Ympäristöohjelma 2026

Ympäristö ja ilmasto

Salibandyn strategian ”Menestystä ilolla ja ylpeydellä 2026” mukaan ” Salibandy on enemmän kuin urheilua. Lisäämme hyvinvointia salibandyn avulla. Olemme aktiivinen toimija suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentamisessa sekä kansainvälisessä salibandy-yhteisössä. Tiedostamme oman yhteiskunnallisen vastuumme ja toimimme sen mukaisesti.”

Yhteiskunnallinen vastuumme tarkoittaa sitä, että toimintamme kaikilla tasoilla toimimme kestävän kehityksen periaatteella, vaalimme ja säästämme luontoa, edistämme luonnon monimuotoisuutta ja kiertotaloutta. Haluamme jättää tuleville salibandysukupolville elinvoimaisen ja terveen ympäristön harrastaa ja elää.

Yleistä

Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikulutus, luonnon monimuotoisuuden katoaminen ja roskaantuminen ovat aikamme suurimpia ongelmia. Salibandy liikuttaa suuria massoja. Salibandy on jalkapallon jälkeen suurin joukkuepeli harrastajamäärillä mitattuna. Tutkimusten mukaan salibandyn harrastustoiminnan piirissä on liki 400 000 henkilöä, vapaaehtoistoiminnan piirissä 100 000 henkilöä ja kilpailutoiminnan piirissä 60 000 henkilöä.

Yksinomaan liiton organisoimia ottelutapahtumia on yli 30 000 kpl per pelikausi. Tämän lisäksi salibandy liikuttaa seurojen järjestämissä harjoituksissa sekä erilaisissa epävirallisissa turnauksissa ja kilpailutapahtumissa. Arvioidemme mukaan salibandyn vaikutuspiirissä on suoranaisesti ja välillisesti n. puoli miljoonaa suomalaista. Salibandy on merkittävä kansaliike Suomessa.

Merkittävänä kansanliikuttajana salibandy-yhteisö tuntee ympäristövastuunsa ja haluaa omalta osaltaan varmistaa salibandyn lajitoiminnan piirissä ja nimissä tapahtuvan toiminnan täyttävän kaikilta osiltaan ympäristövastuullisen toiminnan tunnusmerkit.

Tavoite

Vähennämme salibandy-yhteisön aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja teemme osamme ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tunnistamme ympäristövaikutuksemme ja teemme toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Olemme esimerkillisiä. Mittaroimme toimenpiteidemme tavoitteet ja seuraamme sekä arvioimme onnistumistamme.

Ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutuminen on vastuutettu. Ympäristöohjelmaan liittyvät toimenpiteet määritellään vuosittain ja se on keskeinen osa liiton vuosisuunnittelua. Ympäristöohjelmaan liittyvät toimenpiteet kirjataan myös liiton tuloskorttiin ja sektorikohtaisiin toimintasuunnitelmiin.
Mittaamme Salibandyliiton toiminnan hiilijalanjäljen ohjelman ensimmäisen vuoden 2022 aikana. Tavoitteemme on hiilijalanjälkemme pienentäminen.

Viestintä ja koulutus

Tunnemme vastuumme ja viestimme säännönmukaisesti lajiyhteisöä ympäristöasioissa. Kannustamme jäsenyhteisöjämme vastuulliseen toimintaa ympäristöasioissa sekä koulutumme organisaatiotamme. Hyödynnämme eri ympäristöjärjestöjä valistuksessamme ja viestinnässämme.

