja T21-T16 (3 x 15 min tehokas) 54 €
P21-P15 ja T21-T16 (3 x 15 min juokseva) 36 €
T16 ja P15 valtakunnalliset (3 x 15 min juokseva) 45 €
P14-P9 ja T14-T10 (3 x 15 min juokseva) 26 €
P14-P9 ja T14-T10 (2 x 15 min juokseva) 20 €

SM-sarjat pudotuspelit +5 € / erotuomari(tehtävä)

Muut sarjat
Seniorit (3 x 15 min juokseva) 36 €
Seniorit (2 x 15 min juokseva) 28 €
Erityisryhmät (3 x 15 min juokseva) 36 €
Erityisryhmät (2 x 15 min juokseva) 28 €

Otteluvalvoja
Pääsarjat finaaliottelu  100 €
Pääsarjat välierä- ja pronssiottelu 90 €
Pääsarjat yksittäinen ottelu 80 €
Muu yksittäinen ottelu 70 €
Turnausmuotoinen ottelu (3 x 15 min tehokas) 50 €
Turnausmuotoinen ottelu (3 x 15 min juokseva) 40 €
Turnausmuotoinen ottelu (2 x 15 min) 20 €
Suomen Cup finaaliottelu 100 €

Tekninen valvoja
F-Liigan miesten sarja 50 €

Mentorierotuomari
Mentorointiottelu 10 €

Toimitsijaesimiehet
Toimitsijaesimiespalkkio (3 x 20 min)  44 €
Toimitsijaesimiespalkkio (3 x 15 min) 36 €

Erotuomareiden arkilisä
Arkilisä (lisätään palkkioon ja maksetaan max 1 / ottelu) 20 € / 40 €

Arkilisä edellyttää, että:

1. erotuomarin otteluun ja matkustamiseen arkipäivänä (ma-pe) käyttämä kokonaisaika on yli 6 h/10 h sekä kodin ja ottelupaikan välinen matka vähintään 50 km/100 km. 40 € suuruiseen arkilisään tulee molempien ehtojen (10 h ja 100 km) täyttyä … tai

2. a) erotuomari palaa kotiin ottelupaikalta arkipäivänä (ma-pe, ei arkipyhinä) klo 02–09 ja kodin ja ottelupaikan välinen etäisyys on vähintään 50 km on erotuomari oikeutettu 20 € arkilisään.
b) erotuomari palaa kotiin ottelupaikalta arkipäivänä (ma-pe, ei arkipyhinä) klo 09–12 ja kodin ja ottelupaikan välinen etäisyys on vähintään 100 km on erotuomari oikeutettu 40 € arkilisään.

10. KURINPITOASIAT, RIKKOMUKSET JA VASTALAUSEET

62 § Kurinpito ja rikkomukset

Liitto voi määrätä rangaistuksen sille, joka tahallaan tai tuottamuksellisesti:

1. rikkoo IFF:n sääntöjä, näitä kilpailusääntöjä tai liiton muita sääntöjä, sarjajärjestäjän sääntöjä tai edellä mainittujen sääntöjen nojalla annettuja määräyksiä, ohjeita tai päätöksiä taikka dopingmääräyksiä.
2. harhauttaa tai yrittää harhauttaa julkisia viranomaisia, IFF:n, liiton tai niiden asettamia toimielimiä.
3. kilpailun kestäessä, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin liiton tai sen jäsenen järjestämässä toiminnassa käyttäytyy vaarallisesti, epäasiallisesti, epäurheilijamaisesti, rasistisesti, lainvastaisesti tai liiton tai sen jäsenen järjestämässä toiminnassa syyllistyy seksuaaliseen häirintään tai sukupuolista suuntautuneisuutta koskevaan loukkaamiseen.
4. kilpailun kestäessä tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta puuttuu erotuomariston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy erotuomariston uhkaamiseen tai uhkaavaan käytökseen erotuomaristoa kohtaan. Rangaistusta koventavana pidetään, kun teko kohdistuu erotuomariin.
5. jättää viranomaisilmoitukset tai toiminnan ja urheilijan verotukseen taikka urheilijan vakuuttamiseen liittyvät velvoitteet hoitamatta.
6. rikkoo liiton kanssa tekemäänsä sopimusta.

