Viikon kohokohtana onnistumisen ylävitoset SÄBÄMESTARI-kerhoissa – OFBC toteuttaa merkittävää kerhoyhteistyötä

OFBC on yksi kolmesta pilottiseurasta, joka osallistui kuluneen syksyn aikana Salibandyliiton ja Olympiakomitean SÄBÄMESTARI astuu koulumaailmaan –harrastamisen tehostushankkeeseen. OFBC:llä jo käynnissä ollut harrastuskerhotoiminta on esimerkki siitä kuinka rohkeat ideat johtavat malliin, jossa lapset ovat toiminnan keskiössä ja yhteistyöstä hyötyy koko kaupunki. 

Oulun Floorball Club ry  (OFBC) on oululainen salibandyn erikoisseura. Seura on perustettu vuonna 2008 ja rekistöröity Salibandyliiton jäsenseuraksi vuonna 2009, jonka myötä seuran toimintatapojen suunnitteleminen ja joukkuetoiminnnan käynnistäminen on alkanut. Seuran pääkohderyhmänä on lasten ja nuorten liikuttamisessa sekä harraste- että kilpapuolella. Seuralla on kaksi palkattua työntekijää: junioripäällikkö Arttu Arffman ja toiminnanjohtaja Henri Dufva.

”2,5 vuotta sitten tehtiin päätös panostaa kerhotoimintaan ja pienten lasten liikkumaan aktivointiin. Seurajohdon kanssa mietimme, millainen seura olemme ja millainen haluaisimme olla. Katsoimme myös Oulun alueen salibandykenttää ja sitä mihin kukin seura täällä panostaa, kilpaurheiluun panosti lähes jokainen seura, mutta kukaan ei selkeästi panostanut harrastus- ja kerhotoimintaan. Päädyimme lähteä rakentamaan seuraa pidempiaikaisella, viisivuotissuunnitelmalla ja keskittyä erityisesti harrastustoimintaan.” tiivistää toiminnanjohtaja Dufva seuran strategiaa ja visiota.

OFBC on pilottiseurana mukana Salibandyliiton ja Olympiakomitean lasten harrastamisen tehostushankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota alakouluikäisille lapsille paikallisesti koulupäivän jälkeistä ja kaikille avointa liikuntaa.  Hankkeesta saatujen kokemusten kautta Salibandyliitto tuottaa kaikkien jäsenseurojensa käyttöön matalan kynnyksen kerhotoiminnan konseptin. Teema on varsinkin nyt ajankohtainen, sillä  harrastamisen tukemiseen tähtäävä Suomen malli käynnistyy vuoden vaihteen jälkeen ja tähän toimintaan kunnilla ja kaupungeilla on mahdollisuus hakea  rahoitusta.  Pilottiseuroista tiedotettiin täällä.

OFBC:n kerhotoiminta oli käynnissä jo ennen hankkeen alkamista, joten kokemukset kerhotoiminnasta ja etenkin onnistuneesta seuran, kaupungin ja koulujen välisestä yhteistyöstä on rikasta kokemustaustaa kerhotoiminnan toteuttamiseen ja sen konseptointiin. Hankkeen tavoitteiksi määriteltiinkin toiminnan kehittäminen ja toimivien käytäntöjen ammentaminen.

Seuraavaksi kolme nopeaa kysymystä OFBC:n Artulle ja Henrille:

Millainen seura olette? 

”Kaikille, kehittyvä ja kiinnostava

OFBC haluaa olla seura kaikille: kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus päästä seuran toimintaan mukaan tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti. Toiseksi seura haluaa tarjota laadukasta ja monipuolista salibandytoimintaa lapsille. Toimintaa kehitetään rohkealla, suunnitelmallisella ja kunnianhimoisella otteella. Tavoitteena on olla myös alueen kiinnostavin salibandyseura.”

Minkä kokoinen seura olette? 

”Iso seura, mutta ei vielä niin tunnettu. Kauden 2019-20 päätteeksi pelipassillisia harrastajia kaikkiaan 732, jolla seura oli Suomen 8. suurin salibandyseura. Koronasta huolimatta harrastajamäärän kasvu on jatkunut vahvana ja uusia ennätyksiä rikotaankin taas kuluneen kauden päätteeksi.”

Millaista seuratoiminta on kaupungissanne?

