Hallitusehdokas: Mikko Alanko

Perustiedot
Nimi: Mikko Alanko
Ikä: 42
Koulutus: Diplomi-insinööri
Ammatti: Head of WFM
Kotikunta: Espoo
Ehdottanut seura/seurat: SuPS

Taustasi salibandyssa: Missä tehtävissä salibandyn parissa toimit tai olet aiemmin toiminut?
Olen entinen liiga- ja maajoukkuepelaaja. Peliuran jälkeen olen toiminut juniori- ja aikuisjoukkueiden valmentajana useita kausia, lisäksi olen ollut mukana seuratoiminnassa, osana seuran hallitusta.

Tällä hetkellä en ole mukana minkään seuran tai joukkueen toiminnassa, vaan haluan toimia riippumattomasti lajin eteen. Olen viimeisten kolmen vuoden aikana ollut edistämässä erityisesti datan ja analytiikan hyödyntämistä salibandyssa.

Muu aktiivisuus: luottamustoimet, järjestökokemus jne.
Olen aikaisemmin toiminut taloyhtiön hallituksen jäsenenä.

Miksi olisit hyvä henkilö hallituksen jäseneksi?
Pitkän pelaaja- ja lajitaustani ansiosta minulla on paljon ymmärrystä salibandysta kilpailu- ja harrasteurheiluna. Tunnen lajin ympäriltä paljon ihmisiä, mikä auttaa luottamuksen rakentamisessa hallituksen, liiton ja lajiväen välille.

Yrityselämän puolella olen kokenut ihmisten ja asioiden johtaja ja kehittäjä. Toisin hallitukseen liike-elämän vaatimustasoa sekä talous- ja liiketoiminnan osaamista.

Koska en ole mukana minkään yksittäisen seuran toiminnassa, toisin hallitukseen riippumattomuutta, ulkoista näkökulmaa sekä valtavan halun kehittää lajia eteenpäin.

Mikä on mielestäsi suomalaisen salibandyn tila tällä hetkellä? Missä on onnistuttu, missä on parannettavaa?
Salibandyn tila on mielestäni tällä hetkellä huolestuttava. Urheilullisesti laji menee eteenpäin, mistä kertoo se, että on pysytty top3-maiden joukossa sekä miehissä, että naisissa.

Harrastustoimintana laji kamppailee entistä kovemmassa kilpailutilanteessa ihmisten vapaa-ajasta ja rahasta. Lajin tulisi pystyä houkuttelemaan enemmän harrastajia, yhtäältä kehittämällä erilaisia pelaamisen muotoja satunnaisille harrastajille ja toisaalta panostamalla ruohonjuuritason junioritoiminnan laatuun ja määrään.

Seuroille tulee pystyä luomaan parempia toimintaedellytyksiä ja liiton tukea. Tämä toisaalta vaatii seuroilta myös yhteistyötä esimerkiksi yhteisten resurssien muodossa, jotta liitonkin resurssit pystytään keskittämään mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Salibandyn ympärillä olevaa keskustelua leimaa tällä hetkellä syvä vastakkainasettelu. Laji tarvitsee mielestäni avointa, rehellistä ja läpinäkyvää keskustelua ja yhteisen tahtotilan hakemista sekä liiton, että lajiväen välillä. Tarvitaan yhteistyön kulttuurinmuutos.

Mihin asioihin haluaisit erityisesti vaikuttaa hallituksessa?
Haluaisin vaikuttaa lajin kehittymiseen, erityisesti digitalisaation avulla. Laji tarvitsee strategiansa tueksi erillisen digitalisaatiostrategian sekä uudenlaista osaamista datan ja teknologian hyödyntämiseksi.

Lisäksi haluan olla edistämässä lajin keskustelukulttuuria, toiminnan läpinäkyvyyttä sekä yhteistä tahtotilaa. Toisin hallitustyöskentelyyn myös liike-elämän ymmärrystä sekä vaatimustasoa.

Vapaa sana
Ollaanhan kaikki salibandyn puolella. Muistetaan aina tuoda esille asioiden molemmat puolet, eikä lisätä vastakkainasettelua.