Korona viivästytti myös Salibandyliiton organisaatiouudistusta – ”Nyt olemme siinä asennossa kuin on piirretty”

Salibandyliiton uudistettu organisaatio julkistettiin vajaa vuosi sitten keväällä, mutta koronapandemian jatkuessa sen saattaminen uusien toimenkuvien mukaiseen toimintaan on ottanut enemmän aikaa kuin alun perin oli tarkoitettu.

Lähtölaukaus organisaatiomuutokselle ulottuu loppusyksyyn 2020, jolloin liiton kokous hyväksyi vuoteen 2026 ulottuvan strategian. Sen jälkeen alkoi muutosprosessi Salibandyliiton organisaatiossa strategian jalkauttamiseksi.

– On tärkeää pohtia, miten pystymme toteuttamaan uudistettua strategiaa mahdollisimman hyvällä yhteistyöllä ja tehokkaasti. Meidän tulee huolehtia lajin hyvinvoinnista sekä saumattomasta yhteistyöstä seurojen kanssa. Liitto on salibandyä, seuroja ja pelaajia varten, toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta viestitti alkuvuodesta 2021.

Organisaatiomuutosta edelsi lain velvoittama yhteistoimintamenettely, joka pidettiin Salibandyliitossa maalis-huhtikuussa 2021. Yt-neuvottelujen piirissä oli yhteensä noin 30 Salibandyliiton organisaatioon kuuluvaa toimihenkilöä. Uusi organisaatiorakenne ja uudet toimenkuvat julkistettiin toukokuussa 2021. Kesän aikana liittoon rekrytoitiin kolme toimihenkilöä kilpailusektorille, yksi viestintään sekä yksi tehostamaan yhteistyökumppanien hankintaa.

Katso myös: kaikki toimihenkilöt täällä.

Isommassa kuvassa uudistus ei vaikuttanut toimintasektoreihin, mutta niiden sisällä työnjakoa on tarkennettu, resursseja on kohdennettu ja toimenkuvia viilattu.

Liiton toiminnan ”kivijalat” ja henkilömääriltään suurimmat sektorit ovat edelleen kilpailutoiminta (11 toimihenkilöä 1.4. alkaen), seura- ja harrastustoiminta (9) sekä huippu-urheilu (9). Viime mainitussa osa toimii yhteispalkkausperiaatteella, jossa tahoina ovat Eerikkilän urheiluopisto ja urheiluakatemiat Turussa ja Helsingissä. Muut kokonaisuudet ovat viestintä (3), kumppanuudet ja tapahtumat (2), taloushallinto (1+1 osa-aikainen), vaikuttaminen ja olosuhteet (1) sekä yleishallinto (2).

Uusien rekryjen ajankohdan vuoksi määriteltiin siirtymäaika, jonka jälkeen toimihenkilöt aloittavat uusien toimenkuvien mukaisissa tehtävissään. Tätä oli kaavailtu loka-marraskuulle, mutta korona muutti nämäkin suunnitelmat.

Juha Ollikaisen kädenjälki näkyy uutisointimme visuaalisuudessa, graafisissa materiaaleissa ja videoissa. Hän toimii viestinnän sektorilla tuottajana.

– Etenkin kilpailupuolella tarvittiin lisää käsiä lähinnä seura- ja harrastustoiminnan puolelta. Myös MM-kotikisojen etukäteisvalmisteluihin ja järjestelyjen menestykselliseen läpivientiin osallistui tavalla tai toisella kaikki liiton päätoimiset, joten sekin viivästytti siirtymistä ”uuteen aikaan”. Muutamia muitakin väliin tulleita muuttujia on ollut, joten oikeastaan vasta nyt organisaatio alkaa olla siinä asennossa kuin lähes vuosi sitten piirrettiin, kun huhtikuun alussa aloittaa uusi erotuomarikoordinaattori kilpailusektorilla, Ilmivalta kertoo.

Miten organisaatiouudistus näkyy lajiväelle?
– Organisaatio on lopultakin vain väline, siihen kuuluvat ihmiset tekevät työn edelleenkin ja sitä kautta muodostuvan lopputuloksen, mutta uudistuksessa on katsottu kuinka voimme lajiliittona vastata muuttuneeseen tilanteeseen. Salibandy on saanut nauttia nousevista harrastajamääristä 2010-luvun loppupuolelle saakka. Enää tilanne ei ole sama ja meidän pitää tehdä enemmän tai ainakin suunnata hiukan eri tavalla resurssejamme, jotta salibandy menestyy jatkossakin. Toki samalla on hoidettava sujuva ja muuttuviin tarpeisiin vastaava sarjatoiminta sekä kehittää huippu-urheilupuolta muutamia mainitakseni.

– Kenties se suurin muutos, jonka haluamme näkyvän paremmin toiminnassamme on tuo alussakin jo mainittu seurojen ja lajiväen palvelu. Olemme paitsi asiantuntija- myös palveluorganisaatio. Sitä painottaaksemme seurapalvelu ja harrastaminen -sektori on kokenut merkittävämmän uudistuksen. Käytännössä tämä näkyy muun muassa siten, että kullakin toiminta-alueella on oma seuratoimintapäällikkönsä. Alueita on neljä: etelä, länsi, itä ja pohjoinen. Seuratoimintapäälliköiden tehtävinä ovat alueen tiivis yhteydenpito seurojen kanssa sekä seurojen tukeminen. Sarjavastaavat huolehtivat puolestaan alueen sarjatoiminnasta.

– Kokonaisuuteen liittyy myös uusien harrastamistapojen ja -muotojen toteutus ja kehitys. Seuratoiminnan ja harrastamisen puolta on tarkoitus avata lähemmin lähipäivinä omassa jutussaan, kuten myös alueellisia asiantuntijaverkostoja, jotka ovat vastikään aloittaneet toimintansa.

Salla Nuorteva aloitti sarjapäällikkönä elokuussa 2021, kun taas sarjakoordinaattori Jan Kondo kuuluu pidemmän linjan puurtajiin.

Graafi: Juha Ollikainen
Kuvat: Jussi Ojala

Jaa artikkeli