Huippu-urheilujohtaja Jarkko Rantala avaa salibandyn uutta valmennuslinjaa

Suomi on salibandyn ehdoton huippumaa kansainvälisesti, mutta aseman säilyttäminen vaatii jatkuvaa kehittymistä.

Uutta valmennuslinjaa on valmisteltu Salibandyliton valmennussektorilla, ja työhön on osallistunut myös laaja joukko seuravalmentajia.

Kesäkuussa huippu-urheilupäivien yhteydessä syntyi yhteinen näkemys voittavasta salibandysta. Nyt työ uuden valmennuslinjan osalta on edennyt vaiheeseen, jossa Salibandyliiton huippu-urheilujohtaja Jarkko Rantala valottaa sen pääkohtia ja toivoo asiasta keskustelua laji-yhteisössä.

Salibandyn valmennuslinjan periaatteita

Salibandyliiton valmennuslinjaa tehtäessä on huomioitu muiden joukkuepelien yleisiä pelaamisen periaatteita, mutta myös huomioitu lajimme erityisominaisuudet. Erityisesti lajimme nopeatempoisuus (ei paitsioita, lentävät vaihdot, vahva pelipaikkarotaatio jne.) on pitänyt huomioida linjaa rakentaessa.

Tästä esimerkkinä mainittakoon linjamme hyökkäyspelaamisen tavoite. Laadullinen ylivoima. Olemme määritelleet laadullisen ylivoiman voimakkaasti pelaajien sijoittumisen kautta, eikä niinkään 1vs1 tilanteiden kautta. Päädyimme määrittelemään omalla tavallamme laadullisen ylivoiman, koska pelaajalle nopeatempoisessa pelissä tuottaa vaikeuksia havaita hetkellisiä alueylivoimia, vaikka niitä syntyisikin ja niiden hyödyntäminen on luonnollisesti osattava.

Numeraalinen alueylivoima itsessään ei määritä maalipaikan laatua tai mahdollisuutta maalipaikan luomiseen. Lisäksi koimme, että pelin kehittyessä on yhä vaikeampi saada selkeitä alueellisia ylivoimia, koska puolustuspeli on kehittynyt yhä voimakkaammin alueelta 1vs1 merkkauspelaamiseksi.

Pelipaikkarotaation ja pelaajien nopean vaihtamisen takia ei voi myöskään laadullista ylivoimaa rakentaa ajatuksella – meidän paras kentällä oleva pelaaja vastaan vastustaja heikoin. Toki kuvattu tilanne on ajoittain mahdollinen ja sen hyödyntämisen ymmärrys pitää olla kaikilla pelaajilla.

Edellä kuvattujen analyysien takia päädyimme määrittelemään laadullisen ylivoiman sijoittumisen ja pelin jatkamisen mahdollisuuksien kautta. Nyt haemme pallollisessa pelissä etua seuraavalle toiminnolle, koska näemme pelin erilaisten yksittäisten tilanteiden ketjuna, jota kentällä olevien pelaajien olisi tulkittava mahdollisimman samankaltaisesti, jotta syntyy joukkuepeliä. Saamalla etu yksittäiseen tilanteeseen on mahdollisuus saada seuraavaan vielä isompi etu jne.

Laadullisen ylivoiman määrittely valmennuslinjassa

Hyökkäyspelaamisen isona tavoitteena on pelitavan periaatteista riippumatta laadullisiin ylivoimiin pääseminen. Laadullisen ylivoiman keskeinen periaate on, että joukkueen vastaanottavien pelaajien sijoittuminen vastustajaan nähden on edullinen.

* Terminä vastaanottavalla pelaajalla tarkoitetaan joukkueen kollektiivisessa hyökkäyspelissä pallottomia pelaajia.

* Laadullisessa ylivoimassa keskeinen tavoite on, että vastustajaan nähden luodaan etu seuraavalle toiminnolle tai valinnalle. Käytännössä pelaaja on sijoittunut niin, että tullessaan pallolliseksi hänellä on edellytykset tehdä peliä edistäviä valintoja.

Laadullinen ylivoima mahdollistaa laadukkaan suoran hyökkäyksen tai pallonhallinta hyökkäyksen. Salibandyliiton valmennuslinjan tavoitteena on luoda kokonaisvaltaisen ihmisen valmentamisen linja, joka sisältää teknistaktisen osion lisäksi myös osiot fyysisestä ja henkisestä valmennuksesta. Nyt alkuvaiheessa on julkaistu hyökkäyspelin peruspelaamisen periaatteet.

Periaatteet ovat jaettu viiteen oppimistasoon, joissa on määritelty selkeät oppimistavoitteet pelistä. Tarkoituksena on saattaa lapset/nuoret sisäistämään peliä taso kerrallaan, jotta heille muodostuu vankka osaaminen pelaamisen perusteista.

Aluksi on painotettu tasoja 4 ja 5, jotka on ajateltu olevan pääasiassa D- ja C-ikäluokissa. Oppimistavoitteita on selvennetty videoilla, väärinymmärrysten vähentämiseksi, sekä tuomalla harjoitteita, joiden avulla videoilla kuvattuja oppimistavoitteita voidaan saattaa oppimaan harjoituksissa.

Toivomme valmennuslinjan herättävän keskustelua, erityisesti toivomme kriittisiä kommentteja perusteluineen, jotta linja kehittyisi ja siihen huomioitaisiin alkuvaiheen työstössä huomioimatta jääneitä asioita. Kommentteja perusteluineen toivotaan kirjallisesti jarkko.rantala(at)salibandy.fi sähköpostiin.

Lue myös:
Huippu-urheilupäivillä syntyi yhteinen näkemys suomalaisesta voittavasta salibandysta

Valmentajan Pelipassiin uusi etuus – MyEWay

Jarkko Rantala

Teksti: Jarkko Rantala, Salibandyliiton huippu-urheilujohtaja
Kuvat: IFF/Martin Flousek ja Tommi Palonen

Jaa artikkeli