Ohjeistus yksittäisinä otteluina pelattavien sarjojen ottelutapahtumien järjestämiseen koronaviruspandemian aikana

Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi kaikissa Salibandyliiton yksittäisinä otteluina pelattavissa sarjoissa (pl. pääsarjat). Ohjeistuksen tarkoituksena on ottelutapahtumien turvallinen ja terveellinen järjestäminen.

Sisällys ja pikalinkit

———

1. Johdanto

Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi kaikissa Salibandyliiton yksittäisinä otteluina pelattavissa sarjoissa (pl. pääsarjat). Ohjeistuksen tarkoituksena on ottelutapahtumien turvallinen ja terveellinen järjestäminen.

Päivitämme ohjeistusta tarvittaessa pandemiatilanteen ja viranomaisohjeiden muuttuessa.

Salibandytoiminnassa tulee noudattaa:
valtioneuvoston
aluehallintoviraston (AVI:n) sekä
THL:n ohjeistuksia

Salibandya ei tule pelata eikä harjoitella, mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita tai hän kuuluu koronaviruksen kannalta keskeiseen riskiryhmään.

Salibandyliiton alaisissa, yksittäisissä ottelussa ei tule toimia pelaajana, toimihenkilönä, katsojana tai erotuomarina, mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita tai hän kuuluu koronaviruksen kannalta keskeiseen riskiryhmään.

Jos epäilet COVID-19-tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden mukaan.

Liitteestä A löytyy yleiset suositukset seuraorganisaatioille koronaviruksen suhteen

2. Erityisjärjestelyt ottelutapahtumassa (joukkueet ja erotuomarit)

Tämän osan tavoitteena on ohjeistaa ottelutapahtuman turvalliseen ja terveelliseen järjestämiseen joukkueiden sekä erotuomareiden näkökulmasta.

Tämänhetkisen tiedon mukaan yli 70-vuotiaat sekä henkilöt, jotka omaavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä omaavan perussairauden, ovat muita alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion.

Mikäli joukkueen pelaaja tai taustahenkilö omaa perussairauden, ratkaistaan tapaukset yksilöllisesti lääkäriä konsultoiden.

Lisäksi seuraorganisaatioiden on tärkeää perehtyä joukkueharjoittelusta erikseen annettuihin ohjeistuksiin sekä liitteeseen A, jossa on kuvattu tarkempia suosituksia koronavirusepidemian suhteen.

2.1. Pelaajien, taustojen ja erotuomareiden terveydenseuranta

Seurojen tulee seurata joukkueen toimintaan osallistuvien terveydentilaa ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin koronatilanteissa viranomaisohjeita noudattaen.

Mikäli erotuomarilla on poikkeavia havaintoja omasta terveydentilastaan, tulee hänen ilmoittaa siitä välittömästi alueen erotuomariasettelijalle.

2.2. Matkustamisessa huomioitavat erityispiirteet

Matkustaessa ja liikuttaessa julkisissa paikoissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota turvaväleihin ja käsihygieniaan sekä välttää koskemasta käsillä mm. ovenkahvoihin tai kaiteisiin. Maskien käyttöä koskevat viranomaisohjeet tulee huomioida.

Kulkuneuvoon astuessa/pois lähdettäessä on huolehdittava käsihygieniasta desinfioimalla kädet ja huolehdittava turvaväleistä.

Pysähdyttäessä huoltoasemalla/ruokailupaikalla on samoin huolehdittava käsihygieniasta ja turvaväleistä.

Lennettäessä noudatetaan terveysviranomaisen lentomatkoja koskevia ohjeita.

Hotellimajoituksien yhteydessä suositellaan, että yhteen huoneeseen majoittuu turvavälien säilyttämiseksi maksimissaan kaksi henkilöä.

Matkustettaessa ja pysähdyspaikoilla on käsihygieniasta ja turvaväleistä huolehdittava erityisen tarkasti.

2.3. Toiminta pukuhuoneessa

Riittävien turvavälien sekä hygienian ylläpitoon pukuhuonetiloissa on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pukuhuoneet ja niiden WC-tilat on siivottava ennen ottelutapahtumaa.

Pukuhuoneeseen astuessa kädet on pestävä saippualla/desinfioitava. Kädet on pestävä myös saapuessa pukuhuoneeseen erätauoilla sekä ottelun päätyttyä. Pukukopissa tulee olla riittävä määrä kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä tai ns. rullalla toimiva pyyhe, jossa jokainen voi pyyhkiä omaan puhtaaseen pyyhkeen osaan.