63 § Yleisiä määräyksiä rangaistuksista

Sakko voidaan määrätä ainoastaan seuralle. Se on maksettava kuukauden kuluessa tiedoksisaannista uhalla, että seura voidaan sulkea kilpailutoiminnasta.

Liitto voi määrätä rikkomukseen syyllistyneen seuran /joukkueen korvaamaan aiheuttamansa taloudelliset menetykset. Pelikielto käsittää kiellon osallistua ottelutapahtumaan joukkueen pelaajana tai toimihenkilönä.

Pelikielto on suoritettava siinä kilpailussa ja sarjassa, jossa rike on tehty.

Pelikiellossa oleva henkilö ei ottelutapahtuman aikana saa oleskella joukkueille, ottelun toimitsijoille tai erotuomareille varatuissa tiloissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kiellossa oleva henkilö saa oleskella vain yleisölle tarkoitetuissa tiloissa. Ottelussa, jossa pelaaja tai toimihenkilö on pelikiellossa, hänellä ei ole oikeutta toimia toimitsijana.

Toimitsijakielto käsittää kiellon osallistua ottelutapahtumaan seuran tai joukkueen edustajana tai toimihenkilönä sekä kiellon toimia erotuomarina tai toimitsijana liiton tai IFF:n alaisissa otteluissa. Toimitsijakiellossa oleva henkilö ei ottelutapahtuman aikana saa oleskella joukkueille, ottelun toimitsijoille tai erotuomareille varatuissa tiloissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kiellossa oleva henkilö saa oleskella vain yleisölle tarkoitetuissa tiloissa.

Kilpailukielto käsittää sekä pelikiellon että toimitsijakiellon. Kilpailukielto on voimassa kaikissa sarjoissa, kunnes rangaistus on suoritettu.

Toimintakielto käsittää kilpailukiellon lisäksi kiellon edustaa liiton jäsenseuraa ja sen joukkuetta sekä kiellon osallistua seuran järjestämiin kilpailuihin, kiellon toimia valmentajana palkkaa tai korvausta vastaan, kiellon valmentaa pelipassin omaavia pelaajia sekä kiellon toimia liiton alaisten seurojen hallintotehtävissä.

Elinikäinen toiminta-, kilpailu- tai toimitsijakielto voidaan määrätä vain erittäin painavista syistä tai lahjusrikkomuksesta.

Valvontavastuu peli-, toimitsija-, kilpailu- ja toimintakiellon noudattamisesta on rangaistun seuralla. Säännön rikkominen johtaa lisärangaistuksiin.

Erotuomarin asettelukielto käsittää kiellon osallistua ottelutapahtumaan erotuomarina ja otteluvalvojana liiton tai IFF:n alaisissa otteluissa.

64 § Kurinpidolliset seuraamukset ja rangaistukset

Jäsenyydestä erottamisesta säädetään liiton toimintasääntöjen 19 §:ssä. Muita rangaistuslajeja ovat:

1. varoitus
2. sakko
3. pelikielto lukumääräisesti tai määräajaksi
4. toimitsijakielto määräajaksi tai eliniäksi
5. kilpailukielto määräajaksi tai eliniäksi
6. vastuujoukkueen laiminlyöntimaksu
7. erotuomarin laiminlyöntimaksu
8. erotuomarioikeuksien epääminen määräajaksi
9. erotuomaritehtävien asettelukielto määräajaksi
10. erotuomariluokituksen alentaminen
11. ottelun mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen
12. joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelun liiton määräämällä tuloksella, josta rikkonut joukkue ei hyödy
13. pisteiden vähentäminen joukkueelta
14. joukkueen sulkeminen kilpailusta
15. sarjapaikan menetys
16. toimintakielto määräajaksi tai eliniäksi

Erotuomarin poissaolosta sekä kilpailusääntöjen 36 §:ssä paikalla olevalle erotuomarille asetetun velvollisuuden huolehtia erotuomarin puuttumista koskeva merkintä ottelupöytäkirjaan, laiminlyönnistä on aina seuraamuksena erotuomarin laiminlyöntimaksu. Erotuomarille 36 § määrättyjen ottelupöytäkirjan tarkastamista koskevien velvoitteiden laiminlyönnistä sekä erotuomarin pelipassin puuttumisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu ja/tai mahdollisesti muita liiton määrittelemiä seuraamuksia. Poissaolon johdosta ei erikseen pyydetä selvitystä.

