Hallitustiedote: Liiton hallitus järjestäytyi – Juuso Laamasesta varapuheenjohtaja

Viime marraskuussa valittu Salibandyliiton hallitus piti kolmivuotisen toimikautensa ensimmäisen kokouksen 14.–15.1.2024.

Paikalla: Kaarina Vuori (pj.), Juuso Laamanen, Mikko Alanko, Tomi Auremaa, Riikka Henkola, Marko Löija, Mikko Seppälä, Petra Viheriävaara, Tuulia Virhiä, Miko Kailiala (Teams).

Ensimmäinen kokous pidettiin kaksipäiväisenä. Aikaa oli varattu perehdytykseen ja keskusteluille. Toiminnanjohtajan johdolla hallitus tutustui liiton tavoitteisiin, toimintaan ja materiaaleihin. Hallitus kuuli lisäksi tiiminvetäjien presentaatiot kunkin sektorin keskeisistä toiminnoista. Sektorikatsauksia jatketaan vielä kevään kokouksissa.

Talous ja hallinto
Hallitus aloitti työnsä järjestäytymällä ja valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Juuso Laamasen, joka toimi tehtävässä myös edellisessä hallituksessa keväästä 2022 lähtien.

Hyväksyttiin hallituksen kokoussuunnitelma vuodelle 2024 ja päätettiin, että valtuuston kokous järjestetään lauantaina 20.4.2024.

Hyväksyttiin hallituksen ohjesääntö. Kokousten valmistelu kuuluu jatkossa esivalmistelukokouksessa toiminnanjohtajalle, puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Päätettiin, että kokouksen esityslista liitteineen pitää toimittaa hallitukselle pääsääntöisesti vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Kokouksista tiedottamisesta päätettiin, että pöytäkirjan raportointia tarkennetaan ja käsitellyistä asioista kerrotaan vieläkin avoimemmin.

Hallitustiedotteet löytyvät kootusti tältä sivulta.

Toiminnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
– Vuosi 2023 mentiin loppuun asti talous edellä
– Pelipassi- ja joukkuemäärät olivat vuodenvaihteessa viime vuoden tasolla
– TorneoPal-sarjanhallintajärjestelmä on saatu toimimaan vakaammin. Sovittiin, että selvitetään kevään aikana järjestelmän riskienhallintaan liittyviä näkökohtia
– Salibandyliiton ja SSBL Salibandy Oy:n uusi työnjako ja roolitukset jatkossa
– Mika Kohosen valinta suomalaisen urheilun Hall of Fameen Urheilugaalassa
– Tampereen toimiston muutto
– Suomen Cupin finaalitapahtuman (12.–14.1. Lahti) tärkeimmät huomiot
– Naisten U19 MM-kisojen (Lahti 8.-12.5.2024) järjestelyjen eteneminen

Kilpailutoiminta
Alustuksen perusteella käydyssä keskustelussa koettiin tarpeelliseksi, että liiton pelaamista koskeva putki kuvattaisiin yksittäisen pelaajan näkökulmasta kokonaisvaltaisesti ja ymmärrettävästi.

Alueellisen pelaamisen kehittämisen lisäksi pidettiin tärkeänä, että myös valtakunnallisten sarjojen uudistamistarpeita selvitetään ja että tunnistettavat kehittämistoimet toteutetaan viivytyksettä niin, että alueellinen ja valtakunnallinen pelitoiminta yhdessä muodostavat mahdollisimman kattavan ja kiinnostavan kokonaisuuden.

Huippu-urheilu
Tiedoksi tilannekatsaus naisten maajoukkueen valmennustiimin valinnasta. Päätös uudesta valmennustiimistä on tarkoitus saada hallituksen päätettäväksi maaliskuun kokouksessa.

Hallituksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14.2.

Salibandyliiton hallitus on liiton varsinaisen kokouksen nimeämä toimielin, joka valvoo ja ohjaa Salibandyliiton toimintaa laaditun strategian mukaisesti. Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kuudesta (6) ja enintään yhdeksästä (9) jäsenestä. Hallituksen jäsenistä yhtä sukupuolta voi olla enintään kaksi kolmasosaa (2/3). Yksi hallituksen jäsenistä on pelaajia edustavan tahon edustaja.

Jaa artikkeli