SaiPa Salibandy mukana Lajitivolissa - Nappaa vinkit soveltavan liikunnan kerhon käynnistämiseen

SaiPa Salibandy Lappeenrannassa järjestää alakouluikäisille lapsille soveltavan liikunnan salibandytoimintaa. Vakiintunut harrasteryhmä kokoontuu kerran viikossa Voisalmen koululle.

Erkkasäbä sai alkunsa ideasta tasavertaisesta harrastamisen mahdollistamisesta. Toiminta sai kipinän kesäleirillä, jonka jälkeen seura aloitti viikottaisen kerhotoiminnan. Ensimmäisellä kaudella mukana oli säännöllisesti neljä lasta ja tänä syksynä porukka on tuplaantunut.

-Ajatus oli todellakin lähteä pienesti liikkeelle ja katsoa miten kerho lähtee toimimaan. Tiedettiin että tarvetta on, mutta myös se että toiminta ei käynnisty hetkessä, taustoittaa säbäkerhon vastuuhenkilö Nina Parkkari ja jatkaa:

-Lisää harrastajia pyritään löytämään Lappeenrannan kaupungin organisoiman Lajitivolin avulla, jossa salibandy on ollut teemalajina kuluvan marraskuun ajan. Lajitivoli madaltaa kynnystä kokeiluun ja jos näistä kokeilijoista saadaan muutamakin lisää kerhon säännölliseen toimintaan niin kerho on paikkansa löytänyt.

Mikä on Lajitivoli?

Lajitivoli on aloitettu Lappeenrannassa helmikuussa 2022. Idea toiminnan järjestämiseen on saatu Jyväskylästä, jossa on samantyylistä toimintaa ollut jo vuosia. Lappeenrannassa toimintaa oli suunnittelemassa soveltavan liikunnan työryhmä, johon kuuluu liikuntatoimen lisäksi paikallisia seuroja ja järjestöjä. Mutta mitä Lajitivoli tarkoittaa seuralle? Konseptia avaa tarkemmin Lappeenrannan kaupungin erityisliikunnanohjaaja Jenni Lehti:

-Lajitivoli on seuralle mahdollisuus järjestää soveltavaa liikuntaa matalalla kynnyksellä. Seura pääsee järjestämään kuukauden ajan ryhmää, ei tarvitse heti laittaa koko kaudeksi toimintaa pystyyn. Seura saa kokemusta toiminnan järjestämisestä erityistä tukea tarvitseville lapsille ja kuvaa, olisiko osallistujia viikoittaista ryhmää varten. Mikäli seuralla on jo sovellettu ryhmä, kuten SaiPalla on, voi lajikokeilujen kautta saada uusia osallistujia ryhmään.

Lajitivolissa toteutetaan kaupungin ja seuran tiiviillä yhteistyöllä. Vastuunjako menee niin, että kaupunki kerää ilmoittautumiset ja infoaa perheitä lajikokeiluista. Erityisliikunnanohjaaja on alussa mukana antamassa ohjaajille apua sekä vinkkejä tukea tarvitsevien lasten ohjaamiseen ja kaupunki tukee seuraa ohjauspalkkioiden muodossa – seura saa osallistumismaksut. Kerhomarkkinointia toteutetaan yhteistyössä.

-Seuran vastuulle jää huolehtia lajikokeilukerroille riittävästi ohjaajia ja kerhotoimintaan soveltuvat tilat. Lisäksi seura huolehtii mahdolliset lainavälineet osallistujille, tässä tapauksessa mailat ja suojalasit. Lajitivolissa seura järjestää neljä lajikokeilua kuukauden aikana, kertoo Jenni käytännön järjestelyistä.

Alisa ja Matias saavat hyvää kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta. Vuorovaikutusta ja kohtaamista, jota voivat hyödyntää monipuolisesi tulevassa ammatissaan ja elämässä ylipäätään.

SaiPa on hyödyntänyt oppilaitosyhteistyötä rekrytoidessaan Erkkasäbään ohjaajia. Seura löysi kerho-ohjaajat, Alisa Rüsterin ja Matias Parkkarin, Saimaan Ammattiopiston (SAMPO) yhteistyön kautta. Alisa ja Matias ovat terveydenhuollon opiskelijoita ja Matiaksella tämän lisäksi salibandytaustaa.

