Kilpailusäännöt

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2024 – 30.5.2025

1.    YLEISTÄ
1§ SOVELTAMISALA
2§ MÄÄRITELMÄT
3§ SÄÄNNÖT
4§ TOIMIVALTA
5§ MAAJOUKKUETOIMINTA
6§ HENKILÖTIEDOT, MEDIAOIKEUDET JA MAINOSSOPIMUKSET
7§ MÄÄRÄAJAT
8§ ASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

2.    EETTISET ARVOT
9§ REILUN PELIN PERIAATE
10§ VASTUULLINEN TALOUDENPITO
11§ SEURAN KONKURSSI
12§ KILPAILUMANIPULAATIO
13§ LAHJUKSIEN OTTAMISEN JA UHKAAMISEN KIELTO
14§ VEDONLYÖNTIKIELTO
15§ VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS
16§ ANTIDOPINGMÄÄRÄYKSET
17§ PÄIHTEET, TUPAKKA JA MUUT VASTAAVAT AINEET

3.    KILPAILUTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN
18§ LIITON KILPAILUT
19§ SARJAMUOTO
20§ JUNIOREIDEN SARJAT JA IKÄLUOKAT
21§ JÄRJESTYS SARJASSA
22§ MITALIT
23§ VAPAAN SARJAPAIKAN TÄYTTÄMINEN
24§ SARJASTA LUOPUMISET JA SULKEMINEN SARJASTA
25§ OTTELUOHJELMA JA OTTELUSIIRROT
26§ PELIKENTÄT, SALIVUOROT JA KAUKALOT
27§ VASTUUJOUKKUEEN NIMEÄMINEN

4.    OSALLISTUMINEN KILPAILUTOIMINTAAN
28§ SEURAN JOUKKUEET
29§ SARJAPAIKAN SIIRTO
30§ ILMOITTAUTUMINEN
31§ OSANOTON PERUUTTAMINEN

5.    VIRALLISET OTTELUTAPAHTUMAT
32§ YLEISTÄ
33§ OTTELUN JÄRJESTÄMINEN
34§ TOIMITSIJAT
35§ OTTELUKOKOONPANO
36§ OTTELUPÖYTÄKIRJA
37§ TOIMIHENKILÖT
38§ VARUSTEET
39§ PELIASUT
40§ PELIAIKA
41§ OTTELUN LUOVUTUS
42§ OTTELUN KESKEYTTÄMINEN

6.    MUUT OTTELUT JA TAPAHTUMAT
43§ YSTÄVYYSOTTELUT
44§ KANSAINVÄLISET OTTELUT

7.    PELAAJAA KOSKEVAT SÄÄNNÖT
45§ PELIPASSI
46§ URHEILUVAKUUTUS
47§ EDUSTUSOIKEUS
48§ 2003-2010 SYNTYNEIDEN JUNIORIPELAAJIEN EDUSTUSOIKEUS
49§ EDUSTUSOIKEUTTA KOSKEVAT EPÄSELVYYDET
50§ PELIOIKEUS

8.    PELAAJASIIRROT
51§ OIKEUS VAIHTAA SEURAA
52§ SIIRTOAIKA
53§ SIIRTOMENETTELY
54§ KASVATTAJAKORVAUS
55§ KIRJAAMISMAKSU
56§ FARMISOPIMUKSEN TEKEMINEN
57§ FARMISOPIMUKSEN VAIKUTUKSET

9.    EROTUOMARITOIMINTA
58§ YLEISTÄ
59§ ASETTELUT
60§ EROTUOMARIN PUUTTUMINEN
61§ PALKKIOT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN

10.    KURINPITOASIAT, RIKKOMUKSET JA VASTALAUSEET
62§ KURINPITO JA RIKKOMUKSET
63§ YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ RANGAISTUKSISTA
64§ KURINPIDOLLISET SEURAAMUKSET JA RANGAISTUKSET
65§ EDUSTUSOIKEUDETON TAI PELIOIKEUDETON PELAAJA
66§ KURINPITOASIAN VIREILLE TULO JA KÄSITTELY
67§ EROTUOMARIRAPORTTI JA OTTELUVALVOJAN RAPORTTI
68§ ILMOITUS RIKKOMUKSESTA
69§ PÄÄTÖS KURINPITO- JA VASTALAUSEASIOISSA
70§ MUUTOKSENHAKU
71§ TÄYTÄNTÖÖNPANO JA RAUKEAMINEN
72§ VASTALAUSEET [PROTESTI]
73§ VASTALAUSERATKAISU


 

1. YLEISTÄ

1 § Soveltamisala

Nämä ovat Suomen Salibandyliitto ry:n kilpailusäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan Suomen Salibandyliitto ry:n ja sen jäsenyhdistysten alaisessa pelikauden 2024–25 toiminnassa 1.5.2024- 31.5.2025.

Näitä sääntöjä sekä niiden rangaistusmääräyksiä on soveltuvin osin noudatettava maajoukkuetoiminnassa ja sen toimintaan osallistuviin henkilöihin sekä Suomen Salibandyliitto ry:n jäsenyhdistysten kansainvälisessä kilpailutoiminnassa ja ystävyysotteluissa.

Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa ja kansainvälisissä pelaajasiirroissa noudatetaan ensisijaisesti IFF:n sääntöjä sekä määräyksiä ja kilpailusääntöjä siltä osin kuin IFF:n määräyksistä ei muuta johdu.

2 § Määritelmät

Näissä säännöissä tarkoitetaan liitolla Suomen Salibandyliitto ry:tä ja sen liittohallitusta, IFF:llä Kansainvälistä Salibandyliittoa, alueella liiton aluetoimintaa, sarjajärjestäjällä liiton nimeämää henkilöä tai tahoa tiettyjen sarjojen taikka yksittäisten turnausten toteuttajana ja seuralla liiton jäsenseuraa sekä joukkueella jäsenseuran joukkuetta.

Pelikausi: Pelikausi on 1.5.2024–31.5.2025

Pelipassi: Pelipassilla tarkoitetaan pelaajan, erotuomarin, toimihenkilön, valmentajan, otteluvalvojan ja toimitsijavalvojan sekä liiton välistä sopimusta siitä, että pelipassin haltijalla on näiden sääntöjen mukaisesti oikeus osallistua liiton tai sen alueen järjestämiin kilpailuihin ja, että hän sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja määräyksiä.

Edustusoikeus: Edustusoikeudella tarkoitetaan pelaajan oikeutta edustaa tiettyä seuran joukkuetta Pelioikeus: Pelioikeudella tarkoitetaan oikeutta osallistua pelaajana viralliseen otteluun.

Uusi pelaaja: Uudella pelaajalla tarkoitetaan pelaajaa, jolla ei ole kuluvalla tai edellisellä kaudella ollut edustusoikeutta missään IFF:n jäsenmaan seurassa tai joukkueessa.

Junioripelaaja: Junioripelaajia ovat 2003 ja myöhemmin syntyneet pojat/miehet sekä 2004 ja myöhemmin syntyneet tytöt/naiset.

Ottelutapahtuma: Ottelutapahtumalla tarkoitetaan ottelua ja/tai turnausta sekä aikaa, joka alkaa puoli tuntia ennen ottelun tai turnauksen alkamista ja päättyy puoli tuntia ottelun ja/tai turnauksen jälkeen. Ottelutapahtumaan sisältyy pelikentän ohella ottelun ja/tai turnaukseen liittyville joukkueille, toimitsijoille, erotuomareille sekä yleisölle tarkoitetut tilat sekä niiden välitön läheisyys.

Vapaa siirto: Vapaalla siirrolla tarkoitetaan pelaajan oikeutta 1.6.–30.6. välisenä aikana yhden kerran kaudessa siirtyä vapaasti edustamaan mitä tahansa seuraa tarvitsematta siihen muun kuin vastaanottavan seuran suostumuksen.

Kilpailumanipulaatio: Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan vilpillistä vaikuttamista ottelun tai kilpailun kulkuun tai lopputulokseen.

Sisäpiiritieto: Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan sellaista täsmällistä ja julkaisematonta tietoa, joka ei ole seuran ja/tai joukkueen ulkopuolisten tiedossa. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi kokoonpanotiedot, joukkuetaktiikat ja urheilijoiden terveystiedot.

Pääsarjat: Liiton pääsarjoja ovat miesten SM-sarja eli F-Liigan miesten sarja, naisten SM-sarja eli F- liigan naisten sarja ja miesten 1. divisioona eli InssiDivari ja naisten Divari.

Valtakunnalliset sarjat ja alueellisen pelitoiminnan sarjat : Liiton valtakunnallisia sarjoja ovat seuraavat sarjat (junioreiden ikäluokat on määritelty 20 §)

Aikuiset:
F-Liigan miesten sarja
F-Liigan naisten sarja
Inssi-Divari

Naisten Divari
Miesten Suomisarja
Naisten Suomisarja

Miesten Suomen Cup
Naisten Suomen Cup

Pojat:
P22 SM-sarja ja 1. divisioona sekä niiden jatkosarjat
P19 SM-sarja ja 1. divisioona sekä niiden jatkosarjat
P17 SM-sarja ja 1. divisioona sekä niiden alkusarjat
P16 SM-sarja ja 1. divisioonan sekä niiden alkusarjat

Tytöt:
T21 SM-sarja alku- ja jatkosarjoineen
T18 SM-sarja alku- ja jatkosarjoineen
T16 SM-sarja ja 1. divisioona sekä niiden alkusarjat

Muu pelitoiminta on alueellista sarjatoimintaa  , ellei liitto toisin määrää.

Sarjamääräykset: Liitto vahvistaa vuosittain kausi- ja sarjakohtaiset sarjamääräykset (SarjaM), joita noudatetaan sarjamääräyksissä määritellyissä sarjoissa ja kilpailuissa. Sarjamääräykset ovat ensisijaiset kaikkiin muihin kilpailutoimintaa koskeviin sääntöihin ja määräyksiin nähden. Sarjamääräyksillä voidaan määrätä kilpailusäännöistä poikkeavasti ja eri sääntöjen ollessa keskenään ristiriidassa, noudatetaan aina ensisijaisesti sarjamääräyksiä ja niiden tulkintoja.

3 § Säännöt

Liiton kilpailu- ja maajoukkuetoimintaan osallistuva sitoutuu noudattamaan näitä kilpailusääntöjä (KilpS) ja pelisääntöjä (PeliS), Liikunnan ja urheilun yhteisiä vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevia kurinpitomääräyksiä sekä urheilun eettisiä sääntöjä ja reilun pelin periaatetta.

Pääsarjoissa sekä liiton erikseen määräämissä sarjoissa noudatetaan ensisijaisesti kyseisten sarjojen sarjamääräyksiä (SarjaM). F-liigan miesten sarjassa on lisäksi käytössä erilliset videotarkistusmääräykset. Muita liiton kilpailutoiminnassa noudatettavia määräyksiä ovat alueelliset sarjamääräykset, P15-22 ja T16-21 sarjojen yhteisjoukkuemääräykset, P6-14 ja T8-14 sarjojen Pelimaailman- ja Säbäkipinäsäännöt  (PeliM, ), turvallisuusmääräykset (TurvM), toimitsijamääräykset (ToimM), Tulospalvelumääräykset (TulospM), Pelaajasiirtomääräykset (PelaajasiirtoM), erotuomaritoiminnan johtosääntö, erotuomaritoimijoiden matkustussääntö ja kansalliset pelisääntötulkinnat (PelisT).

Junioreiden P6-14 ja T8-14 -ikäluokkien toiminnassa noudatetaan ensisijaisesti kyseisten ikäluokkien Pelimaailman ja Säbäkipinän sääntöjä ohjeistuksineen sekä  toissijaisesti kilpailusääntöjä soveltuvin osin.

Soveltavan salibandyn ja seniorisarjojen kilpailutoiminnassa noudatetaan kyseisiä sarjoja koskevia liiton määräyksiä ohjeita sekä soveltuvin osin myös kilpailusääntöjä.

Karsintaotteluissa noudatetaan karsintaa koskevan ylemmän sarjan sääntöjä, määräyksiä ja maksuja, ellei liitto toisin määrää. Alueen järjestämissä kilpailuissa noudatetaan lisäksi myös sen sääntöjä ja määräyksiä.

4 § Toimivalta

Kilpailusäännöistä, sarjamääräyksistä ja niiden perusteella annetuista määräyksistä ja ohjeista päättää liittohallitus, joka vahvistaa ne vuosittain sekä valvoo niiden noudattamista. Liittohallitus tai sen määräämä toimielin voi erikseen antaa tarkempia ohjeita kilpailusääntöjen, sarjamääräysten ja niiden perusteella annettujen määräysten ja ohjeiden soveltamisesta tai tulkinnasta.

Liittohallitus tai sen asettama toimielin ratkaisee viime kädessä kysymykset eri sääntöjen, määräysten ja ohjeiden tulkinnasta sekä niiden keskinäisestä soveltamisesta.

Liittohallitus asettaa erikseen tarvittavat valiokunnat, muut toimielimet ja -henkilöt hoitamaan eri tehtäviä sekä tiedottaa niistä seuroille.

Kilpailusääntöjen mukaiset kurinpitoasiat käsittelee sekä rankaisuvaltaa käyttää liittohallituksen asettama elin tai toimihenkilö taikka sarjajärjestäjä tai sen asettama toimihenkilö ja alueen järjestämässä toiminnassa alueen toimihenkilö.  Liikunnan ja urheilun yhteisiä vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevia kurinpitomääräyksiä koskevat asiat käsittelee määräysten mukaisesti urheiluyhteisön yhteinen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunta.

Liittokokouksen valitsema valituslautakunta käsittelee ylimpänä asteena valitukset, jotka kohdistuvat kilpailusääntöjen perusteella annettuihin rangaistus- ja kurinpitopäätöksiin sekä vastalauseratkaisuihin.

5 § Maajoukkuetoiminta

Liitto päättää maajoukkuetoiminnasta. Liittohallitus tai sen valtuuttama valitsee maajoukkueiden valmentajat ja muut toimihenkilöt sekä maajoukkuetoimintaan osallistuvat pelaajat. Liittohallitus vahvistaa erikseen arvokilpailuihin osallistuvat maajoukkueeseen kuuluvat henkilöt.

Maajoukkueen toimintaan osallistuminen sekä myös viralliseen maajoukkueeseen valituksi tuleminen edellyttää aina määräaikaisen kirjallisen sopimuksen tekemistä liiton kanssa sekä sitoutumista liiton kilpailusääntöihin.

6 § Henkilötiedot, mediaoikeudet ja mainossopimukset

Liiton alaisten sarjojen ottelutapahtumia ja pelaajia koskevat henkilötiedot (tilastotiedot, pelaajien nimet) sekä kurinpitopäätökset ovat julkisia. Niitä koskevat tiedot säilytetään sekä arkistoidaan ja niitä käytetään mm. kilpailusääntöjen sekä kurinpitopäätösten toimeenpanemiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä ja niitä voidaan luovuttaa ja julkaista siten kuin EU:n tietosuoja-asetuksessa 2016/679 sekä 5.12.2018 voimaantullessa tietosuojalaissa (1050/2018) ja on määrätty. Tietoja voidaan myös käyttää mm. uutisointiin, tilastointiin, tutkimuksellisiin tarkoituksiin sekä historia- ja kulttuuriperintöaineistona sekä niiden kuvailuun.

Kaikkien liiton järjestämien sarjojen mediaoikeudet kokonaisuudessaan kuuluvat liitolle. Tässä yhteydessä mediaoikeuksilla tarkoitetaan otteluiden striimausta (kuvaamista, lähettämistä ja toistamista). Liitto sopii kaikki mediaoikeussopimukset kaikkien järjestämiensä sarjojen osalta. Seura tarvitsee aina luvan liitolta liikkuvan kuvan lähettämiseen kotiotteluistaan kaupallisessa tarkoituksessa. Lupa myönnetään enintään yhdeksi kaudeksi kerrallaan.

Mainossopimusten johtaessa päällekkäisyyteen tai ristiriitoihin noudatetaan seuraavaa täytäntöönpano järjestystä:

1. IFF:n tekemät sopimukset
2. liiton tekemät sopimukset
3. sarjajärjestäjän sopimukset
4. järjestävän seuran sopimukset
5. osallistuvien seurojen sopimukset

7 § Määräajat

Kun määräpäivä tai määräajan viimeinen päivä on arkilauantai tai pyhä-, itsenäisyys- taikka vapunpäivä tai joulu- tai juhannusaatto, saa tehtävän suorittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Tässä sanottua ei sovelleta kuitenkaan pelipassimaksuihin.

8 § Asiakirjojen toimittaminen

Asiakirjan katsotaan saapuneen liitolle silloin, kun se on liiton tai sen alueen toimistossa vastaanotettu ja niiden käytettävissä. Postitse liitolle lähetty asiakirja katsotaan liitolle annetuksi sinä päivänä, kun asiakirjan sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta on annettu liitolle.

Asiakirjan toimittaminen liitolle tapahtuu aina lähettäjän omalla vastuulla. Asiakirjan voi toimittaa liitolle sähköpostilla. Tällöin asiakirja katsotaan saapuneeksi silloin, kun se on liiton käytettävissä vastaanottolaitteessa siten, että se on tulostettavissa.

Liitto toimittaa asiakirjan tai tiedoksiannon sähköpostin tai postin välityksellä. Asiakirjasta tai tiedoksiannosta, jonka liitto on postitse tai lähetin välityksellä toimittanut asianomaiselle tai hänen osoittamalleen henkilölle, katsotaan asianomaisen saaneen tiedon viimeistään kolmantena päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on ilmoitetulla osoitteella varustettuna annettu postin kuljetettavaksi. Asiakirjalle on tehtävä merkintä päivästä, jona se on annettu postin kuljetettavaksi.

2. EETTISET ARVOT

9 § Reilun pelin periaate

Liiton kilpailutoiminnassa sovelletaan Olympiakomitean vuonna 2021 hyväksymää Reilun pelin periaatetta. Osallistuessaan liiton kilpailutoimintaan, henkilö sitoutuu noudattamaan urheilun eettisiä arvoja ja Reilun Pelin periaatteita , joita ovat toisen ihmisen kunnioitus ja yhdenvertainen kohtelu, rehellisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, demokraattisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vastuullinen kasvatus sekä kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen.

10 § Vastuullinen taloudenpito

Liiton kilpailutoimintaan osallistuva seura sitoutuu hoitamaan taloushallintonsa vastuullisesti lain ja asetusten sekä muiden säädösten ja ohjeiden mukaisesti.

Seura vastaa joukkueidensa, toimihenkilöidensä sekä pelaajiensa toiminnasta sekä siitä, että nämä sitoutuvat liiton sääntöihin sekä noudattavat liiton sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita.

11 § Seuran konkurssi

Konkurssiin asetettu seura menettää kilpailuoikeutensa liiton sarjoissa ja menettää näin kaikki sarjapaikkansa.

Konkurssipesän voidaan sallia jatkaa kilpailutoimintaa kauden loppuun, mikäli se sitoutuu hoitamaan konkurssiin asetetun seuran liittoon kohdistuvat velvoitteet ja asettaa käyvän vakuuden niiden hoitamisesta.

