Salibandyliiton uusi organisaatio aloittaa - näin vastuut jakautuvat

Uuden organisaation mukaiseen toimintaan siirrytään 1.6.2023 lähtien.

Muutosneuvottelujen tuloksena Salibandyliiton organisaatiota on muutettu vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä, jossa pelipassipelaajien määrä on laskenut oleellisesti sitten kevään 2020. Tämä on edelleen heijastunut liiton talouteen vähentyneinä tuloina niin pelipassi- kuin sarjojen osallistumismaksuissa.

Lue myös:
Salibandyliiton muutosneuvottelut käyty – ”Prosessissa katsottu pidemmälle” (julk. 26.5.2023)
Salibandyliitto aloittaa muutosneuvottelut (julk. 28.3.2023)

Uudessa organisaatiossa työntekijöiden määrä vähenee 4,5 henkilötyövuoden verran. Säästöt palkkakustannuksista ovat vuositasolla noin 200 000 euroa, mutta nämä näkyvät käytännössä vuoden 2024 alusta alkaen.

Alkuvuoden talouslukujen valossa suunta on oikea, mutta taloutta sopeuttavia toimenpiteitä tarvitaan edelleen, jotta uusi organisaatio pääsee tälle vuodelle laaditun budjetin mukaiseen lopputulokseen.

Salibandyliiton uusi organisaatio

Mikä uudessa organisaatiossa muuttuu?

Uudessa organisaatiossa on kuusi sektoria, kun aiemmin niitä oli kahdeksan. Tavoitteena on ollut saada kooltaan tasaisemmat sektorit ja tiiviimpi yhteistyö sektoreiden välille.

Sektorit ovat:
● Toiminnanjohto ja kaupalliset asiat
● Talous, hallinto ja vaikuttaminen
● Viestintä
● Alueet ja kehittäminen
● Valtakunnallinen kilpailutoiminta
● Huippu-urheilu

Suurin organisatorinen muutos on kilpailutoiminnan jakautuminen valtakunnallisiin (Valtakunnallinen kilpailutoiminta) ja alueellisiin sarjoihin (Alueet ja kehittäminen). Jälkimmäinen pitää sisällään myös vahvan kehittämistyön kahden kehityspäällikön vakanssin myötä. Seuratoiminta ja harrastaminen oli aiemmin  omana sektorinaan, mutta nyt oleellisena osana Alueet ja kehittäminen -sektoria.

Viestintäsektoriin kuuluu jatkossa monipuolisen sisällöntuotannon ja mediasuhteiden lisäksi myös tapahtumatuotannot, asiakaspalvelu ja sähköiset järjestelmät.

– Myös muita tarkennuksia sektoreiden vastuisiin on tullut. Talousseurannan kehittäminen on yksi merkittävä kehityskohde. Lisäksi joidenkin toimihenkilöiden tehtäväkuviin tulee muutoksia. Uudistuksilla on haluttu selkeyttää vastuita ja tiivistää organisaation sisäistä yhteistyötä. Suunnitteilla on säännöllisiä kokoontumisia, jotta vältetään ”siiloutumista” ja varmistetaan toiminnan tehokkuus, toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta viestittää.

– Katse on nyt suunnattu eteenpäin. On tärkeää, että uuden organisaation toiminta saadaan nopeasti käyntiin, jotta sarjatoiminta syksyllä pääsee käynnistymään sujuvasti ja suunnitellusti.

Toimintasektorit ja vastuualueet

Johtoryhmä
Pekka Ilmivalta, Mervi Kilpikoski, Ari Vehniäinen, Jussi Ojala, Jari Kinnunen ja Kimmo Nurminen.

Salibandyliiton ja SSBL Salibandy Oy:n välistä työnjakoa tarkistetaan

Salibandyliiton ja SSBL Salibandy Oy:n työnjaon uudelleen määrittely tehdään 31.8. mennessä ja tavoitteena on saada tähän liittyvät suunnitelmat toimeenpanovalmiiksi 1.1.2024 alkaen. SSBL Salibandy Oy on Salibandyliiton omistama myynnistä ja markkinoinnista vastaava osakeyhtiö, jolla on neljä työntekijää. Sen toimintaan kuuluu myös F-liigan hallinnointi.

Lisätietoja

Pekka Ilmivalta
Toiminnanjohtaja
Strateginen johto, hallinto ja toimiston johto, kansainväliset asiat, sidosryhmäsuhteet, järjestösuhteet ja edunvalvonta.

Jaa artikkeli