Tutkimus: Salibandyliiton maine lajiliittojen eliittiä – ”Tuloksesta voidaan olla ylpeitä”

Salibandyliitto sai parhaan arvosanan suurista lajiliitoista T-Median Luottamus&Maine -tutkimuksessa.

T-Median järjestökentän tutkimus toteutettiin tällä kertaa aikaisempaa laajempana, kun myös suomalaisten urheilujärjestöjen luottamusta ja mainetta suuren yleisön keskuudessa mitattiin. Tutkimukseen valittiin mukaan kolme koko suomalaista urheilua kattavaa organisaatiota: Suomen Olympiakomitea ry, Suomen Paralympiakomitea ry sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry.

Urheilujärjestöjen maine mitattiin mallilla, jossa mainetta arvioidaan kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

Lajiliitoista mukaan valittiin viisi eniten vuonna 2022 valtionapua saanutta lajiliittoa: Suomen Palloliitto, Suomen Voimisteluliitto, Suomen Jääkiekkoliittoliitto, Suomen Salibandyliitto sekä Suomen Urheiluliitto.

Lajiliittojen maine vaihteli hyvän ja kohtalaisen välillä. Ilahduttavasti parasmaineisin suurista lajiliitoista on Salibandyliitto (3.59). Analyysit urheilujärjestöistä perustuvat yli 1600 annettuun validoituun organisaatioarvioon kansalaisten keskuudessa.

Suurten lajiliittojen maineselvityksessä Salibandyliitto sai parhaan arvosanan. Lähde: T-Media.

Miltä Salibandyliiton tulos kuulostaa ja miten siihen suhtaudut, toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta?

– Luottamus&Maine -tutkimus on erityisesti yrityspuolella varsin arvostettu tutkimus. Sitäkin taustaa vasten on hieno nähdä, miltä Salibandyliitto ja salibandy näyttäytyy suuren yleisön silmissä. Kyllä tuloksesta voidaan olla ylpeitä.

Mikä on oma johtopäätelmäsi? Millä osa-alueilla Salibandyliitto on mielestäsi onnistunut vakuuttamaan ihmiset?

– Minusta tulokset vastaavat aika pitkälti omaa käsitystäni: kahdeksasta osatekijästä seitsemän oli hyvällä tasolla, vain mielikuva taloudesta painui kohtalaiseksi. Haluamme jatkossakin varmistaa, että salibandy on avoimen vuorovaikutuksen, vastuullisuuden ja ennakkoluulottomuuden näkökulmasta edelläkävijä. Talous on meillä tasapainossa, mutta kyllä tulos heijastelee aivan oikein sitä, että salibandyn rahat ovat, ainakin toistaiseksi, varsin pieniä suhteessa vaikka jalkapalloon tai jääkiekkoon.

– Merkittävä osa suomalaisista kuuluu tavalla tai toisella urheiluyhteisöön – seurajäsenyyden tai muun roolin kautta. Urheilujohtajien tulee ymmärtää, että kansalaisten näkemykset urheilujärjestöjen maineesta ja erityisesti hallinnon avoimuudesta sekä toiminnan uudistumisesta vaikuttavat merkittävästi luottamukseen. Tämä on hyvin relevantti tieto urheiluyhteisölle. Lajien elinvoimaisuuden tae on se, että toimintaan luotetaan ja näin saadaan harrastajia ja uusia kilpaurheilijoita sekä näiden lähipiirin antama tuki seuramaksujen sekä vapaaehtoistoiminnan kautta, kertoo vanhempi tutkija Nina Laakso.

Salibandyliitto on kokonaisuudesta vastaava kansallinen kattojärjestö, mutta kuten tiedetään ja ylläkin painotetaan, harrastaminen tapahtuu seuroissa. Millaisen viestin toiminnanjohtaja lähettää seurojen suuntaan?

– Käsittääkseni tulos heijastelee yleistä käsitystä myös seurojen ja koko lajiyhteisön toiminnasta. Arvot ovat kautta linjan kohdallaan. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa tulevaisuutta. Uskon, että salibandyn aitous on asia, minkä vuoksi laji koetaan myönteisesti.

– Liiton ja seurojen toimiva yhteistyö on ihan avainasemassa, jotta tuote pidetään jatkossakin haluttuna ja helppona. Ei rikota toimivaa ja tehdään samalla uusia, rohkeitakin avauksia. Siten saamme hienon lajin pariin uusia harrastajia ja seuraajia.

Tutkittujen urheilujärjestöjen maine vaihteli hyvämaineisen ja heikkomaineisen välillä, yksikään ei yltänyt erinomaiseen maineeseen. Koko urheilua käsittävistä organisaatioista Paralympiakomitealla oli hyvä maine (3.65), SUEK ry:llä kohtalainen (3.26) ja Olympiakomitealla heikko maine (2.90).

Lue T-Median Luottamus&Maine -tutkimuksesta tarkemmin täällä.
Lue myös Helsingin Sanomien uutinen tutkimuksesta.

—-

Näin tutkittiin

Luottamus&Maine 2022 järjestöjen ja liittojen tutkimuskierroksella tutkittiin suomalaisten järjestöjen mainetta suuren yleisön keskuudessa. Urheilujärjestöistä tutkimukseen valittiin kolme koko suomalaista urheilua kattavaa nk. palveluorganisaatiota sekä lajiliitoista viisi vuonna 2022 eniten valtionapua saanutta lajiliittoa.

Urheilujärjestöjen maine mitattiin Luottamus&Maine -tutkimusmallilla, jossa mainetta arvioidaan kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 30.8.-19.9.2022. Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 3 496 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali on korkeintaan noin 0.XX prosenttiyksikköä suuntaansa.

Jaa artikkeli