Muussa tapauksessa konkurssiin asetetun seuran joukkueet suljetaan liiton sarjoista heti.

Konkurssiin asetetun seuran pelaajat ovat vapaita siirtymään toiseen seuraan liiton määräysten ja siirtomenettelyn puitteissa, kuten sopimuksettomat pelaajat, tarvitsematta siihen kuitenkaan seuran tai konkurssipesän suostumusta, ellei konkurssipesä sitoudu hoitamaan seuran pelaajiin kohdistuvia velvoitteita ja aseta vakuutta niiden hoitamisesta, jolloin pelaajat ovat vapaita siirtymään kauden päätyttyä, tarvitsematta siihen vanhan seuran tai konkurssipesän suostumusta.

12 § Kilpailumanipulaatio

Varsinaisen peliajan tai ottelun lopputulokseen tai ottelun tapahtumiin ei saa vaikuttaa sopimalla ennen ottelua tai sen aikana. Kilpailutoiminnan eettinen lähtökohta on, että otteluun osallistuvat pelaajat, valmentajat, toimihenkilöt, erotuomarit, joukkueet ja seurat pyrkivät ottelussa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Pelaajan, valmentajan muun toimihenkilön tai erotuomarin on velvollisuus tiedottaa liittoa saamistaan havainnoista, joiden mukaan ottelua yritetään pelata ennakolta sovittuun lopputulokseen tai ottelutapahtumaa manipuloidaan tai yritetään manipuloida.

Pelaaja, valmentaja, muu toimihenkilö tai erotuomari, joka yrittää pelata, pelaa tai ehdottaa pelaamista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan ottelutapahtumaa tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle, määrätään kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään vuodeksi. Jos henkilön on syytä epäillä syyllistyneen tämän kohdan rikkomiseen, voidaan hänet määrätä väliaikaiseen peli- tai toimintakieltoon. Ennen päätöstä epäillylle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi.

Sisäpiiritiedon (2§) jakaminen joukkueen ulkopuoliselle rajatulle ryhmälle millä tavalla tahansa hyödyn tavoittelemiseksi on kiellettyä.

Seura, jonka joukkueen ottelun lopputuloksesta on sovittu etukäteen tai jonka ottelutapahtumaa on manipuloitu tai yritetään manipuloida, voi menettää sopimuksen kohteena olevan joukkueen osalta kilpailuoikeutensa ja sarjapaikkansa.

13 § Lahjuksien ottamisen ja uhkaamisen kielto

Se, joka lupaa, tarjoaa tai antaa lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen, määrätään lahjuksen antamisesta kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään kahdeksi vuodeksi.

Erotuomari, joka pyytää, vastaanottaa tai hyväksyy itselleen tai toiselle lahjan tai muun taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi, jolla vaikutetaan, pyritään vaikuttamaan tai joka on omiaan vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen määrätään lahjuksen ottamisesta kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään kahdeksi vuodeksi.

Se, joka väkivallalla tai muulla teolla uhkaamalla vaikuttaa tai pyrkii vaikuttamaan erotuomarin toimintaan ottelussa tai otteluun liittyen, määrätään erotuomariin kohdistuneesta uhkaamisesta kilpailu- tai toimintakieltoon vähintään kahdeksi vuodeksi.

Toistuvasti tämän pykälän mukaiseen tekoon syyllistynyt voidaan määrätä elinikäiseen kilpailu- tai toimintakieltoon.

14 § Vedonlyöntikielto

Vedonlyöminen oman joukkueen kilpailutapahtumasta on kielletty.

Joukkueen edustajat (pelaajat, toimihenkilöt, taustahenkilöt) eivät saa suoraan tai välillisesti lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman sarjatasonsa tai farmijoukkueen sarjatason kilpailutapahtumista.

Erotuomari, otteluvalvoja, tekninen valvoja tai ottelutoimitsija ei saa suoraan tai välillisesti lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin sellaisesta kilpailutapahtumasta, jossa hän on erotuomarina, otteluvalvojana, teknisenä valvojana tai ottelutoimitsijan tehtävissä.

Tämän pykälän rikkomisesta määrätään määräaikainen kilpailukielto.

15 § Vakuuttamisvelvollisuus

Mikäli pelaajan ja seuran välillä on sovittu, että pelaaja saa vuodessa tai pelikaudessa veronalaista palkkaa vähintään Laissa urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta säädetyn määrän 13.180 0 euroa luontoisetuineen, seuran on järjestettävä pelaajalle kyseisen lain mukainen eläke- ja tapaturmavakuutus.

Seuran on viimeistään 31.1. ilmoitettava liitolle seuraa edustaneiden kyseisen lain piiriin kuuluvien pelaajien lukumäärä.

Tämän pykälän määräysten laiminlyönnistä voidaan määrätä seuralle ja sen johdolle kilpailusääntöjen mukainen rangaistus.

16 § Antidopingmääräykset

Kilpailutoimintaan osallistumisen edellytyksenä on, että liitto ja sen jäsenseurat sekä pelaajat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Salibandyn Antidopingohjelmaa. Se perustuu Suomen Antidopingsäännöstöön, joka pohjautuu Maailman Antidopingsäännöstöön, sekä Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) sääntöihin. Kaikki tahot hyväksyvät, että dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää SUEKin Antidopingasioiden kurinpitolautakunta.

Kaikki liiton kilpailu- ja maajoukkuetoimintaan osallistuvat urheilijat ja pelipassin lunastaneet pelaajat ovat dopingtestauksen piirissä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella. Pelaajien, valmentajien sekä muiden toimihenkilöiden ja seuran tai liiton välisissä sopimuksissa tulee sitoutua edellä mainittuihin antidopingsäännöstöihin ja -määräyksiin. Sopimuksiin tulee kirjata velvoite toimia yhteistyössä antidopingorganisaation kanssa dopingrikkomusten selvittämisessä.

Tasoluokituksen mukaisten joukkueiden tulee pyydettäessä toimittaa SUEK:lle ja/tai IFF:lle joukkueen harjoituspaikkatiedot. Seuran velvoite on informoida Salibandyn Antidopingohjelmasta ja sen sisällöstä joukkueilleen, pelaajilleen, valmentajilleen ja muille toimihenkilöilleen, sekä tiedottaa KAMUsta (lääkeainehaku) ja ILMOsta (ilmoituspalvelu urheilurikkomuksista). Seuran tulee ylipäätään valistaa jäseniään sekä juniorien huoltajia puhtaan urheilun periaatteiden sekä antidopingsäännösten noudattamisessa.

Dopingrikkomukseen syyllistyy se:

1. jonka näytteessä on kiellettyä ainetta, tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä
2. joka käyttää tai on yrittänyt käyttää kiellettyä ainetta tai menetelmää
3. joka kieltäytyy dopingtestistä, jättää saapumatta dopingtestiin tai ei anna näytettä saatuaan kutsun testiin tai joka muuten välttelee dopingtestiä
4. joka välttelee dopingvalvontaa laiminlyömällä antidopingsäännöstöön perustuvan olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuutensa (testauspoolin urheilija)
5. joka manipuloi tai yrittää manipuloida dopingvalvontaa tai -testiä
6. jolla on hallussaan kiellettyä ainetta tai kiellettyyn menetelmään liittyvää aineistoa tai välineitä
7. joka levittää kiellettyä ainetta tai kiellettyyn menetelmään liittyvää aineistoa tai välineitä
8. joka luovuttaa tai yrittää luovuttaa mitä tahansa kiellettyä ainetta tai menetelmää urheilijalle kilpailun aikana tai kilpailun ulkopuolella
9. joka on osasyyllinen toisen dopingrikkomukseen. Osasyyllisyyttä on minkälainen tahansa rohkaiseminen, yllyttäminen, auttaminen, edistäminen, peittäminen tai muunlainen tahallinen osallisuus dopingrikkomukseen sekä tällaisen yritys
10. joka tekee yhteistyötä urheilun toimintakiellossa oleva urheilijan, hänen tukihenkilönsä tai muun säännöstön alaisen henkilön kanssa ammatillisessa tai urheiluun liittyvässä toiminnassa
11. joka pelottelee tai tekee kostotoimia dopingilmoituksen tekijää kohtaan

Rangaistuksia määrätään aina taholle, joka syyllistyy Suomen Antidopingsäännöstössä tai Kansainvälisen Salibandyliiton antidopingsäännöstössä määriteltyyn dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella. Dopingrikkomuksessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia antidopingsäännöksiä. Dopingrikkomuksen johdosta annetun kurinpitoseuraamuksen ohella myös ottelun lopputulos voidaan muuttaa. Rangaistuksen määrää Antidopingasioiden kurinpitolautakunta.

17 § Päihteet, tupakka ja muut vastaavat aineet

Liiton alaisissa ottelutapahtumissa nuuskan, tupakan sekä alkoholin ja muiden päihteiden käyttö sekä päihtyneenä esiintyminen tapahtumaan osallistuvien joukkueiden jäseniltä, erotuomareilta ja ottelutoimitsijoilta on kielletty.

Seurojen tulee huolehtia siitä, että urheiluun liittyvissä tilanteissa, kuten voitonjuhlissa ja urheilijoiden ja johdon lausunnoissa ei välitetä nuorisolle myönteistä kuvaa päihteiden tai tupakkatuotteiden käytöstä tai niiden liittymisestä urheilemiseen.

3. KILPAILUTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

18 § Liiton kilpailut

Liiton virallisia kilpailuja ovat miesten, naisten, tyttöjen ja poikien sarjat sekä miesten ja naisten Suomen Cup. Liittohallitus päättää ja vahvistaa järjestettävistä kilpailuista ja sarjoista sekä niiden osallistumismaksuista ja sarjajärjestelmistä vuosittain erikseen.

Suomen mestaruus (SM) -arvosta pelataan seuraavissa sarjoissa:
F-Liigan miesten sarja
F-Liigan naisten sarja
P22 SM-sarja
P19 SM-sarja
P17 SM-sarja
P16 SM-sarja
T21 SM-sarja
T18 SM-sarja
T16 SM-sarja

Lisäksi SM-arvosta pelataan erikseen ilmoitettavissa seniorisarjoissa ja soveltavan salibandyn sarjoissa.

19 § Sarjamuoto

Liiton sarjat pelataan turnausmuotoisina tai hybridisarjoina, ellei liittohallitus ole erikseen toisin määrännyt. Hybridisarja pitää sisällään  turnausmuotoisia sekä yksittäin pelattavia otteluita.

Yksittäisinä otteluina pelataan seuraavat sarjat:
F-Liigan miesten sarja
F-Liigan naisten sarja
Miesten Inssi-Divari
Naisten Divari
Miesten Suomisarja
Miesten 2. divisioona
P22 SM-sarja ja 1. divisioona
P19 SM-sarja ja 1. divisioona
P17 SM-sarja ja 1. divisioona
P16 SM-sarja ja 1. divisioona
T21 SM-sarja
T18 SM-sarja

Lisäksi yksittäisinä otteluina pelataan liiton erikseen määräämät sarjavaiheet ja ottelut. Miesten ja naisten Suomen Cup pelataan liiton hallituksen aina vuosittain vahvistamalla tavalla alkukierrosten osalta turnausmuotoisesti ja loppupelien osalta yksittäisinä otteluina.

P6-10 ja T8-10 -juniorit eivät pelaa kilpailumuotoista sarjaa vaan yksittäisiä turnauksia.

20 § Junioreiden sarjat ja ikäluokat

Junioreiden sarjat ja ikäluokat ovat:

Pojat:
P22-juniorit (SM-sarja ja 1. divisioona), johon kuuluvat vuosina 2003–2005 syntyneet pelaajat
P19-juniorit (SM-sarja ja 1. divisioona), johon kuuluvat vuonna 2006 syntyneet pelaajat
P18-juniorit ,johon kuuluvat vuonna 2007 syntyneet pelaajat
P17-juniorit (SM-sarja ja 1. divisioona), johon kuuluvat vuonna 2008 syntyneet pelaajat
P16-juniorit (SM-sarja ja 1. divisioona), johon kuuluvat vuonna 2009 syntyneet pelaajat
P15-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2010 syntyneet pelaajat
P14-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2011 syntyneet pelaajat
P13-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2012 syntyneet pelaajat
P12-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2013 syntyneet pelaajat
P11-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2014 syntyneet pelaajat
P10-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2015 syntyneet pelaajat
P9-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2016 syntyneet pelaajat
P8-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2017 syntyneet pelaajat
P7-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2018 syntyneet pelaajat
P6-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2019 tai myöhemmin syntyneet pelaajat

Tytöt:
T21-juniorit (SM-sarja ), johon kuuluvat vuosina 2004–2006 syntyneet pelaajat
T18-juniorit, (SM-sarja ) johon kuuluvat vuosina 2007–2008 syntyneet pelaajat
T16-juniorit, (SM-sarja ja 1. divisioona) johon kuuluvat vuosina 2009–2010 syntyneet pelaajat
T14-juniorit, johon kuuluvat vuosina 2011–2012 syntyneet pelaajat
T12-juniorit, johon kuuluvat vuosina 2013–2014 syntyneet pelaajat
T10-juniorit, johon kuuluvat vuosina 2015–2016 syntyneet pelaajat
T8-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2017 syntyneet pelaajat
T7-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2018 syntyneet pelaajat
T6-juniorit, johon kuuluvat vuonna 2019 tai myöhemmin syntyneet pelaajat myöhemmin syntyneet pelaajat

21 § Järjestys sarjassa

Joukkueiden paremmuus määräytyy saavutettujen pisteiden perusteella. Voitosta saa kaksi, tasapelistä yhden ja tappiosta nolla pistettä, ellei liitto erikseen nimetyissä sarjoissa toisin määrää.

Tasapisteissä joukkueiden paremmuuden määräävät järjestyksessä:
1. keskinäisissä otteluissa saavutetut pisteet
2. keskinäisten otteluiden maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit keskinäisissä otteluissa)
3. keskinäisissä otteluissa tehdyt maalit
4. koko sarjan maaliero (tehdyt maalit miinus päästetyt maalit)
5. koko sarjassa tehdyt maalit
6. uusintaottelu, kuitenkin vain, mikäli kyseessä on nousu, putoaminen tai mitalisijat
7. arpa.

Yksittäisinä otteluina pelattavien sarjojen järjestys sarjassa on määritelty Pääsarjamääräyksissa ja Yksittäisten otteluiden sarjamääräyksissä.

Sarjoissa voidaan käyttää pistevertailua paremmuuden selvittämiseen, mikäli näin on erikseen määrätty.

Pistevertailussa joukkueiden paremmuus ratkeaa seuraavassa järjestyksessä:

1. pisteet/ottelu
2. maaliero/ottelu
3. tehdyt maalit/ottelu
4. arpa

22 § Mitalit

F-liigan miesten ja naisten sarjoissa kolme parasta joukkuetta saavat kukin 35 kpl mitaleita, muissa SM-arvosta pelattavissa sarjoissa 30 kpl mitaleita. SM-arvosta pelattavien sarjojen ratkaisuottelun erotuomarit saavat muistomitalit.

Suomen Cupin miesten ja naisten kaksi parasta joukkuetta saavat kukin 35 kpl mitaleita. Suomen Cupin finaalien erotuomarit saavat muistomitalit.

23 § Vapaan sarjapaikan täyttäminen

Vapautuneen sarjapaikan täyttämisestä pääsarjojen osalta päättää liittohallitus, muiden sarjapaikkojen osalta päätöksen tekee liittohallitus tai muu sen osoittama toimielin.

Sarjoissa, joissa on periytyviä sarjapaikkoja, ei osallistumisen peruutusten johdosta tehdä vapaiden sarjapaikkojen täyttöjä 31.8. jälkeen.

24 § Sarjasta luopumiset ja sulkeminen sarjasta

Pääsarjoissa, miesten Suomisarjassa, valtakunnallisten turnausmuotoisten sarjojen lopputurnauksissa, kaikissa junioreiden valtakunnallisten sarjojen otteluissa yhden ottelun luovuttanut ja muissa sarjoissa useamman kuin yhden ottelun luovuttanut joukkue suljetaan sarjasta, jollei liitto toisin määrää.

Sarjasta suljetun tai luopuneen joukkueen on aloitettava pelaaminen alimmasta tai muusta liiton määräämästä alemmasta sarjasta. Mikäli joukkue suljetaan sarjasta luopumisen takia liiton pääsarjoista, miesten tai naisten Suomisarjasta, valtakunnallisten sarjojen lopputurnauksista, junioreiden valtakunnallisista sarjoista peritään seuralta luovutusmaksuna sarjan peruutusmaksun suuruinen summa ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä. Mikäli joukkue peruu osallistumisensa tai luopuu junioreiden valtakunnallisista sarjoista, joukkueella ei ole osallistumisoikeutta liiton sarjoihin kuluvalla kaudella.

Joukkueen, joka suljetaan tai luopuu sarjasta, pelaamat ottelut mitätöidään. Mikäli luopuminen tai sulkeminen tapahtuu kolmen viimeisen sarjakierroksen aikana, ne jäävät kuitenkin voimaan.

25 § Otteluohjelma ja ottelusiirrot

Liitto vahvistaa virallisten otteluiden ajankohdat ja pelipaikat. Ottelut on pelattava vahvistetun ohjelman mukaan.

Seuran hakemuksesta liitto voi siirtää joukkueen sarjaottelun, mikäli useampi kuin kaksi joukkueen pelaajaa on liiton edustustehtävissä. Seurojen on vapautettava pelaajansa maajoukkueiden käyttöön IFF:n säännösten mukaisesti.  Aikuisten maajoukkueen edustustehtävien johdosta siirretään vain liiton aikuisten sarjojen otteluita ja juniorimaajoukkueen edustustehtävien johdosta siirretään vain liiton juniorisarjojen otteluita, joihin kyseinen pelaaja ikänsä puolesta kuuluu.

Seuran hakemuksesta liitto voi siirtää joukkueen sarjaottelun myös muusta erityisestä syystä, jolloin ottelusiirtoa hakenut seura vastaa kaikista siirretyn ottelun kuluista. Sarjojen viimeisen kierroksen/turnauksen otteluita ei voida siirtää.

Ottelusiirtoa haetaan liitolta kirjallisesti viimeistään 30 päivää ennen vahvistettua ottelupäivää tai kolmen päivän kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon ottelun ajankohdasta taikka maajoukkueeseen valituista pelaajista. Hakemuksessa on oltava tarkat perustelut ottelun siirrolle ja siihen on liitettävä vastustajaseuran lausunto asiasta tai selvitys siitä, miksi lausuntoa ei ole hankittu. Hakemuksesta on maksettava 34 €:n kirjaamismaksu, ja sen maksamisesta on liitettävä tosite hakemuksen liitteeksi.

Mikäli ottelun molemmat osapuolet hakevat ottelusiirtoa kirjallisesti yhdessä, voidaan 30 päivän aikarajasta sekä kirjaamismaksusta joustaa. Evätessään ottelusiirron, on Salibandyliiton annettava sitä yhdessä hakeneille joukkueille perusteltu syy kirjallisesti siirron eväämiseen.

