MAAJOUKKUETIE

Kysymyksiä ja vastauksia: MAAJOUKKUETIE-toiminnan uudistukset 2021

Suomen Salibandyliiton pelaajapolku, MAAJOUKKUETIE, uudistuu. Kokosimme listan yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia uudistuneeseen MAAJOUKKUETIE-toimintaan liittyen.

Toukokuussa alkava päivitetty MAAJOUKKUETIE huomioi jatkossa yhä enemmän seurakohtaiset tarpeet valmennusosaamisessa ja pelaajakehityksessä. Valmentajakoulutuksia toteutetaan enemmän verkossa ja Eerikkilässä pidettävissä tapahtumissa keskitytään pelin kehittämiseen ja seurakohtaisiin valmennusprosesseihin.
MAAJOUKKUETIE toteutetaan Eerikkilän kokonaisvaltaista kehittymistä tukevan E.Way -filosofian mukaisesti.

TAUSTA: Päivitetty MAAJOUKKUETIE huomioi yhä paremmin seurakohtaiset tarpeet – haku avoinna

 • Salibandyliiton pelaajapolku, MAAJOUKKUETIE-toiminta, on suunnattu 13–18-vuotiaiden tavoitteelliseen kilpaurheiluun ja sen tavoitteena on kehittää ja tukea suomalaisten seurojen pelaajakehitystä sekä valmentajien osaamisen kehittymistä.

  Toimintaan haetaan mukaan yhteistyöseuroja, jotka sitoutuvat toimintaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. MAAJOUKKUETIE-toimintaan valitaan yhteistyöseurojen lisäksi United-joukkueet. Ne koostuvat ikäluokkansa niistä parhaista pelaajista, joiden seurajoukkueet eivät ole mukana toiminnassa. Näin varmistetaan, että MAAJOUKKUETIE-toimintaan saadaan mukaan sekä maan parhaat seurat että yksilöt.

  MAAJOUKKUETIE-toiminta koostuu seurakohtaisesta toiminnanohjauksesta, valmentajien ja valmennuspäälliköiden koulutuksista sekä Eerikkilässä pidettävistä MAAJOUKKUETIE-tapahtumista, joissa keskitytään erityisesti peliin ja pelin kehittämiseen huippusalibandyn lähtökohdat ja seurakohtaiset tarpeet huomioiden.

 • Toukokuussa alkavalla kaksivuotiskaudella painopisteenä on seurakohtaisten valmennusprosessien tukeminen seuran nykytilanne ja lähiajan tavoitteet huomioiden. Toiminnan tulokset näkyvät seuran pelaajien, valmentajien ja koko seuran valmennuslinjan kehittymisenä ja menestymisenä.

 • Isoin juttu on kehittää sisältöä niin, että päivittäistä seuravalmennuksen tasoa on mahdollista nostaa. Seurakohtaisuuden kautta on mahdollista tarjota enemmän tukea ja yhdessä varmistaa, että tarjotut työkalut menevät käytäntöön.

 • MAAJOUKKUETIE toteutetaan Eerikkilän kehittämän kokonaisvaltaista kehittymistä tukevan E.Way -filosofian mukaisesti. E.Way koostuu kuudesta osa-alueesta (psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen, taito, ravinto ja palautuminen), joiden optimaalinen taso on hyvinvoinnin ja menestymisen taustalla (kuva 1).

  E.Way perustuu vuosien aikana kerättyyn dataan ihmisen kokonaisvaltaisesta kehittymisestä. E.Way -filosofiassa edetään tilanneanalyysin kautta tavoitteiden asetteluun, suunnitelmien tekemiseen, toteutukseen ja kehittymisen seurantaan. Prosessin aikaiset onnistumiset ja kehittyminen antavat energiaa ja uskoa matkalla kohti tavoitteita.

  Salibandyliiton MAAJOUKKUETIE-toimintaa halutaan tehdä tunnetuksi sen kehittävästä ja kannustavasta toimintamallista, tavoitteellisen huippu-urheilun vaatimukset kuitenkin huomioiden.

  Yksilön parhaan mahdollisen potentiaalin saavuttaminen edellyttää viisasta valmennusta. Tähän liittyvät myös E.Wayn eri osa-alueet. Kovan vaatimustason ja samalla onnistumisten esille nostamisen on oltava tasapainossa arjen toiminnassa.

 • Seuraavalla toimintakaudella MAAJOUKKUETIE-toiminnassa ovat mukana tytöissä ikäluokat T14 ja T16 sekä pojissa ikäluokat P13, P14 ja P15. Näihin ikäluokkiin haetaan myös yhteistyöseuroja.

  Tyttöjen T18 sekä poikien P16 ja P18 -ikäluokat toteutetaan Salibandyliiton johdolla. Näissä ikäluokissa ei siis haeta yhteistyöseuroja, vaan maajoukkuevalmentajat valitsevat maajoukkue-ehdokkaat tapahtumiin. MAAJOUKKUETIE-tapahtumat toimivat näin keskeisinä pelaajatarkkailutapahtumina, joiden pohjalta valitaan U16- ja U19-maajoukkueryhmät.

