Salibandyliiton muutosneuvottelut käyty – ”Prosessissa katsottu pidemmälle”

Salibandyliiton henkilöstön parissa käydyt muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Niiden seurauksena henkilöresursseja supistetaan 4,5 henkilötyövuotta ja taloutta sopeutetaan asetetun tavoitteen saavuttamiseksi.

Muutosneuvotteluiden taustalla ovat olleet taloudelliset vaikuttimet. Koronapandemia vaikutti negatiivisesti liiton tuloihin, erityisesti pelipassi- ja osallistumismaksutuottoihin. Samaan aikaan kulut ovat kauttaaltaan kasvaneet, ja harrastajien ja joukkuemäärien uuteen luku- ja erityisesti euromääräiseen kasvuun liittyy epävarmuustekijöitä. Lisäksi Salibandyliiton vuosien 2021 ja 2022 taloudellinen tulos oli myös merkittävästi alijäämäinen.

Muutosneuvottelujen tavoitteina ovat olleet liiton tulevaisuuden toiminnan turvaaminen pidemmällä aikajänteellä ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen. Henkilöstökuluihin neuvotteluissa haettiin vähintään 200 000 euron säästöjä vuositasolla.

Työnantaja antoi ilmoituksen muutosneuvotteluiden käynnistämisestä 28.3. Ensimmäinen neuvottelukierros pidettiin 3.4. Sen jälkeen neuvottelukierroksia, yhteensä 5 kpl, jatkettiin 2.5. saakka, jolloin neuvottelut päätettiin työnantajan ja työntekijöiden yhteisellä päätöksellä. Tämän jälkeinen aika on käytetty keskusteluihin uudessa organisaatiossa määriteltyjen tehtävien täyttämiseksi.

Muutosneuvottelujen seurauksena henkilöstöä supistetaan 4,5 henkilötyövuoden verran. Lisäksi taloutta sopeutetaan jatkossa siten, että talous asettuu tämän vuoden budjetin mukaiseen raamiin.

– Muutosneuvottelujen aika on ollut kuluttavaa aikaa monelle. Tällaiset tilanteet ovat aina valitettavia ja raskaita. Kuten neuvottelujen alkaessa totesin, on kuitenkin uskallettava katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja tehtävä ratkaisuja tämän valtavan liikuttajan ja mahtavan lajin eduksi, työnantajan edustajana neuvotteluissa toiminut Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta lausuu ja jatkaa:

– Luotan, että olemme tehneet nyt ne ratkaisut, joilla salibandylaiva saadaan käännettyä oikealle kurssille. Prosessissa ei ole katsottu vain kuluvaa vuotta, vaan pidemmälle, jotta emme tulevaisuudessa joudu nyt koetun tilanteen eteen uudestaan. Se vaatii entistä päämäärätietoisempaa työtä jokaiselta ja talouden hyvin tarkkaa seurantaa.

– Haluan kiittää koko henkilöstöä avoimessa hengessä käydyistä neuvotteluista, keskusteluista, saaduista esityksistä, ja erityisesti niitä, jotka ovat antaneet vuosikausien työpanoksensa suomalaisen salibandyn eteen, toiminnanjohtaja päättää.

Neuvottelujen piirissä oli yhteensä 35 liiton organisaatioon kuuluvaa työntekijää, lukuun ottamatta palkkioperusteisia valmentajia ja toimihenkilöitä.

Salibandyliiton uudesta organisaatiosta kerrotaan tarkemmin ensi viikolla.

Jaa artikkeli