Verkostotapaamiset, osa 2: Tiedolla johtaminen – faktat tiskiin

Liikunta- ja urheiluväki on viime vuosina aktivoitunut urheiluun liittyvässä tutkimustiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä. Pääsääntöisesti kuitenkin tutkimustyö liittyy valmentamiseen ja huippu-urheiluun.

Salibandyliitto on osana vaikuttamistyötä käynnistänyt tiedonkeruuhankkeen, jota hyödyntämällä voidaan seuroja auttaa kehittämään toimintaansa alueensa erityistarpeet huomioiden.

– Tiedolla johtamisella ja keräämällä dynaamisesti tietoa, pystymme todistettavasti osoittamaan liikunnan ja urheilun myönteisiä terveys- ym. vaikutuksia ja näin edesauttaa ja tasoittaa päätöksentekijöiden asenteita salibandymyönteisille päätöksille, linjaa liiton yhteiskuntasuhdejohtaja Jari Kinnunen.

Yhdistämällä liiton ja seurojen asiakas- ja lisenssirekistereitä väestörekisterin yhteiskunnalliseen tietoon ja alueen väestöennusteisiin, saadaan arvokasta ja hyödyllistä tietoa seurojen toiminnan kehittämiseksi. Historiallisten kehityssarjojen kuvaaminen ja hyödyntäminen helpottaa ja auttaa seuroja kohtaamaan tulevaisuuden haasteet ja ennakoimaan tulevaa.

– Faktatiedon jakaminen päätöksentekijöiden päätöksenteon tueksi, vähentää epätietoisuutta ja parhaimmillaan estää virheellisten johtopäätösten tekemisen esim. salibandya koskevien olosuhdepäätösten tekemisessä kuntien luottamuselimissä, toteaa Kinnunen.

Seurat ovat aina alisteisia toimintaympäristölleen ja alueensa väestö- ja yhdyskuntarakenteille. On päivänselvää, että sama lähestymistapa ja toimintatavat eivät toimi esim. Lieksassa ja Kalajoella, jossa väestörakenteet ovat keskenään hyvin erilaiset. Jotta seurojen menestys ja elinvoimaisuus turvataan tulevaisuudessakin, tulee toimintaa kyetä visioimaan faktatietojen pohjalta.

– Parhaimmillaan kykenemme tuottamaan kunnille ja hallirakentajille faktatietoa siitä, mikä olisi esim. salibandyhallin optimaalisin sijoituspaikka suhteessa harrastajiin tai kuinka paljon jokin uusi salibandyhalli on oikeasti kumuloinut lisää salibandytoimintaa hallin vaikutuspiiriin, Kinnunen summaa.

Verkostotapaamisten yhteenvetona julkaistaan vielä myöhemmin osiot:
* Olosuhteet edelleen salibandyn haasteena
* Vaikuttaminen on edunvalvontaa”

Aiemmin julkaistu:
Verkostotapaamiset keräsivät seuraväkeä yhteen – ”Vaikuttaminen ei ole vaatimista”

Salibandyliitto on käynnistänyt yhdessä jäsenseurojensa kanssa alueellisten vaikuttajaverkostojen rakentamisen. Tavoitteena on synnyttää valtakunnan alueelle verkostoja, joiden tehtävänä on tukea, auttaa ja helpottaa liiton jäsenseurojen toimintaa alueella. Vaikuttajaverkostojen tehtävät ja toimintatavat määräytyvät seurojen akuuteista alueellista tarpeista.
    
Vaikuttajaverkostojen rakentamiseksi huhti-toukokuun aikana 12 paikkakunnalla järjestettiin verkostotapaamisia, joihin oli kutsuttu paikalle salibandyseurojen, kuntien liikuntatoimien, aluejärjestöjen ja liiton edustajia. Tilaisuudessa esiteltiin Salibandyliiton käynnistämää tiedonkeruuhanketta palveluna seuroille ja kuntien liikuntatoimille.

Jaa artikkeli