Tiedolla johtaminen

Olemme uteliaita tutkijoita ja kuljemme aistit avoinna. Selvitämme, tutkimme, kokeilemme ja toteutamme. Kehitämme ja kehitymme palautteesta.

Johdanto

Tieto on älykkyyttä, joka auttaa organisaatiota tekemään parempia päätöksiä, ennakoimaan tulevaisuutta sekä palvelemaan jäsenistöä oikea-aikaisesti. Vahvaan ammattitaitoon perustuen jalostamme tutkitusta datasta merkityksellistä ja oleellista tietoa päätöksentekomme ja toimintamme tueksi.

Toimintamme strategiset ja operatiiviset päätökset eivät perustu pelkästään arvailuun. Vastuullisuusohjelman tiedolla johtamisen kokonaisuus auttaa rakentamaan tutkitulla tiedolla johdettua toimintakulttuuria.

Tutkitun datan menestyksekäs hyödyntäminen osana toimintaa on sekä jatkuvaa kehitystyötä että tiedon pohjalta toteuttavia rohkeita käytännön kokeiluja.

Toimenpiteet

 • Varmistamme henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon kehittämisellä ja kouluttautumisella.
 • Perustamme päätöksentekomme ja strategiset linjaukset asiantuntijuuteen ja tutkittuun tietoon.
 • Tilaamme säännöllisesti tutkimuksia päätöksenteon pohjaksi. Hyödynnämme saadut tutkimustulokset ja jaamme tutkimusten avaintulokset ja havainnot henkilökunnalle ja lajiyhteisölle avoimesti.
 • Tutkimme ja kartoitamme selvityksillä ja kyselyillä säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä palveluumme, asiakaskokemuksia toimintamme kehittämiseksi sekä jäsenistön tarpeita ja odotuksia.  Reagoimme tarvittavin toimenpitein palautteeseen.
 • Teettämiemme/tekemiemme tutkimusten ja selvitysten sisältö ja aikataulutus on huolella suunniteltu.
 • Ylläpidämme salibandystä julkaistua tutkimusarkistoa, johon on koottu Suomessa tehdyt salibandyyn liittyvät viralliset tutkimukset, selvitykset ja opinnäytetyöt.
 • Käytössämme on moderni ja monipuolinen tiedonkeruu- & kyselysovellus/työkalu, joka mahdollistaa monipuoliset kyselytutkimukset asiakkaille & muille kohderyhmille (esim. Webropol).
 • Seuraamme ja jaamme salibandyn pelipassirekisteritietoja, jotka ovat avoimesti nähtävissä nettisivustoltamme.
 • Hyödynnämme ja täydennämme mm. Eerikkilän ja muiden tutkimustahojen datapankkeja ja kommunikoimme aktiivisesti eri oppilaitosten kanssa.
 • Ylläpidämme luetteloa meitä hyödyttävistä tutkimusaiheista, joita voimme tarjota tutkittavaksi eri tahoille.
 • Teemme tulevaisuus- ja vuosisuunnittelumme tutkitun datan ja kokeilujen ja kokemusten perusteella.

Järjestämme säännöllisesti tulevaisuuden “innovointityöpajoja” toiminnan kehittämiseksi ja tulevaisuuden ennakoimiseksi.