Salibandyliiton suositus salibandytapahtumien järjestämisestä elokuussa 2020 - katsomoon enintään 500 henkilöä

Salibandyliitto on linjannut jäsenseurojen yleisötapahtumiin liittyvän suosituksen, joka on voimassa elokuun 2020 loppuun saakka.

Salibandyliitto suosittelee aikavälillä 1.8.-31.8.2020, että seurojen järjestämien tapahtumien yleisömäärä on enintään 500 henkilöä.

Samalla Salibandyliitto edellyttää, että seurat seuraavat viranomaisten ja Olympiakomitean ohjeistuksia mahdollisten muutosten takia.

Aluehallintovirastojen määräykset ovat velvoittavia silloin, kun:

 • sisätiloissa tai alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestetään elokuussa 2020 yli 500 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous.

Aluehallintovirastojen määräykset eivät velvoita, mutta aluehallintovirastot ja valtioneuvosto suosittelevat, että ohjeita noudatetaan silloin, kun:

 • elokuussa järjestetään yleisötilaisuus tai yleinen kokous, johon osallistuu alle 500 henkilöä

Salibandyliitto suosittelee, että yli 500 henkilön tilaisuuksien järjestämisestä pidättäydytään elokuun 2020 aikana.

Tapahtuman yleisömäärään ei lasketa kuuluvaksi pelaavien joukkueiden pelaajia, johtoa, erotuomareita ja toimitsijoita, mikäli he eivät ole välittömässä kosketuksessa yleisöön.

Tärkeää on myös muistaa, että jos tapahtumaan tai yleisötilaisuuteen liittyy ravintolatoimintaa, siinä on lisäksi huomioitava tartuntatautilain ja sen nojalla annetun asetuksen mukaiset ravintoloiden toiminnan velvoitteet. Ravintoloissa esimerkiksi jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka, ja asiakaspaikat täytyy sijoittaa riittävän väljästi toisiinsa nähden.

Yhteenveto aluehallintovirastojen määräyksistä ja hallituksen suosituksista

aluehallintovirastot ja valtioneuvosto suosittelevat, että ohjeita noudatetaan silloin, kun:

 • elokuussa järjestetään yleisötilaisuus tai yleinen kokous, johon osallistuu alle 500 henkilöä
 • kyseessä on yksityistilaisuus (esimerkiksi häät, hautajaiset, juhlat jne.)

Aluehallintovirasto korostaa jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Huomioikaa nämä:

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Katso lisätietoa täällä.

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää.

 • Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m.
 • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.
 • Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi työntekijöille ja vierailijoille tietoisuuden lisäämiseksi.

 • Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.
 • Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
 • Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.

Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan, aluehallintovirastot voivat tarvittaessa muuttaa elokuuta koskevia rajoituspäätöksiään.

Aluehallintovirastojen 1.7.2020 antamat määräykset ovat voimassa 1.8.2020–31.8.2020 ja ne on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona. Tiedoksiannot ja määräykset löytyvät osoitteesta www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot.

Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Usein kysytyt kysymykset (avi.fi)
Millä ehdoilla yleisötilaisuuksia voi järjestää elokuussa?

Jaa artikkeli