MAAJOUKKUETIE-FBA-toiminnan uusi kausi alkoi entistä edistyneempänä

MAAJOUKKUETIE-FBA-toiminnan uusi kausi on käynnissä, ja tehdyn työn ensimmäiset tulokset ovat jo näkyvissä.

MAAJOUKKUETIE-FBA-toiminnan uusi toimintakausi on menossa, ja mukana on kaksitoista yhteistyöseuraa. Määrä putosi edelliskaudesta hiukan, ja valintaperusteissa painotettiin seuran tarjoamaa yhtenäistä pelaajapolkua junioreista aina aikuisten edustustasolle sekä päätoimisia toimijoita sekä urheilu- että hallintopuolella.

Lue myös:

Huippu-urheilupäivillä syntyi yhteinen näkemys suomalaisesta voittavasta salibandysta
Valmentajat etsivät yhdessä voittavan salibandyn elementtejä – ”Jonkinlainen konsensus jo saavutettiin”

Toimintakausi polkaistiin käyntiin huhtikuussa valmennuspäälliköiden koulutustapahtumalla, johon osallistui 12 seurasta 14 valmennuspäällikköä. Kesäkuun valmennuspäällikkö- ja valmentajakoulutuksessa paikalla olivat kaikkien yhteistyöseurojen valmennuspäälliköt sekä vähintään päävalmentaja jokaisesta ikäluokasta. Tämän tapahtuman osallistujamäärä oli yhteensä 80 valmentajaa.
– Se on alkuvaiheen isoin juttu, jossa pyrittiin vielä vahvistamaan täydennyskoulutusprosesseja ja tiivistämään ikäluokkakohtaisia teemoja, jotka ovat arkivalmennuksessa tärkeitä, Salibandyliiton valmennuspäällikkö Miikka Lamu kertoo.
– Tapahtumat Eerikkilässä ovat paikka tilanneanalyysille, joka pohjalta viedään eteenpäin itse toimintaa seuroissa. Meidän tehtävämme on tarjota valmennuspäälliköille ja valmentajille puitteita ja osaamista, Lamu korostaa.
– Samalla vietiin eteenpäin esimerkiksi sitä, miten parhaiten tuetaan pelaajien itseluottamuksen kehittämistä. Sisäinen motivaatio ja koettu pätevyys ovat huippu-urheilijaksi kasvamisessa keskeisiä tekijöitä, ja erona aikaisempaan oli nyt tuoda käytännön tasolle lisää työkaluja tähän asiaan panostamiseksi.

Miikka Lamu muistuttaa, että mukana olevat seurat ovat menossa prosessissa eri vaiheissa.
– Osa seuroista on jumpannut näitä asioita neljä vuotta ja osa kaksi samalla kun osa on alkumetreillä.

Työssä voittavan salibandyn salaisuuksien selvittämiseksi on meneillään pelin universaalien lainalaisuuksien hahmottaminen.
– Tarkoitus on nähdä pelin viitekehys, jonka pohjalta osataan sitten entistä paremmin jäsentää ja priorisoida, mitä joukkueelle käytännön valmennuksessa sovelletaan. Se on vaikeaa, jollei tekeminen linkity isoon kuvaan ja syntyy poukkoilevaa prosessia. Kun hahmotamme, miten asiat liittyvät toisiinsa, vältymme valmennuksessa erillisiltä pirstaleisilta yksityiskohdilta. Ja liiton valmennuslinjaus tietenkin kehittyy ja muotoutuu tässä yhteisessä prosessissa koko ajan.

Salibandy menee koko ajan eteenpäin, ja siksi katsekin on koko ajan paitsi tämän hetken hahmottamisessa myös tulevaisuuden vaatimuksissa.
– Vaikka esillä on tiettyjä painopisteitä, täytyy koko ajan pitää mielessä pelin kokonaisuus ja siihen liittyen esimerkiksi tilan ja ajan käyttäminen ja silti myös vaikkapa suunnanmuutokset ja pallonriiston jälkeiset hetket. Maajoukkue Prahassa ja Classic tekivät viime kaudella asioita, joita on hyvä käyttää benchmarkkaamiseen, ja tehdessämme matkaa aluksi kohti vuotta 2020 mietimme, miten parhaiten kehittää pelaajia ja omaa kansainvälistä pelaamistamme.

Yksi keskeinen työkalu käytännön valmennustyössä on asioiden dokumentti vakioituun muotoon suunnittelulomakkeelle. Siihen kirjataan asiakohtaisesti tavoite, harjoitteet, joilla se saavutetaan, mitä asioita seurataan ja miten kehittyminen todennetaan sekä valmentajan ja valmennuspäällikön arviot tavoitteen toteutumista.
– Dokumentoinnin ja lähtö- ja seurantapalaverien kautta tuetaan samalla sitä, että aika saadaan käytettyä hyödyllisimmin. Tärkeää on myös tavoitteiden suhteuttaminen pelaajiin: ovatko haasteet ja tavoitteet oikealla tasolla.