Erotuomarin laiminlyöntimaksun suuruus on 50 €. Liitto voi kirjallisen hakemuksen johdosta vapauttaa erotuomarin laiminlyöntimaksusta, jos siihen on erityisen painava syy.

Pelaajan tai joukkueen toimihenkilön saadessa pelisääntöjen pelirangaistus 3:n (PR3) seuraa tästä automaattisesti 100 €:n suuruinen sakko seuralle.

Liitolla on oikeus kumota ottelussa annettu pelirangaistus (PR2 tai PR3) mikäli rangaistus on seuraus erotuomarin tekemästä sääntörikkeestä.

65 § Edustusoikeudeton tai pelioikeudeton pelaaja

Ottelussa edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa käyttänyt joukkue on määrättävä hävinneeksi sellainen ottelu, jossa edustusoikeudeton taikka pelioikeudeton pelaaja on pelannut tai merkitty ottelupöytäkirjaan.

Kyseinen joukkue on tällöin määrättävä hävinneeksi tuloksella 0–5 tai muulla liiton määräämällä tuloksella, josta edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa käyttänyt joukkue ei hyödy. Lisäksi joukkueen seuralle määrätään sakkorangaistus. Mikäli ottelussa molemmat joukkueet ovat käyttäneet edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa tai pelaajia, määrätään ottelun lopputulokseksi 0–0, eikä kumpikaan joukkue saa ottelusta pisteitä.

Ottelun lopputulosta voidaan tämän pykälän mukaisesti muuttaa vain, mikäli rike on havaittu 45 päivän kuluessa ottelusta tai kolmen arkipäivän kuluessa siitä, kun runko-, alku- tai jatkosarja tai junioreiden valtakunnallinen karsintasarja on päättynyt. Kun on kyse yksittäisestä pudotuspeli- ja karsintaotteluista tai Suomen Cupin otteluista, ottelun lopputulosta voidaan muuttaa tämän pykälän mukaisesti vain, mikäli rike on havaittu 3 arkipäivän kuluessa ottelusta.

66 § Kurinpitoasian vireille tulo ja käsittely

Kurinpitoasia voi tulla vireille erotuomariraportin, vastalauseen, rikkomuksesta tehdyn ilmoituksen tai muuten liiton tietoon tulleen perustellun syyn johdosta.

Näiden määräysten ohella noudatetaan myös kunkin sarjan sarjamääräysten rangaistusmääräyksiä.

Väärälle toimielimelle toimitetut asiakirjat on tämän toimitettava viipymättä toimivaltaiselle elimelle.

Erotuomariraportin tai rikkomusta koskevan ilmoituksen johdosta on viipymättä pyydettävä vastine asianosaiselta sekä tarvittaessa lausuma muilta, joiden kuulemista liitto pitää tarpeellisena.

Vastine- ja lausumapyynnön yhteydessä on asianomaiselle ilmoitettava, mihin mennessä, mihin määräaikaan ja miten vastine on toimitettava. Vastine ja lausuma on annettava määräaikaan mennessä uhalla, että asia voidaan ilman sitäkin ratkaista. Vastineen ja lausuman antamiselle on annettava olosuhteisiin ja asian kiireellisyyteen nähden kohtuullinen aika. Vastine ja lausuma voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä. Vastinetta tai lausumaa ei kuitenkaan pyydetä liiton toimihenkilön käsiteltävissä kurinpitoasioissa, paitsi tämän siirtäessä asian kurinpitoelimen käsiteltäväksi.

