Kuvituskuva

Salibandyliiton yt-neuvottelut päättyneet – voimakas panostus seurojen elivoimaisuuteen ja lajin kehittämiseen

Yhteistoimintaneuvottelut koskivat Salibandyliiton organisaation rakenteen, sektorien resurssoinnin ja työnjaon sekä organisaation sisäisen yhteistyön mallien uudelleenarviointia.

Yt-neuvottelut alkoivat maaliskuussa ja ne saatiin päätökseen huhtikuun lopussa.

Yt-neuvottelujen taustalla olivat salibandyn päivitetty strategia, tarve varmistua liiton toiminnan tehokkuudesta, organisaation henkilömuutokset viimeisen kahden vuoden aikana sekä liiton ja sen omistaman SSBL Salibandy Oy:n työnjaon muuttuminen.

Videolla Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta kertoo yt-neuvotteluiden vaikutuksista.

Merkittävimmät muutokset tulevat kilpailutoiminnan sekä seuratoiminnan ja harrastamisen sektoreihin. Henkilöresurssien osalta yt-neuvottelut johtivat siihen, että kaksi henkilöä poistuu Salibandyliiton palveluksesta – toinen eläköityy ja toisen työsuhde päättyy. Lisäksi tulee useampia avoimia rekrytointeja lähiaikoina.

– Haluamme panostaa voimakkaasti seurarajapintaan, harrastamisen kehittämiseen sekä alueellisen toiminnan tukeen. Käytännössä tämä näkyy muun muassa siten, että jatkossa kullakin toiminta-alueella on oma seuratoimintapäällikkönsä sekä sarjavastaavansa, toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta taustoittaa ja jatkaa:

– Alueita on neljä: etelä, länsi, itä ja pohjoinen. Seuratoimintapäälliköiden tehtävinä ovat alueen tiivis yhteydenpito seurojen kanssa sekä seurojen tukeminen. Sarjavastaavat huolehtivat alueen sarjatoiminnasta.

Lue myös: Liiton uusi organisaatio – siirtymäjakson tehtävien vastuista sovittu

Salibandyliiton päivitetty organisaatiokaavio. Kuvassa sektorit sekä niiden vetäjät.

Myös kaupallisen puolen toimintoja kehitetään, ja muille sektoreille on luvassa pienempiä toimenkuvien viilauksia ja uudelleenresursointeja.

– Tiivistettynä: tehostamme kilpailutoiminnan organisointia, panostamme seuratoiminnan ja harrastamisen kehittämiseen, vahvistamme viestintää sekä varmistamme liiton eri sektorien sekä liiton ja SSBL Salibandy Oy:n välistä yhteistyötä. Heti ensimmäisiä rekrytointejamme on löytää resurssi liiton kaupallisen toiminnan vetämiseen sekä vahvistusta kilpailutoiminnan sektorille, Ilmivalta kertoo.

Yt-neuvottelut koskivat koko Salibandyliiton henkilöstöä, lukuun ottamatta MM2020-organisaation määräaikaisia työntekijöitä, miesten maajoukkueen päävalmentajaa, maajoukkueiden palkkioperusteisia toimihenkilöitä sekä SSBL Salibandy Oy:ta. Neuvottelujen piirissä oli yhteensä 30 Salibandyliiton organisaatioon kuuluvaa henkilöä.

Alla olevissa kaaviokuvissa on Salibandyliiton kolme ”kivijalkasektoria”, joiden pohjalle toiminta perustuu. Yt-neuvotteluiden tuloksena muutoksia tuli erityisesti kilpailutoiminnan sekä seuratoiminnan ja harrastamisen sektoreille.

Jaa artikkeli