Kerhotoiminnan käynnistämisen opas

Kerhotoiminnan käynnistämiseen on monia syitä. Tavoitteena voi olla jäsenmäärän lisäys, palvelun tarjoaminen tai toiminnan kehittäminen – tai nämä kaikki yhdessä. Seura määrittelee jo suunnitteluvaiheessa millaista toimintaa, ja millaisella konseptilla, se haluaa kerhossa toteutettavan. Tämä vaikuttaa niin ohjaajien kouluttamiseen kuin markkinointisuunnitelmankin tekoon.

Olipa kerhotoiminnan käynnistämisen syy mikä tahansa, on sen suunnitteluun ja valmisteluun syytä varata – ja käyttää – tarpeeksi aikaa.

Tämä opas on tehty pääasiassa lasten kerhotoiminnan käynnistämisen tueksi, mutta on soveltuvin osin hyödynnettävissä minkä tahansa harrasteryhmän käynnistämiseen.