Erotuomarivaliokunnalta on pyydettävä lausunto ennen erotuomariluokituksen alentamista.

Kurinpitoelin voi myös harkintansa mukaan hankkia kurinpitoasian käsittelyssä tai asiassa muuten tarvittavia lisäselvityksiä.

Kurinpitoelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, vastalauseista, vastine-, lausuma- ja lausuntopyynnöistä, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden perusteella tehdyistä päätöksistä. Epäillyt dopingrikkomukset käsittelee Suomen antidopingasioiden kurinpitolautakunta. Liiton hallitus toimeenpanee antidopingasioiden kurinpitolautakunnan päätökset ja niiden seuraukset sellaisenaan ilman lisätoimia.

Liiton määräämä toimihenkilö käsittelee kurinpitoasiat seuraavissa asioissa:

1. luovutukset ja sarjasta sulkemiset
2. muut kuin vastalauseen johdosta käsiteltävät kilpailusääntöjen 65 § tarkoitetut rikkomukset
3. raportit pelisääntöjen pelirangaistus 3:n (PR 3) johdosta silloin, kun pelisääntöjen pelirangaistus 3:a (PR 3) automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi ei ole syytä langettaa kuin korkeintaan kahden ottelun pelikielto tai enintään kuukauden määräaikainen kilpailu- tai pelikielto.
4. muut erotuomariraportit, joista ei aiheudu rangaistusseuraamuksia tai joista ei ole syytä langettaa kuin korkeintaan kolmen ottelun pelikielto tai kuukauden määräaikainen kilpailu- tai pelikielto tai erotuomarin määräaikainen asettelukielto sekä enintään 100 € suuruinen sakko.
5. vastuujoukkueen laiminlyöntimaksut, enintään 100 € suuruinen sakko.
6. erotuomarien laiminlyöntimaksut.
7. erotuomaritehtävien asettelukielto määräajaksi.

Liiton toimihenkilö tiedottaa kurinpitoelimelle käsittelemistään kurinpitoasioista. Kurinpitoelin antaa tarkemmat ohjeet toimihenkilöiden käsiteltävistä kurinpitoasioista.  Kurinpitoelin voi harkintansa mukaan ottaa käsiteltäväkseen myös yllä mainitun kurinpitoasian.

67 § Erotuomariraportti ja otteluvalvojan raportti

Erotuomariraportti
Erotuomariraportti on ottelun erotuomarin yksin tai ottelun erotuomareiden yhdessä taikka erikseen liittoon tekemä tiedonanto ja selostus otteluun tai ottelutapahtumaan liittyvistä seikoista.

Raportti on laadittava puolueettomasti ja totuudenmukaisesti ja siinä on selostettava sekä kuvattava asia ja tapahtumat siten kuin erotuomari on asian itse tapahtumahetkellä havainnut ja ymmärtänyt. Selostuksen lisäksi raportista tulee ilmetä sen tekemisen syy (esim. sääntöjenvastaisuus) ja perustelu, mutta raporttiin ei tule sekoittaa mitään asiaan kuulumatonta, eikä raportissa ei tule ottaa kantaa mahdollisiin kurinpidollisiin seuraamuksiin. Erotuomarin ei tule muutenkaan pyrkiä raportilla ohjaamaan liiton tai kurinpitoelimen päätöksentekoa asiassa.

Erotuomarilla on velvollisuus tehdä erotuomariraportti kilpailusäännöissä ja sarjamääräyksissä sekä muissa liiton määräyksissä tai ohjeissa määrätyissä tapauksissa. Erotuomarin tulee tehdä erotuomariraportti myös muista havaitsemistaan lievää vakavammista otteluun tai ottelutapahtumaan liittyvistä puutteista, rikkeistä tai sääntöjenvastaisuuksista sekä niissä tapauksessa, joissa erotuomari katsoo raportin tekemisen tarpeelliseksi tai joita erotuomarin mielestä olisi syytä tutkia kurinpitomenettelyssä.

