Olympiakomitean ja Salibandyliiton yhteishanke starttaa käyntiin - Mistä SÄBÄMESTARI:ssa on kyse?

SÄBÄMESTARI astuu koulumaailmaan tukemaan lasten ja nuorten harrastamista hankeprojektilla, johon osallistuu kolme pilottiseuraa. SÄBÄMESTARI-haluaa tarjota ala-asteikäisille lapsille laadukasta, turvallista ja innostavaa salibandytoimintaa, johon kaikki ovat tervetulleita.

Olympiakomitean ja Salibandyliiton yhteishanke on suunnattu lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Hankkeen pääidea on tarjota alakouluikäisille, paikallisille lapsille koulupäivän jälkeistä, kaikille avointa liikuntatoimintaa. Salibandyliitto lähestyy hanketta SÄBÄMESTARI-tuotekokonaisuudella, jossa toiminta keskittyy kolmeen päämoduliin: kouluttamiseen, harrastekerhotoiminnan käynnistämiseen sekä suoraan kouluille suunnaattuun virtuaalisen salibandytapahtumapäivään. Hanke näyttäytyy nimellä SÄBÄMESTARI astuu koulumaailmaan aina jouluun 2021 saakka.

Hankkeen taustalla on Olympiakomitea, jonka koordinoima Lasten Liike -kokonaisuus tulee olemaan iso osa hankkeen käytännön toimintaa sekä tukena harrastetoiminnan laadukkaaseen toteutukseen. Lasten Liikkeen tavoite on luoda mahdollisuuksia yhä useammalle lapselle osallistua lapsen kasvua ja kehitystä tukevaan liikunnalliseen harrastustoimintaan sekä parantaa liikunnallisen harrastustoiminnan laatua Suomessa. Lasten Liikkeen ideologia nojaa kaikille avoimeen harrastamiseen. Ryhmään tulijat eivät tarvitse liikunnallisia erityistaitoja ja toimintaan on helppo tulla mukaan. Lasten Liike -ryhmiä ohjaavat aina koulutetut ohjaajat. He huomioivat tuntien monipuolisuuden lisäksi myös lasten omat vahvuudet ja toiveet. Alla Lasten Liikkeen laatutunnus ja tästä Lasten Liikkeen nettisivuille.

Salibandyliiton puolesta hankkeessa vaikuttaa SÄBÄMESTARI-kokonaisuus, joka toimii hankkeen pääbrändinä. SÄBÄMESTARI-kokonaisuuden lisäksi mukana on tiivisti Salibandyliiton seurakehityspalvelu Seura360. Tavoitteena on luoda kokonaisuus, jossa seuran kehitys, tietoisen toiminnan lisääminen ja SÄBÄMESTARI-hanketoiminta tukevat toinen toisiaan. 

SÄBÄMESTARI astuu koulumaailmaan -hankkeen tavoitteena on alakouluikäisten lasten liikuttaminen, innostaminen lajin pariin sekä iloa tihkuva, kaikille avoin toiminta. Lisäksi tavoitteena on lisätä toisiaan tukevaa yhteistyötä alueen seurojen, koulujen ja kunta- tai kaupunkitoimijoiden välillä. Tavoitteet määritellään pilottiseurakohtaisesti ja ne luodaan hankkeen ideologiaan pohjautuen, tukien seurojen omaa toimintaa. 

Pilottiseurat ovat toiminnan keskiössä ja hanke toteutetaan heidän toiminta-alueellaan ja ympäristöissään. Pilottiseurat valittiin elokuussa 2020, jonka jälkeen yhteistyö toimintaan valittujen seurojen kanssa aloitettiin toiminnan suunnittelupalavereilla. SÄBÄMESTARI-hankkeen pilottiseurat tullaan esittelemään myöhemmin syksyllä 2020. 

Salibandyliitossa hankevastaavana toimii tiimiesimies ja pelaamisen kehittäjä Tiina Koivisto, työparinaan hankekoordinaattori Vilma Pekkala. Seurakehittämisestä vastaa Seurakehittäjä Elina Anttonen, joka tukee seuroja Seura360 -kokonaisuuksien puolella. 

Hankkeen ympärille luodaan moniosainen viestinnällinen sarjakokonaisuus, joka kertoo SÄBÄMESTARI astuu koulumaailmaan -hankeen käytännön toiminnasta, pilottiseuroista ja projektin etenemisestä siihen liittyvien alustojen kautta. SÄBÄMESTARI astuu koulumaailmaan näkyy sosiaalisessa mediassa Salibandyliiton Salibandy.fi -viestintäkanavissa ja esiintyy tunnuksilla #salibandy #säbämestari #olympiakomitea #lastenliike. Lisäksi tunnisteita lisätään paikkakuntakohtaisesti. SÄBÄMESTARI astuu koulumaailmaan sisällöt tullaan päivittämään hankkeen virallisille nettisivuille, josta löytyy kaikki hankkeen kannalta oleellinen tieto. Nettisivuja tullaan päivittämään syksyn 2020 -aikana.

Tiina Koivisto
Kehityspäällikkö, pelaaminen ja harrastaminen
Harrastamisen ja alueellisen sarjatoiminnan kehittäminen, Säbäkipinäkokonaisuuden johtaminen ja kehittäminen, uudet kokeilut ja pelimuodot (erityisesti kortteliliigamalli ja 3v3-salibandy).
Vilma Pekkala
Hanketyöntekijä
Hanketyöntekijä, SunSäbä-kiertuevastaava, viestintäkoordinaattori.
Elina Anttonen
Kehityspäällikkö, seuratoiminta
Seuratoiminnan johtamisen tuki ja kehittäminen, suora seuratuki, Tähtiseuratoiminnan johtaminen ja kehittäminen, kouluyhteistyö.

Jaa artikkeli