26 § Pelikentät, salivuorot ja kaukalot

Pelikentän on oltava liiton hyväksymä. Kentällä on käytettävä suurinta mahdollista sääntöjen mukaista kaukaloa. Liiton luvalla ottelu voidaan pelata pelisäännöissä mainituista mitoista poikkeavalla kentällä.

Liitto ja vastuujoukkue huolehtivat salivuorojen ja vastuujoukkue kaukaloiden järjestämisestä tarvittaessa sarjaturnauksiin. Yksittäisissä otteluissa kotijoukkue varaa salivuoron ja hankkii kaukalon sekä vastaa niistä aiheutuvista kustannuksista.

27 § Vastuujoukkueen nimeäminen

Liitto nimeää kuhunkin turnaukseen vastuujoukkueen. Yksittäisissä otteluissa kotijoukkue toimii vastuujoukkueena.

4. OSALLISTUMINEN KILPAILUTOIMINTAAN

28 § Seuran joukkueet

Seura voi ilmoittaa sarjaan useita joukkueita. Ne erotetaan toisistaan juoksevin roomalaisin numeroin. F-Liigan miesten sarjassa, F-Liigan naisten sarjassa, Inssi-Divarissa ja naisten Divarissa  seuralla saa olla pelikauden aikana vain yksi joukkue kussakin sarjassa mukaan lukien näiden sarjojen karsinnat. Seuralla ei saa olla joukkuetta saman pelikauden aikana sekä F-liigan miesten sarjassa, että Inssi-Divarissa mukaan lukien näiden sarjojen karsinnat. Seuralla ei saa olla joukkuetta saman pelikauden aikana F-liigan naisten sarjassa että Naisten Divarissa, mukaan lukien näiden sarjojen karsinnat.

Seuran rekisteröidystä nimestä poikkeavan joukkuenimen käyttämiseen on saatava vuosittain liiton hallituksen tai sen määräämän elimen lupa. Lupaa haetaan kunakin vuonna erikseen aina sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä. Hakemuksesta on maksettava 85 €:n kirjaamismaksu, ja sen suorittamisesta on liitettävä tosite hakemukseen. Liittohallitus voi määrätä joukkueen pelaamaan muulla kuin tämän ilmoittamalla nimellä, mikäli ilmoitettu nimi poikkeaa seuran rekisteröidystä nimestä eikä lupaa poikkeavan nimen käyttöön ole hakemuksesta myönnetty.

Joukkue voi osallistua vain yhteen sarjaan sekä lisäksi Suomen Cupiin.

Liiton kilpailuihin ilmoittautuessa, määrää seuran 1.5. rekisteröity kotipaikka sen, mihin liiton aluejaon mukaiseen sarjaan ja sarjatasoon seuran joukkue osallistuu sillä pelikaudella.

Seuran rekisteröidyn kotipaikan muuttuessa, seuralla ei ole enää seuraavalla kaudella oikeutta vanhan kotipaikan aluejaon mukaisiin tai niitä vastaaviin uuden kotipaikan aluejaon mukaisiin sarjapaikkoihin vaan, liitto määrää seuran uuden kotipaikan aluejaon mukaisen sarjapaikan ja sarjatason.

P15-22 ja T16-21 sarjojen yhteisjoukkue
P15-22 ja T16-21 sarjojen yhteisjoukkue muodostuu kahden eri seuran pelaajista ja yhteisjoukkueella voi osallistua P15-22 ja T16-21 sarjojen sarjatoimintaan.

Seurat tekevät yhteisjoukkuehakemuksen liiton lomakkeella, jonka liitto joko hyväksyy tai hylkää. Yhteisjoukkuehakemus on toimitettava viimeistään sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä liitolle. Tehdystä yhteisjoukkuehakemuksesta suoritetaan liitolle kirjaamismaksu 350 €. Hyväksytty yhteisjoukkuesopimus on voimassa yhden sarjakauden.

Tarkemmat määräykset yhteisjoukkueiden seurojen roolista ja pelaajien edustusoikeudesta annetaan P15-22 ja T16-21 sarjojen yhteisjoukkuemääräyksissä.

29 § Sarjapaikan siirto

Sarjapaikansiirtoa voi hakea sarjoihin tai sarjatasoille, joissa on periytyvät sarjapaikat.

Sarjapaikan siirrosta seuralta toiselle päättää pääsarjojen osalta liittohallitus ja muiden sarjojen osalta liittohallitus tai muu hallituksen osoittama toimielin. Liitto, liittohallitus tai sen osoittama toimielin voi harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä siirtohakemuksen.

Sarjapaikan siirtoa haetaan kirjallisesti liiton sarjapaikansiirtohakemuslomakkeella. Molempien siirtoa hakevien seurojen tulee hyväksyä hakemus. Hakemuksessa on ilmoitettava perusteltu syy sarjapaikan siirrolle sekä tiedot mukana siirtyvistä pelaajista. Miesten Suomisarjan sarjapaikansiirtoa ei hyväksytä seuralle, jolla on jo joukkue Suomisarjassa tai seuran kyseinen joukkue ei voi nousta sarjakauden päätteeksi ylemmälle tasolle näiden sääntöjen 28 § mukaan. Naisten Suomisarjan sarjapaikansiirtoa ei hyväksytä seuralle, jolla on jo joukkue naisten Suomisarjassa tai seuran kyseinen joukkue ei voi nousta sarjakauden päätteeksi ylemmälle tasolle näiden sääntöjen 28 § mukaan.

Ainoastaan siirtyvän sarjapaikan kohteena olevan joukkueen rekisteröidyt pelaajat voivat siirtyä sarjapaikan mukana. Hakemuksesta tulee ilmetä pelaajien suostumus siirtymiseensä.

Sarjapaikan siirtohakemus on tehtävä sarjaan ilmoittautumisen määräaikaan mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä on tällöin samalla myös ilmoitettava siitä, onko ilmoittautuminen voimassa, mikäli sarjapaikan siirtohakemus hylätään.

Pääsarjapaikasta on suoritettava kirjaamismaksuna 1200 €. Muusta aikuisten sarjapaikan siirrosta on suoritettava kirjaamismaksuna 500 € ja juniorisarjapaikan siirrosta 180 €. Maksun suorittamisen osoittava tosite on liitettävä hakemukseen. Hakemusta ei käsitellä, mikäli kirjaamismaksun suoritusta osoittavaa tositetta ei ole hakemuksen liitteenä. Maksu kattaa myös sarjapaikan mukana seuraavien nimettyjen pelaajien siirtymistä koskevan kirjaamismaksun.

Sarjapaikan siirron mukana siirtynyt aikuispelaaja saa pelata 31.10. asti vain ja ainoastaan siinä aikuisjoukkueessa, jonka sarjapaikan mukana hän on siirtynyt pois lukien tilanne, jossa hänet on merkitty farmisopimukseen. Sarjapaikan siirron mukana siirtyneestä pelaajasta saa tehdä uuden pelaajasiirtohakemuksen aikaisintaan 1.11.

30 § Ilmoittautuminen

Seurojen on ilmoitettava joukkueensa liiton kilpailuihin liiton ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Ilmoittautuminen tehdään liiton määräämällä tavalla liiton internetsivuilla sähköiseen ilmoittautumisjärjestelmään seuratunnuksia käyttäen. Seuran ilmoittaessa joukkueen sarjaan tulee seuran nimetä jokaiselle joukkueelle yhteyshenkilöksi vähintään 18-vuotias henkilö. Yksi henkilö voi toimia enintään viiden joukkueen yhteyshenkilönä. Jokaisella yhteyshenkilöllä tulee olla henkilökohtainen ja ainoastaan tämän henkilön käytössä oleva sähköpostiosoite.

Sarjoissa, joissa seuran joukkueen sarjataso ja – paikka periytyy edellisen kauden kilpailumenestyksen perusteella, ilmoittaudutaan kyseiselle sarjatasolle. Seura voi ilmoittautumisen yhteydessä perustellusta syystä anoa joukkueelle sarjapaikkaa alemmalta sarjatasolta kuin sillä olisi osallistumisoikeus edellisen kauden kilpailumenestyksen perusteella. Liitto, liittohallitus tai sen osoittama toimielin voi harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä anomuksen.

Mikäli joukkuetta ei ole liiton määräämällä tavalla määräpäivään mennessä ilmoitettu liiton kilpailuun, liitolla on oikeus evätä sen osallistuminen ja täyttää avoimeksi jäänyt paikka. Mikäli liitto hyväksyy ilmoittautumisen määräajan jälkeen, määrätään seuralle korotettu osallistumismaksu. Liittohallitus määrää kilpailuiden osallistumismaksut, osallistumismaksujen korotukset ja niiden eräpäivät erikseen.

Mikäli seura ei ole määräpäivään mennessä suorittanut liitolle erääntyneitä maksujaan ja/tai sakkojaan, liitolla on oikeus evätä sen ilmoittautuminen sekä osallistuminen ja täyttää avoimeksi jäänyt sarjapaikka.  Jatkosarjat ovat alkusarjojen jatketta eli samaa sarjaa. P16-22 ja T16-21 valtakunnallisten sarjojen karsintojen ja alkusarjojen jälkeiset sarjat ovat samojen sarjojen jatketta.

31 § Osanoton peruuttaminen

Seuran tulee ilmoittaa peruutuksesta liitolle kirjallisesti. Mikäli liiton kilpailuun ilmoitettu joukkue peruuttaa osallistumisensa, liitolla on oikeus periä siltä koko sarjan osallistumismaksut ja peruutusmaksu. Osanoton peruutusilmoitukset, jotka ovat tulleet sarjan alkua edeltävään maanantaihin klo 16 mennessä, käsitellään peruutuksina, myöhemmin tulleet ilmoitukset käsitellään sarjasta luopumisina.

Peruutusmaksun suuruus on:
1. F-liigoissa sekä Divareissa 4 x osallistumismaksuja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä
2. Miesten Suomisarjassa 2 x osallistumismaksu ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä
3. Naisten Suomisarjassa 1.6. mennessä tulleet peruutukset 250 € ja osallistumismaksu palautetaan, 2.6.–15.8. tulleet peruutukset 1100 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä, 15.8. jälkeen tulleet peruutukset 2200 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä
4. Miesten 2. divisioonassa 15.8. mennessä tulleet peruutukset 1500 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä. 15.8. jälkeen tulleissa peruutuksissa peruutusmaksun suuruus on 3000 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä.
5. Junioreiden valtakunnallisten sarjojen alkusarjoissa, SM-sarjoissa ja 1. divisioonissa 2000 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä
6. Valtakunnallisten turnausmuotoisten sarjojen loppusarjojen tai junioreiden pudotuspelikarsinnoista osanoton peruuttaminen 2000 €
8. P9-14 ja T10-14 juniorisarjoissa
* 15.9. mennessä tulleet peruutukset 200 € ja osallistumismaksu palautetaan
* 15.9. jälkeen tulleet peruutukset 200 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä
9. Suomen Cupissa
* 31.7. mennessä tulleet peruutukset: 200 € ja osallistumismaksu palautetaan
* 31.7. jälkeen tulleet peruutukset: 550 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä
10. Seniorisarjoissa
* 12.9. mennessä tulleet peruutukset: 200 € ja osallistumismaksu palautetaan
* 12.9. jälkeen tulleet peruutukset: 550 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä
11. muissa sarjoissa:
* 31.7. mennessä tulleet peruutukset: 200 € ja osallistumismaksu palautetaan
* 31.8. mennessä tulleet peruutukset 380 € ja osallistumismaksu palautetaan
* 31.8. jälkeen tulleet peruutukset: 550 € ja osallistumismaksu peritään täysimääräisenä

5. VIRALLISET OTTELUTAPAHTUMAT

32 § Yleistä

IFF:n, liiton tai alueen alaiset ottelut ovat virallisia otteluita. Päällekkäisyyksien sattuessa otteluiden tärkeysjärjestys on alla olevan listan mukainen:

1. IFF:n ottelu/turnaus
2. F-liiga
3. Inssi-Divari ja Naisten Divari
4. P22 SM ja T21 SM
5. Miesten Suomisarja
6. Muut junioreiden yksittäisinä otteluina pelattavat SM-sarjat ja 1. divisioonat ikäluokittain
7. Miesten 2. divisioona
8. Muut liiton turnaukset ja ottelut

Sarjajärjestäjä päättää ottelusiirroista tämän pykälän nojalla, jos yllä olevan järjestyksen mukaan alemman sarjan otteluohjelma on julkaistu ennen ylemmän sarjan runko-ohjelman julkaisua.

IFF:n ja Salibandyliiton järjestämät ottelut ja turnaukset ovat edellä tärkeysjärjestyksessä seurojen ja muiden tahojen järjestämiä otteluita ja turnauksia.

33 § Ottelun järjestäminen

Turnauksissa vastuujoukkue ja yksittäisissä otteluissa kotijoukkue vastaa ottelujärjestelyistä.

Järjestävän joukkueen on
1. vahvistettava salivaraus ja -aika liitolle kirjallisesti, jollei liitto ole tehnyt salivarausta
2. toimitettava osallistuville joukkueille ajoissa tiedot pelipaikasta, sen sijainnista ja kulkuyhteyksistä sinne
3. järjestettävä kaukalo ja maalit pelipaikalle ja sieltä pois
4. hoidettava kaukalon pystytys ja purkaminen
5. pidettävä kaukalo pelikelpoisena
6. merkittävä selvästi maalialueet, maaliviivat, maalivahtien alueet, kiistapallopisteet, keskipiste, keskiviiva ja vaihtoalueet
7. osoitettava joukkueiden pukeutumis- ja peseytymistilat
8. osoitettava erotuomareille pukeutumis- ja peseytymistilat
9. osoitettava selvästi yleisölle katsomotilat
10. pidettävä näkyvästi esillä otteluaikataulu, ottelutulokset ja sarjatilanne
11. järjestettävä vaihtoaitioihin penkit ja roska-astiat, jäähyaitioihin penkit sekä toimitsijoille pöytä ja tuolit
12. varattava toimitsijoiden käyttöön tulostaulu, sekuntikello ja sääntökirja
13. Toimitsija-alueeksi ottelussa katsotaan vaihtoalueiden välinen alue ja mikäli vaihtopenkit sijaitsevat eri puolella kenttää kuin toimitsijapöytä, katsotaan toimitsija-alueeksi kentän kummallakin puolella vaihtoalueiden kokoinen alue
14. varattava otteluun tai turnaukseen riittävästi pelipalloja
15. järjestettävä otteluihin toimitsijat ja huolehdittava toimitsijoista aiheutuvista kuluista
16. noudatettava ottelujärjestelyissä liiton turvallisuusmääräyksiä
17. suoritettava muut liiton määräämät tehtävättehtävät

34 § Toimitsijat

Vastuujoukkueen on nimettävä kuhunkin otteluun pätevät, 15 vuotta täyttäneet toimitsijat, joista vähintään yksi on suorittanut hyväksytysti liiton sähköisen ottelupöytäkirjan toimitsijakoulutuksen. Liiton sähköisen ottelupöytäkirjan toimitsijakoulutuksen käyneelle liitto myöntää sähköisen toimitsijakortin.

Erotuomarien on tarkistettava tarvittaessa toimitsijoiden toimitsijakortit ennen ottelun alkua. Peli- tai kilpailukiellossa oleva henkilö ei saa toimia toimitsijana.

Yksittäisissä otteluissa toimitsijoita on oltava vähintään kolme ja enintään viisi sekä turnausotteluissa vähintään kaksi ja enintään viisi. Ottelun kirjuri on merkittävä ottelupöytäkirjaan. Ottelupöytäkirjaan merkitsemätön henkilö ei saa olla toimitsija-alueella ottelun aikana. Liitto nimeää otteluun toimitsijavalvojan F-Liigan pudotuspeleihin ja pudotuspelikarsintoihin. Liitto nimeää otteluun toimitsijavalvojan F-liigan karsintaan, P22 SM-sarjan ja T21 SM-sarjan pudotuspeleihin, kun jäljellä on neljä joukkuetta sekä Suomen Cupiin silloin, kun jäljellä on enintään 4 joukkuetta taikka muulloinkin kun katsoo sen aiheelliseksi.

Kun toimitsija on liiton nimeämä, on kotijoukkueen suoritettava tälle kilpailusääntöjen mukainen toimitsijapalkkio sekä korvaus matkakuluista erotuomaritoimijoiden matkustussäännön mukaan.  Liitto antaa erikseen tarkemmat toimitsijamääräykset.

35 § Ottelukokoonpano

Joukkueen on tallennettava ottelukokoonpano liiton palvelusivustolla tulospalvelumääräysten mukaisesti turnausmuotoisissa otteluissa viimeistään 30 minuuttia ennen ottelun alkamisaikaa, yksittäisissä otteluissa 2 tuntia ennen ottelun alkamisaikaa.

Ottelukokoonpanoon on merkittävä:
1. toimihenkilöt
2. kunkin pelaajan suku- ja etunimi sekä pelinumero
3. joukkueen kapteeni ja maalivahdit
4. farmipelaajat
5. Y-pelaajat
6. R-pelaajat
7. alueellisissa sarjamääräyksissä määritellyt edustusoikeudetja sen toimittamisesta.

36 § Ottelupöytäkirja

Virallisissa otteluissa on täytettävä liiton  sähköinen ottelupöytäkirja. Ottelupöytäkirja on täytettävä tiedossa olevilta osiltaan myös luovutetuista otteluista. Näiden sääntöjen lisäksi ottelupöytäkirjan ylläpidossa noudatetaan liiton tulospalvelu- ja toimitsijamääräyksiä.

Ottelupöytäkirjaan merkitsemätön pelaaja ei saa pelata, eikä ottelupöytäkirjaan merkitsemätön joukkueen toimihenkilö saa osallistua otteluun. Joukkueen vaihtoaitiossa saa olla ainoastaan pöytäkirjaan merkittyjä henkilöitä. Mikäli otteluun osallistuvalla joukkueella ei ole ollut Kilpailusääntöjen 41 § mukaisesti pelaajia ottelupöytäkirjassa ja kentällä, katsotaan tällaisen joukkueen luovuttaneen ottelun niin kuin Kilpailusääntöjen 41 §:ssä on määrätty.

Mikäli toinen tai molemmat erotuomarit puuttuvat, on ottelupöytäkirjan huomautussarakkeeseen tehtävä merkintä erotuomarin puuttumisesta sekä puuttuvan erotuomarin nimi. Ottelun erotuomari on vastuussa merkinnän tekemisestä ottelupöytäkirjaan sekä hänen on myös tehtävä asiasta erotuomariraportti.. Mikäli molemmat erotuomarit puuttuvat ottelusta ovat toimitsijat vastuussa pöytäkirjamerkinnän tekemisestä.

Ottelun erotuomarit tarkastavat ja vahvistavat yhteisvastuullisesti pöytäkirjan. Erotuomarit vastaavat ja huolehtivat siitä, että ottelun voittaja tai tasatilanteessa tasapeli ja ottelun maalimäärät, lopputulos sekä pelirangaistukset on merkitty ottelupöytäkirjaan oikein.

