Pilottihanke: Kolmen salibandyseuran yhteiskunnallinen arvo laskettu UEFA SROI -mallinnuksella

Salibandyliitto käynnisti keväällä 2022 Palloliiton myötävaikutuksella ja avustuksella pilottihankkeen, jossa laskettiin ensimmäistä kertaa salibandyseuran yhteiskunnallinen arvo.

Menetelmänä käytettiin UEFA SROI -mallinnusta, jota kolme salibandyseuraa (EräViikingit, O2-Jyväskylä, Classic) pääsi testaamaan toukokuussa. Syksyllä pilottiin pääsee mukaan vielä kaksi salibandyseuraa. Palloliiton koordinoimassa pilotissa Salibandyliiton ohella oli myös Koripalloliitto.

UEFA SROI on työväline, jolla mitataan urheiluseuran sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa. Mallinnuksessa on hyödynnetty laajasti asiantuntijoita sekä tutkimustietoa, ja ensi kertaa suomalaisen salibandyseuran arvo voidaan näin todentaa.

UEFA SROI:ssa sosiaaliset hyödyt yhteiskunnalle koostuvat vapaaehtoistyön arvosta, koulutusten vaikutuksesta, projektien ja ohjelmien yhteiskunnallisesta arvosta sekä sosiaalisen pääoman kasvusta.

– Urheiluseurat tekevät yhteiskunnallisesti arvokasta työtä edistäessään kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. UEFA SROI -mallinnuksella voimme mitata salibandyseurojen sosiaalista, taloudelllista ja terveydellistä arvoa yhteiskunnalle, toteaa Salibandyliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Jari Kinnunen.

Suorat taloudelliset hyödyt muodostuvat olosuhteiden arvosta, harrastajien maksuista ja luotujen työpaikkojen vaikutuksesta. Terveydelliset hyödyt ja säästöt yhteiskunnalle muodostuvat sydän- ja verisuonitautien, II-tyypin diabeteksen ja dementian ennalta ehkäisevästä vaikutuksesta, mielenterveyden edistämisestä, koetun hyvinvoinnin vaikutuksesta sekä mielenterveydellisistä hyötyvaikutuksista. Salibandyssä aiheutuvat vahinkokulut sen sijaan vaikuttavat negatiivisesti seuran yhteiskunnallisen hyödyn muodostumiseen.

– Mallinnuksen tavoitteena on osoittaa, kuinka paikallinen salibandyseura edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Investointi salibandyyn on sijoitus kuntalaisten hyvinvointiin. Hanke osoittaa, että pelkästään kolmen salibandyseuran yhteiskunnalle tuottama sijoitetun pääoman sosiaalinen tuotto on liki 40 miljoonaa euroa, Kinnunen kertoo.

– Iso osa jalkapallon puolelta kerätyistä taustamuuttujista pätee myös salibandyyn. Jonkin verran uutta, jalkapallosta poikkeavaa dataa jouduttiin keräämään mm. olosuhteisiin, niiden kustannuksiin, harjoittelumääriin, harrastamisen hintoihin ja loukkaantumisriskeihin liittyviin taustatietoihin, valottaa Kinnunen.

Huomionarvoista tuloksia arvioitaessa on se, että menetelmä huomio seurojen toiminnan kaikilta muilta osilta, paitsi edustusjoukkueen osalta, koska se luokitellaan huippu-urheiluksi.

Pilottiseurat julkistavat UEFA SROI -tuloksiaan tällä viikolla.

—–
UEFA SROI – taustaa

* Tutkimusyhtiö Substancen perustaja, tohtori Tim Crabbe on tutkinut ja kehittänyt SROI-mallinnusta UEFA:n toimeksiannosta jo vuosia. UEFA SROI -mallinnus on alun perin jalkapallon yhteiskunnallisen arvon mittaamiseen kehitetty järjestelmä

* UEFA SROI -mallinnus on työväline, joka on luotu mittaamaan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa harrastajien osalta

* UEFA SROI  mittaa seuran sosiaalista, taloudellista ja terveydellistä arvoa yhteiskunnalle (SROI Social Return On Investment = Social ROI)

* UEFA SROI antaa työkalun valtakunnalliseen ja paikalliseen vaikuttamiseen tutkitun tiedon avulla

* Palloliiton ja Salibandyliiton aloitteesta UEFA:lle ehdotettiin mahdollisuutta pilotoida menetelmää myös muilla joukkuepallopeleillä

* UEFA SROI:n avulla saadaan laskettua salibandyseurojen yhteiskunnallinen arvo (=sijoitetun pääoman sosiaalinen tuotto)

Jaa artikkeli