Hallitustiedote: Talouden tulos ennakoitua huonompi – säästötoimenpiteistä sovittu

Salibandyliiton hallitus oli koolla 25. tammikuuta. Kokous oli kuluvan vuoden ensimmäinen.

Toiminnanjohtajan kuukausikatsaus

Käytiin läpi alkuvuoden tapahtumien Champions Cupin ja TEHO Sport Suomen Cupin järjestelyjen toimivuus. Champions Cupin yhteydessä suoritettiin paikan päällä vierailleille suunnattu kävijätyytyväisyyskysely.

Keskusteltiin tilintarkastusyhtiö KPMG:n laatiman selvityksen perusteella Salibandyliiton ja SSBL Salibandy Oy:n välisestä työnjaosta. Hallitus valtuutti toimiston jatkamaan selvittelyä työnjaon mahdollisen tarkentamisen suhteen sekä laatimaan suunnitelman muutosten toteuttamisesta. Pääasiallisesti tässä on kyse siitä, onko muitakin kuin F-liigaan liittyviä kaupallisia asioita tarkoituksenmukaista keskittää SSBL Salibandy Oy:n puolelle.

Vahvistettiin aluekokousten päivämäärät ja paikkakunnat vuodelle 2023 esityksen mukaisesti.

Talous ja hallinto

Toiminnanjohtaja raportoi, että vuoden 2022 vielä vahvistamaton tulos tulee muodostumaan huomattavasti enemmän alijäämäiseksi kuin mitä joulukuussa hallitukselle raportoitiin. Tuolloin arvio osoitti yli 300 000 euron alijäämää. Viime vuoden budjetti oli laadittu noin 150 000 euroa tappiolliseksi.

Käytiin yksityiskohtaisesti läpi negatiivisen tuloksen ja erityisesti budjettiylityksen syitä. Päätettiin välittömästi, että alkaneen vuoden 2023 budjetin tueksi haetaan säästöjä vähintään 200 000 euron edestä kesäkuun loppuun mennessä. Tämän vuoden budjetti tähtää +50 t€:n tulokseen. Lisäksi talouden osalta edellytetään jatkossa jatkuvaa ja aikaisempaa tarkempaa kulu- ja budjettiseurantaa.

Päättyneen vuoden talouden tarkka tulos valmistuu alkuvuoden kuluessa ja se käsitellään valtuuston kokouksessa 22. huhtikuuta.

Talouden toimenpiteitä hallituksen
kokouksen jälkeen (toim. huom.)

Salibandyliiton johtoryhmä on laatinut säästöohjelman, jolla päästään hallituksen asettamaan tavoitteeseen annetussa aikataulussa.

– Kulukuuri koskettaa koko organisaatiota ja säästöjä haetaan kaikilta toimintasektoreilta. Yhteisenä ja kaikkia koskettavina säästökohteina voin mainita matkustamisen ja majoittumisen vähentämisen minimiin ja vastaavasti etäkokousten suosimisen sekä ulkopuolisten palvelujen käytön merkittävän vähentämisen. Jokaisella sektorilla on tarkemmat säästökohteensa, toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta kommentoi ja jatkaa:

– Tilannetta on käyty läpi työyhteisössä niin hyvässä hengessä kuin se tällaisessa tilanteessa on mahdollista ja nyt katsotaan eteenpäin. Vaikka tilanne on hankala, niin liiton toimintaa ja sen tavoitteita tämä ei vaaranna. Säästötoimenpiteiden talousvaikutuksia seurataan tarkasti kevään aikana ja tavoitteena on, että kesän jälkeen toimintaa voidaan jatkaa normaalimmin.

Kilpailutoiminta

Seura- ja harrastustoiminnan johtaja esitteli toimenpiteitä pelaaja- ja joukkuemäärien kasvattamiseksi.

Tiedoksi ja keskusteltavaksi F-liigan olosuhdetyön tilanne. Asiaa käsitellään seuraavan kerran maaliskuun kokouksessa, johon valmistellaan tulevaa kautta koskeva esitys.

Seuratoiminta ja harrastaminen

Erotettiin eroilmoituksen perusteella kolme (3) jäsenseuraa.

Huippu-urheilu

Tiedoksi salibandyn tulevaisuus -kyselyn ensimmäisiä tuloksia keskustelun pohjaksi.

Keskusteltiin naisten maajoukkueen valmennuksesta 2024 alkaen.

Hyväksyttiin miesten U19- ja U23-maajoukkueiden päävalmentajat ja lajivalmentajat huippu-urheilujohtajan esityksen pohjalta.

Tiedoksi huippu-urheilun verkostokyselyn tulokset.

Tiedoksi MM-kotikisojen (miehet 2026 ja naiset 2027) hakuprosessin eteneminen. Lisäksi keskusteltiin vuoden 2024 naisten U19 MM-kisojen organisaatiosuunnitelmasta.

Hallituksen seuraava kokous pidetään 15.2.2023.

Salibandyliiton hallitus on liiton varsinaisen kokouksen nimeämä toimielin, joka valvoo ja ohjaa Salibandyliiton toimintaa laaditun strategian mukaisesti. Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kuudesta ja enintään kahdeksasta jäsenestä.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta (nyk. hallituksen toimikausi 2021–2023) ja se kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Seuraava liiton varsinainen kokous pidetään 25.11.2023.

Hallituksen kokoonpano: Kaarina Vuori (pj.), Janne Heikkinen, Harri Karjala, Arja Kilpeläinen, Mikko Kohonen, Juuso Laamanen (vpj.), Timo Lyytinen, Olli Lähdesmäki.

Jaa artikkeli