37 § Toimihenkilöt

Joukkueen toimihenkilöiden mukaan lukien valmentajat tulee olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä. Joukkueella on oltava paikalla ottelussa 18 vuotta täyttänyt ottelupöytäkirjaan merkitty toimihenkilö. Joukkueen ottelupöytäkirjaan merkityillä valmentajalla tulee olla pääsarjan, aikuisten, nuorten tai valmentajan voimassa oleva pelipassi F-liigassa, Inssi-Divarissa, Naisten Divarissa, Suomisarjassa ja miesten 2. divisioonassa sekä P11-22 ja T12-21 – junioreiden sarjoissa. Mikäli joukkueen valmentajalla ei ole näiden sarjojen voimassa olevaa pelipassia tai valmentajapassia, voidaan seuralle määrätä sakkorangaistus.

38 § Varusteet

Virallisissa otteluissa saa käyttää vain sellaisia mailoja, mailanosia, palloja, kaukaloita, maaleja, maalivahdin kasvosuojuksia ja suojalaseja, jotka ovat kansainvälisen liiton hyväksymiä ja merkitsemiä.

Kenttäpelaajien, jotka ovat syntyneet 1.1.1999 tai myöhemmin, on käytettävä virallisissa otteluissa kansainvälisen salibandyliiton hyväksymiä ja merkitsemiä suojalaseja. Myös erotuomareille suositellaan suojalasien käyttämistä.

39 § Peliasut

Peliasujen tulee olla PeliS 401 pykälän mukaisia.

Yksittäisinä otteluina pelattavissa sarjoissa on joukkueen kenttäpelaajien asujen oltava samanlaiset ja toisesta joukkueesta erottuvat. Muissa sarjoissa asujen on oltava toisesta joukkueesta erottuvat. Kenttäpelaajat eivät saa käyttää pitkiä housuja millään sarjatasolla ja käytettäessä säärisuojia, niiden on oltava polviin ulottuvien pelisukkien alla.

Mikäli joukkueiden peliasut ovat sekoitettavissa toisiinsa, erotuomarilla on oikeus vaatia vierasjoukkuetta vaihtamaan asut selvemmin erottuviin. Pelinumeroiden tulee olla paidasta selvästi erottuvat.

Pelinumerot paidan etupuolella ovat pakolliset yksittäisinä otteluina pelattavissa sarjoissa. Muissa sarjoissa niitä suositellaan.

Mikäli pelaajan peliasu ja varusteet eivät ole sääntöjen mukaiset, erotuomarilla on oikeus estää hänen osallistumisensa peliin, kunnes pelaajan peliasu ja varusteet ovat sääntöjen mukaiset.

40 § Peliaika

Peliaika alkaa kiistapallolla tai vapaalyönnillä erotuomarin vihellyksestä. Ajanottoon liittyvissä epäselvissä tilanteissa peliajan aikana ottelun erotuomari määrää voimassa olevan peliajan kysyttyään/tarkistettuaan asiaa/n toimitsijoilta. Tähän erotuomarin päätökseen ei saa hakea muutosta. Peliaika päättyy säännöissä määrätyn ajan kuluttua loppuun.

Sarjakohtaiset peliajat ja mahdollisten jatkoaikojen pituudet määritellään sarjojen sarjajärjestelmissä ja/tai sarjamääräyksissä sekä sarjan infosivuilla.

Ottelun päättymiseen liittyvissä epäselvissä tilanteissa ottelun erotuomari päättää peliajan päättymisenajankohdan. Tähän erotuomarin päätökseen saa hakea muutosta.

Erätauon pituus on yksittäisissä otteluissa 12 minuuttia ja turnausotteluissa 2 minuuttia.  Joukkueet eivät vaihda kenttäpuolia erien välillä.

Tarkemmat määräykset peliajan mittaamisesta, alkamisesta ja päättymisestä annetaan toimitsijamääräyksissä.

41 § Ottelun luovutus

Joukkueen katsotaan luovuttaneen ottelun, mikäli joukkueella ei ole ennen peliajan alkamista merkittynä ottelupöytäkirjaan viittä kenttäpelaajaa ja sääntöjen mukaisesti pukeutunutta maalivahtia.

Joukkueen katsotaan luovuttaneen ottelun, mikäli joukkueella ei ole ennen peliajan alkamista ja viimeistään 5 minuuttia ottelun vahvistetun virallisen alkamisajankohdan jälkeen kentällä viittä kenttäpelaajaa ja sääntöjen mukaisesti pukeutunutta maalivahtia, jotka ovat merkitty ottelupöytäkirjaan. Ottelun ollessa myöhässä lasketaan edellä sanottu 5 minuuttia siitä, kun ottelun alkamiselle on olemassa edellytykset ja erotuomari on ottelun vahvistetun virallisen alkamisajankohdan jälkeen pyytänyt joukkueet kentälle. [Luovutus].

Mikäli seura etukäteen, viimeistään ottelua edeltävänä arkipäivänä klo 12 mennessä, kirjallisesti ilmoittaa liittoon, että sen joukkue tulee luovuttamaan ottelun tai, että se ei saavu lainkaan paikalle tai, että se ei tule saamaan paikalle viittä kenttäpelaajaa ja sääntöjen mukaisesti pukeutunutta maalivahtia siihen mennessä, kun ottelun alkamisajasta on kulunut viisi minuuttia ja muuten on valmius aloittaa ottelu, joukkue katsotaan niin ikään luovuttaneeksi [Ennakkoluovutus].

Liitolla on velvollisuus toimittaa tieto ennakkoluovutuksesta viivytyksettä ottelun erotuomareille sekä ottelun toiselle osapuolelle, jonka jälkeen heillä ei ole enää velvollisuutta saapua luovutuksen kohteena olevaan otteluun.

Seuran tai joukkueen luovuttaessa ottelun vastustaja katsotaan voittajaksi tuloksella 5–0 tai sellaisella liiton hallituksen tai sen osoittaman määräämällä tuloksella, josta luovuttanut joukkue ei hyödy.

Luovuttaneen joukkueen on suoritettava liitolle luovutusmaksu. Luovutuksesta on voimassa myös, mitä on sanottu kilpailusääntöjen 24 §:ssä.

Turnausmuotoisten- ja hybridisarjojen ennakkoluovutuksissa luovutusmaksu on 380 € jokaista luovutettua ottelua kohden, muissa turnausmuotoisten ja hybridisarjojen luovutuksissa 430 € jokaista luovutettua ottelua kohti. Naisten Suomisarjan ja miesten 3. divisioonan ennakkoluovutuksissa luovutusmaksu on 750 € jokaista luovutettua ottelua kohden, muissa luovutuksissa 850 € jokaista luovutettua ottelua kohti. P11/T12 ja sitä nuoremmissa ikäluokissa luovutusmaksu on enintään 350 € per turnaus. Mikäli joukkue suljetaan sarjasta valtakunnallisten turnausmuotoisten sarjojen loppusarjoista, karsintaotteluista tai junioreiden pudotuspelikarsinnoista peritään seuralta luovutusmaksuna 2000 €. Yksittäisissä otteluissa luovutusmaksun suuruus on 2500 € jokaista luovutettua ottelua kohden, josta luovuttaneen joukkueen tulee korvata luovutuksen saaneelle joukkueelle 1700 €, lisäksi luovuttaneen joukkueen tulee korvata erotuomari- ja toimitsijakulut.

Toimitsijapalkkio määräytyy 61 § mukaan.

Painavasta syystä liitto voi vapauttaa seuran tai joukkueen luovutusmaksusta tai korvauksesta osittain tai kokonaan. Ennakkoluovutustapauksessa voidaan seura tai joukkue vapauttaa korvauksesta, mikäli asiasta ei ole aiheutunut vahinkoa tai menetystä liitolle tai liitto katsoo luovutusmaksun olevan riittävä seuraamus ja korvauksen määräämisen olevan kohtuutonta kyseisessä tapauksessa.

42 § Ottelun keskeyttäminen

Erotuomarilla on velvollisuus keskeyttää ottelu, jos ottelun sääntöjen mukaiselle jatkamiselle ei hänen mielestään ole edellytyksiä. Keskeyttäessään ottelun on erotuomarin merkittävä ottelupöytäkirjaan se syy, miksi hän ei katso ottelun jatkumiselle olevan edellytyksiä sekä tehtävä asiasta erotuomariraportti liittoon. Tällöin tulokseksi tulee liiton harkinnan mukaan joko keskeytyshetkellä vallinnut tilanne tai muu liiton määräämä tulos. Liitto voi tarvittaessa määrätä keskeytetyn ottelun jatkettavaksi keskeytyshetken tilanteesta ja peliajasta niillä ottelukokoonpanoilla, jotka olivat merkitty ottelupöytäkirjaan keskeytyshetkellä. Liitto voi myös määrätä ottelun pelattavaksi uudelleen.

Turnausmuotoisissa ja hybriridisarjoissa, lukuun ottamatta P9-P10 ja T10 sarjoja, ottelu on keskeytettävä, mikäli maaliero nousee 12 maaliin. P14-P11 ja T14-T12 sarjoissa ottelu keskeytetään, jos ottelua on pelattu 30 minuuttia tai enemmän peliaikaa ja maaliero on 12 maalia tai enemmän. Ottelun lopputulokseksi jää keskeytyshetkellä vallinnut tilanne. tilanne.

6. MUUT OTTELUT JA TAPAHTUMAT

43 § Ystävyysottelut

Seurat voivat vapaasti sopia ystävyysotteluista. Kun liiton jäsenseurojen joukkueet pelaavat ystävyysottelun ja ottelun erotuomarina toimii liiton hyväksymä erotuomari, tulee molempien joukkueiden luovuttaa erotuomarille ennen ottelun alkua luettelo joukkueen pelaajista ja toimihenkilöistä. Pelaajaluetteloon on merkittävä ystävyysottelun osapuolena olevan seuran ja joukkueen nimi sekä vastuuhenkilö.

Liiton jäsenseuran sopimassa ystävyysottelussa, jonka erotuomarina toimii liiton hyväksymä erotuomari, noudatetaan liiton rangaistusmääräyksiä sekä pelisääntöjä. Liiton kurinpidollinen toimivalta ulottuu tällöin ystävyysotteluun osallistuneeseen pelaajaan, toimihenkilöön, seuraan sekä erotuomariin. Ottelun erotuomarilla sekä ottelun osapuolilla on oikeus raportoida ottelusta ja siihen liittyvistä tapahtumista liitolle.

44 § Kansainväliset ottelut

Osallistumisesta kansainväliseen pääsarjatason joukkueiden turnaukseen tulee seuran hakea IFF:n sääntöjen mukainen lupa liitolta.

Hakemus tulee toimittaa liittoon viimeistään kolme viikkoa ennen turnauksen alkua. Muuhun kansainväliseen turnaukseen osallistumisesta on ennen ottelutapahtumaa tehtävä kirjallinen ilmoitus liittoon. Hakemus/ilmoitus on tehtävä liiton lomakkeella. Osallistuvan joukkueen on ilmoitettava otteluun osallistuvien pelaajien ja toimihenkilöiden nimet, turnaus, ottelupaikka ja otteluaika sekä mahdollisuuksien mukaan vastustajajoukkue.

Kansainvälisen turnauksen järjestämisestä on ennen ottelutapahtumaa tehtävä kirjallinen ilmoitus liittoon. Ilmoitus on tehtävä liiton lomakkeella. Järjestäjän on ilmoitettava turnauksen ajankohta, paikka, osallistuvat seurat ja joukkueet.

7. PELAAJAA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

45 § Pelipassi

Jokaisella liiton tai sen alueen järjestämään kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa oleva pelipassi, joka oikeuttaa pelaamiseen asianomaisessa sarjassa. Lunastamalla pelipassin pelaaja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailusääntöjä sekä niissä mainittuja sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita. Liitto antaa tarkemmat ohjeet pelipassin lunastamisesta ja pelipassiluokituksista internet sivuillaan www.salibandy.fi.

Juniori-ikäiset pelaajat saavat pelata oman ikäluokkansa sarjatoimintaan oikeuttavalla pelipassilla myös omaa ikäluokkaa vanhempien junioreiden sarjoissa ja/tai aikuisten sarjoissa.

Jokaisella liiton toimintaan osallistuvalla luonnollisella henkilöllä on oikeus lunastaa liiton pelipassi. Pelipassi lunastetaan hyväksymällä liiton pelipassiehdot, maksamalla liiton hallituksen vahvistamat pelipassimaksut sekä kirjaamalla pelipassitiedot liitoon pelipassirekisteriin.

Pelipassi tulee voimaan heti, kun sitä koskeva maksu on oikein maksettu ja tieto maksetusta pelipassista on rekisteröitynyt liiton pelipassirekisteriin. Pelipassi on voimassa 31.7.2025 asti. Pelaajalla on velvollisuus pitää pelipassi mukanaan ottelutapahtumissa sekä esitettävä se pyydettäessä tuomarille. Pelipassin maksukuitti, josta ilmenee pelaajan nimi ja maksuaika, korvaa pelipassin, kunnes pelipassi on toimitettu pelaajalle.

Erotuomarilla on joukkueen kapteenin pyynnöstä velvollisuus tarkastaa enintään kahden otteluun osallistuvan joukkueen pelaajan pelipassin voimassaolo (pelaajan henkilöllisyys sekä hänen sisältymisensä ottelun pelaajakokoonpanoon) liiton sarjoissa (lukuun ottamatta pääsarjoja, P6-14 ja T6-14 sarjoja) ottelun aikana. Tarkastamispyyntö ja tarkastuksen tulos on aina kirjattava ottelupöytäkirjaan. Jos pelaaja ei pysty tarkastuksessa osoittamaan henkilöllisyyttään, tai hän pyrkii välttämään tarkastuksen, katsotaan se ottelupöytäkirjaan merkitsemättömän pelaajan käytöksi. Mikäli ensimmäinen tarkastuspyyntö on aiheeton, toista tarkastuspyyntöä ei enää myönnetä. Aiheeton tarkastuspyyntö tulkitaan epäurheilijamaiseksi käytökseksi, josta annetaan pelisääntöjen mukainen rangaistus.

Erotuomarilla on velvollisuus tehdä havaitsemistaan epäkohdista raportti liittoon.

Mikäli otteluun osallistuneella pelaajalla ei ole voimassa olevaa maksettua pelipassia siinä seurassa ja/tai edustusoikeutta siinä joukkueessa, jonka otteluun hän osallistuu, käsitellään tällaista pelaajaa peluuttanutta joukkuetta niin kuin Kilpailusääntöjen 65 §:ssä on määrätty.

46 § Urheiluvakuutus

Liiton pääsarjoissa pelaavilla ja kaikilla junioripelaajilla sarjatasosta riippumatta on oltava voimassa oleva urheiluvakuutus, joka kattaa salibandyssa ja sen kilpailutoiminnassa sattuneet tapaturmat. Muilla sarjatasoilla suositellaan salibandyn ja sen kilpailutoiminnan kattavaa vakuutusturvaa.

Internetin verkkopalvelusta on lunastettavissa pelipassi. Pelipassin oston yhteydessä on lunastettavissa Sporttiturva urheiluvakuutus.  Pääsarjoissa pelaavan ja junioripelaajan kohdalla pelipassin oston yhteydessä tulee sitoutua huolehtimaan vakuutusturvan voimassaolosta koko kilpailukauden ajan, mikäli Sporttiturva urheiluvakuutusta ei hankita. Tietojen oikeellisuudesta vastaa pelipassin lunastanut pelaaja ja alle 18-vuotiaan pelaajan kyseessä ollessa hänen huoltajansa.

Mikäli pääsarja- tai juniorisarjaotteluun osallistuneella pelaajalla ei ole voimassa olevaa salibandyn kattavaa urheiluvakuutusta, voidaan tällaista pelaajaa peluuttaneen joukkueen seuralle määrätä sakkorangaistus..

47 § Edustusoikeus

Jokainen seura vastaa siitä, että sen pelaajilla on edustusoikeus ja pelaaja voi edustaa kyseistä seuraa ja joukkuetta.

Edustusoikeuden olemassaolo edellyttää, että pelaaja on siirtynyt seuraan ja sen joukkueeseen kilpailusääntöjen 8 luvun pelaajasiirtomääräysten mukaisesti.

Pelaajan edustusoikeus muodostuu siihen seuraan ja joukkueeseen, johon hän on siirtynyt ilmoituksen/hakemuksen perusteella tai, jossa hän on ensimmäistä kertaa pelipassin lunastamisen jälkeen, otteluun osallistumalla edustaa.

Pelaajan edustusoikeus voi olla samanaikaisesti voimassa ainoastaan yhdessä IFF:n jäsenmaan seurassa ja joukkueessa kerrallaan, ellei liitto ja IFF ole toisin sopinut. Pelaaja saa edustaa Suomen Cupissa vain yhtä joukkuetta.

Mikäli otteluun osallistuneella tai ottelupöytäkirjaan merkityllä pelaajalla ei ole ollut Kilpailusääntöjen mukaisesti muodostunutta edustusoikeutta käsitellään tällaista pelaajaa peluuttanutta joukkuetta niin kuin Kilpailusääntöjen 65 §:ssä on määrätty.

48 § Vuonna 2010 ja aiemmin syntyneiden junioripelaajien edustusoikeus

Sen lisäksi, mitä edellä 47 §:ssä on pelaajan edustusoikeudesta sanottu, sovelletaan vuonna 2010 ja aiemmin syntyneisiin junioripelaajiin myös tämän pykälän määräyksiä sekä P15-22 ja T16-21 junioreiden yhteisjoukkuemääräyksiä. Nuorempien junioripelaajien edustusoikeudet on määritelty Pelimaailman ja Säbäkipinäsäännöissä.

Junioreiden sarjat ja ikäluokat on määritelty 20 §:ssä. P15-22 ja T16-21 sarjojen yhteisjoukkueista on säädetty 28§:ssä ja yhteisjoukkuemääräyksissä.

Junioripelaajat saavat pelata vain yhdessä seurassa ja yhdessä joukkueessa kutakin ikäluokkaa ja sarjatasoa kohden. Edustusoikeuden toisessa seurassa ja/tai joukkueessa voi saada pelaajasiirrolla.

Junioripelaaja saa saman päivän aikana pelata enintään kahdessa joukkueessa / ikäluokassa, johon hänellä on 48 §:n mukainen junioripelaajan edustusoikeus.

Tytöt saavat pelata sekä poikien että tyttöjen joukkueissa. Tytön pelatessa poikien joukkueessa sovelletaan häneen poikien peleissä poikien ikäluokkasäännöksiä, siten, että tytöt saavat olla enintään vuoden yli-ikäisiä poikien vastaavaan sarjaan. Kaksi vuotta vanhempaa tyttöä ei voida nimetä Y-pelaajaksi poikien joukkueeseen.

2010 syntyneet ja sitä vanhemmat juniorit saavat pelata oman ikäluokkansa lisäksi vanhemmissa juniori-ikäluokissa, yhdessä joukkueessa kussakin ikäluokassa sekä myös yhdessä oman sukupuolensa mukaisessa aikuisten joukkueessa jokaista sarjatasoa kohden 1.2. saakka. Tämän jälkeen pelaaja saa pelata vain yhdessä oman seuran aikuisten joukkueessa tai mikäli pelaaja on nimetty farmisopimukseen, jommassakummassa farmisopimusjoukkueessa. Pelaaja kiinnittyy siihen joukkueeseen, jossa hän pelaa ensimmäisen ottelun 1.2. jälkeen. Pelaajalla on kertaalleen mahdollisuus siirtyä alemman sarjatason aikuisjoukkueesta ylemmän sarjatason aikuisjoukkueeseen 1.2.jälkeen. Tämän jälkeen pelaaja lukittuu loppukaudeksi ylemmän sarjatason aikuisjoukkueeseen.

