Salibandy mukana erityisryhmien Avoimet ovet -hankkeessa – mistä on kyse

Paralympiakomitea koordinoi Avoimet ovet -hanketta, jonka tavoitteena on madaltaa seurojen kynnystä ottaa erilaisia liikkujia mukaan toimintaan. Salibandy on yksi seitsemästä hankkeessa mukanaolevasta lajista.

– Salibandylle oli itsestään selvää olla tässä hankkeessa mukana. Meillä on jo aktiivista toimintaa muun muassa sähköpyörätuolisalibandyssa, kertoo pelaamisen kehittäjä Eeva Welling, joka toimii myös hankkeen yhteyshenkilönä Salibandyliitossa.

– Avoimet ovet -hankkeen avulla ja kautta haluamme rohkaista uusia seuroja käynnistämään toimintaa, joko perustamalla omia ryhmiä tai integroimaan erilaisia liikkujia olemassa oleviin ryhmiin. Erityisryhmien salibandytoiminnasta kerrotaan laajemmin pian alkavassa juttusarjassa, hän lisää.

Avoimet Ovet – mistä on kyse?

Hankkeen tavoitteena on tukea urheiluseuroja vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien harrastajien mukaan ottamisessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä 12 liikunnan aluejärjestön ja seitsemän lajiliiton kanssa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

– Urheiluseuroja on ennenkin kannustettu ja tuettu ottamaan erityisryhmiin kuuluvia liikkujia mukaan toimintaansa erilasin hankkein ja muin toimenpitein. Edistystä on saavutettu viimeisten vuosikymmenten aikana ja Suomesta löytyy runsaasti esimerkillisiä urheiluseuroja sekä edistyksellistä työtä tekeviä lajiliittoja. Avoimet ovet -hankkeessa halutaankin jakaa ja jalostaa jo olemassa olevia toimivia käytäntöjä, kertoo hankekoordinaattori Nina Peltonen Paralympiakomiteasta.

Avoimet ovet -hankkeen voi jakaa kolmeen osa-alueeseen:

1. Lähtötilanteen kartoitus urheiluseuroille ja toimintarajoitteisille henkilöille lähetettävien kyselyjen avulla. Mitkä ovat seurojen pelot ja tuen tarpeet sekä toisaalta toimintarajoitteisten henkilöiden osallistumista edistävät ja hidastavat tekijät?

2. Avoimet ovet -infopankki: verkkosivusto, johon kootaan helposti löydettävään ja hyödynnettävään muotoon urheiluseuroille suunnatut hyvät käytännöt, tukimuodot, materiaalit, neuvonta ja koulutustarjonta.

3. Avoimet ovet -kehittämisohjelma, jonka pohjana on hankkeen pilottiseurojen läpikäymä kehittämisprosessi. Kehittämisprosessi perustuu Hollannissa muovattuun 8-vaiheiseen seurojen kehittämismalliin (Samen Sporten).

– Prosessin tavoitteena on, että vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville liikkujille suunnattu toiminta saadaan seuran rakenteisiin, jotta toiminta ei pääty esimerkiksi avainhenkilöiden vaihtuessa. Hankkeen aikana julkaistaan myös Avoimet ovet -seurakäsikirja. Tavoitteena on lisätä kaikille avoimen seuratoiminnan tarjontaa, Peltonen toteaa.

Seuroille annetaan konkreettisia työkaluja, kuinka pääsee alkuun ja miten kehittää toimintaa. Viime vuoden marraskuussa avasimme seuroille Avoimet Ovet -infopankin, jota päivitämme koko ajan. Infopankkiin olemme kasanneet tietoa niin toiminnan käynnistämisestä, kuin toiminnan markkinoinnista sekä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.

– Tarkoitus on, että seurat saavat sivulta kysymyksiin vastaukset, että ei tarvitse etsiä tietoa monesta eri kanavista. Innolla odotan myös tulevana kesänä aloitettavan seurakäsikirjan työstöä. Toivon, että useat seurat saavat hyvän tietopaketin oman toimintaansa. Seurakäsikirjaan tulee hyviä toimintatapoja ja -malleja seurojen käyttöön.

Hanketta on lähdetty viemään eteenpäin alueellisten verkostotapaamisten myötä ja nämä verkostot ovat jo nyt osoittautuneet hyviksi paikoiksi jakaa omia kokemuksia yli lajirajojen. Seurat ovat saaneet vinkkejä ja oppeja toisiltaan, ja osa on jo aloittanut yhteistyötä toisten seurojen kanssa soveltavan monilajikerhojen muodossa sekä kokeneemmat seurat ovat jakaneet vinkkejä niille, jotka vasta miettivät seuratoiminnan avaamista kaikille avoimeksi

Salibandyssa erityisryhmille on tällä hetkellä tarjolla sähköpyörätuolisalibandyn sarjatoimintaa (SM-sarja ja Finlandia-sarja). Sähköpyörätuolisalibandyn sarjatoimintaan ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki, joilla on joku pysyvä liikkumisen rajoite. Sähköpyörätuolisalibandy on lähes ainoa vaikeavammaisille soveltuva joukkueurheilumuoto sähköpyörätuolijalkapallon lisäksi.

Kehitysvammaisten salibandyn kilpailutoimintaan kuuluu Special Olympics- turnaus sekä Erityisryhmien salibandyn SM-turnaus. Tähän turnaukseen saavat osallistua muutkin kuin kehitysvammaiset, esim. ADHD-diagnoosi tai Asperger).

Tutustu myös hankkeen infoon Paralympiakomitean sivuilla.

Kuva: Juhani Järvenpää

Lisätietoja Salibandyliitossa

Eeva Welling
Seuratoimintapäällikkö, etelä
Aikuisten harrastaminen, erityisryhmät, tapahtumat. Alueen seurojen tuki, yhteistyö, vuorovaikutus ja seuratoiminnan kehittäminen. Harrastepelaaminen ja yhteistyö alueen asiantuntijaverkoston kanssa.

Jaa artikkeli