Poikkeusluvat

Poikkeusluvat kirjataan Palvelusivustolla. Ohje löytyy TorneoPal info -sivulta.

Pelaajalle on mahdollista hakea edustusoikeutta koskevia poikkeuslupia. Edustusoikeutta koskeva poikkeuslupahakemus valtakunnallisten sarjojen osalta perusteluineen on toimitettava liittoon 21.9. mennessä. Alueellisia sarjoja koskevat poikkeusluvat on toimitettava liittoon 1.2. mennessä.

Mikäli myönteinen poikkeuslupahakemus on tehty väärin perustein, liitto voi  jälkikäteen evätä poikkeusluvan.

Poikkeuslupahakemuksesta suoritetaan liitolle kirjaamismaksuna 50 €. Maksu suoritetaan hakemuksen kirjaamisen yhteydessä VismaPay -maksuna. Samaan hakemukseen voidaan liittää useampi pelaaja, mutta hakemuksen tulee tällöin koskea samaa joukkuetta ja asiaa.

Poikkeuslupahakemus tulee tehdä liiton osoittamalla lomakkeella (Palvelusivusto) ja hyväksytty poikkeuslupa on kausikohtainen. Päätökset kirjataan tiedoksi Palvelusivustolle, mistä hakijat saavat tiedon päätöksestä.

P9-P14 ja T10-T14 junioreiden rinnakkaisedustus- ja yli-ikäissäännöt ja ohjeet on määritelty P11-P14 ja T12-T14 junioreiden Pelimaailman säännöissä ja P9-P10 ja T10 junioreiden Kisamaailman säännöissä. Pelimaailman eli P13-P14 ja T14 juniori-ikäisille ja sitä nuoremmille poikkeuslupahakemukset tulee tehdä 1.2.2025 mennessä.

Mikä taho käsittelee poikkeuslupahakemukset?
Alueelliset asiantuntijaverkostot (Etelä, Länsi, Itä ja Pohjoinen) käsittelevät junioreiden alueellisten sarjojen pelaajia koskevat poikkeuslupahakemukset. Asiantuntijaverkostoihin kuuluvat kunkin alueen aluepäällikkö, huippu-urheilusektorin aluevastaava, valmennuspäällikkö ja valmennusosaamisen kehittäjä(t).

Kilpailuvaliokunta käsittelee pelaajia koskevat poikkeuslupahakemukset, missä osallisena junioreiden valtakunnallista sarjaa pelaava joukkue. Lisäksi kilpailuvaliokunta käsittelee alueellisia sarjojen olosuhteita koskevat poikkeuslupahakemukset.

Milloin käsitellään?
Kokouksiin otetaan käsittelyyn hakemukset, jotka on toimitettu yhtä työviikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. 1.2.2025 mennessä tulleiden hakemusten käsittelyaikaa voi tiedustella alueellisilta asiantuntijaverkostoilta.

Alueelliset asiantuntijaverkostot käsittelevät poikkeuslupia seuraavasti:
ilmoitetaan myöhemmin

Kilpailuvaliokunta käsittelee kauden 2024-25 poikkeuslupahakemuksia seuraavasti:
22.5. ja 29.5. pidettävissä kokouksissa.

Huom! Olosuhteita koskevat poikkeusluvat haetaan sähköpostilla: ari.vehniainen@salibandy.fi

Hyväksytyt edustusoikeutta koskevat poikkeusluvat: