Seurakehitys

Seurakehityksen yksi keskeisistä tavoitteista on varmistaa salibandyn elivoima.

TAVOITE: Autamme seuroja tunnistamaan vahvuutensa ja heikkoutensa ja kehittämään omaa toimintaansa. Jaamme tietoa ja hyviä toimintamalleja seurojen kesken sekä parannamme tietoa seurojen tarpeista ja vahvistamme salibandyn elinvoimaa myös tulevaisuudessa.

TOIMINNAN LAAJUUS JA PALVELUN SISÄLTÖ: Seura360-prosessi, johon sisältyy myös Olympiakomitean Tähtiseuratoiminta (Seuran tarpeista kumpuava kehitysprosessi, jonka räätälöimme seurakohtaisesti. Myös Tähtiseuraksi pääsee Seura360-prosessin kautta.)

  • Seurakehitys.fi on seuran itsearviointityöväline verkossa (osa-alueet: ihmisten johtaminen ja hallinto, urheilun johtaminen sekä viestintä ja markkinointi)
  • Tapaamiset (kahdenväliset vuorovaikutustilanteet, vuosikellon mukaiset kohtaamiset)
  • Sparraus, tuki ja neuvonta (sisältäen myös Seuratukihakemukset)
  • Materiaalit
  • Tiedotus

Materiaalit verkkosivuilla ja tuki ovat kaikkien käytössä. Tapaamisiin kutsumme seurojen tarpeista lähtien kaikki seurojen toimijat ja edustajat. Seurakehitys.fi-työväline on kaikkien jäsenseurojen (noin 800) käytössä seurakäyttäjätunnuksin ja sitä hyödyntää tällä hetkellä noin 100 seuraa. Käynnistämme Seura360-prosesseja seurojen itsearvioinnin ja kehitystarpeiden mukaisesti. Salibandyliiton Seura360-tiimin jäsenet ovat säännöllisesti yhteydessä seuroihin ja varmistavat siten, että seuroilla on tietoa käytettävissä olevista seurakehityksen toiminnoista.

PALVELUN KÄYTTÄJÄT: Seurojen toiminnassa olevat vastuuhenkilöt, jotka ovat kiinnostuneita seuran toiminnan tai oman osaamisensa kehittämisestä. Tällaisia ovat esimerkiksi seurojen työntekijät ja luottamusjohto sekä muissa seurojen nimetyissä tehtävissä toimivat henkilöt.

PALVELUN TUOTTAJA: Seurakehityspalveluiden kehityspäällikkö ja seurakehittäjä vastaavat kokonaistoiminnasta, laadunvalvonnasta ja kehittämisestä. Olemme koonneet Salibandyliiton työntekijöistä Seura360-tiimin (11 henkilöä), jonka jäsenet asiantuntijoina toteuttavat seurakehitystä koko maan kattavasti. Seura360-prosessissa urheilun johtaminen linkittyy MAAJOUKKUETIE FBA –toimintaan. Seurakehitys.fi-työvälineen ostamme ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

MILLOIN PALVELUA KÄYTETÄÄN: Palvelua käytetään seuran tarpeiden mukaan: palvelua voidaan käyttää kauden aikana vain kerran (puhelinsoitto liiton työntekijälle) tai prosessina vaiheittain useamman vuoden ajan (seura360-prosessi). Sähköisessä muodossa olevat palvelut (materiaalit ja Seurakehitys.fi) ovat saatavilla vuorokauden ympäri.

PALVELUN TUOTOKSET JA HYÖDYT: Palvelun tuloksena on kehittyvät ja elinvoimaiset seurat. Palvelussa luomme yhtenäisiä ratkaisuja ja systemaattisia tapoja seuratoiminnan arkeen ja toiminnan kehittämiseen. Palvelun avulla synnytämme luontaisen yhteistyömuodon ja vuorovaikutuksen seurojen ja liiton välille, ja parannamme tietoa ja asiantuntemusta seurojen arjesta ja tarpeista sekä nopeutamme virheistä oppimista seuroissa.
Seurakehityspalveluista jokainen seura hyötyy kartoittamalla nykytilansa Seurakehitys.fi:n itsearvointityövälineellä.  Yksittäiseenkin ongelmaan annamme apua tuen ja neuvonnan muodossa. Kehittyvää, kasvavaa tai muutosvaiheessa olevaa seuraa palvelemme mm. sparrauksella ja Seura360 prosessilla.

OHJEET PALVELUN KÄYTTÄMISEKSI: Pääosin palvelu ei vaadi käyttöohjeita. Seurakehitys.fi-työvälineeseen on kirjautumis- ja navigointiohjeet.

PALVELUN KUSTANNUKSET: Vuosikulut Salibandyliitolle: 2,5 henkilötyövuotta, jonka lisäksi palvelujen tuottamiseen on budjetoitu 60 000 €. Kustannukset käyttäjille: Palvelu sisältyy seurojen jäsenmaksuun.

PALVELUN ONNISTUMISEN MITTAAMINEN: Kaikkien vuorovaikutustilanteiden lisääntyminen (kahdenkeskiset ja seuratason tapaamiset), aktiivisten seurojen määrän kasvu Seurakehitys.fi-palvelussa, Seura360-prosessien määrän lisääntyminen. Seuratyytyväisyyskyselyn (KIHU) ja omien palautekyselyiden tulokset ja niiden analysointi.