”Tällä hetkellä, meidän seuraa varten, Oulu on täydellinen kaupunki kasvaa ja kehittyä. Onkin ollut mahtava huomata, miten panostaminen lasten matalankynnyksen liikuntakerhotoimintaan on otettu vastaan Oulussa, esimerkiksi Oulun kaupunki on ollut erittäin hienosti mukana yhteistyössä ja olemmekin saaneet laajennettua kerhotoimintaamme tälle kaudelle koulupäivän yhteyteen tällä Olympiakomitean ja Salibandyliiton SÄBÄMESTARI–koulukerhohankkeella. Nyt lapset pääsevät liikkumaan heti koulupäivän jälkeen omalla koululla, voisiko harrastaminen olla enää helpompaa.”

”SÄBÄMESTARI-kerho on viikon ainoa harrastus ja lapselle niin tärkeä. Muuten meille ei ole mahdollisuutta harrastaa.” oli palaute, joka osoitettiin kiitellen Artulle puhelimen välityksellä. Lasten näkökulmasta luotu kerhoharrastus on osoittautunut tärkeäksi ja merkitykselliseksi osaksi alueen perheiden elämää. Kerho on lapsille täysin ilmainen ja se on viety lasten toimintaympäristöön, jolloin matkustaminen ei koidu haasteeksi osallistua kerhotoimintaan. Kerho tarjoaa lapsille myös varusteet, koulutetun ja ammattitaitoisen ohjaajan sekä vakuutukset, jolloin kokonaisuus tukee aidosti sitä, että lapset voivat tilanteeseen katsomatta osallistua koulun jälkeiseen salibandykerhoon.

SÄBÄMESTARI-harrastuskerhot ovat seuran ja kaupungin välinen yhteistyö, joka on osoittautunut kysytyksi, sillä lähes jokainen 13 eri kerhosta on täynnä. Käytännön kerhototeutuksen hoitaa OFBC, joka vie kerhot ympäri Oulua niin, että kerhoja järjestetään jokaisena arkipäivänä ala-asteikäisille lapsille. Kerhoja vetävät tällä hetkellä Arttu ja Henri, mutta tulevaisuuteen on suunnitelmia myös tämän osalta. SÄBÄMESTARI-harrastekerhojen pilottivaiheessa kerhojen ohjaajina toimivat seuran työntekijät, jatkossa tavoitteena on saada ainakin osa kerhoista toimimaan koulutettujen kerho-ohjaajien voimin.

Kerhot ovat teemaltaan ja sisällöltään kaikille avoimia salibandykerhoja. Toiminta liikuttaa lapsia lajitaustaan katsomatta ja jopa 95% kerholaisista eivät ole ennestään olleet OFBC:n toiminnassa mukana. Arttu ja Henri näkevätkin kerhot monipuolisena kokonaisuutena, jotka innostavat, ilostuttavat ja opettavat sekä kehittävät paljon uusia taitoja niin liikkumisessa, lajissa kuin ryhmässä käyttäytymisessä. Arttu nostaa haastattelussa merkittäväksi havainnoksi turvallisen ja innostavan ilmapiirin ja sen vaikutuksen lapseen – sen myötä kaikille persoonille on ryhmässä tilaa, ja saavat olla juuri sellaisia kuin ovat.

Merkittävä näkökulma harrastuskerhoihin on kaupungin ja seuran välinen yhteistyö. Kerhot halutaan lähtökohtaisesti viedä kaupunginosiin, joissa harrastaminen on vähäisempää ja esimerkiksi pitkien etäisyyksien takia lapset eivät itse pääse harrastustoiminnan pariin. Vuorovaikutus rehtorien kanssa ja muun muassa syrjäytymiseen puuttuminen ja kerhopaikan tarjoaminen näille lapsille on ollut merkittävä osa yhteistyötä. Liikkuminen ja tekemiseen kannustaminen, sekä kerhokavereiden tai -ohjaajan ylävitonen on varmasti yksi viikon kohokohdista.

Seuralle, harrastustoiminnan tehostamishanke Salibandyliiton ja Olympiakomitean kanssa on antanut erityisesti tukea markkinointiin, tietoisempaa ajattelua siihen, että toimintaa tulee kehittää ja kuinka merkittävää vastaava toiminta on sen kuluttajille. Myös Olympiakomitean järjestämä tapaaminen inspiroi ajatuksia siihen, millaisia toteuttamismahdollisuuksia on ja mitä muut seurat ympäri Suomen tekevät.