Pukuhuonetiloissa on pyrittävä järjestämään 1 metrin etäisyys pelaajien istumapaikkojen välille niin, että tarvittaessa tilaan tuodaan lisää istumapaikkoja tai järjestään ylimääräisiä pukuhuonetiloja. Tämä koskee myös erotuomarien pukuhuonetta.

Otteluvalvojalla ei ole oikeutta tulla erotuomareiden pukukoppiin.

2.4. Yleiset ohjeistukset turvavälien ja hygienian säilyttämiseksi otteluhallilla

Kotijoukkueen tulee huolehtia käsien desinfiointiainetta kaikkien toimijoiden ja joukkueiden käyttöön.

Alueet, joissa noudatetaan erityisesti pandemian takia erikseen säädettyjä ohjeita:

– Jokaisen pukukoppialueelle saapuvan tulee käyttää käsidesiä tai pestä kädet riittävällä huolellisuudella. Pukukoppialueelle suositellaan vähintään kolme desinfiointipistettä (erotuomareille ja molemmille joukkueille omat, jokaiseen pukukoppiin).
– Jokaisella pelaajalla tulee oma henkilökohtainen juomapullo
– Jos mahdollista, niin väliovia (esim. pukukoppien ovet) pidetään mahdollisimman paljon auki, jotta ovenkahvoihin ei tarvitsisi kenenkään koskea.

Kaikki otteluun liittyvät palaverit on järjestettävä tiloissa, joissa riittävä n. 1 metrin turvallisuusetäisyys voidaan toteuttaa.

Muut yleiset ohjeistukset joukkueille sekä muulle seuraorganisaatioille noudatettavasta hygieniasta ja eri tilojen käytöstä on kuvattu liitteessä A.

Erotuomareiden mahdollinen otteluvalvojan ottelupalaute suositellaan annettavaksi jälkikäteen etäyhteyksin (otteluvalvoja ja erotuomarit sopivat tästä tapauskohtaisesti). Palautteen voi antaa myös muuten, kun palautetilaisuudessa noudatetaan turvavälejä ja muita hygieniaohjeita. Kaikissa tapauksissa otteluhallilta poistutaan mahdollisimman pikaisesti.

2.5. Joukkueiden toiminta pelialueella

Pelaajien ja erotuomareiden saapuminen kentälle järjestetään turhia lähikontakteja välttäen. Joukkueiden kapteenit käyvät tervehtimässä ottelun erotuomareita ja toisiaan ennen ottelun alkua, tilanteessa ei kuitenkaan kätellä. Kentälle tultaessa ei käytetä saattajia.

Ottelun jälkeen joukkueet kokoontuvat vastakkain keskiviivan suuntaisesti. Ottelukohtaiset palkinnot jaetaan. Palkintojen jaon yhteydessä ei kätellä. Joukkueet eivät kättele toisiaan ottelun jälkeen, mutta on hyvä kiittää vastustajaa ottelusta jollakin muulla eleellä esim. nyökkäämällä.

Ottelun aikana pelaajat ja erotuomarit juovat vain omasta juomapullostaan. Sylkemistä tulee välttää. Yskittäessä tai aivastaessa tämän on tehtävä hihaan tai käsipaperiin. Kasvojen pyyhkimistä kädellä tulee välttää.

Joukkueet eivät vaihda pelipäätyjä eivätkä vaihtopenkkejä ottelun aikana.

2.6. Erotuomariohjeita otteluun

COVID-19-viruksella uhkailu:
Kansallisen pelisääntötulkinnan mukaan tämä on väkivaltaista käytöstä, josta tuomitaan pelisääntöjen 617:4 pykälän mukaisesti PR3 -rangaistus. Uhkailua on esimerkiksi pelaajan/toimihenkilön yskäisy toisen pelaajan/toimihenkilön kasvoille ja samalla pelaaja kertoo, että minulla on koronavirus.

Muut erotuomariohjeet löytyvät erotuomareiden ohjeistuksesta COVID-19 pandemian aikana.

2.7. Todettu koronatapaus joukkueessa

Mikäli joukkueessa todetaan koronatapaus, noudatetaan ensisijaisesti viranomaisten ohjeistuksia. Tautiketjujen jäljittämisestä vastaa viranomainen.
Koronatapauksen kohdalla viestintä suositellaan keskitettäväksi seuran nimetylle vastuuhenkilölle. Lisäksi sarjavastaavaa tulee informoida todetusta tautitapauksesta.