-Molemmat ovat olleet kesäleirillä ja siitä sitten kerhon vetäjäksi. Näin itsekin terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta Alisa ja Matias saavat kyllä hyvää kokemusta erityisryhmien vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta, jota voivat hyödyntää tulevassa ammatissaan ja elämässä ylipäätään, kertoo Nina.

Miten sitten nopeatempoinen ja vauhdikas laji soveltuu erityisliikuntaan?

Erityisliikunnanohjaaja Jenni listaa asioita, jotka hänen mielestään ovat lajin vahvuus soveltavan liikunnan lajina:

-Salibandyn vahvuutena soveltavan liikunnan lajina on se, että kyseessä on mukava joukkuelaji, jossa pääsee opettelemaan joukkueessa toimimista ja sosiaalisia taitoja.
-Harjoitteita ja lajia on helppo soveltaa osallistujien mukaan, esimerkiksi palloa vaihtamalla, maalien kokoa muuttamalla ja pelin sääntöjä soveltamalla.
-Salibandy on helppo aloittaa, mikäli seuralta löytyy alkuun lainavälineitä, ei osallistuja tarvitse kuin sisäkengät ja liikunnalliset vaatteet.
-Perheen ei tarvitse ennen lajin kokeilua tehdä isoja välinehankintoja.

Soveltavan liikunnan kerhon käynnistäminen ammattilaisen vinkein

Jenni oli auttamassa ja tukemassa SaiPa Salibandya Erkkasäbäkerhon käynnistämisessä. Salibandyseuralle, joka pohtii soveltavan kerhotoiminnan käynnistämistä Lehti antaa seuraavat vinkit:

-Kun mielenkiinto soveltavan liikunnan ryhmän käynnistämiseen herää, kannattaa kartoittaa millaisia ryhmiä alueella on jo käynnissä. Muilta järjestäviltä seuroilta ja kunnan erityisliikunnanohjaajalta on mahdollista saada apuja ja vinkkejä toiminnan järjestämiseen.
-Markkinointiin on hyvä kiinnittää huomiota, millä sanoin ryhmää kuvataan, jotta löydetään osallistujia paikalle. Kannattaa myös käyttää mahdollisimman laajasti erilaisia tiedotuskanavia uuden ryhmän markkinointiin. Vaikka alkuun ryhmä olisi pieni, kannattaa jatkaa toimintaa, koska pikkuhiljaa ryhmäkoko voi kasvaa.

-SaiPa on hyvä esimerkki siitä, että toimintaan on luotettu. Alkuun ryhmä oli pieni, mutta osallistujamäärä on kasvanut koko ajan.
-Ohjaajia on hyvä olla soveltavan liikunnan ryhmässä osallistujamäärään suhteutettuna enemmän kuin normaalissa ryhmässä. Osallistujien vanhempia kannattaa värvätä mukaan ohjaustoimintaan, heiltä voi saada vinkkejä ja apua ohjauskeinoihin, lajiosaamoisen löytyessä seuran puolelta.
-Tärkeintä toiminnan aloittamisessa on avoin asenne, sopivat toimintatavat löytyvät ryhmän käynnistyessä ja muotoutuvat osallistujien mukaan. 

SaiPa Salibandyn ja Lappeenrannan kaupungin Lajitivoli -yhteistyö on käynnissä marraskuun ajan. Tutustu Erkkasäbäkerhoon täältä ja Lajitivoliin täältä.

Lue myös: 

Mikkelin Hatsina otti salibandyn erityisryhmän sulavasti haltuunsa

Santa’s United kannustaa yhteistyöhön seurojen ja kaupungin kanssa – “Saimme käytännön vinkkejä ja monipuolisen verkoston”

Mikko Kaksonen
Aluepäällikkö / Itä
Alueen sarja- ja harrastetoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen. Alueen seurojen tuki ja seuratoiminnan kehittäminen. Vuorovaikutus kuntien ja halliyrittäjien kanssa.
Eeva Welling
Seuratoimintapäällikkö, etelä
Aikuisten harrastaminen, erityisryhmät, tapahtumat. Alueen seurojen tuki, yhteistyö, vuorovaikutus ja seuratoiminnan kehittäminen. Harrastepelaaminen ja yhteistyö alueen asiantuntijaverkoston kanssa.

Jaa artikkeli