Keskeiset tavoitteet 2026

Tavoite 1: Kilpailutoiminnan aiheuttamia päästöjä vähennetään

Toimenpiteet
– Turnausmuotoinen pelaaminen on salibandyn kilpailutoiminnan ytimessä. Lohkojaot pyritään tekemään mahdollisimman paikallisiksi. Kilpailutoiminnan käytössä on työkalu (Turnausguru), jonka avulla lohkokohtaisia matkustuskilometrejä minimoidaan otteluohjelmien valmistelussa. Jatkossa pelaamisesta (pelaajat, tuomarit ja vanhemmat) aiheutuvat matkustamisen määrä otetaan entistä vahvemmin huomioon kilpailu- ja sarjatoiminnan suunnittelussa
– Pelimatkoilla ja MAAJOUKKUETIE-tapahtumiin suuntautuvilla matkoilla suositaan joukkoliikenteen palveluita
– Ottelutapahtumien striimausta, niin juniorisarjoissa kuin aikuissarjoissakin, tuetaan ja näin parannetaan katsojien mahdollisuuksia seurata salibandyotteluita ympäristöä säästäen sähköisten päätelaitteiden kautta
– Lisäämme pelaamisen mahdollisuuksia paikallisten sarjojen muodossa, ja vähennämme näin pelitoimintamme aiheuttamaa rasitusta ympäristölle
– Kannustamme jäsenseurojamme kimppakyytien ja kuljetusrinkien organisointiin toiminnassaan

Tavoite 2: Liiton organisaation toiminta ja tapahtumat toteutetaan kestävää kehitystä tukevalla tavalla

Toimenpiteet

– Etätyö ja etäkokoukset vahvasti käytössä myös koronapandemian jälkeen työmatkustamisen vähentämiseksi
– Suosimme kimppakyytejä ja julkista liikennettä työmatkustamisessa
– Liiton toimielinten (hallitus, valtuusto ja valiokunnat) kokoukset järjestetään osittain etäkokouksina
– Tehostamme järjestämiemme tapahtumien sekä toimipisteidemme jätteiden kierrätystä ja lajittelua
– Huomioimme käyttämiemme toimistotarvikkeiden, varusteiden sekä vaatteiden materiaaleissa ja valmistuksessa ympäristöystävälliset ja eettiset näkökulmat
– Salibandyliiton järjestämät kansainväliset tapahtumat ovat hiilineutraaleja vuoteen 2028 mennessä

Tavoite 3: Hallien energiatehokkuutta edistetään

Toimenpiteet

– Olosuhdeohjelmaan ja -kriteereihin lisätään mukaan myös hallien energiatehokkuuteen liittyvät näkökohdat
– Salibandyn hallimanuaaliin lisätään hallinrakentamisen ohjeistuksiin energiatehokkuuteen kannustava osio, mm. maalämpömahdollisuus
– Salibandyn hallimanuaalissa suositellaan liikuntahalleihin vedenkulutusta säästäviä hanaratkaisuja periaatteella “Säästä vettä. Säästä energiaa. Säästä luonnonvaroja. Samalla säästät myös hallin käyttökustannuksissa”
– Kannustamme hallirakentamisessa ekologisiin ja kiertotalouden periaatteet huomioiviin materiaalivalintoihin

Tavoite 4: Varusteiden (kaukalot, matot, pelivälineet jne.) kierrättämisen ja uusiutuvien luonnonvarojen käytön lisääminen

Toimenpiteet
– Salibandyn pelialustojen ja kaukaloiden uusiokäyttö sekä kierrättäminen
– Suosittelemme varusteiden kierrättämistä
– Suomen maajoukkueiden peliasuissa suositaan kierrätettyjen tai biohajoavien tekstiilien käyttöä
– Osallistumme ja osallistamme jäsenseurojamme hyväntekeväisyyskampanjoihin, kuten esim. Anna Mahdollisuus –kampanja, jossa kampanjoidaan ja kierrätetään vanhoja pelivarusteita
– Tuemme innovaatioita, joilla varusteita voidaan kiertotalouden näkökulmasta hyödyntää edelleen ja edistää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä lajiin liittyvissä välineissä ja varustuksessa

Ympäristöohjelma on kiinteä osa Salibandyliiton vuosisuunnittelua ja toimenpidesuunnitelma päivitetään vuosittain.