3. Erityisjärjestelyt ottelutapahtumassa (yleisön turvallisuus)

Vastuu ottelutapahtuman järjestämisestä on järjestävällä seuralla. Ennen ottelua ja lipunmyynnissä seuran on tuotava selkeästi esiin, että sairaana tai oireisena otteluun ei saa tulla.

Seura voi rajoittaa toistaiseksi vapaakorttien määrän siten, että otteluihin tulee päästää vähintään 20 Salibandyliiton vapaakortin haltijaa.

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.

Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:
• osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
• tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
• järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Ottelutapahtumien erityisjärjestelyissä noudatetaan valtion viranomaisten sekä paikallisen AVI:n suosituksia. AVI:n usein kysytyt kysymykset -sivulle on koottu kattavasti tietoa ajankohtaisista ohjeistuksista.

Kotijoukkue on velvollinen lisäämään ottelutapahtumaansa yleisön nähtäville valmiita THL:n julisteita.

3.1. Läsnäolon hallinta

Kaikissa mahdollisissa myyntipisteissä sekä lipunmyynnissä on suosittava korttimaksamista/tasarahan käyttöä.

Ottelutapahtuman katsojille suositellaan kasvomaskien käyttöä.

WC:t ja muut tilat, kuten suihkuhuoneet, on puhdistettava huolellisesti ennen jokaista ottelua, ja niissä on oltava tarjolla saippuaa ja käsidesinfiointiainetta.

3.2. Turvavälit katsomoissa

Katsomoissa huolehdittava riittävä 1-2 metrin turvaetäisyyksistä yleisön istumapaikoilla. Kukin sektori, johon yleisöä asetellaan, on mukautettava sektorin paikkojen määrään ja jokaiselle sektorille on oltava vähintään yksi sisäänkäynti. Saman perheen tai ruokakunnan jäsenet voivat olla vierekkäin.

Ottelun kuuluttajan tulee tarvittaessa muistuttaa turvavälien pitämisestä.

Suositellaan, että seurat eivät vielä vallitsevassa tilanteessa järjestä kannattajilleen organisoituja vieraspelimatkoja.

4. Rajoitusten poistuessa

Viranomaisten salliessa julkiset kokoontumiset, yleisötapahtumat ja matkustamisen normaalisti, sovelletaan myös Salibandyliiton yksittäisten otteluiden tapahtumissa sarjamääräyksiä ja ohjeita normaalisti.

Kuitenkin epidemiatilanteen ollessa käynnissä, kiinnitetään viranomaisten ohjeistuksiin ja linjauksiin jatkuvaa huomiota, ja ajantasaisinta tietoa noudatetaan.

Liite A: Yleiset suositukset seuraorganisaatioille koronaviruksen suhteen

Koko seuraorganisaation (ml. pelaajat ja valmentajat) tulee aina olla tietoinen koronaviruksen erilaisista oireista.

Yleistä tietoa koronaviruksesta ja sen oireista löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

Yleiset oireet:
• kurkkukipu
• yleinen sairauden tunne
• lihassäryt
• kuiva yskä
• kuume
• nuha

Melko harvinaiset oireet:
• päänsärky
• pahoinvointi
• ripuli

Jos jollain seuraorganisaation jäsenellä on oireita, hänen tulee välittömästi eristää itsensä kotona, noudattaa hallituksen suosituksia ja toimia terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Seuran vastuulla on ylläpitää läheistä yhteyttä oireiseen henkilöön ja varmistaa, että viranomaisten suosituksia noudatetaan.

Yleiset suositukset

Yleiset suositukset tartunnan leviämisen vähentämiseksi yhteiskunnassa:
• Pese kädet säännöllisesti ja huolellisesti saippualla ja vedellä
• Yski kainaloon
• Vältä koskettamasta kasvojasi käsilläsi
• Pyri kaikissa tilanteissa 1-2 metrin turvaetäisyyden käyttämiseen
• Varmista, että kotisi puhdistetaan ja tuuletetaan usein.
• Älä vieraile riskiryhmissä (vanhukset ja taustalla olevat sairaudet)

Yllä on lueteltu joitain suosituksia, jotka on huomioitava myös ottelun aikana. Huomioi myös Salibandyliiton päivittyvät ohjeistukset joukkueharjoittelun toteuttamiseksi.

Jaa artikkeli