Tällä hetkellä, yhteistyö seuran, kaupungin ja alueen koulujen välillä on tiivistä ja antoisaa. Kaikki alkoi siitä, kun seuran sisäisesti aloitettiin pohdinta toimintatavoista ja ideointi uusista keinoista tarjota salibandyharrastusta. Täydet liikuntahallit ajoivat tilanteeseen, joka pakotti miettimään uusia ratkaisuja, etenkin lasten näkökulmasta. Ratkaisuiden keskiöön nousi harrastamisen vieminen uuteen ajankohtaan ja harrastustoiminnan tarjoaminen matalalla kynnyksellä lapsille. Kartoituksen jälkeen rakennettiin valmis paketti, joka esiteltiin kaupungille. Vastaanotto oli myönteinen, jonka jälkeen suunnitelmaa alettiin toteuttamaan myös käytännön tasolla.

”Tässä on vain voittajia”, kommentoi OFBC:n toiminnanjohtaja Dufva kysyttäessä siitä, miten hän näkee yhteistyön. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa sitä, että seura tarjoaa valmiin harrastuskerhopaketin ammattitaidolla ohjattuna. Koulupäivän jälkeinen tekeminen on lapsille liikuttavaa ja innostavaa, joten konsepti tukee myös yleisesti koulussa jaksamista. Salibandy on myös entistä näkyvämpi osa koululaisten arkea naulakkoihin ilmestyneiden sählymailojen ja käytäväkeskustelujen kautta. Kaupunki ja koulu taas osallistuvat muun muassa tilojen, toiminnan suuntaamisen ja kustannusten kautta yhteistyöhön.

Kerhotoiminnassa on ollut mukana todella paljon kävijöitä. On selvää, että liikunnalliselle kerhotoiminnalle on tilausta. Ohjaajilla on selkeästi hommat hanskassa, se on tärkeä osa kerhotoiminnan onnistumista. Kaupungin näkökulmasta on tärkeää, että toiminnan avulla on tavoitettu paljon sellaisia oppilaita, joilla ei ole ollut vielä mielekästä harrastusta. OFBC:n kanssa on ollut ilo tehdä yhteistyötä, joka on edesauttanut kummankin osapuolen omia tavoitteita, mutta luonut myös rakenteita yhteistyölle tulevaisuuteen.
Susanna Hellsten, Oulun kaupunki. 

Onnistuneen yhteistyön ja toiminnan järjestelyn eteen on pitänyt uskaltaa ideoita ja tehdä kovasti töitä. Henriltä ja Artulta kysyttiin vinkkejä, miten vastaavaa yhteistyötä voi lähtee omalla alueellaan kehittämään. ”Kannattaa ideoida rohkeasta, uskaltaa toimia ja tehdä kovasti töitä sekä kirkastaa suunnitelmat siitä, miksi tätä haluaa tehdä.” Valmiin ja huolella suunnitellun paketin ”myyminen” on huomattavasti helpompaa, kuin keskeneräisten. Myös oikean ihmisen löytäminen on merkittävässä roolissa. Arttu korostaa sitä, että seuralla tulee olla selkeä suunnitelma ja aito halu harrastustoiminnan järjestämiseen. Myös ammattitaitoiset ohjaajat ja työkalut turvallisen ilmapiirin luomiseen ovat avainasemassa: ”Keskiössä tulee olla hauska, innostava ja turvallinen toiminta. Liikunnan ilo on kaikkien lasten oikeus.”

Elina Anttonen
Kehityspäällikkö, seuratoiminta
Seuratoiminnan johtamisen tuki ja kehittäminen, suora seuratuki, Tähtiseuratoiminnan johtaminen ja kehittäminen, kouluyhteistyö.
Tiina Koivisto
Kehityspäällikkö, pelaaminen ja harrastaminen
Harrastamisen ja alueellisen sarjatoiminnan kehittäminen, Säbäkipinäkokonaisuuden johtaminen ja kehittäminen, uudet kokeilut ja pelimuodot (erityisesti kortteliliigamalli ja 3v3-salibandy).

SÄBÄMESTARI-kuva: Anssi Koskinen

Kuvat: OFBC

Teksti: Vilma Pekkala

Jaa artikkeli