Mahdolliset poikkeamat edustusoikeuksiin pääsarjoissa on määritelty Pääsarjojen sarjamääräyksissä ja alueellisten sarjojen osalta alueellisissa sarjamääräyksissä.

Rajoitukset
– junioreiden valtakunnallisissa sarjoissa pelaajasta saa tehdä vain yhden seuran sisäisen siirron kauden aikana

P15-22 ja T16-21 sarjoissa pelaaminen seuran saman juniori-ikäluokan kahdessa eri joukkueessa

P15-22 ja T16-21 sarjoissa pelaaminen on mahdollista pelaajan seuransa, jonka pelipassi hänellä on, saman juniori-ikäluokan kahdessa eri joukkueessa.. Toisen joukkueista tulee pelata junioreiden valtakunnallista tai ylialueellista sarjaa ja toisen alueellista sarjaa. Pelaaja saa pelioikeuden alueellisen sarjan joukkueessa aikaisintaan kolmantena päivänä siitä, kun hän on pelannut valtakunnallista tai ylialueellista sarjaa. Pelaaja saa pelioikeuden valtakunnallisen tai ylialueellisen sarjan joukkueessa seuraavana päivänä siitä, kun hän on pelannut alueellista sarjaa.

Yli-ikäiset pelaajat
Seura voi P15-19 ja T16-18 sarjoissa tehdä kirjallisen ilmoituksen liittoon korkeintaan vuoden yli-ikäisen pelaajan [Y-pelaaja] käyttämisestä tietyssä juniorijoukkueessaan [Y-ilmoitus]. Joukkueeseen voidaan ilmoittaa saman pelikauden aikana enintään neljä yli-ikäistä pelaajaa. Kirjaamismaksu on 20 €/ilmoitus. Joukkue saa käyttää samassa ottelussa Y-pelaajista enintään kahta kenttäpelaajaa. Y-pelaajaksi ilmoitettu pelaaja saa pelata seurassaan ainoastaan ilmoitetussa juniorijoukkueessa saman pelikauden aikana. Vuonna 2010 tai aiemmin syntynyt Y-pelaaja saa lisäksi pelata yhdessä seuransa miesten 2.–6. divisioonajoukkueessa tai naisten 1.–4. divisioonajoukkueessa.

T21 sarjassa joukkueeseen saa nimetä kuusi Y-pelaajaa ja joukkue saa käyttää näitä kaikki samassa ottelussa.

Vuoden yli-ikäiset maalivahdit voivat pelata oman ikäluokan joukkueissa, ikäistään vanhemmissa ja yli-ikäisinä vuotta nuoremmissa koko kauden ajan (myös samana päivänä toisessa joukkueessa/ikäluokassa). Omassa ikäluokassaan ja vanhemmissa junioreissa he voivat pelata sekä kenttäpelaajina että maalivahteina. Vuoden yli-ikäisistä maalivahdeista ei tarvitse tehdä Y-ilmoitusta. Vuotta yli-ikäistä maalivahtia ei saa käyttää P16-19 ja T16-18 valtakunnallisissa sarjoissa.

Rajoitukset, ei saa käyttää Y-pelaajaa
– P15-19 ja T16-18-sarjoissa Y-pelaajaksi seura ei saa ilmoittaa R-pelaajaa
– P16-19 ja T16-18 valtakunnallisissa sarjoissa
– F-liigassa kuluvalla kaudella pelannutta pelaajaa ei saa nimetä Y-pelaajaksi eikä Y-pelaaja saa pelata F-liigassa

Y-ilmoitus on toimitettava liittoon 21.9. mennessä. Y-ilmoitus tulee olla toimitettu liittoon ennen kuin pelaaja pelaa ensimmäisen ottelunsa Y-pelaajana. Pelaajaa, joka ei ole pelannut kuluvalla kaudella, koskeva Y-ilmoitus voidaan tehdä missä aiheessa kautta tahansa. Y-ilmoitus tulee tehdä liiton osoittamalla lomakkeella Palvelusivustolla.

Y-ilmoitus voidaan ilmoittaa päättyneeksi 1.2. saakka. Päättämisilmoitus tehdään liiton lomakkeella. Ilmoituslomakkeeseen kirjataan sekä pelaajan että sen seuran ja joukkueen tiedot, johon pelaaja oli ilmoitettu Y-pelaajaksi. Kirjaamismaksu on 20€/ilmoitus.

Y-pelaaja oikeuden päättäminen astuu voimaan heti ilmoituksen toimittamisesta liittoon. Liitto ilmoittaa rinnakkaisedustusoikeuksien päättämisistä internet sivuillaan www.salibandy.fi. Kun Y-pelaaja siirtyy pelaajasiirron kautta, päättyy tämän pelaajan Y-pelaajaoikeus samalla ilman erillistä ilmoitusta. 

Poikkeuslupamenettely
Pelaajalle on mahdollista hakea edustusoikeutta koskevia poikkeuslupia. Edustusoikeutta koskeva poikkeuslupahakemus valtakunnallisten sarjojen osalta perusteluineen on toimitettava liittoon 21.9. mennessä. Valtakunnallisia sarjoja koskevat poikkeusluvat käsittelee Kilpailuvaliokunta. Alueellisia sarjoja koskevat poikkeusluvat on toimitettava liittoon 1.2. mennessä. Mikäli myönteinen poikkeuslupahakemus on tehty väärin perustein, liitto voi jälkikäteen evätä poikkeusluvan.

Poikkeuslupahakemuksesta suoritetaan liitolle kirjaamismaksuna 50 €. Poikkeuslupahakemus tulee tehdä liiton osoittamalla lomakkeella Palvelusivustolla ja hyväksytty poikkeuslupa on kausikohtainen.

Rinnakkaisedustusoikeus
2010 tai aiemmin syntynyt junioripelaaja voi pelata rinnakkaisedustuksella [R-pelaaja] toisessa seurassa. Y-pelaaja ja farmisopimuspelaaja ei voi saada rinnakkaisedustusoikeutta ja pelaajalla voi olla rinnakkaisedustus ainoastaan yhteen seuraan kerrallaan. Yhteisjoukkueeseen ei voi nimetä rinnakkaisedustuspelaajia, mutta yhteisjoukkueessa pelaavalle pelaajalle voi saada R-edustuksen toiseen seuraan. Ilmoitus rinnakkaisedustuksesta tehdään liiton lomakkeella ja liiton menettelyä noudattaen Palvelusivustolla. Ilmoitukseen kirjataan sekä pelaajan että molempien seurojen tiedot. Seuroilla tulee olla ilmoitusta kirjattaessa pelaajan, tai alaikäisen pelaajan holhoojan, hyväksyntä.  Molemmat seurat vahvistavat ilmoituksen sähköisesti Palvelusivustolla.

Pelaaja voi saada rinnakkaisedustusoikeuden jonkin alla mainitun vaihtoehdon mukaisesti:
1. Junioripelaaja edustamaan toisen seuran aikuisjoukkuetta, joka on eri sarjatasolla, kuin oman seuran aikuisjoukkue.

Rinnakkaisedustusoikeuden ollessa voimassa, pelaaja voi edustaa sen aikuisten joukkueen lisäksi, johon rinnakkaisedustus on myönnetty, 1.2. saakka, yhtä oman seuransa aikuisten joukkuetta, joka pelaa eri sarjatasolla kuin seura johon R-edustus on myönnetty. R-pelaaja kiinnittyy siihen joukkueeseen, jossa hän pelaa ensimmäisen ottelun 1.2. jälkeen. Jos pelaaja kiinnittyy 1.2. jälkeen alemman sarjatason aikuisjoukkueeseen, on hänellä kertaalleen mahdollisuus siirtyä R-edustusosapuolten välillä ylemmän sarjatason aikuisjoukkueeseen. Tämän jälkeen pelaaja lukittuu loppukaudeksi ylemmän sarjatason aikuisjoukkueeseen.

2. Junioripelaaja edustamaan toisen seuran saman ikäluokan joukkuetta, kun toinen joukkueista pelaa valtakunnallista tai ylialueellista sarjaa ja toinen alueellista sarjaa, jos omalla seuralla ei ole joukkuetta samassa sarjassa.

R-pelaaja saa pelioikeuden alueellisen sarjan joukkueessa aikaisintaan kolmantena päivänä siitä, kun hän on pelannut valtakunnallista tai ylialueellista sarjaa. R-pelaaja saa pelioikeuden valtakunnallisen  tai ylialueellisen sarjan joukkueessa seuraavana päivänä siitä, kun hän on pelannut alueellista sarjaa. Tällaiset R-edustukset ovat voimassa pelikauden loppuun saakka.

Yhteen juniorijoukkueeseen voidaan nimetä enintään kuusi rinnakkaisedustuspelaajaa, jotka kaikki voidaan merkitä yhden ottelun ottelukokoonpanoon.

3. Junioripelaaja edustamaan toisen seuran yhden tai useamman eri ikäluokan joukkuetta, jos omalla seuralla ei ole joukkuetta siinä ikäluokassa. Tällaisissa R-edustuksissa riittää yksi R-ilmoitus, eli ilmoitusta ei tarvitse laatia jokaiseen ikäluokkaan erikseen.  Tällaiset R-edustukset ovat voimassa pelikauden loppuun saakka.

Pelaaja saa pelata rinnakkaisedustuksella vain yhdessä joukkueessa kussakin ikäluokassa. Yhteen juniorijoukkueeseen voidaan nimetä enintään kuusi rinnakkaisedustuspelaajaa, jotka kaikki voidaan merkitä yhden ottelun ottelukokoonpanoon.

Rinnakkaisedustus voidaan ilmoittaa ajalla 6.8.–1.2. Samalla pelaajalla voi olla rinnakkaisedustusoikeus enintään kaksi kertaa kauden aikana. 21.9 mennessä tehdyistä rinnakkaisedustusoikeuden ilmoituksista suoritetaan liitolle kirjaamismaksuna 30 €. Myöhemmin toimitetuista ilmoituksista suoritetaan kirjaamismaksu, jonka suuruus määräytyy sen mukaan, mihin sarjaan ilmoitus tehdään.

Pääsarjat 130 €
Muut aikuisten sarjat 70 €
P15-22 ja T16-21 sarjat 50 €

Rinnakkaisedustus voidaan ilmoittaa päättyneeksi 1.2. saakka. Päättämisilmoitus tehdään liiton lomakkeella. Ilmoituslomakkeeseen kirjataan sekä pelaajan että sen seuran tiedot, jossa pelaajan edustusoikeus oli rinnakkaisedustusoikeutta haettaessa. Rinnakkaisedustuksen päättämisestä suoritetaan liitolle 30 € kirjaamismaksu.

Rinnakkaisedustusoikeus astuu voimaan heti ilmoituksen toimittamisesta liittoon. Liitto ilmoittaa rinnakkaisedustusoikeuksista internet -sivuillaan www.salibandy.fi.

Rinnakkaisedustuksen päättäminen astuu voimaan heti ilmoituksen toimittamisesta liittoon. Liitto ilmoittaa rinnakkaisedustusoikeuksien päättämisistä internet sivuillaan www.salibandy.fi. Kun R-pelaaja siirtyy pelaajasiirron kautta, päättyy tämän pelaajan rinnakkaisedustusoikeus samalla ilman erillistä ilmoitusta.

Mikäli kilpailukauden aikana syntyy erimielisyys seurojen välille R-pelaajan peluutuksesta, noudatetaan sen seuran kantaa, jossa pelaajalla olisi edustusoikeus ilman rinnakkaisedustusoikeutta. Rinnakkaisedustusoikeuden voimassaolo päättyy 30.4. Tällöin palautuvat pelaajaan liittyvät seuran oikeudet pelaajan pysyvän edustusoikeuden mukaiseen seuraan.

Liitolla on oikeus peruuttaa rinnakkaisedustusoikeus, jos ilmenee, että ilmoituksessa on esitetty erheellisiä tietoja. Tämän lisäksi noudatetaan liiton rangaistusseuraamuksia. Merkinnöistä ottelupöytäkirjaan on säädetty 36 § ja ToimM.

49 § Edustusoikeutta koskevat epäselvyydet

Seurat ja pelaajat sitoutuvat siihen, että seuran tai pelaajan kirjallisesti esittämästä pyynnöstä, liitolla on oikeus osapuolia sitovalla tavalla määritellä ja ratkaista, missä seurassa taikka joukkueessa pelaajan kilpailusääntöjen mukainen edustusoikeus on. Liitto voi määrätä pelaajan pelikieltoon, kunnes edustusoikeutta koskeva kysymys tai epäselvyys on ratkaistu.

Edustusoikeuden selvittämistä koskeva selvityspyyntö on tehtävä kuukauden kuluessa siitä, kun pelaajasiirto on hyväksytty. Osapuolina oleville seuroille ja pelaajalle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista.

Sen, jolla on edustusoikeuteen tai sen siirtymiseen liittyviä väitteitä, on näytettävä väitteensä toteen. Liitto tekee ratkaisunsa sille annettujen kirjallisten selvitysten perusteella.

Liitto ratkaisee liittoa ja osapuolia sitovasti ainoastaan edustusoikeutta koskevan kysymyksen. Liitto ei ratkaise osapuolten välistä muuta riitaa, eikä sellaisen riidan mahdollisella myöhemmällä lopputuloksella ole merkitystä liiton antamaan edustusoikeutta koskevaan päätökseen tai sen perusteella ryhdyttyihin toimenpiteisiin. Osapuolilla ei ole oikeutta vaatia tai saada liitolta korvausta sellaisesta vahingoista tai menetyksestä, joka niille mahdollisesti aiheutuu liiton edustusoikeutta koskevasta päätöksestä.

Liiton asiassa tekemä ratkaisu ja päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Liiton antamasta ratkaisusta peritään osapuolina olevilta seuroilta 50 € ja pelaajalta 17 €, mikäli osapuolet eivät ole ennen ratkaisun tekemistä päässeet asiasta sovintoon ja toimittaneet selvitystä siitä kirjallisesti liittoon. Maksu on maksettava ennen selityspyynnön tekemistä ja maksun suorittamista koskeva tosite on liitettävä selvityspyyntöön.

50 § Pelioikeus

Jokainen seura vastaa siitä, että sen joukkueiden pelaajilla on otteluissa pelioikeus.  Pelaajalla on pelioikeus, kun:

1. hänellä on näiden sääntöjen 47 § ja 48 § mukainen edustusoikeus
2. hänellä on voimassa oleva pelaajan pelipassi, joka oikeuttaa pelaamiseen asianomaisessa sarjassa
3. hän ei ole peli-, kilpailu- tai toimintakiellossa ja
4. hänet on merkitty ottelupöytäkirjaan

Erotuomarilla on ennen ottelua, ottelun aikana ja sen jälkeen oikeus pyytää yhden tai useamman pelaajan pelipassin ja henkilöllisyyden tarkastamista. Mikäli henkilöllisyyttä ei kyetä viimeistään välittömästi pelin jälkeen näyttämään, on asiasta tehtävä erotuomariraportti ja siihen on liitettävä tarkastettavan pelipassin numero. Pelioikeuden puuttumisesta on aina tehtävä merkintä ottelupöytäkirjaan sekä erotuomariraportti liittoon. Liitto tarkistaa pelipassin voimassaolon.

Seuralle, jonka pelaajalla ei ole esittää tarkastuksen yhteydessä voimassa olevaa pelipassia, määrätään 15 € sakko kutakin puuttuvaa pelipassia kohden.

8. PELAAJASIIRROT

51 § Oikeus vaihtaa seuraa

Uusi pelaaja on ilman rajoituksia vapaa siirtymään mihin tahansa seuraan ja joukkueeseen. Muu kuin uusi pelaaja voi siirtyä tiettyyn seuraan ja joukkueeseen siten kuin näissä säännöissä ja pelaajasiirtomääräyksissä on määrätty. Edustusoikeus seuraan ja sen joukkueeseen voi muodostua ainoastaan, jos siirtyminen on tapahtunut näiden sääntöjen ja pelaajasiirtomääräysten mukaisesti.

Seuraan ja sen joukkueeseen toisesta seurasta siirtyvästä pelaajasta on aina tehtävä pelaajasiirtohakemus liittoon kilpailusääntöjen 53 §:n mukaisesti.

Pelaajalla on oikeus vaihtaa seuraa ja siirtyä edustamaan uutta seuraa ja joukkuetta, mikäli kysymyksessä on vapaa siirto tai se seura, jossa pelaajan edustusoikeus on, antaa siihen kirjallisen suostumuksen.

Erityisen painavasta syystä liitto voi hyväksyä junioripelaajan siirron myös ilman vanhan seuran suostumusta, mikäli pelaaja ja uusi seura tekevät asiasta kirjallisen perustellun hakemuksen liittoon. Erityisen painavia syitä harkittaessa on otettava huomioon myös kohtuullisuus sekä pelaajan että vanhan seuran näkökulmista. Kohtuullisuusharkintaan vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi pelaajan ikä, osapuolten toiminta suhteessa oletettuun/luvattuun, pelaajan mahdollisuudet osallistua salibandytoimintaan sekä vanhan seuran taloudelliset ja urheilulliset edellytykset kuluvan kauden jatkamiseksi.

Seura, joka kiistää vapaan siirron, voi kirjallisella perustellulla hakemuksella saada edustusoikeutta koskevan kysymyksen liiton ratkaistavaksi 49 §:n mukaisesti. Selvityspyyntö on tehtävä kuukauden kuluessa siitä, kun siirto on hyväksytty. Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, onko asiassa pyritty sovintoon.

52 § Siirtoaika

Pelikautta koskeva siirtoaika alkaa 1.6. ja päättyy 15.1. Vapaa siirto (Ilman vanhan seuran suostumusta tehtävä pelaajasiirtohakemus) tulee tehdä 30.6. mennessä. 2015 syntyneen ja sitä nuoremman pelaajan osalta siirtoajoissa ei ole pelikaudella takarajaa. 2011–14 syntyneen pelaajan siirto voidaan hyväksyä kyseisiin sarjoihin/ikäluokkiin siirtoajan päättymisen jälkeen, mikäli siirto johtuu paikkakunnalta toiselle muuttamisesta. Vanhemmissa ikäluokissa/sarjoissa siirtoajan päättymisen jälkeen mitään samaa kautta koskevia pelaajasiirtoja ei voida enää tehdä. Mikäli pelaaja ei ole pelannut kuluneella kaudella Salibandyliiton sarjoissa, pelaajasiirto voidaan tehdä kaikissa sarjoissa siirtoajan päättymisen jälkeen kilpailukauden loppuun saakka.

53 § Siirtomenettely

Pelaajasiirto toteutetaan tekemällä pelaajasiirtohakemus liiton sähköisessä pelaajasiirtojärjestelmässä osoitteessa www.salibandy.fi erillisten pelaajasiirtomääräysten mukaan. Siirtomenettelyssä käytetään jäsenseuroille annettuja seuratunnuksia, jotka toimivat siirroissa seurojen hyväksymisen sähköisinä allekirjoituksina.

Hyväksytyssä pelaajasiirtohakemuksessa pelaajan edustusoikeus uuteen seuraan/joukkueeseen tulee voimaan 3 vuorokauden kuluttua siitä, kun kaikki hakemuksen siirtomääräysten mukaiset kohdat ovat toteutuneet (esim. siirto tehty 1.10., astuu voimaan 4.10.). Mikään pelaajasiirto ei tule voimaan ennen 10. heinäkuuta. Pelaajasiirron kirjaamismaksun maksamisen jälkeen pelaaja ei saa enää edustaa vanhaa seuraa/joukkuetta.

Jos seuran juniorijoukkue, joka ei pelaa periytyvien sarjapaikkojen sarjassa, siirtyy kokonaisuudessaan toiseen seuraan, voidaan pelaajat siirtää Joukkuesiirrolla. Joukkuesiirto tulee tehdä sarjaan ilmoittautumisen määräaikaan mennessä. Joukkuesiirrosta määrätään tarkemmin Pelaajasiirtomääräyksissä.

Mikäli pelaaja ei ole pelannut kuluneella kaudella Salibandyliiton sarjoissa, pelaajan edustusoikeus uuteen seuraan/joukkueeseen tulee voimaan välittömästi, kun kaikki hakemuksen siirtomääräysten mukaiset kohdat ovat toteutuneet 52 § mukaisesti.

2015 syntyneiden ja sitä nuorempien pelaajien osalta siirtohakemus tehdään ainoastaan, mikäli pelaaja pelipassin lunastamisen jälkeen kauden aikana vaihtaa seuraa.

Väärien tietojen antamisesta pelaajasiirtohakemuksessa voidaan määrätä rangaistus ja pelaajasiirtohakemus voidaan hylätä. Junioripelaajaa koskeva pelaajasiirtohakemus hylätään, mikäli liitolle ei ole osoitettu selvitystä kasvattajakorvauksen maksamisesta. Pelaajasiirtohakemus, joka on muuten oleellisesti puutteellinen tai epäselvä, voidaan jättää käsittelemättä.

Liitolla on oikeus evätä pelaajasiirto, jos pelaajalla tai uudella seuralla on kiistattomia taloudellisia velvoitteita hoitamatta, joko liitolle tai toiselle seuralle aiempiin pelaajasiirtoihin liittyen tai pelaajasopimuksen liittyen, taikka pelaajasiirrolle on muu kilpailusääntöjen mukainen este. Liitto voi hyväksyä pelaajasiirron ehdollisena.

Liitto ilmoittaa hyväksytyistä pelaajasiirroista internet sivuillaan www.salibandy.fi Erillistä vahvistusta ei hyväksytystä siirrosta lähetetä. Mikäli pelaajasiirtohakemus hylätään tai jätetään käsittelemättä, taikka siirto evätään, tahi siihen liitetään ehtoja, on siitä ilmoitettava viipymättä hakemuksen tehneelle seuralle.  Liitto tekee luettelon ilman vanhan seuran suostumusta haetuista hyväksytyistä siirroista viimeistään 11. heinäkuuta. Luettelo on nähtävillä liiton internetsivuilla osoitteessa www.salibandy.fi.

Mikäli liiton sähköisessä pelaajasiirtojärjestelmässä ilmenee pidempiaikainen vika tai puute, pelaajasiirroissa käytetään pelaajasiirtomääräysten mukaista korvaavaa järjestelmää.

54 § Kasvattajakorvaus

Kasvattajakorvaus maksetaan seuralle, jossa pelaajalla oli viimeksi edustusoikeus edellisellä pelikaudella (= kasvattajaseura). Mikäli siirtyvällä pelaajalla on ollut pelipassi kasvattajaseurassa ja hän pelannut kasvattajaseurassaan junioriotteluita liiton kilpailuissa, on uuden seuran suoritettava hänestä kasvattajaseuralle näistä kausista kasvattajakorvaus. Kasvattajakorvaukseen oikeuttavia kausia eivät ole pelaajan P6-12 ja T6-12 – ikävuosina pelatut kaudet. Velvollisuus koskee myös siirtoja, joihin ei vaadita vanhan seuran suostumusta.

Seuran kasvattajakorvauksen maksuvelvollisuus kasvattajaseuralle säilyy kuluvan kilpailukauden loppuun saakka. Kasvattajaseura ei voi kuitenkaan vaatia kasvattajakorvausta uudelleen, jos se on suostunut kasvattajakorvaukseen oikeuttavaan siirtoon ilman kasvattajakorvausta.

Mikäli seurat eivät ole sopineet pienemmästä kasvattajakorvauksen määrästä kasvattajakorvauksen suuruus määräytyy edellisten kilpailukausien lukumäärän mukaan seuraavasti:

Kasvattajakorvausluokka 1
F-Liigan miesten sarjaan
1. 2 kautta 500 €
2. 3 kautta tai enemmän 750 €

Kasvattajakorvausluokka 2
F-liigan naisten sarjaan, Inssi-Divariin, naisten Divariin, miesten Suomisarjaan ja P22 SM-sarjaan
1. 2 kautta 380 €
2. 3 kautta tai enemmän 500 €

Kasvattajakorvausluokka 3
Miesten 2.  divisioonaan, naisten Suomisarjaan, P22 1. divisioonaan ja T21 SM-sarjaan, P19 SM-sarjaan ja 1. divisioonaan
1. 2 kautta 130 €
2. 3 kautta tai enemmän 250 €

Mikäli pelaajasta on maksettava kasvattajakorvaus, on kasvattajakorvaus suoritettava kokonaan, ennen kuin pelaaja pelaa ensimmäisen ottelunsa uudessa seurassa tai joukkueessa jossakin kasvattajakorvausluokkaan kuuluvassa sarjassa. Suomen Cupissa pelaaminen ei muodosta kasvattajakorvauksen maksuvelvollisuutta.

Mikäli pelaaja siirtyy tai pelaa kesken kauden ylempään kasvattajakorvausluokkaan kuuluvia otteluita kuin mistä kasvattajakorvaus on alun perin maksettu, kasvattajakorvausluokkien välinen koko erotus on maksettava kasvattajaseuralle ennen kuin pelaaja pelaa ensimmäisen ottelunsa ylempään kasvattajakorvausluokkaan kuuluvalla sarjatasolla.

Kasvattajakorvausta ei ole maksettava, jos:
1. tyttöjen juniorisarjoissa vanhassa seurassa pelannut pelaaja on syntynyt vuonna 2002 tai aikaisemmin ja poikien juniorisarjoissa vanhassa seurassa pelannut pelaaja on syntynyt vuonna 2001 tai aikaisemmin
2. pelaaja on syntynyt 2012 tai on sitä nuorempi
3. vanha ja uusi seura sopivat, ettei maksua ole suoritettava
4. pelaaja siirtyy seuralta toiselle siirtyvän sarjapaikan mukana
5. kysymyksessä on uusi tai siihen rinnastettava pelaaja

Liitto voi puuttua tässä pykälässä mainittujen velvollisuuksien laiminlyönteihin vain, mikäli se seura, jonka joukkueessa pelaajalla edellisellä kaudella tai viimeksi oli edustusoikeus, tekee tästä kirjallisen ilmoituksen liittoon.

Ilmoitus on tehtävä 14 päivän kuluessa laiminlyönnin tapahtumisesta tai siitä kun laiminlyönti on havaittu.

Ilmoitus on tarkoin yksilöitävä sekä pelaajan osalta, että sen ottelun osalta, johon kyseinen pelaaja osallistui. Ilmoituksesta on maksettava 50 € tarkistusmaksu, jonka suorittamisesta on liitettävä tosite ilmoitukseen. Ilmoitusta ei käsitellä, ellei maksua ole määräaikaan mennessä maksettu.

Mikäli liitto on tällaisen ilmoituksen johdosta havainnut seuran laiminlyöneen tästä pykälästä johtuvia velvollisuuksiaan, on siitä seurauksena 170 € sakko sekä kasvattajakorvauksen korottaminen kaksinkertaiseksi. Lisäksi kasvattajarahan laiminlyöneen seuran tulee korvata vanhalle seuralle 50 €:n tarkistusmaksu.

55 § Kirjaamismaksu

Viimeistään 31.8. mennessä liittoon toimitetuista aikuisten siirtohakemuksista suoritetaan liitolle kirjaamismaksuna 45 € ja junioripelaajien siirtohakemuksista 25 €. Sarjapaikan siirron yhteydessä peritään 29 § mukaiset kirjaamismaksut. Kaikista myöhemmin kuin 31.8. toimitetuista hakemuksista peritään kirjaamismaksu, jonka suuruus määräytyy seuraavasti:

Siirrot seurojen välillä
Aikuiset Pääsarjoihin 165 €
Aikuiset muihin aikuisten sarjoihin 100 €

1.1.2025 alkaen kirjaamismaksu sellaisesta aikuispelaajasta, joka ei ole kaudella 2024-2025 pelannut 60€

Juniorit
Vuonna 2010 tai aiemmin syntyneet junioripelaajat 65 €
1.1.2025 alkaen kirjaamismaksu sellaisesta pelaajasta, joka ei ole kaudella 2024-2025 pelannut 35€
2011–14 syntyneet 30 €
1.1.2025 alkaen kirjaamismaksu sellaisesta pelaajasta, joka ei ole kaudella 2024-2025 pelannut 15€
2015 ja myöhemmin syntyneet 0 €
Joukkuesiirto 180 €

Seurojen sisäiset siirrot
Aikuiset 60 €
2003–10 syntyneet 40 €
2011–14 syntyneet 15 €
2015 ja myöhemmin syntyneet 0 €

Mikäli junioripelaajan siirtyminen johtuu muuttamisesta toiselle paikkakunnalle, liitto voi hakemuksesta myöntää vapautuksen kirjaamismaksusta.

56 § Farmisopimuksen tekeminen

Kaksi seuraa voi tehdä keskinäisen farmisopimuksen aikuisjoukkueidensa välille. Farmisopimus voi olla myös seuran sisäinen sopimus.

Farmisopimukselle on kirjallisesti haettava liiton hyväksyntä kullekin pelikaudelle erikseen. Hakemuksen voi tehdä farmisopimuksen osapuolena oleva seura. Hakemuksen on oltava liitossa viimeistään 21.9. Farmisopimuksen hyväksyttämisestä on suoritettava 750 € suuruinen kirjaamismaksu, ja sen maksamisesta on liitettävä tosite hakemukseen.

Miesten sarjojen farmisopimuksissa ainakin toisen farmisopimusjoukkueista tulee olla joko 2. divisioonan joukkue tai ylemmän sarjatason joukkue. Naisten sarjojen farmisopimuksissa ainakin toisen joukkueen tulee olla joko Suomisarjan tai ylemmän sarjatason joukkue.   Farmisopimusjoukkueet eivät saa pelata samalla sarjatasolla.

Yksi joukkue voi olla osallisena vain yhdessä farmisopimuksessa.

Osapuolet voivat vapaasti sopia farmisopimuksen kestosta, mutta liitto voi hyväksyä farmisopimuksen vain yhdelle pelikaudelle kerrallaan. Liitto tekee farmisopimuksen hyväksymistä koskevan päätöksen 21.9. mennessä.

Farmisopimus tulee voimaan heti, kun farmisopimusosapuolet ovat saaneet tiedon farmisopimuksen hyväksymisestä.

57 § Farmisopimuksen vaikutukset

Farmisopimukseen voidaan nimetä farmisopimusjoukkueiden pelaajista enintään 12 pelaajaa, joita voidaan saman kauden aikana 1.2. saakka, siirtää joukkueiden välillä ilman kirjaamismaksua. Pelaajaa, joka on peli-, kilpailu- tai toimintakiellossa jommassakummassa farmijoukkueiden sarjassa, ei voi lisätä farmisopimukseen tämän kiellon aikana.

Seuran tulee ilmoittaa liittoon kirjallisesti aina, kun farmisopimukseen lisätään pelaajia. Farmisopimuksesta ei voida poistaa pelaajia sopimuskaudella.

Farmisopimukseen nimetyn junioripelaajan junioriotteluita koskeva edustusoikeus säilyy koko farmisopimuskauden siinä seurassa ja joukkueessa, jossa se oli pelaajan tullessa nimitetyksi farmisopimukseen. Rinnakkaisedustusoikeuspelaajaa ei saa nimetä farmisopimukseen.

Jos farmisopimuspelaaja vaihtaa farmisopimuksen ulkopuoliseen joukkueeseen farmisopimuskaudella, häntä ei saa korvata uudella pelaajalla farmisopimuksessa, samoin häntä koskevat farmisopimuksen vaikutukset raukeavat.

Farmisopimuksessa nimetty pelaaja saa 1.2. jälkeen pelata vain toisessa farmisopimusjoukkueista. Pelaaja kiinnittyy siihen joukkueeseen, jossa hän pelaa ensimmäisen ottelun 1.2. jälkeen. Pelaajalla on kertaalleen mahdollisuus siirtyä alemman sarjatason farmisopimusjoukkueesta ylemmän sarjatason farmisopimusjoukkueeseen 1.2.jälkeen. Tämän jälkeen pelaaja lukittuu loppukaudeksi ylemmän sarjatason farmisopimusjoukkueeseen.

Kauden päätyttyä kunkin nimetyn pelaajan edustusoikeus palaa siihen farmisopimusjoukkueeseen, jossa se oli kauden alkaessa.

Pelaaja saa edustusoikeuden alemman sarjatason farmisopimusjoukkueessa aikaisintaan kolmantena päivänä siitä, kun hän osallistui pelaajana otteluun ylemmän sarjatason farmisopimusjoukkueessa (esim. pelaa ylemmällä tasolla 1.10., saa pelata alemmalla tasolla 4.10). Poikkeuksena edellisestä on vuonna 2001  tai sitä myöhemmin syntynyt farmisopimukseen nimetty pelaaja, joka saa edustusoikeuden alemman sarjatason farmisopimusjoukkueessa aikaisintaan seuraavana päivänä siitä, kun hän osallistui otteluun pelaajana ylemmän sarjatason farmisopimusjoukkueessa. Pelaaja saa edustusoikeuden ylemmän sarjatason farmisopimusjoukkueessa aikaisintaan seuraavana päivänä siitä, kun hän osallistui otteluun pelaajana alemman sarjatason farmisopimusjoukkueessa.

Mikäli farmisopimusjoukkueet osallistuvat Suomen Cupiin, voi farmisopimuspelaaja pelata Cupissa vain toisessa joukkueessa. Suomen Cup -ottelussa pelaajan edustusoikeuden on oltava ottelupäivänä kyseisessä joukkueessa, aiemmin tässä pykälässä sanotulla tavalla.

9. EROTUOMARITOIMINTA

58 § Yleistä

Liitto kouluttaa, hyväksyy sekä luokittelee vuosittain erotuomarit, otteluvalvojat, tekniset valvojat ja toimitsijavalvojat, joilla on oikeus toimia liiton alaisissa otteluissa.

Hyväksyttyjen erotuomareiden tulee olla vähintään 12 vuotta täyttäneitä. Erotuomarilla, otteluvalvojalla, teknisellä valvojalla ja toimitsijavalvojalla on oltava voimassa oleva erotuomarin tai pelaajan pelipassi ennen kuin hänelle voidaan asetella otteluita.

Erotuomarikorttiin oikeutetuilla liiton hyväksymillä erotuomareilla on oikeus lunastaa 45 euron hintainen liiton erotuomarivapaakortti.

Erotuomari on vastuussa toiminnastaan liittohallitukselle. Erotuomarin on noudatettava liiton sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita. Erotuomarin toiminnan tulee perustua yleisesti hyväksyttyjen eettisten periaatteiden perustalle (oikeudenmukaisuus, rehellisyys, puolueettomuus, riippumattomuus, vastuullisuus, avoimuus, suvaitsevaisuus, yhdenvertaisuus, kasvun tukeminen). Erotuomari ei ole vastuussa pelaajan, toimitsijan, katsojan tai muun ottelutapahtumaan osaa ottavan henkilön loukkaantumisesta, omaisuusvahingosta, eikä muusta yksilön, seuran, yrityksen, liiton tai muun organisaation kärsimästä vahingosta, joka on syntynyt tai voinut syntyä erotuomarin ottelutapahtumaan liittyvistä toimista tai päätöksistä tai normaalien pelinjohtamisesta aiheutuvien toimien takia.

Erotuomarin ottelussa tekemät pelitapahtumiin liittyvät ratkaisut ovat lopullisia.

Liitto hyväksyy otteluvalvojat ja tekniset valvojat, joilla on oikeus tarkkailla liiton alaisia otteluita. Otteluvalvojat toimivat otteluissa liiton edustajina, erotuomarivalmentajina ja olosuhdevalvojina. Tekniset valvojat toimivat otteluissa liiton edustajina ja olosuhdevalvojina. Otteluvalvojan ja teknisen valvojan on noudatettava liiton ohjeita.

Erotuomarien, otteluvalvojien, teknisten valvojien ja toimitsijavalvojien toimintaa ohjataan tarkemmin erotuomaritoiminnan johtosäännössä, erotuomaritoiminnan matkustusohjeessa sekä muissa Salibandyliiton ohjeissa, säännöissä ja määräyksissä.

59 § Asettelut

Liitto asettelee erotuomarit, otteluvalvojat, tekniset valvojat, mentorit ja toimitsijavalvojat alaisiinsa otteluihin. Asetteluiden käytännöt määritellään erotuomaritoiminnan johtosäännössä.

Kuhunkin otteluun asetellaan kaksi puolueetonta erotuomaria ellei sarjakohtaisesti toisin määritellä. Erotuomareille on annettava tieto tehtävästä vähintään 7 vuorokautta ennen ottelua, pudotuspeleissä ja karsintaotteluissa sekä jatkosarjavaiheen otteluissa vähintään 2 vuorokautta ennen ottelua.

Tieto tehtävästä katsotaan ajoissa tulleen erotuomarin tietoon, kun se on julkaistu liiton tai sovitun yhteistyötahon julkisella tiedotuskanavalla vähintään 7 vuorokautta ennen ottelua, välierä- ja karsintaotteluissa sekä jatkosarjavaiheen otteluissa vähintään 2 vuorokautta ennen ottelua tai määrätyssä ajassa toimitettu erotuomarille erotuomariasetteluiden sähköisessä järjestelmässä.

Otteluun ei saa asetella erotuomaria, joka on pelaavaan joukkueeseen sellaisessa suhteessa, että se on omiaan vaarantamaan hänen puolueettomuutensa. Sama vaatimus koskee sitä, jonka otteluun aseteltu erotuomari hankkii sijaisekseen. Tarkemmat tiedot erotuomareiden ja otteluvalvojien esteellisyyksistä on määritelty erotuomaritoiminnan johtosäännössä.

Mikäli nimetty erotuomari on estynyt menemästä otteluun, hän on velvollinen hankkimaan itselleen sijaisen. Sijaiseksi on pyrittävä saamaan luokitukseltaan vähintään saman tasoinen erotuomari, eikä erotuomarin vaihto saa aiheuttaa liitolle tai seuroille lisäkustannuksia.

