Salibandy goes Pride! – liity mukaan kulkueeseen!

Helsinki Pride on Suomen näkyvin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma, jossa juhlitaan sateenkaariyhteisöä ja yhdenvertaisuutta. Tapahtuma huipentuu 2.7. järjestettävään kulkueeseen, johon Salibandyliitto osallistuu, ja kutsuu samalla kaikki halukkaat mukaan.

Salibandyssa tavoitteena on, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvoasiat läpileikkaavat kaikkea toimintaa. Haluamme pitää yllä ja vahvistaa ilmapiiriä, johon jokaisen on helppo tulla mukaan riippumatta sukupuolesta, iästä, toimintakyvystä, varallisuudesta, kulttuurista, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Salibandyn harrastajien ja pelaajien erilaisuuden näkyminen pelikentillä on salibandyn vahvuus.

– Seksuaalinen suuntautuminen ei ole riippuvainen sukupuolesta, iästä, toimintakyvystä, sosioekonomisesta asemasta tai kulttuurista, joten seksuaalivähemmistöön itsensä identifioiva henkilö voi hyvin kuulua myös johonkin toiseen vähemmistöryhmään eli olla vähemmistö vähemmistössä, taustoittaa liittokoordinaattori Tea Naskali ja jatkaa:

– Haluamme joukkuelajiyhteisönä olla mukana parantamassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa salibandyssa. Ymmärrämme hyvin, että vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema urheilun ja liikunnan parissa on parantunut, niin paljon on vielä tehtävää, jotta jokainen sateenkaariyhteisöön itsensä identifioiva voisi tuntea itsensä tervetulleeksi urheilun kentille.

– Jotta näin voisi tapahtua, niin tarvitaan lisää koulutusta sukupuolen, seksuaalisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoista lajiyhteisössä, toteaa puolestaan toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta.

Kulkue lähtee Helsingin Senaatintorilta lauantaina 2.7. klo 12 ja sen arvioitu kesto on 2-3 tuntia.

Tarkemmat tiedot kulkueaikataulusta lähetetään mukaan ilmoittautuneille.

Voit ilmoittautua kulkueeseen mukaan alla olevasta linkistä.

Nähdään ja kuullaan kulkueessa,

Salibandyliitto

Taustaa: Seksuaalivähemmistöjen häirinnän ilmeneminen liikunnassa ja urheilussa

Useammat tutkimukset ovat osoittaneet, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kokevat häirintää ja vähättelyä liikunnan ja urheilun parissa.

Esimerkiksi Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin häirintätutkimuksen (2020) tulos osoitti, että kielteinen pukukoppipuhe on yksi yleisimmistä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan häirinnän muodoista.

Liikunta – ja Tiede -lehdessä vuonna 2018 julkaistusta Marja Kokkosen artikkelista ilmenee, että valmentaja oli häirinnyt sanallisesti homomiehistä puolta ja naisista alle 20 prosenttia. Häirintä ilmeni huhujen levittämisenä, nimittelynä tai loukkaavina vitseinä sekä sanattomasti halveksivina katseina, vihjailevina eleinä ja seksuaalisävytteisenä ääntelynä. Mitä enemmän häirintää esiintyi, sitä enemmän urheilijalla oli psykosomaattisia oireita ja masentuneisuutta. Eniten oireilivat homomiehet.

Tämä sama ilmiö on havaittavissa myös sateenkaarinuorten tarinoissa tänä vuonna julkaistussa kirjassa Rakkaudesta lajiin (2022): usein joukkueurheilua harrastavat nuoret naiset voivat olla nuoria miehiä avoimempia seksuaalisuudestaan.

Lisätietoja

Tea Naskali
Liittokoordinaattori
Päätöksenteon koordinointi, hallituksen kokousten sihteeri, huomionosoitukset, vapaakortit, liiton kokoukset ja henkilöstöasiat. Työsuojeluvaltuutettu.

Jaa artikkeli