 • MAAJOUKKUETIE-toiminnan seuraava kaksivuotiskausi on suunniteltu kokonaisuudeksi, jossa tapahtumat ja koulutukset tukevat luontevasti toisiaan sekä etenevät aiempaa tiheämmin ja pienemmissä kokonaisuuksissa.

  Valtaosa koulutuksista toteutetaan verkossa. Näin Eerikkilässä pidettävissä tapahtumissa voidaan keskittyä yhä enemmän peliin ja pelin kehittämiseen huippusalibandyn lähtökohdat ja seurakohtaiset tarpeet huomioiden.

  Koulutukseen liittyvä toinen merkittävä uudistus on seuran päivittäisvalmennuksen toiminnanohjaus ja sen kehittäminen Eerikkilän ja Salibandyliiton asiantuntijoiden avulla. Tämän uudistuksen tavoitteena on, että yhä useamman valmentajan toiminta pohjautuu tutkittuun tietoon ja teorioihin omaan toimintaan ja tasoon soveltuen.

 • Salibandyliiton pelaajapolku, MAAJOUKKUETIE, on suunnattu 13–18-vuotiaiden tavoitteelliseen kilpaurheiluun ja sen tavoitteena on kehittää ja tukea suomalaisten seurojen pelaajakehitystä sekä valmentajien osaamisen kehittymistä.

  MAAJOUKKUETIE-toiminnan sisältökonseptin uudistuksen yhteydessä Eerikkilä ja Salibandyliitto päättivät selkiyttää myös konseptin nimeä. Tämän takia FBA jätettiin nimestä pois. MAAJOUKKUETIE on nyt kokonaisuus, joka palvelee entistä kokonaisvaltaisemmin ja yksilöllisemin niin pelaajien, joukkueiden kuin seuravalmennuksen kehittymistä.

 • Yhteistyöseurat kokoontuvat Eerikkilään kolmesti vuodessa. Kahdessa tapahtumassa keskitytään niin kehittymisen seurannan kuin pelien kautta annettavaan palautteeseen. Näissä järjestetään myös peliin ja pelin kehittämiseen liittyviä täydennyskoulutuksia. Kolmas tapahtuma on pelitapahtuma, jonka keskiössä ovat laadukkaat ja kovatasoiset pelit.

  Kahden ensimmäisen tapahtuman viimeiset päivät pyhitetään pelaaja-, valmentaja- ja seurakohtaisille palautteille ja sparraamiselle. Tällä pyritään tukemaan jokaisen henkilökohtaista kehittymistä ja tarjoamaan kullekin sopivia toimintatapoja arkeen vietäväksi.

 • Kokonaisvaltaisen kehittymisen seuranta -konseptin avulla ohjataan pelaajien, joukkueiden ja seurojen toimintaa kohti heidän tavoitteitaan. Pelaajakehityksen varmistamisen lisäksi keskeistä on seurojen valmentajien ja valmennuspäälliköiden osaamisen lisääminen.

 • Eerikkilän E.Way -filosofiaan pohjautuvan konseptin avulla seurataan salibandyssa vaadittavien valmiuksien kehittymistä pelien, erilaisten arviointien ja testien kautta. Lisäksi keräämme tietoa pelaajien harjoittelusta, pelaamisesta sekä kokemuksista.

  Tallennamme tiedot yhteiseen tietokantaan, jonka kautta yksittäisen pelaajan kokonaisvaltaista kehittymistä voidaan seurata kaikissa uran vaiheissa. Pitkällä tähtäimellä tiedon keruu antaa mahdollisuuden tulevien suomalaisten huippupelaajien pelaajapolun määrittämiseen.

 • Testit ja itsearvioinnit suuntautuvat kokonaisvaltaisen kehittymisen eri osa-alueille (teknis-taktinen, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen). Kokonaisuuden tueksi kerätään tietoa myös pelaajien harjoittelusta ja pelaamisesta sekä ravinnosta, levosta ja palautumisesta.

  Kaikki tapahtumassa kerätty data ja kuvatut pelit tallennetaan sähköiseen järjestelmään, jossa ne ovat pelaajien, valmentajien ja valmennuspäälliköiden katsottavissa ja hyödynnettävissä niin tapahtuman aikana, kuin sen jälkeenkin.

  Lisäksi tulevissa tapahtumissa on mukana vammojen ennaltaehkäisyyn liittyvä kokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä pelaajien terveitä harjoituspäiviä ja näin ollen mahdollistaa kehittyminen ja hyvinvointi.

  Kahden ensimmäisen tapahtuman viimeiset päivät pyhitetään pelaaja-, valmentaja- ja seurakohtaisille palautteille ja sparraamiselle. Näitä annettuja palautteita ja suosituksia sparrataan yhdessä myös läpi toimintakauden, mm. seurakäyntien ja koulutusten yhteydessä.

