Olosuhteet ja vaikuttaminen

Salibandyliiton olosuhdestrategia

1.   Salibandyssä järjestetään turvallisia tapahtumia turvallisessa ympäristössä
Turvallisuutta edistetään seuraavasti:

 • Ottelutapahtumissa noudatetaan yleisiä ja Salibandyliiton  turvallisuusmääräyksiä
 • Pelipaikat, kaukalot ja maalit ovat tarkastettuja ja hyväksyttyjä

2.   Salibandy saa harrastajamäärien mukaiset salivuorot
Salibandyn asemaa vuorojaossa edistetään seuraavasti:

 • Vaikutetaaan kuntien liikuntatoimiin
 • Kannustetaan salibandyihmisiä mukaan kunnallispolitiikkaan, siten että Salibandy ja salibandyseurat pääsevät osalliseksi päätöksentekoon harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden parantamiseksi
 • Salibandyliitto järjestää aluefoorumeja seuroille
 • Seuroja konsultoidaan salivuorojen jakopolitikassa
 • Salibandyn harrastajamääristä tiedotetaan ja viestitään omissa ja yleisissä kanavissa sekä erilaisissa olosuhdeseminaareissa ja olosuhdeyhteistyöryhmissä

3.   Salibandyvarusteet kuuluvat kaikkien liikuntatilojen perusvarustukseen

 • Salibandyvarusteiden määrän kasvua liikuntatiloissä lisätään monipuolisella tiedonjaolla:
 • Kaukaloiden ja salibandy- ja sählymaalien hankinta ja salibandynkenttäviivojen teko tulee huomioida aina liikuntatilan uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä
 • Salibandyvarusteiden varastointi on tärkeä osa liikuntatilan käyttösuunnitelmaa

4.   Salibandy lajina sopeutuu ja monimuotoistuu olemassa oleviin olosuhteisiin
Seuroja kannustetaan etsimään uusia ratkaisuja harjoitustilapuutteeseen:

 • Pienet kentät otetaan entistä aktiivisempaan harjoituskäyttöön
 • Pelimuotoja kehitetään pieniin liikuntatiloihin (PeliMaailma, KisaMaailma, KerhoMaailma, Sählyn eri pelimuodot, Pistemestari)
 • Luodaan opas pienpeleistä ja harjoittelusta pienellä kentällä
 • Tehdään yhteistyötä kuntien liikuntatoimien kanssa, jotta saadaan on riittävän kokoista tilaa harrastamisee

5.   Olosuhdeasioiden edistämisessä huomioidaan erityisteemojen ominaispiirteet ja vaatimukset
Huippu-urheiluolosuhteita edistetään seuraavasti:

 • Yhteistyö kuntiin huippusalibandyseurojen kanssa
 • Sarjamääräyksiä kehitetään vastaamaan huippu-urheiluolosuhteiden vaatimuksia
 • Viestitään salibandyn huippu-urheilusta ja olosuhteiden kehittämistarpeista omissa ja ulkoisissa viestimissä

Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoja Salibandyliiton olosuhde- ja vaikuttamistyöstä:

Jari Kinnunen
Yhteiskuntasuhdejohtaja
Sidosryhmä-, yhteiskunta- ja järjestösuhteet. Taloushallinto ja -raportointi, edunvalvonta ja suhdetoiminta, Respect-toiminta.