Raportti tulee toimittaa liittoon viimeistään ottelua seuraavana arkipäivänä. Asiavaltuus erotuomariraportin johdosta liiton tietoon tulleessa asiassa on yksinomaan liitolla. Erotuomariraportin laatimisesta on annettu tarkemmat ohjeet erotuomarikoulutusmateriaaleissa.

Otteluvalvojan raportti
Otteluvalvojalla on velvollisuus tehdä otteluvalvojan raportti erotuomariraportin tapaan.

Otteluvalvojan raportin laatimisessa noudatetaan samoja määräyksiä ja aikarajoja kuin erotuomariraportin laatimisessa. Otteluvalvojan raportin laatimisesta on annettu tarkemmat ohjeet otteluvalvojien koulutusmateriaaleissa.

68 § Ilmoitus rikkomuksesta

Ilmoitus kurinpitoelimen käsiteltäväksi kuuluvasta ottelutapahtumaan liittyvästä asiasta, josta ottelun osapuoli, pelaaja, erotuomari tai otteluvalvoja, joka katsoo oikeuttaan ottelutapahtumassa loukatun pois lukien 65 § ja 50 § mainitut asiat, haluaa kurinpitoelimen päätöksen, tulee tehdä liitolle, sen määräämälle toimihenkilölle tai kurinpitoelimelle.

Yksilöity ilmoitus rikkomuksesta tulee toimittaa vaatimuksineen sekä perusteluineen liittoon viimeistään ensimmäisenä ottelun jälkeisenä arkipäivänä. Ilmoituksen käsittelymaksu on 200 euroa, jota koskeva maksutosite tulee toimittaa liittoon ilmoituksen liitteenä.

Ottelun erotuomari ja otteluvalvoja ovat vapautetut ilmoituksen käsittelymaksusta. Mikäli rangaistusta tai lisärangaistusta ei määrätä erotuomarin tai otteluvalvojan tekemän ilmoituksen johdosta, määrätään käsittelymaksu 200 euroa erotuomarille tai otteluvalvojalle maksettavaksi jälkikäteen, jollei ilmoituksen käsittelyn aikana ole ilmennyt uutta olennaisesti ilmoitukseen perusteisiin vaikuttavaa tietoa.

Mikäli kurinpitoelin katsoo ilmoituksen kohteena olleen rikkomuksen tapahtuneeksi ja kurinpitoelin päättää sen perusteella antaa ilmoituksen kohteena olevalle rikkomukseen syyllistyneelle rangaistuksen, käsittelymaksu palautetaan. Ilmoitus tai siinä esitetyt vaatimukset eivät sido liiton tai kurinpitoelimen päätöksentekoa asiassa. Ottelun lopputulosta ei voi muuttaa 68 §:n mukaisen käsittelyn perusteella.

69 § Päätös kurinpito- ja vastalauseasioissa

Kurinpitoelimen tai toimihenkilön on lähetettävä asiassa tekemänsä langettava päätös ja vastalauseasiassa tekemänsä päätös sähköpostilla tai tavallisessa kirjeessä asianosaiselle viiden arkipäivän kuluessa sen antamisesta.

Päätöksessä on mainittava, miten siihen tyytymättömän on meneteltävä hakiessaan muutosta.

Pelaajaa koskeva päätös voidaan toimittaa asianomaisen seuran välityksellä. Liiton jäsenyhdistykselle toimitettava päätös voidaan lähettää sen liittoon ilmoittamaan osoitteeseen tai jäsenyhdistyksen puheenjohtajalle tai sihteerille.

70 § Muutoksenhaku

Sillä, jolle on määrätty rangaistus, rikkomusta koskevan 68 § mukaisen ilmoituksen tekijällä sekä vastalauseasian osapuolilla on oikeus tehdä muutoksenhaku liiton asettaman kurinpitoelimen asiaa koskevasta päätöksestä liittokokouksen valitsemalle valituslautakunnalle.

Muutoksenhaut kilpailusääntöjen nojalla tehdyistä päätöksistä, jotka koskevat muuta kuin kurinpitoasiaa tai vastalausetta, ratkaisee liittohallitus. Liittohallitukselle osoitetussa muutoksenhaussa sovelletaan tämän pykälän mukaista muutoksenhakumenettelyä.