Mikäli erotuomarille, otteluvalvojalle, tekniselle valvojalle, mentorille tai toimitsijavalvojalle aseteltu ottelu tai ottelut perutaan tai otteluita ei muusta syystä pelata, on erotuomarilla, otteluvalvojalla, teknisellä valvojalla mentorilla tai toimitsijavalvojalla oikeus täyteen palkkioon, mikäli ottelun alkamisajankohtaan on alle 1 vuorokausi . Mikäli alkamisajankohtaan on alle 2 vuorokautta, mutta yli yksi vuorokausi on oikeus 50% palkkioon. Edellä mainittu koskee myös tilanteita, joissa erotuomariasettelun muutos on tehty suoritusperusteisena johtamistoimenpiteenä, muttei niitä tilanteita, joissa pudotuspeli- tai karsintaottelusarja katkeaa sarjajärjestelmän mukaisesti.

Yksittäisen ottelun osalta sijaisen käyttöön on hankittava liiton lupa.

Liitto asettelee otteluvalvojat, tekniset valvojat, mentorit ja toimitsijavalvojat liiton alaisiin otteluihin näiden sääntöjen ja tarpeen mukaan.

60 § Erotuomarin puuttuminen

Mikäli kumpikaan otteluun nimetyistä erotuomareista ei saavu paikalle, ovat vaihtoehtoina seuraavassa järjestyksessä:

1.paikalla oleva liiton erotuomarikurssin käynyt ja vähintään yhtä korkeaa sarjatasoa tuominnut erotuomari toimii ottelussa yhdessä valitsemansa parin kanssa.

2. vastuujoukkueen toimihenkilö tai kapteeni valitsee otteluun erotuomarit, ei kuitenkaan yksittäisessä ottelussa.

Mikäli vain toinen nimetyistä erotuomareista on paikalla, hän valitsee parikseen liiton erotuomarikurssin käyneen, vähintään yhtä korkeaa sarjatasoa tuominneen erotuomarin tai tällaisen puuttuessa muun erotuomarin, joka on käynyt liiton erotuomarikurssin.

Tarvittaessa otteluun nimetty erotuomari voi toimia ottelussa yksin. Erotuomarin puuttumisesta on aina tehtävä merkintä ottelupöytäkirjaan.

61 § Palkkiot ja niiden määräytyminen

Ottelun erotuomarit ovat oikeutettuja palkkioon ja liiton erikseen erotuomareiden matkustussäännössä vahvistamiin kulukorvauksiin. Liiton asettelema toimitsija tai toimitsijavalvoja on oikeutettu palkkioon ja liiton erikseen erotuomareiden matkustussäännössä vahvistamiin kulukorvauksiin.

Yksittäisissä otteluissa kotijoukkue maksaa molempien erotuomarien palkkiot ja kulukorvaukset sekä liiton asetteleman toimitsijan tai toimitsijavalvojan palkkion ja kulukorvaukset lukuun ottamatta Pääsarjoja, joidenka palkkiot ja kulukorvaukset toteutetaan Pääsarjojen sarjamääräysten mukaisesti.

Turnausmuotoisissa otteluissa toinen pelaavista joukkueista maksaa erotuomaripalkkion toiselle ja toinen joukkue toiselle erotuomarille. Turnausmuotoisten sarjojen otteluissa liitto vastaa erotuomareiden kulukorvauksista.

Mikäli erotuomari toimii ottelussa (johon on aseteltu kaksi erotuomaria) yksin, hän on oikeutettu kaksinkertaiseen erotuomaripalkkioon kyseisestä ottelusta. Mikäli toinen joukkue ei saavu paikalle (luovutus), erotuomari on oikeutettu täyteen erotuomaripalkkioon kyseisestä ottelusta.

Mikäli turnausmuotoinen ottelu asetetaan tai siirtyy yksittäin pelattavaksi, lisätään erotuomaripalkkioon 5€ /erotuomari.

Mikäli erotuomari asetellaan otteluun yksin erotuomariksi sellaisessa sarjassa jossa normaalisti käytetään kahta erotuomaria, on erotuomaripalkkio 1,75-kertainen sarjan peruserotuomaripalkkioon verrattuna.

Palkkiot ja maksujärjestelmä:

Erotuomari- ja toimitsijapalkkiot ja kulukorvaukset maksetaan liiton sähköisen maksujärjestelmän kautta erotuomarin/toimitsijan laskutuksen perusteella. Erotuomarin/toimitsijan on annettava palkkion ja kulukorvausten maksua varten liiton toimintaohjeiden mukaiset tiedot sähköiseen maksujärjestelmään ja toimitettava verotiedot sekä muut tarvittavat tiedot liiton ohjeiden mukaisesti. Mikäli erotuomari kieltäytyy antamasta tietojaan tai antaa vääriä tietoja, hänelle ei voida maksaa palkkioita eikä kulukorvauksia, ja hän syyllistyy erotuomarin laiminlyöntiin.

Mikäli sähköisessä maksujärjestelmässä ilmenee pitkäaikainen (usean viikon kestävä) vakava puute tai vika, voidaan erotuomaripalkkiot ja kulukorvaukset poikkeuksellisesti liiton määräyksestä maksaa käteisellä ennen ottelua. Ennen ottelua maksettaessa, erotuomarin tulee antaa maksajalle asianmukaisesti täytetty kuitti erotuomaripalkkiosta ja maksajan tulee antaa erotuomarille asianmukaisesti täytetty kuitti pidätetystä ennakonpidätyksestä. Menettely on väliaikainen ja se tulee purkaa välittömästi, kun sähköisen järjestelmän vika on saatu korjattua.

F-Liigan miesten sarja
Runkosarja 260 €
Puolivälierä 260 €
Välierä ja pronssiottelu 280 €
Finaali 300 €
Karsinta 260 €

F-Liigan naisten sarja
Runkosarja 170 €
Puolivälierä 170 €
Välierä ja pronssiottelu 200 €
Finaali 210 €

Miesten Divari
Runkosarja 185 €
Karsinta 185 €

Naisten Divari
Runkosarja 105 €
Karsinta 105 €

Suomen Cup
Turnaukset 43 €
Miehet, yksittäiset 98 €
Miehet, puolivälierä ja välierä 135 €
Miehet, finaali 210 €
Miehet, aluefinaali 98 €
Naiset, yksittäiset ottelut 78 €
Naiset, puolivälierä ja välierä 120 €
Naiset, finaali 160 €
Naiset pikkufinaali 78 €
Naiset, aluefinaali 78 €

Aikuisten muut sarjat
Miehet, Suomisarja 130 €
Miehet, 2. div. 97 €
Miehet, 3. div. (3 x 15 min tehokas) 63 €
Miehet, 4.–6. div. 39 €
Naiset, Suomisarja 63 €
Naiset 2. div. (3 x 15 min tehokas) 57 €
Naiset, 2.–4. div. (3 x 15 min juokseva) 39 €
Pudotuspeli/nousukarsintaottelu +5 €/erotuomari(tehtävä)

Juniorisarjat
P22 SM-sarja (3 x 20 min tehokas) 100 €
P15-22 ja T16-21 (3 x 20 min tehokas) 78 €
P15-22 ja T16-21 (3 x 15 min tehokas) 57 €
P15-22 ja T16-21 (3 x 15 min juokseva) 39 €
T16 ja P15 valtakunnalliset (3 x 15 min juokseva) 48 €
P9-14 ja T10-14 (3 x 15 min juokseva) 29 €
P9-14 ja T10-14(2 x 15 min juokseva) 23 €
SM-sarjat pudotuspelit +5 €/erotuomari(tehtävä)

Muut sarjat
Seniorit (3 x 15 min juokseva) 39 €
Seniorit (2 x 15 min juokseva) 31 €
Erityisryhmät (3 x 15 min juokseva) 39 €
Erityisryhmät (2 x 15 min juokseva) 31 €
Senioreiden SM-sarjat pudotuspelit +5 €/erotuomari(tehtävä)

Otteluvalvoja
Pääsarjat finaaliottelu 100 €
Pääsarjat välierä- ja pronssiottelu 90 €
Pääsarjat yksittäinen ottelu 80 €
Muu yksittäinen ottelu 70 €
Turnausmuotoinen ottelu (3 x 15 min tehokas) 50 €
Turnausmuotoinen ottelu (3 x 15 min juokseva) 40 €
Turnausmuotoinen ottelu (2 x 15 min) 20 €
Suomen Cup finaaliottelu 100 €

Tekninen valvoja
F-Liigan miesten sarja 50 €

Mentorierotuomari
Mentorointiottelu 10 €

Toimitsijavalvojat
Toimitsijavalvojapalkkio (3 x 20 min) 44 €
Toimitsijavalvojapalkkio (3 x 15 min) 37 €

Erotuomareiden arkilisä:
Arkilisä  (lisätään palkkioon ja maksetaan max 1 / ottelu) 20 € / 40 €

Arkilisä edellyttää, että:
1. erotuomarin otteluun ja matkustamiseen arkipäivänä (ma-pe) käyttämä kokonaisaika on yli 6 h/10 h sekä kodin ja ottelupaikan välinen matka vähintään 50 km/100 km. 40 € suuruiseen arkilisään tulee molempien ehtojen (10 h ja 100 km) täyttyä tai

2. a) erotuomari palaa kotiin ottelupaikalta arkipäivänä (ma-pe, ei arkipyhinä) klo 02–09 ja kodin ja ottelupaikan välinen etäisyys on vähintään 50 km on erotuomari oikeutettu 20 € arkilisään.
b) erotuomari palaa kotiin ottelupaikalta arkipäivänä (ma-pe, ei arkipyhinä) klo 09–12 ja kodin ja ottelupaikan välinen etäisyys on vähintään 100 km on erotuomari oikeutettu 40 € arkilisään.

10. KURINPITOASIAT, RIKKOMUKSET JA VASTALAUSEET

62 § Kurinpito ja rikkomukset

Liitto voi määrätä rangaistuksen sille, joka tahallaan tai tuottamuksellisesti:
1. rikkoo IFF:n sääntöjä, näitä kilpailusääntöjä tai liiton muita sääntöjä, sarjajärjestäjän sääntöjä tai edellä mainittujen sääntöjen nojalla annettuja määräyksiä, ohjeita tai päätöksiä taikka dopingmääräyksiä.

2. harhauttaa tai yrittää harhauttaa julkisia viranomaisia, IFF:n, liiton tai niiden asettamia toimielimiä.

3. kilpailun kestäessä, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin liiton tai sen jäsenen järjestämässä toiminnassa käyttäytyy vaarallisesti, epäasiallisesti, epäurheilijamaisesti, rasistisesti, lainvastaisesti tai liiton tai sen jäsenen järjestämässä toiminnassa syyllistyy seksuaaliseen häirintään tai sukupuolista suuntautuneisuutta koskevaan loukkaamiseen.

4. kilpailun kestäessä tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta puuttuu erotuomariston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy erotuomariston uhkaamiseen tai uhkaavaan käytökseen erotuomaristoa kohtaan. Rangaistusta koventavana pidetään, kun teko kohdistuu erotuomariin.

5. jättää viranomaisilmoitukset tai toiminnan ja urheilijan verotukseen taikka urheilijan vakuuttamiseen liittyvät velvoitteet hoitamatta.

6. rikkoo liiton kanssa tekemäänsä sopimusta.

Mikäli henkilön tai yhteisön epäillään syyllistyneen liikunnan tai urheilun parissa tai niihin kiinteästi liittyvässä toiminnassa vakavana pidettävään epäasialliseen käytökseen tai eettiseen rikkomukseen, jonka kohteena on yksi tai useampi henkilö, käsitellään asia urheiluyhteisön yhteisessä eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnassa. Tällöin noudatetaan Liikunnan ja urheilun yhteisiä vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevia kurinpitomääräyksiä.

63 § Yleisiä määräyksiä rangaistuksista

Sakko voidaan määrätä ainoastaan seuralle. Se on maksettava kuukauden kuluessa tiedoksisaannista uhalla, että seura voidaan sulkea kilpailutoiminnasta.

Liitto voi määrätä rikkomukseen syyllistyneen seuran /joukkueen korvaamaan aiheuttamansa taloudelliset menetykset.

Pelikielto käsittää kiellon osallistua ottelutapahtumaan joukkueen pelaajana tai toimihenkilönä. Pelikiellossa oleva henkilö ei ottelutapahtuman aikana saa oleskella joukkueille, ottelun toimitsijoille tai erotuomareille varatuissa tiloissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kiellossa oleva henkilö saa oleskella vain yleisölle tarkoitetuissa tiloissa. Ottelussa, jossa pelaaja tai toimihenkilö on pelikiellossa, hänellä ei ole oikeutta toimia toimitsijana.

Toimitsijakielto käsittää kiellon osallistua ottelutapahtumaan seuran tai joukkueen edustajana tai toimihenkilönä sekä kiellon toimia erotuomarina tai toimitsijana liiton tai IFF:n alaisissa otteluissa. Toimitsijakiellossa oleva henkilö ei ottelutapahtuman aikana saa oleskella joukkueille, ottelun toimitsijoille tai erotuomareille varatuissa tiloissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kiellossa oleva henkilö saa oleskella vain yleisölle tarkoitetuissa tiloissa.  Mikäli toimitsijakiellon saanut henkilö pelaa itse jossain muussa sarjassa kuin siinä missä on saanut toimitsijakiellon, saa hän pelata omassa joukkueessaan toimitsijakiellon ollessa voimassa.

Kilpailukielto käsittää sekä pelikiellon että toimitsijakiellon. Kilpailukielto on voimassa kaikissa sarjoissa, kunnes rangaistus on suoritettu.

Toimintakielto käsittää kilpailukiellon lisäksi kiellon edustaa liiton jäsenseuraa ja sen joukkuetta sekä kiellon osallistua seuran järjestämiin kilpailuihin, kiellon toimia valmentajana palkkaa tai korvausta vastaan, kiellon valmentaa pelipassin omaavia pelaajia sekä kiellon toimia liiton alaisten seurojen hallintotehtävissä.

Elinikäinen toiminta-, kilpailu- tai toimitsijakielto voidaan määrätä vain erittäin painavista syistä tai lahjusrikkomuksesta.

Valvontavastuu peli-, toimitsija-, kilpailu- ja toimintakiellon noudattamisesta on rangaistun seuralla. Säännön rikkominen johtaa lisärangaistuksiin.

Erotuomarin asettelukielto käsittää kiellon osallistua ottelutapahtumaan erotuomarina ja otteluvalvojana liiton tai IFF:n alaisissa otteluissa.

64 § Kurinpidolliset seuraamukset ja rangaistukset

Jäsenyydestä erottamisesta säädetään liiton toimintasääntöjen 19 §:ssä. Muita rangaistuslajeja ovat:
1. varoitus
2. sakko
3. pelikielto lukumääräisesti tai määräajaksi
4.toimitsijakielto määräajaksi tai eliniäksi
5.kilpailukielto määräajaksi tai eliniäksi
6.vastuujoukkueen laiminlyöntimaksu
7. erotuomarin laiminlyöntimaksu
8.erotuomarioikeuksien epääminen määräajaksi
9.erotuomaritehtävien asettelukielto määräajaksi
10. erotuomariluokituksen alentaminen
11.ottelun mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen
12.joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelun liiton määräämällä tuloksella, josta rikkonut joukkue ei hyödy
13.pisteiden vähentäminen joukkueelta
14. joukkueen sulkeminen kilpailusta
15. sarjapaikan menetys
16. toimintakielto määräajaksi tai eliniäksi

Erotuomarin poissaolosta sekä kilpailusääntöjen 36 §:ssä paikalla olevalle erotuomarille asetetun velvollisuuden huolehtia erotuomarin puuttumista koskeva merkintä ottelupöytäkirjaan, laiminlyönnistä on aina seuraamuksena erotuomarin laiminlyöntimaksu. Erotuomarille 36 § määrättyjen ottelupöytäkirjan tarkastamista koskevien velvoitteiden laiminlyönnistä sekä erotuomarin pelipassin puuttumisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu ja/tai mahdollisesti muita liiton määrittelemiä seuraamuksia. Poissaolon johdosta ei erikseen pyydetä selvitystä.

Erotuomarin laiminlyöntimaksun suuruus on 50 €. Liitto voi kirjallisen hakemuksen johdosta vapauttaa erotuomarin laiminlyöntimaksusta, jos siihen on erityisen painava syy. Pelaajan tai joukkueen toimihenkilön saadessa pelisääntöjen 614 sääntökohdan 3), 4), 6), 10), 11), 12), 13) tai 14) perusteella pelirangaistuksen, tai pelirangaistus tuomitaan näiden sääntökohtien mukaisesti ilmoituksen rikkomuksesta perusteella,  seuraa tästä peli-, toimitsija ja toimintakiellon lisäksi automaattisesti 100 €:n suuruinen sakko seuralle.

Liitolla on oikeus kumota ottelussa annettu pelirangaistus mikäli rangaistus on seuraus erotuomarin tekemästä pelisääntörikkeestä.

65 § Edustusoikeudeton tai pelioikeudeton pelaaja

Ottelussa edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa käyttänyt joukkue on määrättävä hävinneeksi sellainen ottelu, jossa edustusoikeudeton taikka pelioikeudeton pelaaja on pelannut tai merkitty ottelupöytäkirjaan.

Jos pelaajan pelioikeudettomuus johtuu ainoastaan siitä, että pelaaja ei ole merkitty ottelun pöytäkirjaan, ei ottelun lopputulosta muuteta eikä sakkoa määrätä.

Kyseinen joukkue on tällöin määrättävä hävinneeksi tuloksella 0–5 tai muulla liiton määräämällä tuloksella, josta edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa käyttänyt joukkue ei hyödy. Lisäksi joukkueen seuralle määrätään sakkorangaistus. Mikäli ottelussa molemmat joukkueet ovat käyttäneet edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa tai pelaajia, määrätään ottelun lopputulokseksi 0–0, eikä kumpikaan joukkue saa ottelusta pisteitä.

Ottelun lopputulosta voidaan tämän pykälän mukaisesti muuttaa vain, mikäli rike on havaittu 14 päivän kuluessa ottelusta tai kolmen päivän kuluessa siitä, kun runko-, alku- tai jatkosarja tai junioreiden valtakunnallinen karsintasarja on päättynyt. Kun on kyse yksittäisestä pudotuspeli- ja karsintaotteluista tai Suomen Cupin otteluista, ottelun lopputulosta voidaan muuttaa tämän pykälän mukaisesti vain, mikäli rike on havaittu 3 päivän kuluessa ottelusta.

66 § Kurinpitoasian vireille tulo ja käsittely

Kurinpitoasia voi tulla vireille erotuomariraportin, vastalauseen, rikkomuksesta tehdyn ilmoituksen tai muuten liiton tietoon tulleen perustellun syyn johdosta. Liikunnan ja urheilun yhteisiä vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevia kurinpitomääräyksiä koskevat asiat tulevat vireille ja ne käsitellään määräyksissä kuvatulla tavalla.

