Tukea seuratoimintaan

Tähän alle on listattu erilaisia tukimuotoja, joita seurat voivat halutessaan hyödyntää.

Harrastamisen Suomen malli
Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastuksen järjestäjinä voivat olla urheiluseurat, kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt, kunnat ja muut harrastustoimintaa järjestävät yhteisöt, jolla on osaamista lasten ja nuorten kanssa toimimisesta.
Kunnat voivat esimerkiksi ostaa ostopalveluina harrastustunteja harrastusten järjestäjiltä.
Vaikka hakuaika on rajattu kevääseen, kannattaa seuran olla kuitenkin aktiivisesti kuntaan yhteydessä läpi lukuvuoden, jos halua ja mahdollisuutta toteuttaa kerhotoimintaa koulupäivien yhteydessä on.

Päävastuullinen hakija: Kunta/kaupunki
Kohderyhmä: Lapset ja nuoret
Hakuaika: 15.2.-22.3.2022.
Nettisivut: https://harrastamisensuomenmalli.fi/
Vastuuhenkilö Salibandyliitossa: Seuratoimintapäälliköt

Koulun kerhotoiminnan tukeminen
Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998) 47 §:ssä ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjassa määriteltyä perusopetuksen yhteydessä oppilaille järjestettävää kerhotoimintaa. Koulun kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa.
Salibandyseura voi toteuttaa kerhotoimintaa yhteistyössä kunnan/kaupungin kanssa niin, että kaupunki hakee tukea ja maksaa seuralle korvausta kerhon organisoinnista.

Päävastuullinen hakija: Kunta/kaupunki
Kohderyhmä: Lapset ja nuoret
Hakuaika: 18.1.-2.3.2022
Nettisivut:https://www.oph.fi/fi/funding/koulun-kerhotoiminnan-tukeminen-2022
Vastuuhenkilö Salibandyliitossa: Seuratoimintapäälliköt

Seuratoiminnan kehittämistuki(seuratuki)
Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.

Päävastuullinen hakija: Urheiluseura
Kohderyhmä: Lapset ja nuoret, aikuiset
Hakuaika: 1.-30.11.2022
Nettisivut: https://okm.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
Vastuuhenkilö Salibandyliitossa: Elina Anttonen (elina.anttonen@salibandy.fi) & Mervi Kilpikoski (mervi.kilpikoski@salibandy.fi)

Leader-Suomi
Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–100% kuluista. Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa oman alueesi Leader-ryhmästä.
Leader on toimintatapa, joka perustuu ajatukseen asukkaista oman alueensa parhaina asiantuntijoina ja kehittäjinä. Siksi Leader-toimintaa voi toteuttaa missä vain, sekä kaupungeissa että maaseudulla. Toistaiseksi Leader-toiminnan päärahoitus tulee EU:n maaseuturahastosta, ja siksi pääosa hankkeista on toteutettu maaseudulla.
Esimerkiksi Pyhtään Yritys hyödynsi Leader-rahoitusta rakennuttamalla paikkakunnalle ulkopelialustan kesällä 2021 (https://salibandy.fi/fi/uutiset/pyhtaalle-valmistumassa-taysimittainen-ulkopelikentta/).

Päävastuullinen hakija: Urheiluseura tai yhteistyössä kunnan/toisen yhdistyksen kanssa.
Kohderyhmä: Lapset ja nuoret, aikuiset
Hakuaika: useimmilla Leader-ryhmillä jatkuva haku
Nettisivut: https://www.leadersuomi.fi/fi/
Vastuuhenkilö Salibandyliitossa: Seuratoimintapäälliköt