Salibandyn elinvoimaisuus -kysely purettu – tarkempia tuloksia luvassa

Kysyimme touko-kesäkuussa pelaajilta, seurojen vastuuhenkilöiltä, työntekijöiltä, valmentajilta, pelaajien vanhemmilta ja muilta seuratoimijoilta kokemuksia ja näkemyksiä salibandyn strategisiin tavoitteisiin kirjatuista asioista.

Verkkokysely oli kaikille avoin ja se julkaistiin Salibandyliiton viestintäkanavissa. Vastauksia tuli 371 vastaajalta, jotka edustavat yhteensä 116 seuraa. Suurin osa vastaajien seuroista on keskisuuria tai pieniä salibandyseuroja. Otos kuvaa varsin hyvin salibandyn harrastajia.

Vastaajan piti valita yksi seuraavista rooleista: pelaaja, valmentaja/ohjaaja, joukkueenjohtaja, pelaajan huoltaja/vanhempi, joukkueen huoltaja, rahastonhoitaja, varustevastaava, hallituksen jäsen, puheenjohtaja, seuran yhteyshenkilö (liiton suuntaan) ja seuran työntekijä. Muita taustatietoja olivat sukupuoli, ikä ja aika, jonka henkilö on ollut seuratoiminnassa mukana.

Kyselyn teemat mukailivat salibandyn strategian painopisteitä seurojen elinvoimaisuus (talous tasapainossa, esimerkillinen johtaminen, olosuhteet kunnossa, laadukas valmennus ja ammattimainen toiminta ja salibandyn arvot (vastuullisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja ennakkoluulottomuus kaiken toiminnan perustana).

Kyselyn laatimisessa hyödynnettiin myös Olympiakomitean seuratoiminnan palautekyselyitä.

Kyselyn ja artikkeleiden teemat olivat salibandyn pelaaminen, jaksaminen ja viihtyminen seuran toiminnassa, valmennus, seuran johtaminen, olosuhteet ja talous, toimintaympäristö/vastuullisuus, NPS, mikä seuramme toiminnassa on erityisen hyvää, miten seuramme toimintaa voisi/pitäisi mielestäsi parantaa.

Kyselyssä vastattiin väittämiin asteikolla 1-4 (4: täysin samaa mieltä, 3: jokseenkin samaa mieltä, 2: jokseenkin eri mieltä, 1: täysin eri mieltä). Lisäksi selvitettiin niin sanottu NPS-arvo (Net Promoter Score), eli suositteluindeksi. NPS-arvo kertoo kuinka todennäköisesti vastaaja suosittelisi edustamaansa seuraa ystävilleen. Kysely sisälsi myös vapaan kommentoinnin mahdollisuuden.

Mikäli seuran raportille kertyi vähintään 15 vastausta, toimitetaan sille seurakohtainen raportti. Tähän riittävän vastausmäärän saavuttivat Josba juniorit, Jäppärä, Lehmo Balls-96, Pirkkalan Pirkat, SB Raatti ja SB Welhot, jotka pääsevät hyödyntämään kyselyä oman toimintansa kehittämiseen alueen seuratoimintapäällikön tuella. Näille seuroille toimitetaan myös salibandyaiheinen huomionosoitus seuratoimijoiden aktivoinnista kyselyyn vastaamiseen.

Seura olisi saanut käyttöönsä roolikohtaisen vertailuraportin, mikäli vastauksia olisi tullut vähintään 50 kappaletta, mutta yksikään seura ei saavuttanut tätä vastausmäärää.

– Kokemuksistanne jakamanne tieto on tärkeää lajin elinvoimaisuuden tukemisen ja kehitystoimenpiteiden suunnittelussa. Julkaisemme kyselyn tärkeimpiä tuloksia syksyn aikana, sillä materiaali on varsin laaja. Toivomme, että se johtaa keskusteluun ja pohdintaan lajiyhteisössä ja seuratapaamisissa, kertoo seura- ja harrastustoiminnan johtaja Mervi Kilpikoski ja jatkaa:

– Toteutamme kyselyn uudelleen joka vuosi strategiakauden aikana, vuoteen 2026 saakka.  Kiitos kaikille vastaajille. Haastan lajiyhteisöä osallistumaan aktiivisesti näihin kyselyihin, jotta osaamme jatkossakin keskittyä oikeiden asioiden kehittämiseen.

Kuva: Esa Jokinen

Jaa artikkeli