Salibandyliiton tärkeimmät palvelut

Mitä te oikein siellä Salibandyliitossa teette? Miksi Salibandyliitossa on 30 ihmistä töissä? Mitä ne kaikki siellä tekevät? Mitä hyötyä on Salibandyliiton jäsenyydestä?

Kaikki yllämainitut kysymykset ovat hyviä ja aiheellisia. Päätimme Salibandyliitossa kaivaa perusteelliset vastaukset kysymyksiin. Kirjoitimme auki ja kuvasimme Salibandyliiton tärkeimmät palvelukokonaisuudet. Näiden avulla jäsenistö ja muut sidosryhmät osaavat hyödyntää palveluita paremmin.

– Salibandyliitto tuottaa paljon erilaisia palveluja pelaajien, seurojen ja salibandy-yhteisön tarpeisiin ja haluamme, että he olisivat entistä paremmin tietoisia palveluistamme ja osaisivat hyödyntää niitä. Siksi olemme kuvanneet Salibandyliiton keskeisimmät palvelukokonaisuudet ja viestimme palveluistamme, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta taustoittaa ja jatkaa:

– Palvelukuvausten työstämiseen on osallistunut merkittävä osa Salibandyliiton henkilöstöstä. Lisäksi mukana on ollut seuratoimijoita antamassa palautetta ja kehitysideoita. Olemme myös kouluttaneet henkilöstömme, jotta osaamme kertoa tarjoamistamme palveluista.

Rajasimme tärkeimpien palveluiden määrän tusinaan. Tärkeimmät palvelut ovat:
Kilpailutoiminta
Seurakehitys
Lajin pelaamisen ja harrastamisen edistäminen
Vaikuttaminen ja olosuhteet
Viestintä
Maajoukkuetoiminta
MAAJOUKKUETIE FBA
Tapahtumat ja fanikulttuurin kehittäminen
Sähköiset palvelut
Koulutus ja materiaalit
Asiakaspalvelu
Lajin myynti ja markkinointi

Palveluista on tehty informatiiviset videot sekä kirjoitettu perusteellisesti auki muun muassa seuraavat asiat:

  • Mikä on palvelun tavoite?
  • Mikä on toiminnan laajuus?
  • Mitä palvelu sisältää?
  • Ketkä sitä käyttävät ja ketkä sen tuottavat?
  • Mitkä ovat palvelun tuotoksia ja hyötyjä?
  • Minkälaisia ovat palvelun kustannukset?