Muuten liiton tietoon tulleissa asioissa voidaan tehdä  alustava selvitys liiton toiminnanjohtajan tai muun liittohallituksen nimeämän henkilön johdolla. Toiminnanjohtaja tai näitä tapauksia varten nimetty muu taho tekee selvityksen perusteella ratkaisun, onko asiassa perusteltu syy saattaa tapaus liiton kurinpitoelimen ratkaistavaksi.

Näiden määräysten ohella noudatetaan myös kunkin sarjan sarjamääräysten rangaistusmääräyksiä. Väärälle toimielimelle toimitetut asiakirjat on tämän toimitettava viipymättä toimivaltaiselle elimelle. Erotuomariraportin tai rikkomusta koskevan ilmoituksen johdosta on viipymättä pyydettävä vastine asianosaiselta sekä tarvittaessa lausuma muilta, joiden kuulemista liitto pitää tarpeellisena. Vastine- ja lausumapyynnön yhteydessä on asianomaiselle ilmoitettava, mihin mennessä, mihin määräaikaan ja miten vastine on toimitettava. Vastine ja lausuma on annettava määräaikaan mennessä uhalla, että asia voidaan ilman sitäkin ratkaista. Vastineen ja lausuman antamiselle on annettava olosuhteisiin ja asian kiireellisyyteen nähden kohtuullinen aika. Vastine ja lausuma voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä. Vastinetta tai lausumaa ei kuitenkaan pyydetä liiton toimihenkilön käsiteltävissä kurinpitoasioissa, paitsi tämän siirtäessä asian kurinpitoelimen käsiteltäväksi.

Erotuomarivaliokunnalta on pyydettävä lausunto ennen erotuomariluokituksen alentamista. Kurinpitoelin voi myös harkintansa mukaan hankkia kurinpitoasian käsittelyssä tai asiassa muuten tarvittavia lisäselvityksiä.

Kurinpitoelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, vastalauseista, vastine-, lausuma- ja      lausuntopyynnöistä, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden perusteella tehdyistä päätöksistä.                Epäillyt dopingrikkomukset käsittelee Suomen antidopingasioiden kurinpitolautakunta. Liiton hallitus toimeenpanee antidopingasioiden kurinpitolautakunnan päätökset ja niiden seuraukset sellaisenaan ilman lisätoimia.

Liiton määräämä toimihenkilö käsittelee kurinpitoasiat seuraavissa asioissa:
1. luovutukset ja sarjasta sulkemiset
2. muut kuin vastalauseen johdosta käsiteltävät kilpailusääntöjen 65 § tarkoitetut rikkomukset
3. raportit pelisääntöjen pelirangaistuksen johdosta silloin, kun pelisääntöjen pelirangaistuksesta ei ole syytä langettaa kuin korkeintaan kolmen ottelun pelikielto tai enintään kuukauden määräaikainen kilpailu- tai pelikielto.
4. muut erotuomariraportit, joista ei aiheudu rangaistusseuraamuksia tai joista ei ole syytä langettaa kuin korkeintaan kolmen ottelun pelikielto tai kuukauden määräaikainen kilpailu- tai pelikielto tai erotuomarin määräaikainen asettelukielto sekä enintään 100 € suuruinen sakko.
5. vastuujoukkueen laiminlyöntimaksut, enintään 100 € suuruinen sakko.
6. erotuomarien laiminlyöntimaksut.
7. erotuomaritehtävien asettelukielto määräajaksi.

Liiton toimihenkilö tiedottaa kurinpitoelimelle käsittelemistään kurinpitoasioista. Kurinpitoelin antaa tarkemmat ohjeet toimihenkilöiden käsiteltävistä kurinpitoasioista.  Kurinpitoelin voi harkintansa mukaan ottaa käsiteltäväkseen myös yllä mainitun kurinpitoasian.

67 § Erotuomariraportti ja otteluvalvojan raportti

Erotuomariraportti
Erotuomariraportti on ottelun erotuomarin yksin tai ottelun erotuomareiden yhdessä taikka erikseen liittoon tekemä tiedonanto ja selostus otteluun tai ottelutapahtumaan liittyvistä seikoista.

Raportti on laadittava puolueettomasti ja totuudenmukaisesti ja siinä on selostettava sekä kuvattava asia ja tapahtumat siten kuin erotuomari on asian itse tapahtumahetkellä havainnut ja ymmärtänyt. Selostuksen lisäksi raportista tulee ilmetä sen tekemisen syy (esim. sääntöjenvastaisuus) ja perustelu, mutta raporttiin ei tule sekoittaa mitään asiaan kuulumatonta, eikä raportissa ei tule ottaa kantaa mahdollisiin kurinpidollisiin seuraamuksiin. Erotuomarin ei tule muutenkaan pyrkiä raportilla ohjaamaan liiton tai kurinpitoelimen päätöksentekoa asiassa.

Erotuomarilla on velvollisuus tehdä erotuomariraportti kilpailusäännöissä ja sarjamääräyksissä sekä muissa liiton määräyksissä tai ohjeissa määrätyissä tapauksissa. Erotuomarin tulee tehdä erotuomariraportti myös muista havaitsemistaan lievää vakavammista otteluun tai ottelutapahtumaan liittyvistä puutteista, rikkeistä tai sääntöjenvastaisuuksista sekä niissä tapauksessa, joissa erotuomari katsoo raportin tekemisen tarpeelliseksi tai joita erotuomarin mielestä olisi syytä tutkia kurinpitomenettelyssä.

Raportti tulee toimittaa liittoon viimeistään ottelua seuraavana arkipäivänä. Asiavaltuus erotuomariraportin johdosta liiton tietoon tulleessa asiassa on yksinomaan liitolla. Erotuomariraportin laatimisesta on annettu tarkemmat ohjeet erotuomarikoulutusmateriaaleissa.

Otteluvalvojan raportti
Otteluvalvojalla on velvollisuus tehdä otteluvalvojan raportti erotuomariraportin tapaan. Otteluvalvojan raportin laatimisessa noudatetaan samoja määräyksiä ja aikarajoja kuin erotuomariraportin laatimisessa. Otteluvalvojan raportin laatimisesta on annettu tarkemmat ohjeet otteluvalvojien koulutusmateriaaleissa.

68 § Ilmoitus rikkomuksesta

Ilmoitus kurinpitoelimen käsiteltäväksi kuuluvasta ottelutapahtumaan liittyvästä asiasta, josta ottelun osapuoli, pelaaja, erotuomari tai otteluvalvoja, joka katsoo oikeuttaan ottelutapahtumassa loukatun pois lukien 65 § ja 50 § mainitut asiat, haluaa kurinpitoelimen päätöksen, tulee tehdä liitolle, sen määräämälle toimihenkilölle tai kurinpitoelimelle.

Yksilöity ilmoitus rikkomuksesta tulee toimittaa vaatimuksineen sekä perusteluineen liittoon viimeistään ensimmäisenä ottelun jälkeisenä arkipäivänä.  Pudotus- ja karsintaotteluissa ilmoitus rikkomuksesta on tehtävä ottelun jälkeisenä päivänä viimeistään klo 10.00. Ilmoituksen käsittelymaksu on 200 euroa, jota koskeva maksutosite tulee toimittaa liittoon ilmoituksen liitteenä.

Ottelun erotuomari ja otteluvalvoja ovat vapautetut ilmoituksen käsittelymaksusta. Mikäli rangaistusta tai lisärangaistusta ei määrätä erotuomarin tai otteluvalvojan tekemän ilmoituksen johdosta, määrätään käsittelymaksu 200 euroa erotuomarille tai otteluvalvojalle maksettavaksi jälkikäteen, jollei ilmoituksen käsittelyn aikana ole ilmennyt uutta olennaisesti ilmoitukseen perusteisiin vaikuttavaa tietoa.

Mikäli kurinpitoelin katsoo ilmoituksen kohteena olleen rikkomuksen tapahtuneeksi ja kurinpitoelin päättää sen perusteella antaa ilmoituksen kohteena olevalle rikkomukseen syyllistyneelle rangaistuksen, käsittelymaksu palautetaan. Ilmoitus tai siinä esitetyt vaatimukset eivät sido liiton tai kurinpitoelimen päätöksentekoa asiassa. Ottelun lopputulosta ei voi muuttaa 68 §:n mukaisen käsittelyn perusteella.

69 § Päätös kurinpito- ja vastalauseasioissa

Kurinpitoelimen tai toimihenkilön on lähetettävä asiassa tekemänsä langettava päätös ja vastalauseasiassa tekemänsä päätös sähköpostilla tai tavallisessa kirjeessä asianosaiselle viiden arkipäivän kuluessa sen antamisesta.

Päätöksessä on mainittava, miten siihen tyytymättömän on meneteltävä hakiessaan muutosta. Pelaajaa koskeva päätös voidaan toimittaa asianomaisen seuran välityksellä. Liiton jäsenyhdistykselle toimitettava päätös voidaan lähettää sen liittoon ilmoittamaan osoitteeseen tai jäsenyhdistyksen puheenjohtajalle tai sihteerille.

70 § Muutoksenhaku

Sillä, jolle on määrätty rangaistus, rikkomusta koskevan 68 § mukaisen ilmoituksen tekijällä sekä vastalauseasian osapuolilla on oikeus tehdä muutoksenhaku liiton asettaman kurinpitoelimen asiaa koskevasta päätöksestä liittokokouksen valitsemalle valituslautakunnalle.

Muutoksenhaut kilpailusääntöjen nojalla tehdyistä päätöksistä, jotka koskevat muuta kuin kurinpitoasiaa tai vastalausetta, ratkaisee liittohallitus. Poikkeuksena  alueellisten sarjojen edustusoikeutta koskevat poikkeuslupapäätökset, joiden muutoksenhaut käsittelee  kilpailuvaliokunta. Liittohallitukselle tai kilpailuvaliokunnalle osoitetussa muutoksenhaussa sovelletaan tämän pykälän mukaista muutoksenhakumenettelyä.

Muutoksenhakuun tarvitaan aina jatkokäsittelylupa, kun haetaan muutosta valittamalla. Jatkokäsittelylupa myönnetään, jos: ilmenee aihetta epäillä ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta; ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä; luvan myöntäminen on tärkeää soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa; luvan myöntämiseen on muu painava syy.

Jatkokäsittelylupaa ei tarvitse edeltävän luettelon ensimmäisen kohdan perusteella myöntää, jos muutosta haetaan vain sillä perusteella, että esitetyn näyttö on väärin arvioitu, ja ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole valituksessa esitettyjen seikkojen perusteella perusteltua aihetta epäillä.

Jos jatkokäsittelylupaa ei myönnetä, aiempi ratkaisu jää pysyväksi.

Jatkokäsittelylupahakemus ja muutoksenhaku perusteluineen käsiteltävästä asiasta riippuen on toimitettava valituslautakunnalle tai liittohallitukselle kirjallisesti viikon kuluessa tiedoksisaannista. Mikäli muutoksenhakija on pätevästä syystä ollut estynyt noudattamasta määräaikaa, valituslautakunta tai liittohallitus voi viipymättä esteen lakattua tehdystä anomuksesta myöntää enintään viikon mittaisen uuden määräajan jatkokäsittelyluvan ja muutoksenhaun tekemistä varten. Muutoksenhausta suoritetaan 50 € suuruinen käsittelymaksu, jonka suorittamisen osoittava tosite on liitettävä muutoksenhakuasiakirjoihin. Hakemusta ei käsitellä, mikäli käsittelymaksun suoritusta osoittavaa tositetta ei ole hakemuksen liitteenä. Maksu palautetaan, mikäli muutoksenhaku menestyy. Valituslautakunnan tai liittohallituksen päätös on lopullinen.

Valituslautakunta tai liittohallitus tekee päätöksensä kirjallisen materiaalin perusteella mukaan lukien ääni- ja kuvatallenteet sekä puhelin- ja videoyhteydet.

Jäsenen erottamista koskevan asian käsittelee liittohallitus. Jäsenen erottamista koskevassa asiassa voidaan kuitenkin liiton toimintasääntöjen 19 §:n mukaisesti vedota päätöksestä seuraavan liiton valtuuston kokoukseen. Muutoksenhaun johdosta annettu päätös on annettava tiedoksi asianosaiselle sen mukaan kuin yllä on lausuttu.

71 § Täytäntöönpano ja raukeaminen

Määrätty rangaistus sekä muu liiton tekemä päätös on muutoksenhausta huolimatta täytäntöönpanokelpoinen. Liiton valituslautakunta voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi jo ennen asian ratkaisemista. Muun päätöksen täytäntöönpanosta päättää liittohallitus.

Rangaistus on pantava täytäntöön viivytyksettä sen tiedoksiannon jälkeen. Kilpailu- ja pelikielto on suoritettava heti ensimmäisestä tiedoksiantoa seuraavasta ottelusta lähtien.

Määräaikainen kilpailu-, toimitsija- ja pelikielto on voimassa kaikilla sarjatasoilla ja kaikissa kilpailuissa samanaikaisesti.

Lukumääräinen kilpailu- tai pelikielto on voimassa ja suoritettava niissä kilpailuissa ja sarjoissa, joihin rangaistus on määrätty. Mikäli suoritettavaa kilpailua ja sarjaa ei ole erikseen määrätty, on rangaistus voimassa ja suoritettava siinä kilpailussa ja sarjassa, jossa rike on tehty.

Mikäli lukumääräinen pelikielto ei ennätä päättyä kuluvan kilpailukauden päättyessä, tulee pelikielto kärsiä loppuun seuraavalla kaudella.

Mikäli aikuisten sarjassa (myös Cup) määrätty pelikielto jatkuu seuraavalla kaudella, tulee rangaistus kärsiä siinä aikuisten sarjassa ja joukkueessa missä rangaistus on saatu, tai pelaajasiirron myötä uudessa joukkueessa.

Mikäli junioreiden sarjassa saatu pelikielto koskee pelaajan omaa ikäluokkaa ja jatkuu seuraavalla kaudella, tulee rangaistus kärsiä pelaajan uuden kauden omassa ikäluokassa.

Mikäli junioreiden sarjassa saatu pelikielto koskee jotain muuta ikäluokkaa kuin pelaajan oma, Salibandyliitto määrittelee ja ilmoittaa ennen seuraavan kauden alkua sarjan missä rangaistus kärsitään loppuun.

Mikäli juniori-ikäinen pelaaja ei uudella kaudella pelaa juniorisarjoissa, kärsitään rangaistus aikuisten sarjassa.

Mikäli pelikiellossa oleva pelaaja siirtyy uudella kaudella toiseen seuraan, tulee uuden seuran varmistaa ko. pelaajan pelioikeus ennen ensimmäistä ottelua.

Jos rangaistus käsittää kilpailu-, toimitsija tai pelikiellon taikka toimintakiellon ja sen määräämisestä on kulunut vähintään kaksi vuotta, liittohallitus voi erityisen painavasta syystä määrätä rangaistuksen hakemuksen johdosta raukeavaksi.

72 § Vastalauseet [Protesti]

Vastalause on ottelun osapuolen tekemä ilmoitus ja vaatimus ottelutuloksen mitätöimiseksi tai muuttamiseksi sellaisen ottelussa tai otteluolosuhteissa tapahtuneen taikka edustus- tai pelioikeutta koskevasta rikkomuksesta ja sääntöjenvastaisuudesta tai sääntöjen väärästä soveltamisesta, joka on tai on saattanut vaikuttaa otteluun ja sen lopputulokseen. Erotuomarin ottelussa tekemät päätökset ovat kilpailusääntöjen 58 §:n mukaan lopullisia. Tällaisia päätöksiä vastaan tehdyt vastalauseet eivät pääsääntöisesti voi johtaa uusintaotteluun. Liitto voi kuitenkin määrätä uusintaottelun, mikäli erotuomari on tehnyt ottelussa sääntöjen vastaisen ratkaisun.

Oikeus tehdä vastalause on vain ottelun osapuolilla. Vastalause osoitetaan liitolle. Vastalause ottelussa tapahtuneiden seikkojen johdosta on ilmoitettava erotuomarille sekä toimitsijoille viiden minuutin kuluessa ottelun päätösvihellyksestä. Vastalauseesta erotuomarin on tehtävä merkintä ottelupöytäkirjaan ennen sen hyväksymistä. Mikäli merkintä puuttuu, ei vastalausetta käsitellä.

Olosuhteista tehty vastalause on ilmoitettava erotuomarille sekä toimitsijoille ja merkittävä ottelupöytäkirjaan ennen ottelupöytäkirjan hyväksymistä. Vastalauseen tekijän on suoritettava liitolle vastalausemaksu viimeistään vastalauseen ottelupöytäkirjaan merkitsemistä seuraavana arkipäivänä. Maksu on suoritettava aina, kun vastalause on merkitty ottelupöytäkirjaan. Vastalausemaksun suuruus on 170 €, joka palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään.

Vastalausemaksu voidaan palauttaa perustellusta syystä myös silloin, kun vastalause hylätään tai jätetään käsittelemättä. Vastalausetta ei käsitellä, mikäli vastalausemaksua ei ole määräaikaan mennessä maksettu.

Ottelupöytäkirjaan merkitty vastalause perusteluineen on toimitettava kirjallisena liittoon viimeistään kolmantena ottelun jälkeisenä päivänä  ja siihen on liitettävä tosite suoritetusta vastalausemaksusta. Kun on kyse yksittäisestä pudotuspeli- ja karsintaotteluista tai Suomen Cupin otteluista , tulee vastalause toimittaa viimeistään ottelua seuraavana arkipäivänä. Myöhässä saapunutta vastalausetta ei käsitellä.

Edustusoikeutta tai pelioikeutta koskevaa vastalausetta ei tarvitse merkitä ottelupöytäkirjaan, mutta se on toimitettava liittoon viimeistään kolmantena ottelun jälkeisenä päivänä.   Vastalauseeseen on liitettävä tosite suoritetusta vastalausemaksusta. Vastalausetta ei käsitellä, mikäli vastalausemaksua ei ole määräaikaan mennessä maksettu.

Vastalauseasian käsittelyssä noudatetaan myös, mitä on sanottu kurinpitoasioiden käsittelystä.

73 § Vastalauseratkaisu

Ottelun lopputulos pysyy voimassa, kunnes asia on ratkaistu. Liitto voi vastalauseen johdosta määrätä ottelun pelattavaksi uudelleen. Liitto voi myös määrätä vastalauseen tehneen joukkueen voittajaksi, jolloin lopputulos on 5–0 tai muu liiton määräämä lopputulos, josta vastalauseen tehneen joukkueen vastustajajoukkue ei hyödy. Mikäli voittaneen joukkueen vastalause hyväksytään, jää ottelun lopputulos voimaan, jollei liitto päätä muusta lopputuloksesta, joka on edullisempi vastalauseen tehneelle joukkueelle.

Liitto voi myös hyväksyä hävinneen joukkueen tai tasapelin pelanneen joukkueen vastalauseen ja jättää silti lopputuloksen voimaan.

Mikäli vastalause siitä, että joukkue on peluuttanut pelaajaa, jolla ei otteluhetkellä ole ollut edustus- tai pelioikeutta taikka että sen otteluun on osallistunut kilpailukiellon alainen toimihenkilö, hyväksytään, on joukkue määrättävä hävinneeksi.

© Suomen Salibandyliitto ry 1985–2024. Kaikki oikeudet pidätetään.