Salibandyliitto aloittaa YT-neuvottelut

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat Salibandyliiton organisaation rakenteen, sektorien resurssoinnin ja työnjaon sekä organisaation sisäisen yhteistyön mallien uudelleenarviointia.

YT-neuvottelut koskevat koko Salibandyliiton henkilöstöä, lukuun ottamatta MM2020-organisaation määräaikaisia työntekijöitä, miesten maajoukkueen päävalmentajaa, maajoukkueiden palkkioperusteisia toimihenkilöitä sekä SSBL Salibandy Oy:ta. Neuvottelujen piirissä on yhteensä 30 Salibandyliiton organisaatioon kuuluvaa henkilöä.

YT-neuvottelujen taustalla ovat salibandyn päivitetty strategia, tarve varmistua liiton toiminnan tehokkuudesta, organisaation henkilömuutokset viimeisen kahden vuoden aikana sekä liiton ja sen omistaman SSBL Salibandy Oy:n työnjaon muuttuminen.

– Tilanne on aivan poikkeuksellinen: seurat ja liitto ovat lujilla. On silti uskallettava katsoa pitemmälle ja panostettava lajin tulevaisuuteen. Salibandyn pitää päästä takaisin kasvu-uralle ja tehdä ennakkoluulottomasti asioita, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta taustoittaa ja jatkaa:

– On tärkeää pohtia, miten pystymme toteuttamaan uudistettua strategiaa mahdollisimman hyvällä yhteistyöllä ja tehokkaasti. Meidän tulee huolehtia lajin hyvinvoinnista sekä saumattomasta yhteistyöstä seurojen kanssa. Liitto on salibandyä, seuroja ja pelaajia varten.

Alustavan arvion mukaan YT-neuvottelut saattavat johtaa työsuhteen ehtojen olennaiseen muuttumiseen tai irtisanomiseen noin viiden, enintään yhdeksän henkilön osalta. Toisaalta on todennäköistä, että on tarve myös uusille rekrytoinneille, jotta organisaatiouudistus saadaan toteutettua.

YT-neuvottelut alkavat 18. päivä maaliskuuta. Organisaation uudistusprosessin on määrä olla valmis huhtikuun loppuun mennessä. YT-neuvottelut ovat vuoden sisään toiset Salibandyliitossa. Edelliset neuvottelut johtivat lomautuksiin keväällä 2020.

Jaa artikkeli