Kuvituskuva liittokokous

Liiton kokous vahvisti: Salibandyliiton valituslautakunta 2021-23

Liiton kokous nimesi valituslautakunnan jäsenet uudistettujen toimintasääntöjen mukaisesti kolmeksi vuodeksi 1.1.2021 alkaen.

Liiton kokous hyväksyi valituslautakunnan kokoonpanon hallituksen esityksen mukaisesti.

Valituslautakunta 2021-23

Riitta Hellgren
Mikko Kohtala (OTM)
Markus Neimo (OTM)
Jari Oksanen
Henrik Zilliacus (OTM)

Aiempien toimintasääntöjen mukaan valituslautakunnan nimesi valtuusto ja kilpailukaudeksi kerrallaan, mutta liiton kokouksen hyväksyttyä uudistetut toimintasäännöt, nimeämisen tekee liiton kokous ja valituslautakunnan toimikausi nousi kolmen kalenterivuoden pituiseksi.

Toimintasäännöt
12§ VALITUSLAUTAKUNTA
Valituslautakunta koostuu 3-8 jäsenestä, joista ainakin puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla tulee olla tuomarin virkaan oikeuttava oikeustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto. Lautakunnan jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Liiton kokous valitsee valituslautakunnan jäsenet ja valtuusto voi tarvittaessa täydentää lautakunnan kokoonpanoa, mikäli lautakunnan jäsen eroaa tai muuten jättää tehtävänsä kesken toimikauden.

Valituslautakunnan jäsenet valitsevat lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Valituslautakunnan yhteyshenkilönä toimii ja sen juoksevia asioita hoitaa liiton asettama valituslautakunnan sihteeri.

Valituslautakunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Valituslautakunta on toimivaltainen, kun päätöksentekoon osallistuu vähintään kolme valituslautakunnan jäsentä, joista ainakin yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valituslautakunta käsittelee kilpailusääntöjen mukaan sille osoitetut asiat viipymättä, jotka kohdistuvat kilpailusääntöjen perusteella annettuihin rangaistus- ja kurinpitopäätöksiin sekä vastalauseratkaisuihin.

Valituslautakunnan tulee antaa kirjallinen päätös perusteluineen osapuolille 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Valituslautakunnan asiassa antama päätös on liiton lopullinen päätös.

Jaa artikkeli