Innebandyförbundets rekommendation om ordnande av innebandyevenemang i augusti 2020 – högst 500 åskådare

Innebandyförbundet har tagit fram en rekommendation om medlemsföreningarnas publikevenemang. Rekommendationen gäller till slutet av augusti 2020.

Innebandyförbundet rekommenderar att publikmängden på evenemang som föreningarna ordnar är högst 500 personer under tiden 1–31.8.2020.

Innebandyförbundet förutsätter samtidigt att föreningarna följer myndigheternas och Olympiska kommitténs anvisningar till följd av eventuella ändringar.

Regionförvaltningsverkens bestämmelser är bindande när

 • ett publikevenemang eller ett allmänt sammanträde med över 500 personer ordnas inomhus eller på ett avgränsat område utomhus i augusti 2020.

Regionförvaltningsverkens bestämmelser förpliktar inte, men regionförvaltningsverken och statsrådet rekommenderar att anvisningarna iakttas när

 • ett publikevenemang eller ett allmänt sammanträde med färre än 500 deltagare ordnas i augusti

Innebandyförbundet rekommenderar att man undviker att ordna evenemang för över 500 personer i augusti 2020.

Till publikmängden för evenemanget räknas inte spelarna i de spelande lagen, ledningen, domarna och funktionärer, om de inte är i omedelbar kontakt med publiken.

Det är också viktigt att komma ihåg att om tillställningen eller publikevenemanget omfattar restaurangverksamhet ska dessutom skyldigheterna för restaurangverksamhet enligt lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen som getts med stöd av den beaktas. I restauranger ska exempelvis varje kund ha en egen sittplats och kundplatserna ska placeras tillräckligt utspridda från varandra.

Sammanfattning av regionförvaltningsverkens bestämmelser och regeringens rekommendationer

regionförvaltningsverken och statsrådet rekommenderar att anvisningarna iakttas när

 • ett publikevenemang eller ett allmänt sammanträde med färre än 500 deltagare ordnas i augusti
 • det är fråga om ett privat evenemang (t.ex. bröllop, begravning, fester etc.)

Regionförvaltningsverket betonar varje aktörs och medborgares eget ansvar att iaktta myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer i sin verksamhet och därmed för sin egen del förhindra att coronaviruset sprids.

Observera följande:

Publikevenemang, allmänt sammanträde eller offentliga lokaler får inte besökas om man har symtom

Coronaviruset orsakar luftvägsinfektion, vars symtom kan vara bland annat hosta, halsont, feber, andnöd, muskelsmärta, magsymtom och huvudvärk. För mer information se här.

Publikevenemang, allmänt sammanträde eller offentliga lokaler, där det finns andra personer närvarande samtidigt, får inte besökas om man har symtom som tyder på sjukdom.

Onödiga fysiska kontakter ska undvikas

Coronaviruset smittar främst som droppsmitta. För att bekämpa infektioner ska onödiga fysiska kontakter undvikas.

 • För att undvika nära kontakter ska möjligheten att upprätthålla säkerhetsavstånd vid publikevenemang, allmänna sammanträden och offentliga lokaler säkerställas: antalet personer ska begränsas så att avståndet mellan människor är minst 1–2 meter.
 • I situationer där köer kan uppstå ska man påminna och hjälpa människor att hålla säkerhetsavstånden. Upprätthållandet av säkerhetsavstånden kan säkerställas till exempel med ett tillräckligt antal anställda som vägleder, avståndsskyltar och genom att förhindra att långa köer uppstår genom att arrangera deltagarnas ankomst och fördelning.
 • Risken för droppsmitta är lätt mycket högre än vanligt i till exempel allsångs- och gruppträningssituationer, varför säkerhetsavståndens betydelse ska betonas i dessa och motsvarande situationer.

En god hand- och hosthygien förhindrar smitta

Coronaviruset smittar främst som droppsmitta. Korrekt genomförd host- och handhygien förhindrar smitta. Informationsmaterial som vägleder till rätt praxis rekommenderas att distribueras till anställda och besökare för att öka medvetenheten.

 • Handdesinfektionsmedel används när man kommer inomhus eller till ett avgränsat utomhusområde. Handdesinfektionsmedel ska vara lätt tillgängligt.
 • Tvätta alltid händerna med tvål och vatten innan du äter och efter att du nyst eller hostat eller när händerna är synligt smutsiga. Händerna torkas i engångshanddukar av papper Om handtvätt inte är möjligt, använd handdesinfektionsmedel.
 • Vid nysning eller hostning placeras en engångsnäsduk framför munnen och kasseras omedelbart efter användning. Om en näsduk inte är tillgänglig, skyddas munnen med armvecket. Händerna tvättas efteråt.
 • En mask kan användas om man önskar med beaktande av anvisningarna för användningen.

Lagen om smittsamma sjukdomar ger möjlighet att utfärda bestämmelser för högst en månad åt gången. Om den epidemiologiska situationen i Finland ändras väsentligt till det sämre, kan regionförvaltningsverken vid behov ändra sina beslut om begränsningar för augusti.

Bestämmelserna som regionförvaltningsverken utfärdat 1.7.2020 gäller 1.8.2020–31.8.2020 och de har delgetts genom offentlig delgivning. Delgivningar och bestämmelser finns på Regionförvaltningsverkens webbplatsen här.

Lagen om smittsamma sjukdomar ger möjlighet att utfärda bestämmelser för högst en månad åt gången.

Vanliga frågor (avi.fi)
Under vilka villkor kan offentliga tillställningar ordnas i augusti?

Jaa artikkeli