Liiton kokoustallenne katsottavissa YouTubessa – katso käsitellyt asiat

Salibandyliiton varsinainen kokous pidettiin lauantaina Helsingissä hybridimallisena. Kokouksesta tuli suora lähetys, joka löytyy nyt tallenteena Salibandyliiton YouTube-kanavalta.

Kokous valitsi hallituksen (puheenjohtaja ja jäsenet) toimikaudelle 2024-2026, mutta asialistalla oli paljon muutakin.

Seurojen edustajat pystyivät osallistumaan kokoukseen tasavertaisesti joko paikan päällä tai etäyhteydellä (Teams). Henkilöäänestykset suoritettiin eVaali.fi-palvelussa.

Yli kolmen tunnin mittaisen kokouksen päätöksiin ja puheenvuoroihin voi tutustua kohta kohdalta aikamerkinnöin, jotka on merkitty videon alla olevaan kokouksen esityslistaan.

Esityslista
Kohdat 1 § – 4 § (0.00.00 – 0.17.28)
1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) tarvittava määrä ääntenlaskijoita

3 § Todetaan
a) läsnäolijat
b) kokouksessa edustetut äänioikeutetut jäsenet sekä niiden äänimäärät ja valtuutetut edustajat

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Toimintasääntöjen muutos (0.28.20 – 0.42.22)

6 § Esitetään pitkän aikavälin toimintasuunnitelma ja keskustellaan toiminnan kehittämisestä pitkällä aikavälillä (0.42.22–0.59.00)

7 § Esitetään raportti liiton taloudellisesta tilasta sekä keskustellaan liiton taloudesta ja sen kehityksestä (0.59.00–1.32.30)

8 § Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista palkkioperusteista seuraavaksi kolmeksi tilikaudeksi (1.33.48–1.38.41)

9 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi kolmeksi tilikaudeksi (1.38.48–1.40.28)

10 § Valitaan 17 §:n mukaisesti asetettujen ehdokkaiden joukosta hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kolmeksi tilikaudeksi (1.40.28–2.46.43, puheenjohtajaäänestyksen tuloksen julkistus 1.59.15–2.00.30 ja hallitusäänestyksen tulosten julkistus: 2.56.55– 2.59.00)

11 § Päätetään valtuuston jäsenten lukumäärä ja niiden alueellinen jakauma seuraavaksi kolmeksi tilikaudeksi (2.46.45–2.48.01) (kohta 11 § käsiteltiin sillä aikaa, kun hallitusvaalin tuloslaskenta oli käynnissä)

12 § Valitaan valtuuston jäsenet ja alueperusteiset varajäsenet seuraavaksi kolmeksi tilikaudeksi (3.01.07–3.02.40)

13 § Valituslautakunnan nimeäminen (2.48.36–2.49.18) (kohta 13 § käsiteltiin sillä aikaa, kun hallitusvaalin tuloslaskenta oli käynnissä)

14 § Valitaan tilintarkastaja sääntöjen mukaisesti (2.49.19–2.49.43) (kohta 14 § käsiteltiin sillä aikaa, kun hallitusvaalin tuloslaskenta oli käynnissä)

15 § Vahvistetaan jäsenmaksut seuraavaksi kolmeksi tilikaudeksi (2.49.44–2.50.22) (kohta 15 § käsiteltiin sillä aikaa, kun hallitusvaalin tuloslaskenta oli käynnissä)

16 § Käsitellään liiton hallituksen esittämät tai jäsenten tämän pykälän mukaisesti vireille panemat asiat
Lännenmiehet ry:n aloite miesten 3. divisioonan kehittämisestä (3.02.50–3.08.25)

17 § Kokouksen päättäminen

Valokuvia liiton kokouksesta täällä.

Artikkelikuva ja kuvagallerian kuvat: Mika Hilska

Jaa artikkeli