Salibandyliitto aloittaa muutosneuvottelut

Salibandyliiton muutosneuvotteluiden taustalla ovat taloudelliset vaikuttimet. Henkilöstökuluihin tavoitellaan vähintään 200 000 euron säästöjä vuositasolla.

Muutosneuvottelut koskevat koko Salibandyliiton henkilöstöä, lukuun ottamatta palkkioperusteisia valmentajia ja toimihenkilöitä. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös liiton ja sen kokonaisuudessaan omistaman SSBL Salibandy Oy:n välistä työnjakoa sekä mahdollisiin tarkennuksiin liittyviä organisaatiovaikutuksia. Neuvottelujen piirissä on yhteensä 35 liiton organisaatioon kuuluvaa työntekijää.

Muutosneuvottelujen tavoitteina ovat mm. liiton tulevaisuuden toiminnan turvaaminen ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen. Henkilöstökuluihin tavoitellaan vähintään 200 000 euron säästöjä vuositasolla.

Muutosneuvotteluiden tavoitteiden taustalla ovat taloudelliset vaikuttimet. Koronapandemia vaikutti negatiivisesti liiton tuloihin, erityisesti pelipassi- ja osallistumismaksutuottoihin. Samaan aikaan kulut ovat kauttaaltaan kasvaneet, ja harrastajien ja joukkuemäärien uuteen luku- ja erityisesti euromääräiseen kasvuun liittyy epävarmuustekijöitä. Lisäksi Salibandyliiton vuosien 2021 ja 2022 taloudellinen tulos oli myös merkittävästi alijäämäinen.

Alustavan arvion mukaan muutosneuvottelut saattavat johtaa työsuhteen ehtojen olennaiseen muuttumiseen tai irtisanomiseen noin viiden, enintään yhdeksän henkilön osalta. Toisaalta on mahdollista, että on tarve myös uusille rekrytoinneille, jotta muutosneuvotteluilla asetetut tavoitteet saadaan toteutettua.

– Tällaiset tilanteet ovat aina valitettavia ja raskaita. On kuitenkin uskallettava katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja tehtävä ratkaisuja tämän valtavan liikuttajan ja mahtavan lajin eduksi, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta kommentoi.

Muutosneuvottelut alkavat 3. päivä huhtikuuta. Neuvottelut kestävät vähintään kaksi viikkoa. Muutosneuvotteluita mahdollisesti seuraavien toimenpiteiden arvioidaan käynnistyvän pian neuvottelujen päätyttyä siten, että ne pyritään saattamaan täytäntöön viipymättä ja kuitenkin viimeistään kesäkuun 2023 puoliväliin mennessä.

– Hallitus antoi asiassa yksimielisen tuen toiminnanjohtajalle. Meillä on yhdessä vastuu huolehtia salibandyn elinvoimaisuudesta ja joskus se tarkoittaa vaikeitakin päätöksiä, Salibandyliiton puheenjohtaja Kaarina Vuori kommentoi ja jatkaa:

– Muutoksessa on aina kuitenkin myös mahdollisuus. Vaikka muutosneuvottelut ovat aina raskaita henkilöstölle, niin lopputuloksena uskomme pystyvämme luomaan lajille entistä paremmat mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä.

Jaa artikkeli