Hyvä hallinto

”Toimimme vastuullisesti, yhdenvertaisesti ja luottamusta herättävästi. Toimintamme on kaikilla tasoilla avointa, läpinäkyvää ja arvojen mukaista.”

Johdanto
Hyvä hallintotapa (engl. Corporate governance) on organisaation hallintojärjestelmä ja –tapa, jonka mukaan organisaatiota johdetaan ja valvotaan jäsenistön ja sidosryhmien edut huomioon ottavalla tavalla.

Hyvän hallinnon mukainen toimintamme herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä. Se on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden.

Liitto on valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää, valvoa ja ohjata maamme salibandyn ja sählyn harrastusta ja kehitystä. Liitto toimii siihen kuuluvien salibandyä ja sählyä harrastavien piiri- ja aluejärjestöjen, urheiluseurojen sekä muiden aatteellisena järjestönä ja yhdyssiteenä.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassaan liitto toimii yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.

Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen.

Toimenpiteet

 • Päätöksentekoamme ohjaavat yhdistyslaki, Salibandyliiton säännöt, Kansainvälisen Salibandyliiton säännöt, kilpailutoimintaa koskevat säännöt ja määräykset sekä muu lainsäädäntö.
 • Toimintamme lähtökohta on salibandyn ja sählyn pelaamisen edistäminen. Tavoitteet päämäärän saavuttamiseksi määrittelevät liiton arvot, hyväksytty strategia sekä kullekin vuodelle vahvistettu toimintasuunnitelma.
 • Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja. Meillä on selkeä prosessi tilanteisiin, jossa näitä laiminlyödään.
 • Meillä on julkisesti kuvattuna liiton valmistelu- ja päätöksentekoprosessi.
 • Kerromme avoimesti tekemistämme päätöksistä ja niiden perusteluista. Hallituksen kokousasioista raportoidaan avoimesti kunkin hallituksen kokouksen jälkeen.
 • Vuosikertomuksemme taloustietoineen sekä toimintasuunnitelmamme ovat julkaistuna nettisivuillamme.
 • Päivitämme hyvän hallinnon oppaan seuroille ja koulutamme seuroja näiden periaatteiden toteuttamiseen.
 • Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista. Hoidamme talouttamme huomioiden koko yhteisön hyvinvointi ja toimintaedellytykset nykyhetkessä sekä tulevaisuudessa, emmekä tee ratkaisuja, jotka perustuvat salibandy-yhteisön intressien sijasta yksittäisten toimijoiden tai henkilöiden etujen ajamiseen.
 • Henkilökunnan ja luottamusjohdon johtosääntö (hallituksen ohjesääntö, valiokuntien ohjesääntö ja taloussääntö) ovat julkisesti nettisivuilla. Perehdytämme ja koulutamme asianosaiset henkilöt ko. asiakirjojen sisältöihin.
 • Rekrytointiprosessimme ovat avoimia ja läpinäkyviä. Tehtäviin valitaan sopivin/pätevin.
 • Kohtelemme jäsenistöämme yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Toimimme puolueettomasti.