Muutoksenhakuun tarvitaan aina jatkokäsittelylupa, kun haetaan muutosta valittamalla.

Jatkokäsittelylupa myönnetään, jos: ilmenee aihetta epäillä ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta; ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä; luvan myöntäminen on tärkeää soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa; luvan myöntämiseen on muu painava syy.

Jatkokäsittelylupaa ei tarvitse edeltävän luettelon ensimmäisen kohdan perusteella myöntää, jos muutosta haetaan vain sillä perusteella, että esitetyn näyttö on väärin arvioitu, ja ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole valituksessa esitettyjen seikkojen perusteella perusteltua aihetta epäillä.

Jos jatkokäsittelylupaa ei myönnetä, aiempi ratkaisu jää pysyväksi.

Jatkokäsittelylupahakemus ja muutoksenhaku perusteluineen käsiteltävästä asiasta riippuen on toimitettava valituslautakunnalle tai liittohallitukselle kirjallisesti viikon kuluessa tiedoksisaannista. Mikäli muutoksenhakija on pätevästä syystä ollut estynyt noudattamasta määräaikaa, valituslautakunta tai liittohallitus voi viipymättä esteen lakattua tehdystä anomuksesta myöntää enintään viikon mittaisen uuden määräajan jatkokäsittelyluvan ja muutoksenhaun tekemistä varten.

Muutoksenhausta suoritetaan 50 € suuruinen käsittelymaksu, jonka suorittamisen osoittava tosite on liitettävä muutoksenhakuasiakirjoihin. Hakemusta ei käsitellä, mikäli käsittelymaksun suoritusta osoittavaa tositetta ei ole hakemuksen liitteenä. Maksu palautetaan, mikäli muutoksenhaku menestyy. Valituslautakunnan tai liittohallituksen päätös on lopullinen.

Valituslautakunta tai liittohallitus tekee päätöksensä kirjallisen materiaalin perusteella mukaan lukien ääni- ja kuvatallenteet sekä puhelin- ja videoyhteydet.

Jäsenen erottamista koskevan asian käsittelee liittohallitus. Jäsenen erottamista koskevassa asiassa voidaan kuitenkin liiton toimintasääntöjen 19 §:n mukaisesti vedota päätöksestä seuraavan liiton valtuuston kokoukseen. Muutoksenhaun johdosta annettu päätös on annettava tiedoksi asianosaiselle sen mukaan kuin yllä on lausuttu.

71 § Täytäntöönpano ja raukeaminen

Määrätty rangaistus sekä muu liiton tekemä päätös on muutoksenhausta huolimatta täytäntöönpanokelpoinen. Liiton valituslautakunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi jo ennen asian ratkaisemista. Muun päätöksen täytäntöönpanosta päättää liittohallitus.

Rangaistus on pantava täytäntöön viivytyksettä sen tiedoksiannon jälkeen. Kilpailu- ja pelikielto on suoritettava heti ensimmäisestä tiedoksiantoa seuraavasta ottelusta lähtien.

Määräaikainen kilpailu-, toimitsija- ja pelikielto on voimassa kaikilla sarjatasoilla ja kaikissa kilpailuissa samanaikaisesti.

Lukumääräinen kilpailu- tai pelikielto on suoritettava siinä kilpailussa ja sarjassa, jossa rike on tehty, ja on voimassa niissä kilpailuissa ja sarjoissa, joihin rangaistus on määrätty.

Jos rangaistus käsittää kilpailu-, toimitsija tai pelikiellon taikka toimintakiellon ja sen määräämisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta, liittohallitus voi erityisen painavasta syystä määrätä rangaistuksen hakemuksen johdosta raukeavaksi.