 • Isossa kuvassa suomalaisessa valmennuslinjan kehitystyössä avainasiana on kokonaisvaltaisen valmennuksen eri osa-alueiden sisältöjen kehittyminen sekä erityisesti pelistä johdettujen avainkriteerien ja mittareiden konkretisointi. Tämä luo pohjan arjessa tapahtuvalle pelaajakehitykselle ja valmennusosaamiselle.

  Olemmekin käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa pelianalytiikka ja faktoja tämän hetken huippusalibandysta. Tietoa kerätään parhaillaan. Tämän kevään aikana meillä on tarkoitus yhdessä osallistuneiden seurojen (MAAJOUKKUETIE-seurojen vai tutkimukseen osallistuvien seurojen?) kanssa luoda uudet mittarit 13-18 -vuotiaiden pelin mittaamiseen.

  Tavoitteenamme on siis luoda huipputason pelianalytiikkaa, josta johdetaan ikäluokkakohtaiset avainmittarit palvelemaan tämän hetken voittavaa pelaamista huipputasolla. Mittareita tulee olemaan aiempaa vähemmän ja ne ovat yksinkertaisia, jotta niitä pystytään arjessa seuraamaan ja niihin pystytään reagoimaan.

 • MAAJOUKKUETIE-toiminnan toimintakausi kestää kaksi vuotta. Seuraava toimintakausi alkaa toukokuussa 2021. Hakuaika on käynnissä ja kestää 31.3.2021 asti.

 • Toimintaan voi hakea mukaan myös Elite-yhteistyöseuraksi.

  Salibandyliitto ja Eerikkilä ostavat toimintaan valituilta Elite-yhteistyöseuroilta valmennuspäällikön työpanosta, mikä kohdentuu valmennuksen sisällön kehitystyöhön seuran omassa toimintaympäristössä sekä yhdessä sovitulla tavoitteilla ja sisällöillä suomalaisen salibandyn kehitystyöhön.

  Lisäksi seuralla on mahdollisuus osallistua Salibandyliiton johtamaan P16-ikäluokan valmennustoimintaan. Tässä yhteistyössä valitusta Elite-yhteistyöseurasta nimetään P16-joukkueen päävalmentaja MAAJOUKKUETIE-toimintaan. Valinta tehdään yhteistyössä Salibandyliiton huippu-urheilusektorin toimihenkilöiden sekä P16-valmennusryhmän kanssa. Päävalmentajatehtävästä maksetaan Elite-yhteistyöseuralle erillinen korvaus.

  Elite-yhteistyön tavoitteena on mm. tuoda lisäarvoa toiminnassa mukana olevien seurojen, Salibandyliiton ja Eerikkilän yhteiseen toimintaan, kehittää seuran valmennustoiminnassa olevia prosesseja sekä tehostaa valmennustoiminnan ja -prosessien sähköistä dokumentointia seuran urheilutoiminnan johtamisessa ja kehitystyössä.

 • Valintakriteereissä huomioidaan mm. kilpailumenestys, seuran valmennusjärjestelmä ja pelaajapolku, pää- ja puolipäivätoimisten työntekijöiden määrä, tavoitteelliseen pelaajakehitykseen vaadittavat olosuhteet sekä seuran toimintatavat ja talous.

  Toimintaan otetaan mukaan suhteellisen isot määrät pelaajia, esimerkiksi P13-14 -ikäluokissa jopa 350 poikaa. P16-vaiheessa toimintaan mahtuu 200 poikaa ja P18-vaiheessa 160 poika. Tytöillä vastaavat määrät ovat T14 ja T16-ikäluokissa 150 tyttöä ja T18-vaiheessa 100 tyttöä.

  Salibandyliiton yhtenä strategisena tavoitteena ovat elinvoimaiset seurat ja vielä parempi pelaajatuotanto. Tämä puoltaa myös MAAJOUKKUETIE-toiminnan osallistujamääriä. Haluamme tarjota toiminnan myötä mahdollisimman monella seuralle työkaluja pelaajakehitystyöhön.

 • 1. Yhden MAAJOUKKUETIE-tapahtuman hinta on 165 € / hlö sisältäen turnauksen, testit, toiminnanohjauksen, koulutuksen, majoituksen ja täysihoidon 2vrk.

  2. Valmentajakoulutuksen hinta 350 € / joukkue / vuosi. Joukkuekohtainen osallistumismaksu mahdollistaa koko valmennustiimin osallistumisen vuosittaiseen koulutusprosessiin. Lisäksi MAAJOUKKUETIE-tapahtumista veloitus 165 € / hlö / tapahtuma.

  3. Valmennuspäällikkö-koulutuksen hinta on 450 € / seura / vuosi. Lisäksi MAAJOUKKUETIE-tapahtumista veloitus 165 € / hlö / tapahtuma. *)

  *) Kansainvälisen pelitapahtuman majoitus-, ruokailu- ja matkakulut omakustanteiset, eivät sisälly yllä mainittuihin hintoihin.

Tarkemmat tiedot MAAJOUKKUETIE-toiminnasta löytyvät täältä.

MAAJOUKKUETIE

Jaa artikkeli