Miikka Lamu on tyytyväinen siihen kehitykseen, jonka on ehtinyt jo kahdessa vuodessa havaita.
– Osaaminen on mennyt eteenpäin. keskustelun laatu tapahtumissa on ollut erittäin hyvää, ja valmentajat ja valmennuspäälliköt ovat sparranneet niissä niin meitä kuin toisiaankin, ja olemme kyllä saaneet olla mukana ainutlaatuisessa salibandyn asiantuntijaverkostossa.

Pelaajia on kevään ja alkukesän tapahtumissa käynyt noin 2 300: mukana on ollut D1-pojissa 16, D2-pojissa 16, C1-pojissa 16, C2-pojissa 16, B-pojissa 12, D-tytöissä kahdeksan, C-tytöissä kahdeksan ja B-tytöissä kuusi joukkuetta.
– Esimerkiksi B-ikäluokassa testit osoittavat, että kahdessa – kolmessa vuodessa on menty reilusti eteenpäin ja samalla testit ovat tuoneet tekemiseen määrätietoisuutta ja ohjanneet harjoittelua. Niillä on saatu dataa tilanneanalyysiin siitä, miten on onnistuttu siinä, mitä on tehty ja miten kannattaa edetä eteenpäin. Testit B-, C- ja D-ikäluokissa korreloivat varsin hyvin sen kanssa, miten ikäluokkien sarjoissa on pelattu, ja systemaattinen kehittymisen seuranta on halvin tapa kehittää toimintaa huippu-urheiluna.

Pelin tutkiminen ja valmennuspäälliköiden ja valmentajien kouluttaminen ovat kaikki tietenkin tukitoimia, jotka ovat olemassa kehittääkseen pelaajien tekemistä kaukalossa: itse peliä. Ja vielä suoremmin siihen vaikutetaan pelaajien saapuessa paikalle Eerikkilään.
– Keskeinen tavoite pelaajien tapahtumissa on kehittää pelaajien valmiutta päätöksentekoon eri tilanteissa, joita pelissä syntyy, Miikka Lamu nostaa ison painopisteen ja näyttää saman asian havainnollistavaa kuvaa. Sen laatikoissa vaikuttavat pelaajaan toisaalta pelitilanne kaukalossa sekä pelaajan oma tekninen ja motorinen taito sekä fysiikan taso ja toisaalta joukkueen pelitapa ja tulostaululla näkyvä tilanne. Niiden pohjalta syntyy pelaajan havainnoinnin ja oikean päätöksenteon kautta paras mahdollinen suoritus.

MAAJOUKKUETIE-FBA-kauden koko tapahtumakalenteri näyttää tältä:

Huhtikuu

15.–17.4.2019 Valmennuspäällikkökoulutus

Toukokuu

2.–4.5.2019 D-pojat 2006–2007 -syntyneet Lohkot 3 ja 4
5.–7.5.2019 D-pojat 2006–2007 -syntyneet Lohkot 1 ja 2
8.–10.5.2019 C-pojat 2004–2005 -syntyneet Lohkot 3 ja 4
19.–21.5.2019 C-pojat 2004–2005 -syntyneet Lohkot 1 ja 2

Kesäkuu

3.–5.6.2019 D-tytöt 2007-2008 -syntyneet
5.–7.6.2019 C- ja B-tytöt 2003–2006 -syntyneet
10.–12.6.2019 B-pojat 2002–2003 -syntyneet
7.–9.6.2019 Valmennuspäällikkö- ja valmentajakoulutus

Elokuu

5.–7.8.2019 C-ja B-tytöt 2003–2006 -syntyneet
12.–14.8.2019 C-pojat 2004–2005 -syntyneet Lohkot 1 ja 2
14.–16.8.2019 C-pojat 2004–2005 -syntyneet Lohkot 3 ja 4
19.–21.8.2019 B-pojat 2002–2003 –syntyneet
24.-25.8.2019 D-ikäluokan valmentajakoulutus

Syyskuu

6.–8.9.2019 D-tytöt 2007-2008 -syntyneet
13.–15.9.2019 D-pojat 2006–2007 -syntyneet Lohkot 3 ja 4
22.–24.9.2019 D-pojat 2006–2007 -syntyneet Lohkot 1 ja 2
21.-22.9.2019 C-ikäluokan valmentajakoulutus

Marraskuu

11.-13.11.2019 Valmennuspäällikkökoulutus

Tammikuu

2.–4.1.2020 B-tytöt 2003-2004 -syntyneet
4.–6.1.2020 C-tytöt 2005-2006 -syntyneet
6.–8.1.2020 D-tytöt 2007-2008 -syntyneet
10.–12.1.2020 B-pojat 2002-2003 -syntyneet
16.–18.1.2020 D-pojat 2006-2007 –syntyneet Lohkot 1 ja 2
19.–21.1.2020 D-pojat 2006-2007 -syntyneet Lohkot 3 ja 4
30.1.– 1.2.2020 C1-pojat 2004-syntyneet

Helmikuu

2.–4.2.2020 C2-pojat 2005-syntyneet

MAAJOUKKUETIE-vuosikello.jpg

Jaa artikkeli