72 § Vastalauseet [Protesti]

Vastalause on ottelun osapuolen tekemä ilmoitus ja vaatimus ottelutuloksen mitätöimiseksi tai muuttamiseksi sellaisen ottelussa tai otteluolosuhteissa tapahtuneen taikka edustus- tai pelioikeutta koskevasta rikkomuksesta ja sääntöjenvastaisuudesta tai sääntöjen väärästä soveltamisesta, joka on tai on saattanut vaikuttaa otteluun ja sen lopputulokseen. Erotuomarin ottelussa tekemät päätökset ovat kilpailusääntöjen 58 §:n mukaan lopullisia. Tällaisia päätöksiä vastaan tehdyt vastalauseet eivät pääsääntöisesti voi johtaa uusintaotteluun. Liitto voi kuitenkin määrätä uusintaottelun, mikäli erotuomari on tehnyt ottelussa sääntöjen vastaisen ratkaisun.

Oikeus tehdä vastalause on vain ottelun osapuolilla. Vastalause osoitetaan liitolle.

Vastalause ottelussa tapahtuneiden seikkojen johdosta on ilmoitettava erotuomarille sekä toimitsijoille viiden minuutin kuluessa ottelun päätösvihellyksestä. Vastalauseesta erotuomarin on tehtävä merkintä ottelupöytäkirjaan ennen sen hyväksymistä. Mikäli merkintä puuttuu, ei vastalausetta käsitellä.

Olosuhteista tehty vastalause on ilmoitettava erotuomarille sekä toimitsijoille ja merkittävä ottelupöytäkirjaan ennen ottelupöytäkirjan hyväksymistä. Vastalauseen tekijän on suoritettava liitolle vastalausemaksu viimeistään vastalauseen ottelupöytäkirjaan merkitsemistä seuraavana arkipäivänä. Maksu on suoritettava aina, kun vastalause on merkitty ottelupöytäkirjaan. Vastalausemaksun suuruus on 170 €, joka palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään.

Vastalausemaksu voidaan palauttaa perustellusta syystä myös silloin, kun vastalause hylätään tai jätetään käsittelemättä. Vastalausetta ei käsitellä, mikäli vastalausemaksua ei ole määräaikaan mennessä maksettu.

Ottelupöytäkirjaan merkitty vastalause perusteluineen on toimitettava kirjallisena liittoon viimeistään kolmantena ottelun jälkeisenä arkipäivänä klo 16.00 ja siihen on liitettävä tosite suoritetusta vastalausemaksusta. Myöhässä saapunutta vastalausetta ei käsitellä.

Edustusoikeutta tai pelioikeutta koskevaa vastalausetta ei tarvitse merkitä ottelupöytäkirjaan, mutta se on toimitettava liittoon viimeistään viidentenä ottelun jälkeisenä arkipäivänä klo 16.00. Vastalauseeseen on liitettävä tosite suoritetusta vastalausemaksusta. Vastalausetta ei käsitellä, mikäli vastalausemaksua ei ole määräaikaan mennessä maksettu.

Vastalauseasian käsittelyssä noudatetaan myös, mitä on sanottu kurinpitoasioiden käsittelystä.

73 § Vastalauseratkaisu

Ottelun lopputulos pysyy voimassa, kunnes asia on ratkaistu.

Liitto voi vastalauseen johdosta määrätä ottelun pelattavaksi uudelleen.

Liitto voi myös määrätä vastalauseen tehneen joukkueen voittajaksi, jolloin lopputulos on 5–0 tai muu liiton määräämä lopputulos, josta vastalauseen tehneen joukkueen vastustajajoukkue ei hyödy.

Mikäli voittaneen joukkueen vastalause hyväksytään, jää ottelun lopputulos voimaan, jollei liitto päätä muusta lopputuloksesta, joka on edullisempi vastalauseen tehneelle joukkueelle.

Liitto voi myös hyväksyä hävinneen joukkueen tai tasapelin pelanneen joukkueen vastalauseen ja jättää silti lopputuloksen voimaan.

Mikäli vastalause siitä, että joukkue on peluuttanut pelaajaa, jolla ei otteluhetkellä ole ollut edustus- tai pelioikeutta taikka että sen otteluun on osallistunut kilpailukiellon alainen toimihenkilö, hyväksytään, on joukkue määrättävä hävinneeksi.

 

© Suomen Salibandyliitto ry 1985–2021. Kaikki oikeudet pidätetään.