Hallitustiedote: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelma 2024–2026 on valmis

Salibandyliiton hallitus kokousti perjantaina 14.6. Kokous pidettiin Salibandyliiton henkilöstöpäivien yhteydessä Tallinnassa.

Toiminnanjohtajan kuukausikatsaus
Todettiin, että kauden 2024–25 valmistelut sarjatoiminnassa etenevät suunnitellusti.

Hallitus kuuli raportin Olympiakomitean kevätkokouksesta, jossa Salibandyliittoa edustivat toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja. Kokouksessa huomiota sai tilannekatsaus Olympiakomitean johdolla tehdystä selvitystyöstä, jolla haetaan malleja Olympiakomitean, lajiliittojen ja muiden urheilutoimijaorganisaatioiden välisen yhteistyön tiivistämiseksi, eritoten toiminnan tehostamisen ja kustannusten säästämisen näkökulmasta. Taustalla yhteistyön tiivistämisessä on muun muassa valmistautuminen vuodesta 2026 lähtien voimaantuleviin valtion tukileikkauksiin, jotka koskettavat laajalti suomalaista urheilujärjestökenttää. Selvitystyön tilannekatsauksen (26.5.) voi lukea täällä.

Pohjola Vakuutuksen ja Salibandyliiton yhteistyön jatkoa koskevat neuvottelut saadaan päätökseen kesäkuussa.

Vuosien 2026 ja 2027 MM-kisaprojekteihin liittyen Salibandyliiton edustajat ovat käyneet keskusteluja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tapahtuma-avustuksista ja niiden uudistuvista hakukriteereistä. Lisäksi ensimmäinen tutustumiskierros Tampereen Nokia Arenaan, jossa pelataan miesten MM2026-kisojen ottelut puolivälieristä alkaen, on tehty. MM-kisavalmistelut käynnistyvät systemaattisemmin syksyn 2024 kuluessa.

Talous ja hallinto
Todettiin, että tammi-toukokuun taloustilanne on linjassa budjetoituun.

Todettiin, että torstaina 13.6. hallituksen ja liiton henkilökunnan kesken käydyn strategia- ja painopistekeskustelun keskeiset asiat on siirrettävä vuoden 2025 toiminnansuunnitteluun. Keskeisinä aiheina olivat liiton toimenpiteet seurojen tukemiseen pelaajien rekrytointiin uusista kohderyhmistä sekä toimenpiteet nykyisten pelaajien pitovoiman parantamiseksi, mm. uudenlaisen pelitoiminnan ja eri kohderyhmille suunnattujen hankkeiden avulla.

Hyväksyttiin lasten liikunnan linjaukset esityksen mukaisesti. Kyse on Olympiakomitean johdolla tehdyistä linjanvedoista lasten liikkumiseen, kilpailullisuuteen ja harrastamisen monipuolisuuteen liittyen. Kokonaisuuteen liittyy myös viestintäkampanjointia.

Hyväksyttiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelma vuosille 2024–2026. Hallituksen ja liiton erityisenä painopisteenä on nostaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon merkitystä seuraavina vuosina ja ottaa ne kiinteämmin mukaan toiminnansuunnitteluun. Tavoitteena on erityisesti konkreettisten toimenpiteiden, kuten esimerkiksi kuulutukset, katsomovalvojat ym. lisääminen ja yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta käytävän keskustelun kasvattaminen, jotta lajista tulisi entistä turvallisempi ja kaikille avoimempi laji pelata ja harrastaa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelma 2024–2026 julkaistaan alkusyksyllä, jolloin se myös esitellään tarkemmin.

Yhteiskuntasuhdejohtaja esitteli drop out -kyselyn 2024 keskeisiä tuloksia, jonka jälkeen aiheesta keskusteltiin.

Hyväksyttiin turvallisuus- ja olosuhdevaliokunnan työjärjestys. Muilta valiokunnilta odotetaan työjärjestystä hallituksen elokuun kokoukseen.

Kilpailutoiminta
Tiedoksi alueellisen pelitoiminnan tilannekatsaus. Painotettiin lisäksi, että Lahden U19-naisten MM-kisojen jälkeinen tyttösäbäbuumi on vielä hyödynnettävissä, mutta toimenpiteitä tarvitaan.

Todettiin, että tulevaisuuden salibandyseura -webinaarin lisäksi toteutetaan soveltavan salibandyn webinaari.

Hyväksyttiin erotuomaritoiminnan matkustussääntö, luokitustaulukko ja erotuomareiden ja otteluvalvojien esteellisyysohjeet.

Päätettiin, että Y-pelaajien käyttämistä T16 ja T18 valtakunnallisissa sarjoissa ei sallita. Joukkueille tehty kysely ei puoltanut riittävästi muutosta ja muutos ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen olisi asettanut joukkueet eriarvoiseen asemaan. Annettiin kilpailusektorille tehtävä käydä syksyllä hyvissä ajoin keskustelu seurakentän kanssa siitä, halutaanko kaudelle 2025–26 suunnitella muutoksia Y-pelaajia koskeviin sääntöihin ja käytäntöihin.

Hyväksyttiin tarkennetut Inssi-Divarin ja Naisten Divarin turvallisuusmääräykset. Aiheesta tarkemmin täällä.

Seuratoiminta ja harrastaminen
Hyväksyttiin kuusi uutta jäsenseuraa ja erotettiin eroilmoituksen perusteella neljä jäsenseuraa.

Huippu-urheilu
Hyväksyttiin naisten U19-maajoukkueen johtoryhmän kokoonpano. Nimitysuutisen voi lukea täällä.

Kokoukseen osallistui 9/10 henkilöä.

Hallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 27.8.

Salibandyliiton hallitus: Kaarina Vuori (pj.), Juuso Laamanen (vpj.), Mikko Alanko, Tomi Auremaa, Riikka Henkola, Miko Kailiala, Marko Löija, Mikko Seppälä, Petra Viheriävaara, Tuulia Virhiä.

Salibandyliiton hallitus on liiton varsinaisen kokouksen nimeämä toimielin, joka valvoo ja ohjaa Salibandyliiton toimintaa laaditun strategian mukaisesti. Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kuudesta (6) ja enintään yhdeksästä (9) jäsenestä. Hallituksen jäsenistä yhtä sukupuolta voi olla enintään kaksi kolmasosaa (2/3). Yksi hallituksen jäsenistä on pelaajia edustavan tahon valitsema.

Jaa artikkeli